báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


ĐẶC BIỆT: TT TRUMP GỞI VIDEO THÔNG ĐIỆP TỚI NGƯỜI DÂN!


Những Bi'-Mật Trong Chiếc Lap-top Bị Đa'nh-Cắp Của Bà Chủ Tịch Hạ Viện Sắp Được Công Bố

***

Tuyên Bố Của Dân Biểu Janet Nguyễn Về Việc Công Bố Đề Xuất Ngân Sách 2021-2022 Của Thống Đốc Newsom 

Sacramento, CA -  Hôm nay, Thống Đốc California Gavin Newsom đă công bố một đề xuất ngân sách trị giá $227.1 tỷ đô la cho năm 2021-2022.

Đề xuất ngân sách của Thống Đốc Newsom bao gồm phân chia $1.5 tỷ đô la để thực hiện các mục tiêu về phương tiện không phát khí thải của tiểu bang, trong khi chỉ đề xuất phân chia $1.1 tỷ đô la để cứu trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp nhỏ.

Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu "Mặc dù tôi đánh giá cao nỗ lực của Thống Đốc Newsom trong việc tài trợ cho K-14 và cung cấp cứu trợ COVID-19, nhưng trong thời kỳ đại dịch toàn cầu, việc ưu tiên không phải là giúp mọi người mua ô tô điện và xây dựng các trạm sạc. Hỗ trợ cho gia đ́nh, nhân viên và các doanh nghiệp sống sót sau đại dịch thảm khốc này phải nên là mục tiêu thiết yếu thay v́ những phương tiện không phát khí thải của Thống Đốc. Có những điều quan trọng hơn cần phải giải quyết.”

"Tiếc rằng, đề suất ngân sách đă cho chúng ta thấy một chính quyền không hiểu rơ vấn đề và không thể giải quyết được những khó khăn về tài chánh của California như trường hợp có nhiều người vô gia cư, vấn đề cắt điện, và hệ thống EDD thiếu hiệu quả. Tôi rất mong được làm việc với các đồng nghiệp của ḿnh về một ngân sách tập trung vào việc khôi phục nền kinh tế của California.”

Hiến Pháp California yêu cầu Thống Đốc đệ tŕnh đề xuất ngân sách mỗi năm cho Cơ Quan Lập Pháp trước ngày 10 tháng Một. Cơ Quan Lập Pháp có thời hạn đến ngày 15 tháng 6 để thông qua ngân sách đă được phê duyệt.

###

Vài Điều Về Dân Biểu Janet Nguyễn

Dân Biểu Janet Nguyễn đă được bầu để đại diện cho các cư dân của Địa Hạt 72, California. Với chiến thắng này, Dân Biểu Nguyễn đă trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện cho Địa Hạt 72, và là người Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Tiểu Bang và Thượng Viện Tiểu Bang, (nơi trước đây bà từng là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang cho Địa Hạt 34 từ 2014-2018). Dân Biểu Nguyễn hiện là dân cử cấp cao nhất của người Hoa Kỳ gốc Việt. Bà là người phụ nữ Hoa Kỳ gốc Á Châu trong ngành lập pháp duy nhất tại Tiểu Bang California.

Địa Hạt 72 bao gồm các thành phố Fountain Valley, Los Alamitos, Seal Beach, Westminster, các thành phố chưa hợp nhất Rossmoor và Midway City, cũng như một phần của Garden Grove và Huntington Beach.

Để biết thêm thông tin về những dự luật này, xin liên lạc Emily Humpal tại (916) 319-2072 hoặc Emily.Humpal@asm.ca.gov