báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

 

Mặt Trận Xuân Lộc
Sư Đoàn 18 Bộ Binh - Tuyến Thép
                                    " Tổ Quốc mạt thời, Dân mạt vận
                                     Anh Hùng Hào Kiệt dã tràng công...!! "
Sư Đoàn Hào Kiệt: SĐ18BB
Sư Đoàn Hào Kiệt viết huy hoàng
Kịch chiến Cộng thù xác ngổn ngang
Dũng Tướng can cường xông trận địa
Tinh Quân lẫm liệt diệt sài lang
Địa Phương, Thiết, Pháo,... toàn ưu Việt*
Chủ Lực, Động, Dù,... những hiếu Nam**
Xuân Lộc Năm Châu vang Tuyến Thép
Quốc dân trân trọng... quí Anh Hùng...!!

                                     Nguyễn Minh Thanh
- Xuân Lộc: thị xã tỉnh Long Khánh VNCH
- ưu Việt: những thanh niên ưu tú, ưu tư lo cho nước VN
- hiếu Nam: thương yêu đất nước VN
- * Địa Phương quân, Thiết Giáp binh, Pháo binh
- **Chủ Lực quân, Biệt Động quân, quân Nhảy Dù
I - Sơ Lược Mặt Trận Xuân Lộc:
Mặt Trận Xuân Lộc ác liệt ngay từ ngày đầu:  9 - 4 - 1975 cho đến ngày 21 - 4 - 1975. Trận chiến kết thúc khi SĐ 18 BB  được lịnh Quân Đoàn rút khỏi trận địa, bỏ ngõ, về giữ Trảng Bom Biên Hoà.
Tham chiến:
Ta:
SĐ 18 BB: gồm Chủ Lực quân ( SĐ trừ, 1 Tr. đoàn tăng phái cho SĐ 25 trong 5 ngày đầu )  , Địa Phương quân, Nghĩa Quân, Pháo Binh, Thiết Gíap, Biệt Động, Nhảy Dù, Truyền Tin, Công Binh,...Khoảng trên 6000 quân.
Không yểm do các Sư Đoàn 3,4 và 5 Không Quân...
Tư lệnh chiến trường: Th/ Tướng Lê Minh Đảo.
Tư Lệnh Phó: Đại Tá Lê Xuân Mai
Tham Mưu Trưởng: Đại Tá Huỳnh Thao Lược
Tham Mưu Trưởng hành quân: Đại Tá Hứa Yến Lến
Địch ( VC ):
Các Sư Đoàn: 6, 7, 325, 341. Sư Đoàn Pháo 132ly, 122 ly, và Phòng Không, Liên Đoàn 75 Pháo yểm tầm xa, một Trung đoàn Chiến Xa và các đơn vị đặc công...Khoảng trên 40.000 quân.
Tư lệnh chiến trường: Tướng Hoàng Cầm không thắng được. Tướng Trần Văn Trà lên thay vẫn không thành.
Chính ủy Tướng Hoàng Thế Thiện.
Ngoài ra, có 5 Tướng cố vấn Nga túc trực bên cạnh Tướng Văn Tiến Dũng chỉ huy chiến dịch xâm lăng VNCH.
Chiến trường Long Khánh gồm cả 3 Mặt Trận chính:
1- Ngă ba Dầu Giây:
Chiến đoàn 52, Đại Tá Ngô Kỳ Dũng...        
2-  Núi Chứa Chan - Gia Ray:
Chiến đoàn 48: Trung Tá Trần Minh Công...
3- Thị Xã Xuân Lộc:
Chiến đoàn 43:  Đại Tá LÊ Xuân Hiếu, nhiệm vụ:
- Bảo vệ BTL hành quân của Tướng Lê Minh Đảo được đặt tại Quận đường Xuân Lộc...và tại vài điểm khác...
- Pḥng thủ nội vi Xuân Lộc phối hợp cùng các đơn vị của Tiểu Khu Long Khánh do Đại Tá Phạm Văn Phúc Tỉnh Trưởng làm Chỉ huy Trưởng.
Sau 12 ngày đêm huyết chiến, Cộng Quân không thắng được Mặt Trận Xuân Lộc. Chúng phải chuyển hướng tấn công qua ngả khác, nhắm tiến về SàiGòn.
Đúng lúc đó , th́ Tư lệnh Quân Đoàn III Trung Tướng Nguyễn văn Toàn ra lệnh Tướng Đảo lui binh về Trảng Bom, bỏ ngõ Xuân Lộc... ! Và cuộc lui binh thành công.
Tổn thất:
Ta:
Sư Đoàn 18 BB bị thiệt hại khoảng 30% quân số.
Riêng, Chiến Đoàn 52  của Đại Tá Ngô Kỳ Dũng thiệt hại tới 60%, ĐPQ, nghĩa quân bị thiệt hại nhiều nhất!! Ta, có khi 1 chọi 10!
Địch:
Hơn 5,000 quân Việt Cộng bị tử thương cùng 37 chiến xa VC bị bắn cháy. Chưa tính hai Sư Đoàn đă bị bom Blu Daisy Cutter tiêu diệt.
II - Lời Bình Của Địch & Bạn:
 1 - Địch (Việt Cộng):
* Lê Đức Thọ, Bí Thư thường trực, Ủy Viên Bộ Chính Trị :
 "...Kết cục là anh em ta không đánh được Xuân Lộc, bị thương vong nặng phải rút ra.”
* Tướng Văn Tiến Dũng, chỉ huy chiến dịch xâm lăng VNCH:
“Kế hoạch tấn công Xuân Lộc chưa tính hết được sự phát triển phức tạp của t́nh h́nh, chưa đánh giá hết tính chất ngoan cố của địch…Trận chiến ác liệt và đẩm máu từ những ngày đầu tiên. Các Sư 6, 7, 341 của ta phải tiến công trong thành phố nhiều lần nhưng gặp phải sức kháng cự mănh liệt của Trung đoàn 43 địch quân. Các đơn vị pháo của ta đă xử dụng nhiều hơn cơ số đạn dự trù. Số lớn tăng và xe bọc thép của ta bị hạ…” (Đại Thắng Mùa Xuân).
* Tướng Hoàng Cầm:
"Khi phát hiện hướng chủ yếu gặp khó khăn,địch tăng cường lực lượng phản kích quyết liệt đẩy ta ra khỏi thị xă, ..."(Chặng Đường Mười Ngh́n Ngày)
* Tướng Trần Văn Trà:
“…vào cuối ngày 10 trở đi, t́nh h́nh trở nên căng thẳng. Địch phản công điên cuồng…” (Kết Thúc Cuộc Chiến Tranh 30 Năm)
2 - Bạn:
 *Tướng Phillip B. Davidson của Quân lực Hoa Kỳ đă có nhận xét chính xác về Trận chiến Xuân Lộc, về QLVNCH, và Người Chỉ huy Mặt trận:
“The battle for Xuan Loc produced one of the epic battles of any of the Indochina wars, certainly the most heroic stand in Indochina War III…In this final epic stand ARVN demonstrated for the last time that, when properly led, it had the ‘right stuff."
(  Mặt trận Xuân Lộc là một mặt trận lớn trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Họ, những anh hùng tham dự vào cuộc chiến thứ III... Trong cuộc chiến cuối cùng này, dưới sự lãnh đạo tài tình và chính xác, Quân Lực VNCH đã viết nên thiên anh hùng ca lần sau chót cuả họ. )                                                            
* Tướng X. Smith, Trưởng pḥng Tùy viên Quân sự (DAO), Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ:
“ Chiến trường Long Khánh chứng tỏ quyết tâm bảo vệ đất nước của quân đội VNCH và họ đă anh dũng chiến đấu chống lại địch quân đông gấp nhiều lần”
* Sử gia người Mỹ, George J. Veith viết:
“Yet, despite the public image of corruption and incompetence, the ARVN, as shown in the battle for Xuan Loc, was not an army of bumblers and cowards as it is so often portrayed….There is no need to call Le Minh Dao a hero. Some truths are self-evident.”
( Vâng, dù rằng dưới cái nhìn chung là nhũng lạm và thiếu chuyên nghiệp. Song, tại Mặt Trận Xuân Lộc, Quân Lực VNCH đã chứng minh  là một đạo quân không sai phạm và hèn nhát như thường được mô tả... Ở đó, người ta không cần tôn xưng tướng Lê Minh Đảo là anh hùng. Nhưng sự thật hiển nhiên tự nó đã chứng minh.  )
* D. Todd, người kư giả Pháp, từng thiên Cộng, đă viết trong "Cruel April The Fall of Saigon” như sau:
" Tinh thần binh sĩ VNCH tại Xuân Lộc rất cao, hệ thống truyền tin rất tốt. Các đơn vị Dù và BĐQ đă đến. Con đường Sàig̣n được khai thông…các sĩ quan của QLVNCH đang gọi pháo binh và không yểm rất chính xác, nhanh chóng, t́nh trạng chiến đấu của họ gần giống như lúc c̣n quân đội Mỹ yểm trợ…"
* Darcourt, sử gia người Pháp nhận xét:
“Trong hai ngày pháo binh CSBV tác xạ hơn 8000 trái đạn vào các vị trí của Sư Đoàn 18. Liên lạc vô tuyến với Bộ Chỉ Huy của Tướng Đảo bị gián đoạn rồi lại được tái lập. Quân của ông bám sát trận địa, chiến đấu cực kỳ dũng mănh và nhất định không lùi, mặc cho những trận mưa lửa cứ trút lên đầu họ”.
III - Lược Sử Tướng Lê Minh Đảo:
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ( 1933 - 2020 )
 ( Tư Lệnh Sư Đoàn 18 BB  )
Đà Lạt  Khoá 10 vốn xuất thân
Vào sanh ra tử đã bao lần
Thẩm quyền Tỉnh Trưởng lo dân chúng
Tư lệnh Sư Đoàn diệt Cộng quân
Xuân - Lộc lẫy lừng trang dũng tướng
Nam - Hà... khốn khổ kiếp tù nhân
Hằng mong Cố Quốc bình minh rạng
Mộng ước ngùi xa... đã hoá Thần...!!
                             Nguyễn Minh Thanh
Sinh năm 1933, Gia Định, mất   ngày 19 tháng 3 năm 2020, Hoa Kỳ, bị VC tù đày 17 năm...!!
Thân phụ: Cụ Lê Hằng Cầm
Thân mẫu: Bà Ngô Thị Thảo
Ông học trường Lycėe Pėtrus Kư, Sài G̣n, chương tŕnh Pháp.
Tốt nghiệp bằng Tú tài toàn phần năm 1952.
Học khóa 10 Trần b́nh Trọng trường Vơ bị Liên Quân Đà Lạt,
Từ ngày 1 tháng 10 năm 1953 đến ngày 1 tháng 6 năm 1954. Tốt nghiệp Thiếu úy hiện dịch. Hạng 18/ 400.
Chuẩn Tướng: ngày 1 tháng 11 năm 1972 , 39  tuổi.
Thiếu Tướng: 24 - 4 - 1975, do Tổng Thống Trần Văn Hương vinh thăng
Thiếu tướng Lê Minh Đảo là vị tướng thanh liêm, thương yêu và rất mực quan tâm đời sống BINH SĨ.
Khi có lịnh lui binh, đích thân Tướng Đảo đi đường bộ cùng với anh em chiến sĩ dưới quyền.
Điều đặc biệt của Tướng Đảo, mỗi khi có một đơn vị chạm địch từ cấp Đại đội trở lên, ông liền bay trực thăng C&C bao vùng. Lệnh của ông truyền ra rất thân t́nh, rất “Huynh đệ chi binh”, chứ không thô lỗ, cộc cằn và hách dịch...
* Tướng Đảo nghẹn ngào nói với các chiến hữu, chiều ngày 29/04/1975:
“Tôi sẽ ở lại chiến đấu với các anh em. Vợ con tôi vẫn ở lại Sàig̣n, không đi đâu cả. Tôi có trực thăng, nhưng tôi sẽ không bỏ anh em để bay ra Hạm đội”
* Tướng Đảo: " -theo ư kiến cá nhân tôi, tướng phải đi theo quân khi lui binh và cuộc rút quân phải được thực hiện trước khi bị tấn công. "
* Tướng Đảo: "- Là người chỉ huy, tôi kêu gọi anh em quân nhân bám chiến tuyến đến khi có lệnh rút quân. Gia đ́nh của họ cũng ở sát cạnh họ. Làm sao tôi và gia đ́nh tôi có thể bỏ đi được. Như vậy là không công bằng, không xứng đáng là cấp chỉ huy. Dù chịu 17 năm tù đày, nhưng lương tâm tôi yên ổn, và các con tôi có thể tự hào về người cha của chúng."
* Tướng Đảo: " Xin đừng gọi tôi là người hùng. Những người lính của tôi hy sinh tại Xuân Lộc và hàng trăm trận chiến trước đó mới thật sự là những Anh Hùng "
Tướng Đảo:  Hằng mong Cố Quốc bình minh rạng, Ông sẽ về thăm cố hương. Nhưng than ôi :
" Mộng ước ngùi xa... đã hoá Thần...!! "
IV -  Cảm Thán Cuả Người Biên Soạn:
              Khóc Thơ
Quân công hãn mã... bèo theo dòng
Mây trắng hải tần hận núi sông
Chiến tích vẻ vang thành Quảng Trị
Huy chương rạng rỡ trận Bình Long
Kontum giặc Bắc thây đầy nội
Xuân Lộc Cộng quân xác ngập đồng
Than ôi!
Tổ Quốc mạt thời, Dân mạt vận
Anh Hùng Hào Kiệt dã tràng công...!!!
                                  Nguyễn Minh Thanh
Trong bài thơ An Mai Quân của cụ Phan Bội Châu, câu kết:
" Giả sử tiền đồ tận di thản
Anh hùng hào kiệt giă dung thường ". ( 1 )
" Đường đời ví phỏng luôn bằng phẳng
Hào kiệt thường nhân chẳng khác nào." NMT dịch
Thật vậy,
Tự cổ chí kim, chưa bao giờ thấy anh hùng hào kiệt đi trên con đường bằng phẳng. Vì, nếu đi trên đường bằng phẳng thì không thể trở thành hào kiệt anh hùng.
Sau hơn 20 năm dựng nước, giữ nước, Quân Lực VNCH có nhiều anh hùng hào kiệt , với những chiến công hiển hách. Thành quả những trận đánh như tiếng bom nổ vang vọng đến toàn cầu:
Trận Cổ Thành Quảng Trị, Trận Bình Long An Lộc..., Mặt trận Xuân Lộc.
Mặt Trận Xuân Lộc: vơí những anh hùng hào kiệt
Người Hùng Xuân Lộc Tướng Lê Minh Đảo và bao chiến sĩ thuộc quyền đã viết nên thiên anh hùng ca vang vội khắp Năm Châu:
 " Xuân Lộc kiên cường quân sử chép
   Sư Đoàn 18 viết hùng ca "
   Xuân Lộc Năm Châu vang tuyến thép
   Vẽ vang thay Quân Lực Cộng Hoà... "
Và, chính là nhờ những máu xương tử sĩ, những chiến công rạng rỡ của những anh kiệt, nước VNCH mới tồn tại hơn 20 năm.
Nhưng hỡi ôi!! Những quân công lẫm liệt...những chiến tích lẫy lừng... phút chốc thành: bèo nổi, gió thổi, mây tan...!!
Thương thay:
 " Hồn tử sĩ gió ù ù thổi..." ( ĐTĐ )
 " Mô đất lạ chôn vùi thân bách chiến
    Đám sương mù tàn tạ mảnh chinh y "  ( Trần Ngọc Huyến )
Và,
" Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi " ( Lương Châu từ ) ( 2 )
   ( Xưa nay chinh chiến m ấy ai về )
Thảm thay những hệ lụy:
 - Mẹ già...
 - Quả Phụ...
 - Cô Nhi...
Thử hỏi??
Ai gây ra biết bao Tội Ác ??
Ai đã làm tan tác Núi Sông ??
Để rồi hôm nay:
- Việt Nam: tụt hậu hàng mấy chục năm so: Đại Hàn, Thái Lan, Singapore... Những nước mà trước đây hằng mơ ước được như Sàigòn hòn ngọc viễn đông.
- Việt Nam: với cái gọi là " Xuất khẩu lao động ", " Làm dâu xứ ngoại "  là chánh sách cuả VC, để thu nhập ngoại tệ.
Họ dùng những mỹ từ đã nói trên nhằm hoá trang bộ mặt nham nhở buôn dân. Họ đã ngoa ngôn ngụy ngữ bằng những mỹ từ...
Thực chất:
- Nam ra nước ngoài bán sức lao động.
 - Nữ ra ngoài: làm vợ cả nhà, làm ôsin, làm nô lệ tình dục...
VC chủ trương "Xuất cảng lao động là nhiệm vụ chính trị", họ đang biến thế hệ trẻ, tương lai của đất nước thành "osin" của thế giới.
Nước người xuất cảng hàng hoá: dầu hoả, điện tử, sản phẩm công nghệ cao... Nước Ta, xuất cảng " mặt hàng " chính yếu chiến lược là " con người "...!!
-  Việt Nam: đất liền, biển rộng bị... hẹp dần...hẹp dần...
Biển Đông nay teo tóp như " sợi chỉ "dọc theo bờ biển hình chữ " S ", bởi kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Chưa kể những đặc khu Tàu Cộng lan tràn khắp nước: Vũng Áng, Vân Đồn..., Đông Đô đại phố...  
Mà hệ quả ô nhiểm môi sinh trầm trọng như Formosa Vũng Áng ...!! Cho đến đỗi cá dọc theo bờ biền không sống nỗi... Chết nổi lều bều...!!! Đời sống Ngư dân cũng lều bều..., tê liệt...
Thương quá Việt Nam, đêm đen dòng sông dài thăm thẳm ...!!
Ngoài trời trăng đầy sân
Dãy núi mơ.̀..
Thơ thẩn...
Cố Quốc xa... biệt mù...
Trắng mây về... vô tận...
Trường hận ngùi... thiên thu!!
Nguyễn Minh Thanh
  ( GA, Quốc Hận 2020 )

Phụ giải:
- Quảng Trị: trận Cổ Thành Quảng Trị Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972
- Bình Long: trận Bình Long - An Lộc Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972
- Kontum: trận Mùa Hè Đỏ Lửa 1972
- Xuân Lộc: Mặt Trận Xuân Lộc, tử địa của quân Việt Cộng năm 1975.
                                                                           
    ( 1 )  An Mai quân
Phiêu bồng ngă bối các tha hương
Tân khổ thiên quân phận ngoại thương
Tính mạng kỷ hồi tần tử địa
Tu mi tam độ nhập linh đường
Kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú
Bất thế phong vân đế chủ trương
Giả sử tiền đồ tận di thản
Anh hùng hào kiệt giă dung thường.
                                                PBC
- Bài thơ này Cụ Phan làm trong nhà ngục Quảng Đông để an ủi Linh mục Mai Lăo Bạng.Theo lời Cụ trong Ngục Trung Thư

      An ủi Mai quân
Đất khách lạc loài mới biết nhau
Đắng cay phận bác quá lao đao
Tử sinh mấy bận thần pha sắc
Lao lý ba phen tóc đổi màu
Trời muốn giao công: cần tập luyện
Chúa mong mưu sư:̣ gắng dồi trau
Đường đời ví phỏng luôn bằng phẳng
Hào kiệt thường nhân chẳng khác nào.
                                    NMT phỏng dịch

  ( 2 ) Lương Châu Từ

Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm Tỳ bà mă thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?
Khúc Hát Lương Châu
Rượu đào chuốc chén dạ quang
Chưa kịp thưởng thức... Tỳ đàn giục đi
Say nằm trận điạ cười chi
Xưa nay chinh chiến mấy khi trở về?
                            NMT dịch
Tham khảo:
- Trang Web : Lê Minh Đảo,....
- Trận Xuân Lộc – Chiến Thắng Cuối Cùng, tg Trọng Đạt
- Một vài nét về Thiếu tướng Lê Minh Đảo, tg Phan Ngọc Trưng
- Trận Chiến Cuối Cùng, tg Bảo Định Nguyễn Hữu Chế
- Mặt trận Long Khánh - Xuân Lộc, tg Vơ Trung Tín & Nguyễn Hữu Viên