báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sách Hay của Peter W Navarro và Greg Autry

 

 

 

 

 

 

*

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn

Cụ Ông Giuse PHẠM VĂN THUẦN

Cựu  Đại Tá   Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa

Cố Vấn Khu Hội  Cựu Tù Nhân Chính Trị VN Nam CA

Sinh Ngày 02 tháng 01 năm 1927, tại Bồ Xá, B́nh Lục, Hà Nam

Đă được Chúa gọi về lúc 11 giờ 30 sáng, ngày 9 tháng 1 năm 2021

(nhằm ngày 27 tháng 11 năm Canh Tư)

Tại Orange County, California

Hưởng thọ 94 Tuổi

 

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

Cùng bà quả phụ PHẠM VĂN THUẦN nhũ danh

TRẦN THỊ MINH HƯỜNG và Tang quyến.

 

     Nguyện cầu  Linh Hồn

Cụ Ông Giuse PHẠM VĂN THUẦN

        Sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa

 

***
 

Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành và toàn thể  Chiến Hữu  Khu Hội Cựu TNCT Việt Nam California

Báo điện tử trachnhiemonline

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU