báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân : Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 6 Những Vi Phạm Nghiêm Trọng Của Nhóm Vận Động Băi Nhiệm Tại Westminste & Video Cuộc họp báo Ls Trần Thái Văn

 

 

 
thưa chuyện cùng vài cụ Âu Châu chống Trump/Vũ Linh

 ***

 

BẦU CỬ - IMPEACH- LUẬN TỘI? TẠO HÓA GÂY CHI CUỘC HÍ TRƯỜNG!

Nhân loại trên thế giới , kể cả các nước nghèo nàn, lạc hậu như VNcs họ vẫn thấy tấn tuồng đang diễn ra tại HK là một vở kịch hài đầy thương tâm.

Đó là cuộc LUẬN TỘI một cựu Tổng Thống không c̣n giữ chức vụ ǵ nữa.

NHƯNG TỘI G̀ MÀ LUẬN???

Đă là một Tổng Thống (bất cứ Tổng Thống, Nguyên thủ Quốc Gia nào trên thế giới) mà không có quyền HIỆU TRIỆU - MEETING KÊU GỌI DÂN CHÚNG ỦNG HỘ - BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG T̀NH THẾ THÙ TRONG GIẶC NGOÀI?  

Làm Tổng Thống mà bị thế lực thù địch âm mưu, chủ trương gian lận bầu cử Tổng Thống HK để cướp chính quyền (có nhiều bằng chứng, nhiều nhân chứng hữu thệ khai trước các Lưỡng Viện Quốc Hội Tiểu Bang) mà cơ quan tối cao BẢO VỆ HIẾN PHÁP (TCPV= VIỆN BẢO HIẾN) không cần biết, không chấp pháp các đơn khiếu kiện của Tổng Thống và của các Tiểu Bang.

Vậy th́ cơ quan TCPV c̣n ư nghĩa ǵ ?

Đă gọi là VIỆN BẢO HIẾN, th́ dù là một người dân khi bị bất cứ cơ quan chính quyền hay tổ chức nào có hành động vi hiến (phi pháp) đối với họ mà cơ quan pháp luật cấp dưới không giải quyết thỏa đáng th́ họ có quyền khiếu kiện lên ṭa TCPV của LB.

C̣n đây là một Nguyên Thủ QG, mà bị đối xử bất công bởi phe ĐỐI LẬP đảng DC và các hăng truyền thông đồng lơa âm mưu cùng thế lực thù địch để bịt miệng, trói tay không những Tổng Thống mà cả bộ máy chính quyền, nội các HK. Thay v́ Chính Phủ phải có những quy định, điều luật để bảo vệ quyền Tự Do Ngôn Luận của toàn dân, trong đó có cả Chính Phủ, nhưng bọn thế lực thù địch lại lộng hành quy định ngược lại với Chính Phủ.

Một Xă Hội Pháp trị, thượng tôn pháp luật của HK là một QG được tuyên dương LÀ NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG CHO CẢ THẾ GIỚI TỰ DO. Nhưng nay T̉A TCPV lại nhắm mắt làm ngơ để cho bọn Phản quốc âm mưu thủ tiêu nền CỘNG H̉A mà các Vị Tiền Nhân đă có công gầy dựng trở thành một CƯỜNG QUỐC SỐ 1 TRÊN THẾ GIỚI.

Chúng ta cần hiểu thêm:  

Cơ quan TCPV là MỘT BỘ PHẬN CỦA GUỒNG MÁY QUỐC GIA.

CHÍNH PHỦ LÀ MỘT CƠ THỂ (THỰC THẾ) GỒM CÁC GUỒNG MÁY GỘP LẠI.  

Bởi vậy, tuy nói là TAM QUYỀN PHÂN LẬP, nhưng ai muốn được làm Thẩm phán TCPV đều phải được Tổng Thống đề cử và cuối cùng Tổng Thống vẫn là người kư Quyết định bổ nhiệm người đó trở thành Thẩm phán TCPV. 

Nhưng than ôi ! Khi Tổng Thống lâm nguy TH̀ HỌ LÀM NGƠ & C̉N ÂM THẦM VÙI DẬP CHO CHẾT LUÔN!

Trở lại chuyện bạo động ngày 6 tháng 1 tại ṭa nhà QH:

Như chúng ta đă từng nghe TT Trump phát biểu:  "KHÔNG AI CÓ QUYỀN LÀM CHỦ TÔI NGOÀI DÂN HOA KỲ"!  

Câu nói chứng tỏ TT Trump trọng dân đến mức nào?!!!

V́ vậy, ông luôn luôn tin tưởng sự trung thành của Dân với Tổ Quốc.

Trước t́nh thế có thể gọi: TỔ QUỐC LÂM NGUY! LÂM NGUY LÀ BỌN BÁN NƯỚC ĐĂ CẦU KẾT VỚI THẾ LỰC THÙ ĐỊCH QUYẾT LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN BẰNG GIAN LẬN BC, MÀ TẤT CẢ MỌI NGUYÊN NHÂN XUẤT PHÁT TỪ TC!

Bởi vậy , với tư cách một Tổng Thống, ông muốn hiệu triệu dân chúng , Meeting để kêu gọi toàn dân đứng lên bảo vệ Tổ Quốc . ĐÓ LÀ QUYỀN HIẾN ĐỊNH DÙ BẤT CỨ QUỐC GIA NÀO!!!

C̣n bất cứ cá nhân nào lợi dụng cuộc biểu dương tinh thần để biến thành BẠO ĐỘNG , th́ trách nhiệm thuộc về kẻ đó : Không có luật nào trên thế giới là : CON LÀM CHA CHỊU hoặc nói cách khác là DÂN LÀM - TỔNG THỐNG CHỊU !!! Cho dù kẻ nào đóng vai tṛ KHỔ NHỤC KẾ , bảo rằng do lời xúi dục của TT Trump. Luật pháp không phải tất cả đều ĐUI - MÙ MÀ NGHE LỜI NHẢM NHÍ!!!

Chuyện dễ kết luận là: KHÔNG BAO GIỜ TT TRUMP GẶP NHỮNG LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY! 

Vậy th́ xúi bằng cách nào?

Bàn về sắc lệnh:

Biden là Tổng Thống, nhưng không làm đúng một Tổng Thống mà Dân mong muốn.

Chỉ trong ṿng hơn 1 tuần đă kư đến 40 sắc luật . Mà những sắc luật hầu hết là không đem lại lợi ích cho Quốc gia Dân tộc. Chỉ lạm dụng quyền lực bắt dân phải tuân thủ như một con CỪU NON . đây là hành động không khác nào Mao Trạch Đông từng tuyên bố: " QUYỀN LỰC TRÊN HỌNG SÚNG ".

Thông thường , kể từ ngày sắc lệnh ban hành, th́ bao nhiêu ngày trong hiến pháp quy định PHẢI ĐƯỢC SỰ THÔNG QUA CỦA QH (Mỗi nước có số ngày quy định khác nhau), nếu đến ngày quy định mà không được QH thông qua th́ sắc lệnh đó KHÔNG THÀNH LUẬT (vi hiến), mà c̣n có thể chịu trách nhiệm hậu quả nữa ... , nhưng Biden biết trước là LƯỠNG VIỆN QH ĐỀU THUỘC VỀ DC .

 Đây là bài học cho dân Mỹ , ĐĂ TRAO TRỨNG CHO ÁC , TH̀ CŨNG ĐỪNG TRÁCH LẪN TRỜI GẦN - TRỜI XA !!! Chưa thấy quan tài , chưa đổ lệ là vậy .  

Hăy nghe những người TNCS VN CHÂN CHÍNH, CHÚNG TÔI ĐĂ NẾM MÙI CỘNG SẢN - XHCN LÀ THẾ NÀO. Không ai hiểu bọn bành trướng Bắc kinh bằng chính chúng tôi, nước VN chúng tôi đă từng bị một ngàn năm đô hộ. Chúng tôi nguyện đời đời khắc ghi và lưu truyền từ tổ tiên, ông bà chúng tôi. Nguyện không bao giờ quên, trừ những bọn mang danh TNCS NHƯNG LÀ LOẠI ĐÂM THUÊ- CHÉM MƯỚN CHO TC - VC .

Lời cuối cùng, tôi xin nhắn nhủ với quư vị :  

CHỈ CÓ NGƯỜI MỸ MỚI CỨU ĐƯỢC NGƯỜI MỸ & CHÍNH QUƯ VỊ PHẢI TỰ CỨU M̀NH.

Nếu không th́ quư vị sẽ như số phận của đồng bào VN chúng tôi đang ngày đêm đau khổ dưới sự bất nhân của bọn vô thần XHCN.

Germany, 06.2. 2021

Trọng Dân