báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

Hộị Đồng Quản Trị

Board of Directors

Chủ Tịch/Chairman

Mr. Đỗ Văn Phúc, Texas

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

VP-External Affairs

Mr. Đặng Thế Khương, Arizona

Phó Chủ Tịch NộiVụ

VPInternal Affairs

Ms. Nguyễn Trà My, Georgia

Thư Kư/Secretary

Ms. Ngô Mỹ Hạnh, Pennsylvania

Ủy Ban Liên Lạc/Communication

Mr. Vũ Hồng, Florida

Ủy Ban Giao Tế/Public Relation

Ms. Đoàn Đàm Lệ, Georgia

Ủy Ban Kế Hoạch/Planning

Mr. Phan Quang Trọng, Texas

Hội Đồng Chấp Hành

Executive Board

Chủ Tịch/Chairwoman

Ms. Nguyễn Trà My, Georgia

Phó CT NgoạiVụ

VP External Affairs

Mr. Châu Chương Thành, Virginia

Phó CT NộiVụ

VPInternal Affairs

Ms. NguyễnThu Hương, N. Carolina

Thư Kư/Secretary

Mr. Phan Quang Trọng, Texas

Thủ Quỹ/Treasurer

Mr. Ngô Thế Bảo,

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Ngày 7 tháng 2 năm 2021

 

Kính gởi:

 - Quư Đồng Bào trong và ngoài nước.

 - Quư Tổ chức, Hội đoàn Người Việt Quốc Gia.

 - Quư Cộng Đồng Thành Viên CĐNVQGHK.

 

THƯ CHÚC TẾT CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

 

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ xin gửi đến đồng bào trong và ngoài nước, quư tổ chức, hội đoàn của người Việt Quốc Gia trên toàn thế giới và quư Cộng Đồng thành viên lời chúc chân thành cho một mùa lễ hội và năm mới  Hạnh Phúc và An B́nh cũng như thành công về mọi phương diện..

Năm 2020 vừa qua, chúng ta đă gánh chịu chung một đại nạn Covid-19 mà chưa biết lúc nào mới hoàn toàn thoát hẳn. V́ đại nạn này mà các hoạt động của Cộng Đồng cũng bị chậm trễ. Tuy nhiên, CĐNVQGHK đă tích cực ra tổ chức quyên góp và gửi đến các bệnh viện, cơ quan y tế tại nhiều thành phố, tiểu bang những trang cụ pḥng ngừa như mặt nạ, tấm chắn, găng tay… Tổng số thu và chi của CĐNVQGHK là trên 80 ngàn đô la. Ngoài ra, các Cộng Đồng thành viên khác như Oklahoma, Georgia, North Carolina, Tarrant County, Florida, D.C., Maryland, Virgina… cũng có những chương tŕnh tương tự. Chúng tôi xin cám ơn tất cả quư vị đă đóng góp tài chánh và công sức trong nghĩa cử cao quư này.

Về phương diện chính trị, chúng ta cũng bị ảnh hưởng của sự phân hoá trong chính trị Hoa Kỳ, thể hiện qua những rối ren trong mùa bầu cử Tổng Thống vừa qua. Là một tổ chức theo quy chế 503-C, chúng tôi không thể trực tiếp tham gia trong những sinh hoạt chính trị đảng phái Hoa Kỳ. Nhưng với tư cách tị nạn của người Việt chống Cộng, chúng ta có quyền biểu lộ thái độ trước các khuynh hướng thiên Xă Hội Chủ Nghĩa của vài chính khách.

Chúng ta tôn trọng lá Quốc kỳ Việt Nam (cờ Vàng Ba Sọc) v́ đó là biểu tượng thiêng liêng của người Việt tị nạn. Chúng ta cũng tôn trong quyền biểu lộ theo Tu Chính Án số 1 của Hiến Pháp Hoa Kỳ. V́ thế, dù không trực tiếp tham gia với tư cách của CĐNVQGHK, chúng tôi cũng ủng hộ việc sử dụng lá Quốc Kỳ trong các cuộc biểu t́nh, hội họp, ôn hoà trong phạm vi chính đáng, tuân thủ pháp luật sở tại.

Lẽ ra, Đại Hội toàn quốc của CĐNVQGHK đă tiến hành trong năm qua 2020. Nhưng v́ cơn dịch nguy hiểm Covid-19, đến nay chúng tôi vẫn chưa có quyết định dứt khoát về ngày giờ trong năm 2021. Nếu trong tương lai gần, sinh hoạt trở lại b́nh thường, Hội Đồng Đại Diện sẽ họp khẩn cấp để lo việc Đại Hội bầu cử các thành viên mới trong ba Hội Đồng Quản Trị, Chấp Hành và Giám Sát.

Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc tất cả quư vị một mới hạnh phúc, thịnh vượng và vượt thoát mọi hiểm nghèo của cơn đại dịch.

Trân trọng kính chào toàn thể quư vị.

TM Hội Đồng Đại Diện, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

 

 

                                    

           Đỗ Văn Phúc                           Nguyễn Tramy                            Nguyễn Văn Tần                   

Ct Hội Đồng Quản Trị               Ct Hội Đồng Chấp Hành                  Ct Hội Đồng Giám Sát           

Chairman of the Board of Directors   Cahirwoman of the Executive Board  Chairman of the Oversight Board.

 

 

***