báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 

 

Vĩnh Tường:
MẶT TRẬN BIÊN GIỚI PHÍA NAM HOA KỲ

 
Vĩnh Tường: TIN NGƯỢC ĐỜI


Vĩnh Tường: Tự
Do Tư Bản vs CNXH - TƯƠNG LAI THUỘC VỀ AI

Kamala Harris chính thức thay thế bảy đần canh giữ hoà b́nh cho thế giới

 
Vĩnh Tường: Thương chiến - MẶT TRẬN TRUNG CỘNG - NGA - BẮC HÀN

 
Thượng Viện Arizona thông qua dự luật mở đường cho đều tra gian lận bầu cử


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

LS Sidney Powell tuyên bố ‘chưa xong việc’ với bầu cử 2020, sắp tung ‘bằng chứng không thể chối căi’

 

“Bng chng không th chi căi sp ra mt. Hăy tiếp tc báo cho mi người v s tht”.

Lut sư hàng đu Sidney Powell nói rng bà y và các đng minh ca ḿnh “chưa xong vic” vi các v kin tng liên quan đến cuc bu c năm 2020, mà bà và nhiu người khác cho rng đă b đánh cp t Tng thng Donald Trump thông qua mt lot các loi gian ln c tri rơ ràng và phc tp, đng thi khng đnh rng “bng chng không th chi căi sp được đưa ra”.

Sau khi Ti cao Pháp vin quyết đnh bác đơn kin ca chiến dch Trump, khi tuyên b rng các v kin này không đ thm quyn pháp lư đ đưa ra xét x, Powell đă đưa ra mt tuyên b trên kênh Telegram ca bà, cam kết tiếp tc cuc chiến cho tính toàn vn bu c.

Powell viết trên kênh Telegram ca ḿnh: “Vn c̣n nhng v kin quan trng đang được th lư. Bng chng không th chi căi s sm ra mt. Hăy tiếp tc báo cho mi người v s tht”.

“Các lnh ca Ti cao Pháp vin hôm nay tht đáng tht vng nhưng chúng tôi chưa xong đâu, và chúng tôi s không đ cho hành vi gian ln này tn ti tiếp din. #WeThePeople (Người dân chúng tôi) mi là nhng người vn hành đt nước này”.

Powell cũng ban b chương tŕnh Bo v nn Cng ḥa SuperPAC (Defending The Republic SuperPAC) mi ca bà, theo đó bà cho biết s “vch trn s h bi c hai đng và h tr nhng người có can đm bo v các quyn hiến pháp và Nhà nước pháp quyn ca chúng ta”.

Trước s phn bi đi vi Tng thng Trump ca hu như tt c các đng viên Cng ḥa trong quc hi vào ngày 6 tháng 1, Powell đă phát hành mt báo cáo dài 270 trang nêu chi tiết nhng ǵ bà y cáo buc là các trường hp gian ln và can thip bu c xy ra trong cuc bu c năm 2020. 

Tài liu bao gm các bn tuyên th, ngun tin, li khai, nhân chng và các bng chng khác v hành vi gian ln c tri hàng lot và s can thip ca nước ngoài vào cuc bu c năm 2020.

“Chúng tôi đi đến kết lun rng H thng b phiếu Dominion được thiết kế có ch đích vi các li c hu nhm to ra t́nh trng gian ln bu c có h thng và tác đng đến kết qu bu c”, tài licó đon.

“Mt trong năm b phn cu thành được s dng trong máy b phiếu là ca các công ty có tr s ti Trung Quc.”

Powell k t đó đă b cm khi tt c các nn tng mng xă hi ln ca Big Tech và gi đây y thường xuyên đăng bài trên kênh Telegram ca ḿnh.

 

***

 
LIVE: Pro Trump Celebration in West Palm Beach, FL on Presidents’ Day 2/15/21