bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 
TRƯA 18/2: Cuộc phỏng vấn đầu tin với Cựu TT Donald Trump kể từ khi ng rời nhiệm sở

 

Vĩnh Tường:
MẶT TRẬN BIN GIỚI PHA NAM HOA KỲ

 
Vĩnh Tường: TIN NGƯỢC ĐỜI


Vĩnh Tường: Tự
Do Tư Bản vs CNXH - TƯƠNG LAI THUỘC VỀ AI

 

>
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Vĩnh Tường: DỰ LUẬT BẦU CỬ - DN CHỦ MỞ ĐƯỜNG VỀ ĐU ? (177)

***

TT Trump ra tuyn bố nhắm thẳng một tờ bo

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (ảnh: Shutterstock).

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đưa ra một tuyn bố vo chiều thứ Bảy (20/3 theo giờ Mỹ) phản hồi một bi bo của New York Times về việc cc nhm Đảng Cộng ha v bảo thủ gy quỹ cho cc vấn đề cải cch bầu cử sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cn nhiều tranh ci.

Trước đ New York Times cho rằng cc nhm Cộng ha đang tập trung sử dụng lại cc ngn luận của ng Trump để vận động cử tri, gy quỹ nhắm vo cc vấn đề cải cch bầu cử (gip hạn chế những chnh sch mới mở rộng khả năng bỏ phiếu, m phe cnh hữu cho rằng đang hỗ trợ việc đnh cắp cc cuộc bầu cử tiếp theo). Tờ bo cho rằng v ng Trump c ảnh hưởng rất lớn trong cử tri Cộng ha nn cc nh lập php đang chạy đua vo cc ghế trong Quốc hội sẽ tận dụng lập trường của ng Trump để thu ht cử tri.

ng Trump sau đ đ c tuyn bố, bảo vệ việc gy quỹ, thể hiện r lập trường rằng cuộc bầu cử vừa rồi l bất hợp php v chỉ trch Tối cao Php viện v từ chối xt xử cc vụ kiện thch thức cc thay đổi luật bầu cử bất hợp php ở một số tiểu bang m ng Trump v nhiều người ủng hộ ng tin rằng cuộc kết quả bầu cử của ng đ bị đnh cắp từ ng một cch hiệu quả.

Tuyn bố của Trump đ được Ủy ban Hnh động Chnh trị Save America của ng đưa ra:

Tuyn bố của Donald J. Trump, Tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Tờ New York Times hm nay đ đưa ra một cu chuyện ni rằng cc nhm Đảng Cộng ha khc nhau, trong đ c nhiều nhm nổi bật, đang tập hợp lại những tuyn bố sai lầm, rằng cc nh hoạt động bảo thủ đang tm ra rằng cch tốt nhất để huy động tiền v giữ chn cử tri l lời bịa đặt lớn nhất của Donald J. Trump về gian lận bầu cử, trở thnh ưu tin hng đầu của họ. Đng buồn thay, cuộc bầu cử đ bị sắp đặt, v thậm ch khng [cần] đi vo chi tiết, [cũng thấy] trong đ c rất nhiều, đ hon ton thay đổi tr chơi. Đảng Dn chủ khng thể khiến cc cơ quan lập php của Đảng Cộng ha ở cc tiểu bang dao động chấp thuận nhiều thay đổi về bỏ phiếu diễn ra trước cuộc bầu cử, vốn được quy định theo Hiến php Hoa Kỳ. Chỉ v l do đ, chng ti đ c một cuộc bầu cử bất hợp php. Tối cao Php viện v cc ta n khc sợ phải ra phn quyết, họ khng c gan v sẽ đi vo lịch sử như vậy. Khng c g ngạc nhin khi c rất nhiều tiền được huy động [để giải quyết] vấn đề ny,

Trước đ, New York Times đ c bi viết trong đ ni rằng: Donald Trump khng cn l trung tm nữa. Nhưng nhiều nh hoạt động bảo thủ đang pht hiện ra rằng cch tốt nhất để huy động tiền v giữ chn cc cử tri l phải ưu tin hng đầu việc tiếp tục duy tr sự bịa đặt của ng.

Việc thng qua cc hạn chế mới về bỏ phiếu đặc biệt l cc giới hạn khắt khe hơn về bỏ phiếu sớm v bỏ phiếu qua thư hiện l trọng tm trong chiến lược của phe cnh hữu để giữ cc nh ti trợ v cử tri tham gia khi ng Trump khuất dần trong tầm nhn của cng chng v để lại khoảng trống trong Đảng Cộng ha m khng c nhn vật hoặc vấn đề no khc c thể lấp đầy. Trong những tuần gần đy, nhiều nhm nổi bật v được tổ chức tốt đng vai tr quan trọng trong cc nỗ lực cử tri đi bỏ phiếu rộng lớn của GOP đ hướng nguồn lực của họ vo một chiến dịch hạn chế thời gian v cch thức mọi người c thể bỏ phiếu, tập trung vo cc chnh sch khẩn cấp m cc tiểu bang đ ban hnh năm ngoi, vốn để gip việc bỏ phiếu trong thời kỳ đại dịch trở nn dễ dng hơn. Cc nhm tin rằng đ c thể l pht sng tốt nhất của họ trong việc ginh lại quyền lấy lại quyền lực ở Washington 

Phụng Minh