bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              

 
TRƯA 18/2: Cuộc phỏng vấn đầu tin với Cựu TT Donald Trump kể từ khi ng rời nhiệm sở

 

Vĩnh Tường:
MẶT TRẬN BIN GIỚI PHA NAM HOA KỲ

 
Vĩnh Tường: TIN NGƯỢC ĐỜI


Vĩnh Tường: Tự
Do Tư Bản vs CNXH - TƯƠNG LAI THUỘC VỀ AI

 

>
POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Vĩnh Tường: DỰ LUẬT BẦU CỬ - DN CHỦ MỞ ĐƯỜNG VỀ ĐU ? (177)

***

CẨN THẬN VỚI LOẠI HNH TUYN TRUYỀN CỦA ĐỨC QUỐC X.

Paul Joseph Goebbels Bộ trưởng Tuyn truyền Đức Quốc x, cnh tay phải của trm pht xt Adolf Hitler từng ni: Nếu ni dối đủ lớn v cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối tr của mnh, quần chng rồi sẽ tin vo lời dối đ. Chnh v vậy, Đức Quốc x đ dng bộ my tuyn truyền để thay đổi tư tưởng, nhận thức của cả một dn tộc văn minh, từng sản sinh ra những nh triết học, nhạc sỹ, khoa học danh tiếng, thnh một đất nước cuồng vọng, đi xm chiếm v giết hại dn tộc khc.

Bằng tuyn truyền khn ngoan v dai dẳng, người ta c thể khiến cho quần chng nghĩ rằng thin đường l địa ngục, địa ngục l thin đường.

Hitler tuyn truyền để biến một ci xấu thnh ci tốt, cn Giang Trạch Dn tuyn truyền để biến một ci tốt thnh ci xấu.

C một phương php gọi l 40/60, do Joseph Goebbels, Bộ trưởng tuyn truyền kht tiếng của Đức Quốc x, nghĩ ra. Theo kỹ thuật ny, cần thiết lập một knh truyền thng, ban đầu cần phổ biến 60% thng tin ni tốt về kẻ th. Sau khi đ được đối phương tin tưởng th 40% cn lại được sử dụng nhằm truyền b thng tin xuyn tạc, phương php ny cực kỳ hiệu quả v được nhiều người tn nhiệm. Trong Thế chiến II, c một đi pht thanh được lực lượng chống pht xt rất tn nhiệm. Người ta tin rằng đ l đi pht thanh của Anh v tin tất cả những thứ n ni. Nhưng phải sau chiến tranh người ta mới biết rằng đấy l đi của Đức Quốc x, hoạt động theo nguyn tắc 40/60 của tiến sĩ Goebbels".

Loại hnh tuyn truyền ny gần đy đang được Phan Anh, Lng Anh, L Kin Thnh sử dụng rất hiệu quả. Chnh việc ph phn x hội với một nửa sự thật nhưng khng xoy su vo bản chất đ lm người tiếp nhận tưởng rằng diễn giả đang rất khch quan khi đnh gi hiện thực. Nhưng khi li người đọc vo bản chất, cốt li của vấn đề cc dư luận vin cao cấp ny đ khiến giới trẻ lạc hướng v cho rằng thể chế chnh trị độc ti của cộng sản khng cần đnh đổ, chỉ cần sửa đổi để tốt hơn.

Đ l một vấn đề nguy hiểm v ni theo Boris Yeltsin th "Cộng sản khng thể sửa đổi m chỉ c thể đo thải n" .

Một trong những người sử dụng rất thnh cng lối tuyn truyền ny của Đức quốc x chnh l Thi B Tn. Giả bộ ng ngh nhưng khng hề ng ngh cht no.