bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

                                                          *  hoạt động từ 26/4/2008  *
                      

"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

                                                                                                                                              


Video Chết Dưới Tay Trung Quốc #1 =>#4 - Sch Hay của Peter W Navarro v Greg Autry

 
THM MỘT TƯỢNG ĐI VINH DANH CHIẾN CNG NGƯỜI LNH VNCH Ở TP. WESTMINSTER . TP. WESTMINSTER CHẤP THUẬN DỰ N XY DỰNG TƯỢNG ĐI TI CHIỂM CỔ THNH

 

 

 

 

 

Tội c ty trời của cộng sản trong cc "Trại Tập Trung Cải Tạo"

***