do Khu Hội Cựu TNCT Việt-Nam Nam-Cali chủ trương.


                                                                   

 

 

 

VIỆT NAM ƠI !

Thôi c̣n chi nữa Việt Nam ơi !

Việt cộng theo Mao bán hết rồi

Mạnh, Triết, Dũng, Trọng, Phiêu phản quốc

Thua loài chó má, nhục muôn đời .

Chúng đem đất nước của cha ông

Dâng, bán cho Tàu để lập công

Nào ải Nam Quan, thác Băn Giốc

Hoàng..,Trường Sa hải đảo , biển Đông .

Tây Nguyên Bô-Xít cũng dâng Mao

Ruộng đất dân nghèo cũng tịch thâu

Địa chính (1) cao quốc pḥng chiến lược 

Biến thành cứ địa (2) thực dân Tàu .  

Chúng c̣n mở cửa ải Nam Quan

Rước bọn Tàu vào đất Việt Nam

Miễn thủ tục tŕnh đơn chiếu khán (3)

Quê hương tràn ngập lũ Tàu gian .

Mao quân (4) không đánh cũng thành công

Bởi Mạnh, triết, Dũng đă tự dâng

Sông núi Việt Nam cho giặc Chệt

Bắt dân nô lệ bọn Tàu hồng .

Thôi c̣n chi nữa Việt Nam ơi !

Hán hóa toàn dân sắp đến rồi

Diệt chủng cận kề không tránh khỏi

Nếu c̣n Việt cộng sống trên đời .

Tám mươi lăm triệu Bắc, Trung, Nam

Vùng dậy mau lên diệt bạo tàn

Quân đội anh hùng tung kiếm báu

Chém đầu Mạnh, Triết, Dũng tà gian .

Cùng nhau xây dựng nền dân chủ

Đa đảng, đa nguyên dệt mộng vàng

Lập hội Diên Hồng thề quyết chiến

Hy sinh v́ nước cứu giang sang ./.

 

TTX, Montréal, 20-05=2009

(1) Địa chính = Géopolitique

 (2) Cứ địa = căn cứ địa (base militaire)

(3) Chiếu khán = Visa

(4) Mao quân   =  quân cộng sản Mao

 
 

THÁNG TƯ ĐEN

(Một nén hương kính dâng Tổ Quốc VN. và tưởng niệm những người chết cho quê hương, v́ quê hương và v́ sự xâm lăng tàn  khốc của CS trong Tháng Tư Đen 1975)

Ngày Ba Mươi Tháng Tư xưa
Lệnh hàng: vết chém ai dưa qua hồn
Ḷng đau với Tháng Tư buồn
Súng rơi cùng suối lệ tuôn nghẹn ngào...
Ngày Ba Mươi Tháng Tư nào
Ai đem dân tộc xô vào lầm than
Xác người ai bón rừng hoang
Biển xanh pha máu Việt Nam đỏ hồng!
Ai làm cách núi ngăn sông
Cha con chia biệt, vợ chồng ly tan?
Ai làm tan nát Việt Nam
Ḥa b́nh sao lại vô vàn đớn đau ?
Tháng Tư đen. Tháng Tư sầu
Một trăm cái trứng đào sâu oán thù
Giết nhau bằng những mưu mô
Giết nhau bằng súng Liên sô, đạn Tàu
Giết nhau không nhận ra nhau
Giết nhau chẳng chút ḷng đau. Lạ lùng!
Giết nhau, vỗ ngực: Anh Hùng
Ngàn trang uế sử trùng trùng máu tươi
Tháng Tư đen. Tháng Tư ơi!
Việt nam có  xót xa người Việt nam???

Ngô Minh Hằng