[Bài Viết - Article]
                                                                          

 

Mật thư tội ác của chủ-nghĩa Cộng-sản

Dịch giả : Fossion René & Trần hữu Sơn

Lời Tựa

Nguyên tác : Le livre noir du communisme s. dir Stéphane Courtois et al.
(Nicolas Werth, Jean Louis Panné, Andrzej Packowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin )

 

Đây là công tŕnh của Ông René Fossion và Ông Trần hữu Sơn, những người quốc gia đă hy sinh thời giờ và công ăn việc làm của ḿnh để đóng góp phần nào cho cuộc tranh đấu chung , khi dịch cuốn sách " Le Livre noir du communisme ", Nhà xuất bản Robert Laffont 1997, của các học giả Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean Louis Panné, Andrzej Packowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin tố cáo tội ác của Cộng Sản thế giới .

Ngoài ra Ông Trần minh Tâm đă tận t́nh đánh máy trên 1000 trang.Ông René Fossion, Ông Trần hữu Sơn, và ông Trần minh Tâm không sống về nghề làm báo, hay viết văn. Ngày th́ làm công hai bữa, tối về nhà cặm cụi làm việc dưới ánh đèn cô đơn.

Nay th́ bản dịch đă hoàn tất nên cho phổ biến trên Internet để mọi người thấy rơ "bộ mặt thật của Cộng Sản". Mong rằng quư độc giả rộng luợng bỏ qua nếu có điều ǵ không đúng lắm v́ "traduire c'est trahir" ( nói nôm na: dịch một bản văn đôi khi c̣n phản nghĩa điều mà tác giả muốn nói ).

Mong quư độc giả cứ tự tiện phổ biến cho bất cứ ai cần đến. Đó là ư nguyện của chúng tôi.

Mong lắm thay

***

Mật thư tội ác của chủ-nghĩa Cộng-sản

Dịch giả : Fossion René & Trần hữu Sơn

Lời nói đầu

Phần 1. Chương 1 -Tàn sát, khủng bố và đàn áp. 

Phần 1. Chương 2 - Lực lượng vơ trang của chính quyền độc tài vô sản

Phần 1 -  Chương 3 - Khủng bố đỏ

Phần 1. Chương 4

Phần 1. Chương 5 -
Các diễn biến từ Tambov cho đến khi xảy ra nạn đói lớn

Phần 1. Chương 6
Từ cuộc hưu chiến đến đoạn quanh lớn

Phần 1. Chương 7 -
Giải tán quy chế điền chủ và Cưởng bách canh tác tập thể

Phần 1. Chương 8 Nạn đói

Phần 1. Chương 9
THANH TOÁN CÁC PHẦN TỬ XA LẠ CỦA XĂ HÔI VÀ CHU KỲ ĐÀN ÁP

Phần 1. Chương 10 -
CUỘC KHỦNG BỐ VĨ ĐẠI TRONG NHỮNG NĂM 1936 – 1938

Phần 1. Chương 11 - ĐẾ QUỐC NGỤC TÙ

Phần 1. Chương 12 - MẶT TRÁI CỦA CUỘC CHIẾN THẮNG

Phần 1. Chương 13 - CAO ĐIỂM CỦA CÁC KHỦNG HOẢNG TRONG CÁC HỢP TÁC XĂ NÔNG NGHIỆP

Phần 1. Chương 14 - ÂM MƯU CUỐI CÙNG

 

 

 

 

 
Hồ Chí Minh toàn tập 1 giờ 48 phút. Lịch Sử Chính Xác Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 

 

***