Phạm Đ́nh Hưng: trọn tác phẩm Việt Nam Ngày Mai

Để có tác phẩm, xin liên lạc:

Christine Pham, Manager
E-mail: thayngoidoichu@gmail.com

Phạm Đ́nh Hưng, Author

E-mail: mthayngoidoichu@ouitlook.com

*Giá sách $20.00
*Bưu phí $3.00 (USA)
*Ngoài Hoa Kỳ: $5.00

MỤC LỤC

Lời Tác Giả

 01-03

Chương 1: Thay Ngôi Đổi Chủ

04-13

Chương 2:  Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyền

 14-32

Chương 3: Mộtkhátvọng truyền đời của Hán tộc.

 33-41

Chương 4: HCM:Một anhhung hay một gianHung

 42-55

Chương 5: Chương 5 - Một Bí Ẩn Lịch Sử

 56-63

Chương 6: Chương - 6 - Một con hổ đỏ.

 64-79

Chương 7:Thay Ngôi Đổi Chủ- Chuong 7

 80-84

Chương 8: Một từ ngữ không Thể Nào Quên

 85-89

Chương 9:  Một Thất Bại Đầu Tiên

 90-95

Chương 10: Gậy Ông Đập Lưng Ông

 96-104

Chương 11:Chánh Đảng Và Băng Đảng          

 105-113

Chương 12:HướngĐicố Định của CS VN        

 114-134

Chuơng 13:  Bắt chước .

 135-149

Chương 14: Tinh Thần Nô Lệ

 150-162

Chương15:Một tân chế độ quân chủ chuyên chế

 163-174

Chương 16: Thời Cơ

 175-186

Chương 17: Trí Thức

 187-196

Chương 18: Tranh Chấp Ư Thức Hệ

 197-207

Chương 19: Tội Ác của chế độ cộng sản

 208-221

Chương 20:SựSụpĐổấtYếuCủaCácChếĐộCS

 222-234

Chương 21: Đại Họa BắcThuộc

 235-247

Chương 22 : Nguy Cơ Mất Nước Và Mật Dân Tộc

 248-260

Chương 23 :  V Ưởng đời nay

 261-271

Chương 24:  Tranh chấp Biển Đông

 272-278

Chương 25: Biển Đông Dậy Sóng

 279-288

Thư tịch

 289-291

 

THƯ TỊCH

1-Vikipedia, Chiếu chỉ thoái vị ngày 25-8-1945 của Hoàng đế Bảo Đại.

2-Tuyên ngôn Độc lập ngày 11-3-1945, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, tập 1, Hoa Kỳ, 2015.

3-Daily Mail October 7, 2014, From Stalin to Hitler, the most murderous Regimes in the world.

4-Stephane Courtois, Le Livre Noir Du. Communisme, Editions Robert Lafont,

5-Phùng Mộng Long, Đông Châu Liệt Quốc, tập 1 và 2, NXB Thành phố Sài G̣n, Việt Nam, 2000.

6-Thái Dịch Lư Đông A, Huyết Hoa, tái bản tại San Jose, Hoa Kỳ, 1986.

7-Sophie Judge, Ho Chi Minh: The Missing Years, Berkeley University Press of California,USA, 2002.

8-Hồ Tuấn Hùng, Hồ Chí Minh Sinh B́nh Khảo, Đài Bắc, 2008.

9-Trần Đĩnh, Đèn Cù I & II, NXB Người Việt, California,USA, 2014.

10-William J. Duiker, Ho Chi Minh: A Life New York Hiperia, 2001.

11-Huỳnh Tâm, Đảng Cộng sản Việt Nam, Phiên bản của T́nh Báo Trung Quôc, Blog danlambaovn

12-Trần Thắng Lợi (Hồ Chí Minh), Đảng ta. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, trang 547.

13-Nguyễn B́nh Phương, Xe Lên Xe Xuống, Diễn Đàn Thế Kỷ, Hoa Kỳ 2011.

14-Hồ Sơ Cảnh Sát H́nh Sự Pháp tại Bắc kỳ (Dossier de la Police Criminelle Francaise au Tonkin).

15-Milovan Djilas, The New Class: An Analysis Of The Communist System, 1957.

16-Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày, NXB Văn Nghệ, California, USA, 1997.

17-Nguyễn văn Trấn, Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội, NXB Văn Nghệ, California, USA, 1995.

18-Nguyễn Thị Mỹ Nga, Tập san Qui Nguyên số 24 tháng 1 năm 2012, trang 35-44, California, USA.

19-Hannah Beech, Burning Desire For Freedom, Time, 11-14-2011.

20-Fareed Zakaria, The Chip On China’s Shoulder, Time 1-24-2011.

21-Henry Kissinger, Diplomacy, Simon Schuster New York,US A,2011.

22-Minxin Pei, How China and America See

Each Other, Foreigh Affairs, March/April 2014

23-Đinh Quang Anh Thái, Mất Dân Tộc C̣n Tệ Hơn Mất Nước, Nhật báo Người Việt số 8616 ngày 10- 7-2009.

24-Ghi Chép Thực về Việc Đoàn cố vấn Quân Sự Trung Quốc Viện Trợ Việt Nam Chống Pháp, NXB Lịch Sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Bắc kinh, 2002.

25-Tài liệu mật về cuộc họp giữa Tổng Cục T́nh Báo Hoa Nam và Tổng Cục 2 Việt Nam trực thuộc bộ Quốc Pḥng.

26-Hàn Phi Tử, Sự Phát Triển Tư Tưởng Pháp Gia, NXB Đồng Nai, Biên Ḥa,Việt Nam 1995.

27-J.B Nguyễn văn Định, Cuộc Nổi Dậy Quỳnh Lưu, Nghê An 1956, Web Nữ Vương Công Lư.