báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                                           

 

 Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện

Thấy Gì Trên Quê Hương Ta ?

Nhạc và lời: Nguyễn Sỹ Thùy Ngân - Trình bày: Thanh Tâm

https://youtu.be/YZ9HLaJlivY

V́ Sao Việt Cộng Thu Hồi Hồi Kư Của Cố TT Trần Trọng Kim?

https://youtu.be/h7xA7W1CsPM


GS Phạm Cao Dương Nói Về Đế Quốc Việt Nam

https://youtu.be/xmIE-qg-OKY

 

***

Trần Trọng Kim

Một Cơn Gió Bụi

Xuất bản lần đầu tại

Nhà xuất-bản Vĩnh Sơn

Sài G̣n 1969

Chương 5

Về Hà Nội

Cuối tháng một dương lịch, chiều bảy giờ lên xe hơi chạy ra nghỉ ở Đông Hà. Sáng hôm sau ra đến Nghệ, vào nghỉ nhà người cháu, trưa hôm sau xe mới ra Thanh Hóa, rồi hôm sau nữa mới đến Hà Nội. Dọc đường nhờ trời được b́nh an. Khi xe đến bến đ̣ sông Gianh, sông rộng, gió to, sóng lớn, tôi thấy gần đó có chiếc tàu con kéo phà chở xe hơi sang sông, tôi hỏi: Tàu có chạy không?. Người ta nói: Tàu hết dầu xăng. Tôi hỏi: Có đ̣ nào có mui cho thuê một chiếc để đưa chúng tôi sang trước. Người ta nói chỉ có chiếc đ̣ không mui thôi. Chúng tôi đang lo nghĩ không biết tính sao, th́ thấy người tài xế chạy đi nói th́ thầm ǵ với mấy người chở phà, rồi một lát thấy chiếc đ̣ có mui đến mời chúng tôi xuống.

Khi chiếc đ̣ chở chúng tôi ra ngoài, thấy chiếc tàu đốt máy kéo phà đi. Sang bên kia hỏi người lái đ̣ lấy bao nhiêu, người ấy nói: Cụ cho bao nhiêu cũng được. Sau tôi mới biết người tài xế biết chúng tôi, đi nói với mấy người chở đ̣ nên họ mới đi lấy đ̣ và cho tàu chạy. Đây là một việc tỏ ra nhân dân trung bộ đối với tôi vẫn có chút cảm t́nh, không ai ta oán ǵ trong khi chúng tôi vẫn làm việc. Chỉ có khi đến Thanh Hóa bị lính Tàu và Lính Việt Minh khám xe đâm thủng nát cái bồ đựng sách của tôi.

Tôi về đến Hà Nội, mừng quá, định bụng ḿnh già yếu rồi, không có ǵ làm nữa và cũng chẳng đi đâu cả, chỉ vui với mấy quyển sách cổ và mấy người bạn cũ, tṛ chuyện tiêu khiển. Tưởng thế là yên, ngờ đâu t́nh thế phải phiêu lưu lần nữa.

 

Trần Trọng Kim - Một Cơn Gió Bui: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/Lên Nam Vang