báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                                           

 

 Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện

Thấy Gì Trên Quê Hương Ta ?

Nhạc và lời: Nguyễn Sỹ Thùy Ngân - Trình bày: Thanh Tâm

https://youtu.be/YZ9HLaJlivY

V́ Sao Việt Cộng Thu Hồi Hồi Kư Của Cố TT Trần Trọng Kim?

https://youtu.be/h7xA7W1CsPM


GS Phạm Cao Dương Nói Về Đế Quốc Việt Nam

https://youtu.be/xmIE-qg-OKY

 

***

Trần Trọng Kim

Một Cơn Gió Bụi

Xuất bản lần đầu tại

Nhà xuất-bản Vĩnh Sơn

Sài G̣n 1969

Chương 6

 

Chính Phủ Việt Nam và T́nh Thế Trong Nước

 

Lúc bấy giờ t́nh thế trong nước bối rối lắm, quân Anh và quân Pháp lên chiếm giữ nam bộ và các thành thị phía Nam Trung Bộ từ vĩ tuyến 16, tức là Quảng Nam trở vào. C̣n từ vĩ tuyến 16 trở ra quân Tàu đóng giữ các thành thị. Việt Minh lên cầm quyền trước hết lập ủy ban giải phóng, rồi cho người lên Bắc Giang đón ông Hồ Chí Minh về lập lâm thời chính phủ gồm có những người này:

Hồ Chí Minh, chủ tịch kiêm bộ ngoại giao

Vơ Nguyên Giáp, bộ trưởng bộ nội vụ, kiêm chức phó bộ trưởng bộ quốc pḥng

Chu Văn Tấn, bộ trưởng bộ quốc pḥng

Trần Huy Liệu, bộ trưởng bộ thông tin tuyên truyền

Dương Đức Hiền, bộ trưởng bộ thanh niên quốc dân

Nguyễn Mạnh Hà, bộ trưởng bộ quốc dân kinh tế

Vũ Đ́nh Ḥa, bộ trưởng bộ giáo dục

Vũ Ngọc Khánh, bộ trưởng bộ tư pháp

Phạm Ngọc Thạch, bộ trưởng bộ y tế

Đào Trọng Kim, bộ trưởng bộ giao thông

Lê Văn Hiến, bộ trưởng bộ lao động

Phạm Văn Đồng, bộ trưởng bộ tài chánh

Nguyễn Văn Tố, bộ trưởng bộ cứu tế xă hội

Cù Huy Cận, ủy viên không giữ bộ nào

Nguyễn Văn Xuân, ủy viên không giữ bộ nào

Vơ Nguyên Giáp người Quảng B́nh, rất lanh lợi và táo tợn, một tay trọng yếu trong đảng Việt Nam Cộng Sản. Trước đă sang ở bên Côn Minh, thường viết báo kư tên là Lâm Bá Kiệt, bấy giờ giữ chức bộ trưởng bộ nội vụ và kiêm chức phó bộ trưởng bộ quốc pḥng. Nói là kiêm chức phó bộ trưởng bộ quốc pḥng, nhưng kỳ thực là kiêm cả bộ quốc pḥng, v́ Chu Văn Tấn là người Thổ ở mạn thượng du, trước đă làm châu đoàn coi lính dơng, sau theo cộng sản, nên đảng Việt Minh đưa vào giữ địa vị ở bộ quốc pḥng để khuyến khích những người Thổ đă theo ḿnh.

Việt Minh đem một số người ở ngoài đảng của họ vào trong chính phủ như Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Tố, Đào Trọng Kim v...v... để tỏ ra là một chính phủ liên hiệp có cả các hạng người. Song những cơ quan trọng yếu như quốc pḥng, nội vụ, tài chính, tuyên truyền đều ở tay những người chính thức Việt Minh, tức là cộng sản như Vơ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Lê Văn Hiến, Phạm Văn Đồng v..v...

Ngày 11 tháng một năm 1945 chính phủ lâm thời lại xuống lệnh giải tán đảng cộng sản Đông Dương, đó là một việc lư thú, cộng sản giải tán cộng sản. Sở dĩ chủ ư họ làm như vậy là v́ lúc đó có các ủy viên của các nước Đồng Minh đi lại trong nước, Việt Minh muốn tỏ cho những người ngoại quốc biết Việt Minh không phải là cộng sản.

Chính phủ lâm thời tổ chức cuộc tổng tuyển cử để triệu tập quốc hội. Cuộc tuyển cử được ấn định vào ngày 23 tháng chạp, sau hoăn đến ngày mồng 6 tháng giêng năm 1946. Khi ấy tôi đă về ở Hà Nội rồi, thấy cuộc tuyển cử rất kỳ cục. Mỗi chỗ để bỏ phiếu, có một người của Việt Minh trông coi, họ gọi hết cả đàn ông đàn bà đến bỏ phiếu, ai không biết chữ th́ họ viết thay cho. Việt Minh đưa ra những bản kê tên những người họ đă định trước, rồi đọc những tên ấy lên và hỏi anh hay chị bầu cho ai? Người nào vô ư nói bầu cho một người nào khác th́ họ quát lên: Sao không bầu cho những người nầy. Có phải phản đối không?. Người kia sợ mất vía nói: Anh bảo tôi bầu cho ai, tôi xin bầu người ấy. Cách cưỡng bách ra mặt như thế, lẽ dĩ nhiên những người Việt Minh đưa ra được đến tám chín mươi phần trăm số người đi bầu. Đó là một phương pháp rất mới và rất rơ để cho mọi người được dùng quyền tự do của ḿnh lựa chọn lấy người xứng đáng ra thay ḿnh làm việc nước.

Trước Việt Minh đă định lấy có 300 ghế đại biểu, sau họ muốn làm cho êm dư luận nên lấy thêm 70 ghế nữa, cho Việt Nam Quốc Dân Đảng được 50 ghế và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội được 20 ghế để hai đảng ấy tự cử người ḿnh ra.

Mấy ngày trước kỳ họp quốc hội, Việt Minh và Quốc Dân Đảng công kích nhau kịch liệt. Những tướng Tàu như Lư Hán và Tiêu Văn muốn làm tiền, tỏ ra có ư bênh vực Việt Nam Quốc Dân Đảng, sau h́nh như bọn tướng Tàu ấy được số vàng lớn mới đứng ra dàn xếp, họp các lănh tụ hai đảng ở nhà Lư Hán, có Hồ Chí Minh, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh v...v... đến bàn định cách chia các ghế bộ trưởng trong chính phủ mới.

Sau tôi sang Tàu gặp Nguyễn Dân Thanh là một người cách mệnh Việt Nam đă làm sĩ quan trong quân đội Tàu và đă đi lính Nhật ở mặt trận Diến Điện. Lúc ấy có theo quân Tàu về nước, biết rơ đầu đuôi việc ấy, kể lại cho tôi nghe thái độ mấy lănh tụ Việt Minh và Quốc Dân Đảng hôm họp ở nhà Lư Hán để dàn xếp hai bên đoàn kết với nhau.

Độ ấy ở Hà Nội, tôi cũng biết có một hôm ông Bảo Đại cho đi t́m người trước làm việc ở Huế, đến nói rằng: Ông Hồ Chí Minh nhường cho ông ra lập chính phủ. Sau chuyện ấy thấy im bẳng không ai nói đến nữa.

Khi ở Hương Cảng tôi có hỏi lại việc ấy. Ông Bảo Đại nói: Việc ấy có thật. Một hôm cụ Hồ có vẻ mặt lo nghĩ đến bảo tôi rằng cụ muốn để tôi đứng ra lập chính phủ, tôi từ chối. Hôm sau cụ Hồ lại đến năn nỉ về việc ấy. Tôi nói: nếu cụ muốn lập chính phủ, th́ cụ kê cho tôi biết danh sách những người trong đảng cụ có những ai ra giúp việc. Cụ Hồ nói để ngày mai cụ sẽ đưa. Nhưng đến ngày hôm sau cụ Hồ có vẻ mặt vui vẻ, đến nói rằng: việc ấy hăy hoăn lại, để cụ ở lại làm việc ít lâu nữa. Cho nên việc ấy mới im.

Theo ư tôi hiểu, th́ mưu mô do bọn tướng Tàu muốn làm tiền, một mặt làm ra bộ có ư ép ông Hồ Chí Minh phải lui đi để ông Bảo Đại ra lập chính phủ, một mặt xui bọn Quốc Dân Đảng không chịu nhượng bộ, để Việt Minh muốn im chuyện th́ phải bỏ tiền ra. Đến khi bọn tướng Tàu được tiền đút lót mới đứng ra dàn xếp cho xuôi chuyện. Đó là một việc rất bí ẩn, khó ḷng biết đích xác được, chẳng qua chỉ là sự xét đoán theo t́nh trạng hiện ra bên ngoài mà thôi. Vả tôi thấy những người biết qua việc ấy đều đồng ư kiến như thế cả.

Khi việc dàn xếp của các tướng Tàu xong rồi, đến ngày mùng 2 tháng ba th́ mở cuộc họp quốc hội.

Quốc hội này có cái đặc sắc hơn cả quốc hội của các nước trên thế giới là chỉ họp có một ngày xét qua bản lập hiến của Việt Minh đă định, và thừa nhận một chính phủ liên hiệp do ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Quốc hội lại giao toàn quyền cho một ủy ban thường trực có 15 người do chính phủ đề cử, và để ông Nguyễn Văn Tố làm trưởng ban. Đoạn quốc hội giải tán. Nếu quốc hội các nước mà biết làm việc lanh lẹ như thế th́ đỡ được bao nhiêu th́ giờ và tiền chi phí! Chính phủ liên hiệp quốc gia thành lập như sau:

Hồ Chí Minh, cộng sản, làm chủ tịch

Nguyễn Hải Thần, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội, phó chủ tịch

Huỳnh Thúc Kháng, không đảng phái, bộ trưởng bộ nội vụ

Nguyễn Tường Tam, Đại Việt dân chính, bộ trưởng bộ ngoại giao

Phan Anh, không đảng phái, bộ trưởng bộ quốc pḥng

Vũ Đ́nh Ḥe, Xă hội dân chủ đảng, bộ trưởng bộ tư pháp

Đặng Thai Mai, cộng sản, bộ trưởng bộ giáo dục

Lê Văn Hiến, cộng sản, bộ trưởng bộ tài chính

Trần Đăng Khoa, Dân chủ đảng, bộ trưởng bộ công chánh

Chu Bá Phượng, Dân chủ đảng, bộ trưởng bộ kinh tế

Trương Đ́nh Chi, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội, bộ trưởng bộ xă hội y tế

Bồ Xuân Luật, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh hội, bộ trưởng bộ canh nông.

Xét thành phần chính phủ liên hiệp lúc ấy, kể cả những người không đảng phái, có thể gọi là năm đảng nhưng chỉ có đảng Việt Minh cộng sản là có chương tŕnh chính trị rơ ràng và có thế lực hơn cả. C̣n các đảng khác th́ chỉ có tên nêu ra mà thôi, chứ không có chương tŕnh phân minh. Xă hội đảng và Dân chủ đảng là những đảng phụ thuộc của Việt Minh và không có thế lực ǵ. Việt Nam Quốc Dân Đảng và Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội tuy có thế lực là nhờ có quân đội Tàu bênh vực, nhưng không có tính cách thống nhất và không có kỷ luật chặt chẽ. Bởi vậy đảng Cộng sản chỉ có ba người trong chính phủ nhưng quyền bính vẫn ở cả Cộng sản.

Về phương diện cai trị Việt Minh vẫn để ba khu như trước, là bắc bộ, trung bộ và nam bộ. Mỗi bộ có một nhân dân ủy ban dưới quyền một chủ tịch do chính phủ trung ương cử ra. Ở các tỉnh, huyện, xă hay phố ở các thành thị, mỗi nơi đều có một nhân dân ủy ban và một chủ tịch do nhân dân ủy ban chọn lấy.

Về phương diện quân sự th́ quân của Việt Minh có Giải phóng quân là quân đă được huấn luyện chính trị cộng sản, Vệ quốc quân và Tự vệ quân tức là công dân do các ủy ban xă, phố cắt để canh gác và giữ trật tự.

Quân của Quốc dân đảng th́ có từng khu riêng. Tuy bề ngoài nói các quân đội thuộc về bộ quốc pḥng, nhưng thực ra bộ ấy không có quyền hành ǵ cả. Việc ǵ cũng quyết định ở quân sự ủy viên hội có Vơ Nguyên Giáp, cộng sản, làm chủ tịch và Vũ Hồng Khanh, Việt Nam quốc dân đảng, làm phó chủ tịch.

Lúc ấy khẩu hiệu của chính phủ là thống nhất quân đội mà ba tháng sau khi chính phủ liên hiệp đă thành lập, quân đội vẫn không thống nhất được. Bộ quốc pḥng không biết rơ thực trạng quân đội của hai bên có bao nhiêu.

Quân Việt Minh và quân Quốc dân đảng tuy nói là đoàn kết, nhưng không có ḷng thành thật. Quân Việt Minh chỉ có ŕnh cơ hội là đánh quân Quốc dân đảng, hay bao vây để tiêu diệt lực lượng của đối phương, thành ra hai bên cứ ḱnh địch nhau măi. Người không biết phương sách của đảng cộng sản th́ lấy thế làm lạ, nhưng ai đă hiểu bí quyết của họ là phải đi đến chỗ độc tài, chỉ có những người phục tùng theo mệnh lệnh của ḿnh, chứ không thể có những người đứng ngang với ḿnh mà hợp tác với ḿnh được.

Ở các địa phương và những nơi đô thị như Hà Nội, Hải Pḥng, người bên nọ bắt người bên kia. Có người giữa ban ngày đang đi giữa đường bị mấy người ở đâu đến lấy mền trùm đầu rồi bắt đi mất tích. Sở công an, Việt Minh bắt những người Việt Nam quốc dân đảng hay những người bị t́nh nghi vào tra tấn cực h́nh, có khi họ dùng những cách tàn nhẫn ghê gớm hơn thời Pháp và Nhật cai trị. Ai trông thấy những cảnh tượng ấy cũng bùi ngùi tủi giận v́ gà một nhà mà lại đá nhau dữ bằng mấy gà lạ. Người một nước với nhau mà đối xử vô nhân đạo như thế, thật là thê thảm.

Theo chính sách của Việt Minh, lập ra một chính phủ, đem những người các đảng phái hay không đảng phái vào làm bộ trưởng là cốt làm cái b́nh phong che mắt người ngoài, chứ không có thực quyền làm được việc ǵ cả.

Khi tôi c̣n ở Hà Nội, cụ Huỳnh Thúc Kháng ra nhận chức bộ trưởng bộ nội vụ, có đến thăm tôi. Ngồi nói chuyện, tôi hỏi: Cụ nay đứng đầu một bộ rất quan trọng trong chính phủ, chắc là bận việc lắm. Cụ Huỳnh nói: Bây giờ việc ǵ cũng do địa phương tự trị cả, thành ra không có việc ǵ mấy, và khi có việc ǵ, th́ họ làm sẵn xong cả rồi, tôi chỉ có vài chữ kư mà thôi.

- Những khi có hội đồng chính phủ th́ bàn định những ǵ?

- Cũng chưa thấy có việc ǵ, thường th́ họ đem những việc họ đă làm rồi nói cho chúng tôi biết.

Xem như thế th́ các ông bộ trưởng chỉ đứng để làm vị mà thôi, chứ không có quyền quyết định ǵ cả. Có người hỏi ông Nguyễn Tường Tam rằng: Khi ông nhận chức bộ trưởng bộ ngoại giao của cụ Hồ giữ trước, ông thấy có việc ǵ quan trọng lắm không? Ông trả lời: Tất cả giấy má trong bộ ngoại giao của cụ Hồ giao lại cho tôi, tôi chỉ thấy có ba lá đơn của mấy người sĩ quan Tàu nhờ t́m cho mấy cái nhà, và t́m cái ví đựng tiền bị kẻ cắp lấy mất.

Câu chuyện có thể là ông Tam nói khôi hài, nhưng đủ rơ việc các ông bộ trưởng không có ǵ. Tôi đem những câu chuyện đó nói ra đây để chứng thực là các bộ trưởng chỉ giữ hư vị chứ không có thực quyền. Cái thực quyên trong chính phủ lúc ấy là ở mấy người như ông Hồ Chí Minh, Vơ Nguyên Giáp và ở tổng bộ cộng sản điều khiển hết cả. Tổng bộ cộng sản theo người ta nói, có những người sau đây:

Hà Bá Cang, nhất danh là Quận Thọt, người Hưng Yên

Nguyễn Lương Bằng, nhất danh là Sao Đỏ, người Hải Dương

Bùi Lâm, người Trung Bộ

Đặng Xuân Khu, người làng Hành Thiện, Nam Định

Bùi Công Trừng, người Quảng B́nh,

Trung Bộ Pô, người Trung Hoa

Tiêu Sung, người Nhật

Những người ấy ở đâu không ai biết, hội họp chỗ nào chẳng ai hay, rất bí mật, song phàm việc ǵ trong chính phủ cũng phải qua tổng bộ. Tổng bộ có ưng thuận mới được thi hành. Đó mới thực là chính phủ, một chính phủ bí mật mà có quyền thế vô hạn.

 

Trần Trọng Kim - Một Cơn Gió Bui: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/Lên Nam Vang