báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

 

Bản điều trần của Giáo-sư Trần Đại Sỹ (IFA)
Về việc đảng Cộng-sản Việt-Nam, Lănh đạo nhà nước cắt lănh thổ, lănh hải cho Trung-quốc Ngày 10-11-2001

 

Bí ẩn về việc đảng Cộng-sản lănh đạo nhà nước Việt-Nam nhượng lănh thổ, lănh hải cho Trung-quốc.
 

Giáo-sư Trần Đại-Sỹ

 

Dr. Trần Đại-Sỹ5, place Félix Éboué 75012 PARIS, FRANCE,


Tél. 33.1.43 07 51 46 hay 33.6 63 79 92 16.


E-mail1= Trandaisy@yahoo.fr
E-mail2= Ifa532@yahoo.fr

 

Đôi lời của IFA  với người Việt.

Trong mấy tháng giữa năm 2001, nội địa Việt-Nam cũng như hải ngoại đều rúng động v́ tin nhà nước hay nói đúng hơn là đảng Cộng-sản Việt-Nam đă nhượng lănh thổ, lănh hải cho Trung-quốc. Đau đớn nhất cho người Việt là địa danh lịch sử, đi vào tâm tư, là niềm tự hào của họ là cửa Nam-quan, suối Thiên-tuyền (Phi Khanh) nay đă ở trong lănh thổ Trung-quốc. Ngay cả hang Pak-bo, là thánh địa của đảng Cộng-sản, trước kia ở rất xa biên giới  Hoa-Việt trên 50 km, nay đứng ở sát  lănh thổ Trung-quốc.

Trong suốt 25 năm qua Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ, v́ kư khế ước làm việc với:

*Liên-hiệp các viện bào chế châu Âu (CEP)

*Ủy-ban trao đổi y học Pháp-hoa (CMFC),

Trong đó có điều căn bản là:

*"Không được viết, được thuật những ǵ với báo chí về Trung-quốc, Việt-Nam hiện tại. Không được tham gia các đoàn thể chính trị chống đối Trung-quốc, Việt-Nam"

Nên không bao giờ ông tiết lộ bất cứ điều ǵ mắt thấy tai nghe trong những lần công tác tại Trung-quốc hay Việt-Nam. Tuy nhiên ông đă bị một cơ quan  X (chúng tôi dấu tên) triệu hồi để điều trần về vụ này ngày 10-11-2001. Theo luật lệ hiện hành, mà Bác-sĩ Trần  phải tuân theo. Rất mong các vị đứng đầu CEP-CMFC thông cảm với chúng tôi.

Lập trường của chúng tôi (IFA):

Dù theo cổ sử, dù theo khảo cổ, dù theo Quốc-tế công pháp th́ hai quần đảo Hoàng-sa (Tây-sa), Trường-sa (Nam-sa) đều thuộc Việt-Nam. Trung-quốc chỉ mới nhảy vào ṿng tranh chấp khi được Thủ-tướng Phạm Văn Đồng của nước VNDCCH kư văn kiện nhượng cho năm 1958 mà thôi. C̣n Phi-luật-tân, Mă-lai càng không có một chút lư nào để đ̣i chủ quyền tại đây. Vấn đề quá rơ ràng, không cần bàn tới. Trong khi điều trần, Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ đă đứng trên quan điểm này.

Cuộc điều trần khá dài, nên Bác-sĩ Trần ngắt ra thành từng đoạn, để cử tọa đặt câu hỏi. V́ cử tọa là những người có kiến thức rất rộng, rất cao về vùng Á-châu, do thế Bác-sĩ Trần không đi vào chi tiết. Sau cuộc điều trần, vô t́nh một vài yếu nhân trong cử tọa làm tiết lộ. V́ các bản bị lộ không thống nhất, nên độc giả rất dễ hiểu làm. Măi tới hôm nay (10-1-2002) chúng tôi mới được phép phổ biến toàn văn, cũng như những câu hỏi, câu trả lời (trừ một vài câu hỏi)         

Kể từ hôm Gs Trần Đại-Sỹ, điều trần (10-11-2001) cho đến hôm nay (10-1-2002) chúng tôi đă nhận được:

*1723 thư do Bưu-điện chuyển.

*2431 E-mail:

 * 1124 về Institut.Franco-Asiatique@Wanadoo.fr,

* 532 về Trandaisy@Yahoo.fr

*c̣n lại về TQJV.

Đa số bằng Việt-ngữ, c̣n lại bằng Anh-ngữ, Pháp-ngữ, Hoa-ngữ. Nội dung thư chia ra:

*Nhiều nhất là xin h́nh, tài liệu bổ túc.

*Thắc mắc.

*Công kích.

*Thảo luận.

*Xin bản Hiệp-ước: Pháp kư với Thanh-triều 1887, và Hoa-Việt(1999 và 2000).

Chúng tôi xin nhắc lại, đây là một bài điều trần mật. Đánh giá về độ chính xác của bản điều trần là các vị cử tọa hôm đó, và IFA chịu trách nhiệm trước cơ quan X.

*Sự việc đă chấm dứt, chúng tôi không thể tái thảo luận. Xin ngừng gửi ư kiến tới.

*Chúng tôi cũng không cần nghe, đọc bất cứ sự công kích nào.

*Chúng tôi không thể cung cấp tài liệu, h́nh ảnh cho bất cứ đ̣i hỏi nào.

Chúng tôi đă yêu cầu Gs. Trần Đại-Sỹ cũng phải nghiêm chỉnh tuân theo nguyên tắc này.

Xin nhắc lại, bài viết của Gs. Trần Đại-Sỹ bằng tiếng Pháp. Văn pḥng của chúng tôi dịch sang các tiếng của CE: Anh, Đức, Ư, Na-uy, Thụy-điển, Đan-mạch, Ḥa-lan, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha để chuyển cho tất cả các vị cử tọa. Gs. Trần Đại-Sỹ e rằng những bản dịch không đúng ư của ḿnh, nên đă cẩn thận đính kèm các bản dịch trên bằng một bản tiếng Việt. Ông ghi chú:


 

"Thưa ngài...

Dưới đây là bản dịch từ tiếng Pháp sang tiếng của Ngài về bài điều trần của tôi. Tôi sợ rằng bản dịch có đôi điều không đúng ư. V́ vậy tôi xin đính kèm một bản tiếng Việt. Hiện khắp châu Âu, nơi nào cũng có trí thức gốc người Việt định cư. Vậy nếu Ngài có điều ǵ thắc mắc, xin trao bản tiếng Việt và tiếng nước Ngài, cho một người Việt, tại nước Ngài để so sánh. Như vậy sẽ không sợ bị hiểu lầm".

Nhưng khi một vài vị cử tọa, nhờ người Việt so sánh. Các vị (gốc VN) ấy, vẫn c̣n chút ḷng son với đất nước, bèn sao lấy một bản, rồi chuồn cho báo chí, cho Internet. Do đó có rất nhiều sai lạc, hoặc bị cắt, hoặc bị thêm vào nhiều đoạn.

Sau khi biết rằng bản điều trần mật bị lộ, chúng tôi xin cơ quan X. cho phổ biến toàn văn. Chúng tôi không thể gửi đến từng cá nhân, mà chỉ gửi đến các cơ quan truyền thông Việt-Hoa. Nếu Quư-vị phổ biến xin:

*Giữ  nguyên bản, không thêm bớt.

*Phổ biến toàn bộ h́nh đính kèm.

Trân trọng


(IFA)

 

Kính thưa Ngài ...
Kính thưa Quư Ngài ... 
Kính thưa ông Giám-đốc ...
Kính thưa Quư-liệt-vị,

Thực là hân hạnh, khi mới ngày 17-3 vừa qua, chúng tôi được cử đến đây để tŕnh bầy những vụ việc đang diễn ra tại vùng Á-châu Thái-b́nh dương. Hôm nay chúng tôi lại được gửi tới tŕnh bầy về diễn biến trong vụ việc chính phủ Cộng-ḥa Xă-hội Chủ-nghĩa Việt-Nam (CHXHCNVN) cắt nhượng lănh thổ, lănh hải cho Trung-hoa Nhân-dân Cộng-ḥa quốc (THNDCHQ), gọi tắt là Trung-quốc. Đây là một việc cực kỳ tế nhị, cực kỳ khó khăn cho tôi, làm thế nào giữ được tính chất vô tư. V́:

*Thứ nhất, tôi gốc là người Việt, hơn nữa thuộc gịng dơi một vị Vương đứng hàng đầu trong lịch sử Việt, v́ ngài thắng Mông-cổ liên tiếp trong ba lần, vào thế kỷ thứ 13. Mà nay tôi phải nói về những người đem lănh thổ Việt nhượng cho Trung-quốc, khó mà diễn tả lời lẽ vô tư cho được.

*Thứ nh́, ngoài chức vụ giáo-sư Y-khoa ra, tôi là một tiểu thuyết gia, đă viết trên mười bốn ngh́n trang, thuật huân công của các anh hùng tộc Việt trong việc dựng nước, giữ nước. Mà suốt trong năm ngh́n năm lịch sử, chỉ duy năm 1540, giặc Mạc Dăng-Dung cắt đất dâng cho triều Minh của Trung-quốc; bị tộc Việt đời đời nguyền rủa. Vậy mà nay phải chứng kiến tận mắt lănh thổ Việt bị cắt cho Trung-quốc.


*Thứ ba, các sinh viên Việt-Nam muốn du học Pháp, thường bị vài tổ chức đ̣i phí khoản 20 ngh́n USD mỗi đầu người. Một vị Đại-sứ của Việt-Nam tại châu Âu, mời tôi về nước, (tất cả chi phí do tiền của IFA) để giúp sinh viên Việt-Nam du học Pháp. Với sự hướng dẫn của tôi, từ nay sinh viên muốn du học Pháp, họ đă biết rất rơ những ǵ phải làm, những ǵ phải chứng minh. Họ không phải tốn một đồng nào cả. Thế nhưng khi trở về Pháp, lúc lên phi cơ tại phi trường Tân-sơn-nhất, tôi bị ba sĩ quan cao cấp của Công-an chờ sẵn, hạch sách, khám xét trong hoảng 98 phút, bằng những câu hỏi có tính cách nhục mạ, ngớ ngẩn, lời lẽ cục súc. Tôi cho đây là một h́nh thức khủng bố, khủng bố tôi, và khủng bố cả người bạn tôi đang là một Đại-sứ của VN, đă mời tôi. Ông Đại-sứ này được Quư-vị kính trọng về tư cách và về kiến thức.. Thưa Quư-vị, hôm đó tôi chỉ cười nhạt, khinh rẻ, v́ tôi biết rất rơ kiến thức, mục đích của họ. Trong khi họ không đủ khả năng bịa ra  bất cứ tội ǵ để kết tội tôi. Hơn nữa tôi giữ trong tay một ủy nhiệm thư, theo Công-pháp Quốc-tế, họ không thể công khai vị phạm.
 (1)

Chú giải, (1)

(1), Trong lần về Việt-Nam này, chúng tôi thuê xe đi Lạng-sơn. Khi tới trạm biên giới mới, chúng tôi xin sang lănh thổ Trung-quốc mới (Nam-quan cũ) th́ bị Công-an Việt-Nam từ chối. Chúng tôi đặt vấn đề: Chúng tôi mang thông hành Liên Âu, có visa hợp pháp vào Việt-Nam, th́ chúng tôi có quyền ra khỏi Việt-Nam chứ? Công-an cửa khẩu trả lời rằng: Ông có visa ra vào cửa khẩu Tân-sơn-nhất, Nội-bài, chứ không có quyền rời Việt-Nam bằng cửa Hữu-nghị. Chúng tôi xin chụp h́nh cửa khẩu mới, th́ họ không cho. Chúng tôi đành trở về, rời Tân-sơn-nhất, đi Quảng-châu.. Từ Quảng-châu đi Nam-ninh. Từ Nam-ninh thuê xe tới Bằng-tường là đất Trung-quốc với ải Nam-quan. Rồi vào Nam-quan cũ. Đứng trước vùng đất thiêng của tổ tiên, nay vĩnh viễn trở thành đất của người. Tự nhiên tôi bật lên tiếng khóc như trẻ con. Viên sĩ quan Công-an Trung-quốc tưởng tôi là người Hoa. Anh ta hỏi:

- Tiên sinh có thân nhân tử trận trong dịp ḿnh dạy bọn Nam-man bài học à?

Tôi lắc đầu, khóc tiếp. Anh an ủi:

- Thôi, người thân của Tiên-sinh đă hy sinh dưới cờ thực, nhưng nay bọn Nam-man đă dâng đất này tạ tội rồi. Tiên sinh chẳng nên thương tâm nhiều.

Tôi kiếm tảng đá ngồi ôm đầu khóc. Anh Công-an bỏ mặc tôi. Khóc chán, tôi trở sang Bằng-tường, kiếm một cơ sở mai táng (xây mộ, làm mộ chí). Tôi mượn họ khắc trên một miếng đá bóng nhân tạo (granite) bài thơ bằng chữ Hán xin phiên âm như sau:

TRƯỜNG HẬN NAM QUAN

 

1.                                     Thử địa cựu Nam-quan,

2.                                      Biên địa ngă cố hương.

3.                                      Kim thuộc Trung-quốc thổ,

4.                                      Khấp, khốc, kư đoạn trường.

5.                                     Lê Hoàn bại Quang-Nghĩa,

6.                                     Thường Kiệt truy Bắc phương,

7.                                     Hưng Đạo đại sát Đát,

8.                                     Lê Lợi trảm Vương Thông.

9.                                     Nam xâm, Càn-Long nhục,

10.                                  Gươm hồng Bắc-b́nh vương.

11.                                  Ngũ thiên niên dĩ tải,

12.                                   Hoa, Việt lập dịch trường.

 

Nam-quan thứ 3 của Trung-quốc, xây sau 1953,


13. Mao, Hồ t́nh hữu nghị,
14. Nam, Bắc thần xỉ thương,
15. Huyết lệ vạn dân cốt,
16. Hồng-kỳ thích ô hoang.

Đại-Việt vong quốc nhân Trần Đại-Sỹ
Khốc đề lục nhật, cửu nguyệt, niên đại 2001

 

Tôi đem tảng đá này, gắn vào một vách núi ngay cạnh đường, chỗ núi Kẹp, trên độ cao khoảng 2-3m. Công-an, cán bộ Trung-quốc xúm lại xem. Nhưng họ chỉ hiểu lơ mơ ư trong thơ mà thôi. Xin tạm dịch:

 1. Đất này xưa gọi Nam-quan,
 2. Vốn là biên địa cố hương của ḿnh.
 3. Hiện nay là đất Trung-nguyên,
 4. Khóc chảy máu mắt, đoạn trường ai hay?
 5. Vua Lê thắng Tống chỗ này,
 6. Thường Kiệt rượt Tiết cả ngày lẫn đêm,
 7. Thánh Trần sát Đát liên miên,
 8. Lê Lợi giết bọn Thành-sơn bên đồi,
 9. Càn-Long chinh tiễu than ôi,
10. Quang-Trung truy sát muôn đời khó quên.
11. Năm ngh́n năm cũ qua rồi,
12. Chợ biên giới lập, đời đời Việt-Hoa.
13. Ông Hồ kết bạn ông Mao,
14. Sao răng lại cắn, máu trào môi sưng.
15. Vạn dân xương trắng đầy đồng,
16. Để lại trên lá cờ Hồng vết nhơ.

(Người nước Đại-Việt vong quốc tên Trần Đại-Sỹ,


khóc đề thơ ngày 6 tháng 9 năm 2001)

Câu 5, Vua Tống Triệu Quang-Nghĩa sai Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng sang đanh VN, bị vua Lê (Hoàn) đánh bại.

Câu 6, Năm 1076, vua Tống Thần-tông sai bọn Quách Quỳ, Triệu Tiết mang quân sang đánh Đại-Việt, bị Thái-úy Lư Thường Kiệt đánh đuổi.

Câu 8, Tước của Vương Thông là Thánh-sơn hầu.

Câu 10, Vua Quang-Trung c̣n có tước phong là Bắc-b́nh vương.

Câu 14, Hồi 1947-1969 Chủ-tịch Trung-quốc là Mao Trạch Đông, Chủ-tịch Việt-Nam là Hồ Chí Minh kết thân với nhau. Việt-Hoa ví như răng với môi. V́ sợ môi hở răng lạnh nên ông Mao phải giúp ông Hồ. Năm 1979, Đặng Tiểu B́nh đem quân tàn phá các tỉnh biên giới phía Bắc Việt-Nam, nên người ta đổi câu trên thành: Răng cắn môi máu chảy ṛng ṛng.


Tôi chợt nhớ một chuyện, mấy năm trước, mỗi khi qua đây tôi đều t́m đến suối Phi-Khanh. Tôi ḷ ṃ đến suối Phi-Khanh. Ngọn suối Phi-Khanh này không xa Nam-quan làm bao, không nổi tiếng bằng Ải Nam-quan, nhưng đối với dân địa phương th́ lại là một vùng đất linh của lịch sử. Nh́n thấy suối Phi-Khanh bây giờ thuộc Trung-quốc, tôi khóc như một người điên. Anh sĩ quan Công-an nói với nhân viên phụ trách quan thuế:

- Tội nghiệp cho vị tiên sinh này! Chắc con của ông ấy tử trận trong lần ḿnh dạy tụi Nam-man bài học! Ông ấy thương tâm quá rồi.

Tôi nghe anh ta nói, lại khóc to hơn. Cái suối Phi-Khanh này ra sao?


 

Câu chuyện suối Phi-Khanh như thế này:

Nhà Minh lấy cớ giặc Hồ Quư Ly cướp ngôi vua Trần (1400), sai bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh sang đánh (1406). Thăng-long (Đông-đô) thất thủ, rồi Tây-đô (Thanh-hóa) cũng thất thủ. Cha con  giặc Hồ chạy đến cửa biển Ky-la. Có một lăo ông ra bái yết nói:

"Chỗ này tên Ky Lê, trên núi có động Thiên-cầm; đều là điềm không tốt, xin đừng lưu ở đây".

Hai cha con họ Hồ giết ông lăo ấy, rồi quả nhiên bị bắt.

Chữ Ky có nghĩa là trói, buộc. Nguyên tổ tiên Hồ Quư Ly là con nuôi ông Lê Huấn, mới đổi ra họ Lê. Nay gặp cửa Ky Lê nghĩa là trói bọn Lê. C̣n hang Thiên-cầm th́ Thiên là trời, cầm là đàn. Cái hang này khi  gió thổi vào tạo thành âm thanh như tiếng đàn. Nhưng ông lăo đó khuyên Hồ Quư Ly rời đi v́ cầm tuy viết khác, nhưng cùng âm với cầm là bắt. Hang Thiên-cầm nghĩa là hang trời bắt.

Tháng 6 năm Đinh Hợi, 1407, Trương Phụ sai Hoành-hải tướng quân Lỗ Bân, Đô-đốc thiêm-sự Liễu Thăng bắt giải Quư-Ly, Hán Thương, Nguyên Trừng, Triệt, Uông, cháu là Nhuế, Mỗ, Phạm, em là Quư-Tỳ; con Quư-Tỳ là Vô Cữu, ngụy tướng quân Hồ Đỗ, Đoàn Bồng; ngụy Hành-khiển Nguyễn Nghiện Quang, Lê Cảnh Kỳ, Nguyễn Phi Khanh sang Kim-lăng.

(Thời c̣n niên thiếu, nho sinh Nguyễn Phi Khanh được quan Tư-đồ Trần Nguyên-Đán tuyển làm gia sư cho các con. Trong các con của quan Tư-đồ có cô Trần Thị Thái đang tuổi dậy th́. Lửa Phi-Khanh gần rơm Thái th́ phải bén là lẽ thường. Thế rồi cô Trần Thị Thái mang bầu. Nho sinh Phi-Khanh sợ tội bỏ trốn. Quan Tư-đồ sai người đi bắt về, rồi gả con gái cho. Bà Thái ông Khanh sinh ra Nguyễn Trải. Thời thơ ấu Nguyễn Trăi được ông ngoại yêu thương dạy dỗ tận t́nh  hơn tất cả các cháu. Sau khi giặc Hồ Quư-Ly cướp ngôi nhà Trần, Nguyễn Phi Khanh ứng thí, rồi được bổ làm quan).

Nguyễn Trăi thương xót cha, đi theo đoàn tù binh để phụng dưỡng. Lúc tới Nam-quan th́ quan nhà Minh đuổi những người theo tiễn sang Trung-quốc trở lại. Cha con khóc lóc tiễn biệt nhau, Phi-Khanh khuyên con hăy trở về lo phục quốc. Tương truyền, b́nh nước Nguyễn Trăi mang theo để cho cha uống đă hết, tại cửa ải không t́m đâu ra nước, ông lang thang vào băi cỏ bên đường, ngửa mặt nh́n trời, rồi khấn:

"Nếu trời xanh chưa nỡ hại nước Việt tôi, cho tôi đuổi được giặc, phục hồi cố thổ th́ xin cho tôi bầu nước tiễn cha".

Uất khí bốc lên ông dậm chân, th́ dưới chân vọt ra một nguồn nước. Ông uống nước đó, rồi hứng đầy bầu dâng cho cha. Từ đấy dân Nam-quan gọi suối ấy là suối Phi-Khanh. Khi vụ án Lệ-chi viên xẩy ra, Nguyễn Trăi bị tru di tam tộc, th́ suối ấy đổi tên là Thiên-tuyền. Rồi khi vụ án được vua Lê Thánh-tông giải oan, suối ấy lại mang tên Phi-Khanh truyền đến nay.

Suối vẫn c̣n đây! Phi-Khanh ở đâu? Nguyễn Trăi ở đâu? Trên không mây vẫn bay, sương mờ vẫn giăng trên núi, nước vẫn chảy. Nhưng đất đă đổi chủ. Tôi cảm ứng cầm bút vạch trên tảng đá bài thơ cổ phong (quá buồn tôi làm thơ, để bầy tỏ sự đau đớn, chứ tôi không phải là thi sĩ), rồi lại trở sang Bằng-tường khắc bài thơ lên mảnh granite, và gắn lên tảng đá trong vách núi gần suối. Bài thơ như sau:

PHI-KHANH TUYỀN

 1. Ngụy Hồ thất nhân tâm,
 2. Minh xử Trương Phụ xâm.
 3. Nhị đô giai thất thủ,
 4. Quân, thần nhục Thiên-cầm.

 5. Thử địa Ức Trai thệ,
 6. Uất khí biệt phụ thân,
 7 Nam-quan khốc tống biệt,
 8. Thiên tứ nhất linh tuyền.

 9. Lục bách niên vân tải,
10. Việt Dân tưởng anh huân,
11. Kim thuộc Trung-quốc thổ,
12. Ẩm thủy thương ngă tâm.

Đại-Việt, vong quốc nhân Trần Đại-Sỹ,
Khốc đề lục nhật, cửu nguyệt, niên đại 2001.

 

Tạm dịch:

Giặc Hồ làm mất dân tâm,
Minh sai Trương Phụ đem quân đánh ḿnh,
Quân thua thất thủ hai kinh,
Vua tôi bị bắt ở quanh Thiên-cầm.
Ức-Trai hiếu tử tiễn cha,
Nam-quan thề quyết không tha giặc trời.
Hay đâu linh khí muôn đời,
Phun ra ngọn suối, tuôn hoài nước thiêng.
Sáu trăm năm cũ ai quên,
Đại công quét sạch giặc Minh chỗ này.
Bây giờ, suối vẫn c̣n đây,
Đau ḷng v́ suối đă thay chủ rồi.

(Người nước Đại-Việt vong quốc tên Trần Đại-Sỹ,
khóc đề ngày 6 tháng 9 năm 2001)

Hết chú giải 1, trở lại bản điều trần

 

*Tháng 9 vừa qua (2001), Đảng Cộng-sản Việt-Nam liệt tôi vào danh sách 80 người phản động nhất, v́ năm 1997 tôi đă viết một bài tiết lộ những chi tiết tuyệt mật về cuộc viếng thăm Trung-quốc của Tổng Bí-thư Đỗ Mười, Thủ-tướng Vơ Văn-Kiệt. Nhất là cuộc họp mật của hai nhân vật này với Chủ-tịch Trung-quốc Giang Trạch Dân. Tôi viết dưới h́nh thức hai hước cho tờ báo Văn-nghệ Tiền-phong ở Virginia, USA , số Xuân 1998. Nội dung của bài đó là một phần bài thuyết tŕnh của tôi với Quư-vị cuối năm 1997 (Phụ bản 3 đính kèm). Như Quư-vị biết về Cộng-sản, khi họ kết tội ai phản động, có nghĩa là toàn đảng phải dùng hết khả năng tiêu trừ người ấy. (2)

Chú giải, (2)

Tôi không tin chỉ với bài này mà họ kết tội tôi nặng như vậy. Tôi biết rất rơ ai chủ trương, ai kết tội tôi. Nhưng tôi chưa muốn nói ra. Trong bài viết trên, tôi đă tiết lộ những điều tuyệt mật về cuộc hội đàm, khiến họ sợ hăi mà thôi. Điều tuyệt mật đó là vụ: ông Lê Đức-Anh bị Trung-quốc đánh thuốc độc, bị bán thân bất toại. Rồi cũng do Trung-quốc trị cho. Nay tôi tiết lộ thêm, những vụ đầu độc cùng một phương pháp:

*Một kư giả Việt tên Tô Văn, thuộc loại nghiện hút, vô tư cách, thường được gọi là Cậu-chó. Ông ta từ Hoa-kỳ sang Pháp, theo tên Trương Như Tảng, cùng kéo nhau sang Bắc-kinh, định dâng Việt-Nam cho Trung-quốc (Nhưng Tảng không cho ông đi). Trung-quốc biết là bọn  lưu manh không nhận, bọn họ trở về nói láo được Trung-quốc chi 4 tỷ đô la để đánh VC! Ít lâu sau Tô Văn được bán thân bất toại để bảo mật.

*Ông Lê QT, một lănh tụ kháng chiến có thực lực. Lực lượng kháng chiến này do Trung-quốc yểm trợ. Sau ông có ư ly khai Trung-quốc. Ông đang ở tuổi trẻ, không bệnh tật, (ông không hề bị huyết áp cao, đái đường cũng như mỡ cao trong máu), ông cũng bị đột quỵ, tai biến mạch máu năo, rồi được Trung-quốc trị khỏi. Sau đo ít lâu, ông từ trần đột ngột khi ăn cơm tại một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô Paris.

*Trong kỳ đại hội 8, giữa đại hội, ông Lê Mai, Thứ-trưởng Ngoại-giao, ông Đào Duy-Tùng ứng viên Tổng Bí-thư đảng Cộng-sản cũng bị hạ độc bằng cùng một phương thức. Nhưng tôi không biết ai đă làm công việc đó. 

*Gần đây nhất một Bác-sĩ Việt-Nam, tỵ nạn tại Pháp, từng dính dáng với nhóm Trương Như Tảng. Sau đó đă tỵ nạn lần thứ nh́ sang Canada, năm trước đây (2000), nghe tin Bác-sĩ Dương Quỳnh-Hoa từ Việt-Nam qua Pháp. Ông lén từ Canada sang Paris gặp bà này, mưu kiếm ít xôi thịt từ Bắc-kinh. Khi trở về Canada, ông cũng bị đột quỵ và tiêu dao miền Cực-lạc.

Tôi chỉ cử mấy tỷ dụ, nếu tính tất cả những người Việt bị giết bằng phương pháp này, lên tới con số 37!

Ngắt đoạn 1,

Có 2 câu đánh số 1-2, hỏi về những nhân vật bị đầu độc, loại thuốc đầu độc. Không phổ biến.

 

Kính thưa Quư-vị:

Tuy tôi đă tuyên thệ tại đây hồi tháng ba vừa qua (3-2001). Nhưng hôm nay tôi xin tuyên thệ một lần nữa:

"Tôi xin tuyên thệ với tất cả danh dự của tôi rằng: Tôi không thù, không ghét những người tại Việt-Nam họ đă nộp lănh hải, lănh thổ cho Trung-quốc. Tôi cũng không v́ ḷng yêu nước Việt mà oán ghét họ. Tôi không hận những người Việt chủ trương khủng bố tôi khi họ mời tôi về Việt-Nam giúp đỡ họ. Những lời tôi tŕnh bày hôm nay hoàn toàn vô tư".

 

1. NHỮNG TRANH CHẤP BIÊN GIỚI TRONG QUÁ KHỨ..

Trước hết tôi xin tŕnh bày một vài nét về tranh chấp lănh thổ Việt-Hoa trong quá khứ gần đây nhất:

*Trong thời gian từ 1010 đến 1225, dưới triều Lư, bên Trung-quốc là triều Tống. Đại-Việt là nước nhỏ, hằng năm phải tiến cống Trung-quốc một số sản vật tượng trưng: Voi, ngà voi, hương liệu, đôi khi một vài vật dụng bằng vàng, bạc. Trong thời gian trên, trước sau có 18 lần đụng độ, tranh chấp biên giới. Trong 18 lần đó, có sáu lần quân Việt vượt biên đánh sang Trung-quốc. Quan trọng nhất là cuộc tiến quân năm 1075-1076, quân Việt tiến tới vùng thuộc Quảng-Đông, Quảng-Tây, Quư-châu, Hồ-Nam hiện thời. Sau đó Trung-quốc mang 40 vạn quân và 50 vạn dân phu sang trả thù. Quân Trung-quốc đă tiến chiếm lănh thổ Đại-Việt tới cách thủ đô Thăng-long (Hà-nội) có 25 cây số, rồi bị đánh bật về biên giới. (3)

Chú giải, (3)

Về việc đánh Tống có sáu lần, th́ trong đó có năm lần đánh sang lănh thổ Trung-quốc và một lần kháng chiến chống quân Tống xâm-lăng.

1.1, Lần thứ nhất,

Năm 1022, do vua Lư Thái-tổ ban chỉ, Khai-Thiên vương tổng chỉ huy, đánh sang trại Như-hồng của Tống đốt kho đụn rồi rút về. Cuộc xuất chinh để trừng phạt quân Tống tại đây thường vượt biên sang trấn Triều-dương của Đại-Việt cướp bóc. Trấn Triều-dương nay thuộc tỉnh Hạ-long. Trại Như-hồng thuộc Quảng-Tây Nam-lộ. Đại-Việt toàn thắng. Cuộc chiến tranh có tính cách trừng phạt một khê-động. Tống triều im lặng.

1.2, Lần thứ nh́,

Năm 1028, tướng Tống là Lư Tự đem quân vượt biên, cướp phá trên lănh thổ Việt. Việt ra quân đánh tràn sang châu Thất-nguyên của Tống. Cuộc ra quân do Khai-Quốc vương lănh đạo, tổng chỉ huy là công chúa Lĩnh-Nam Bảo-Ḥa và pḥ-mă Thân Thừa-Quư. Mục đích chiếm lại mấy châu động đă mất về Tống, do các biên thần Tống chủ trương. Giết chết Lư Tự. Toàn thắng. Cuộc chiến có tính cách tự vệ, dằn mặt các biên thần Quảng-Tây. Tống triều không chủ trương.

1.3, Lần thứ ba,

Dưới thời vua Thái-tông, do Khai-Quốc vương lănh đạo (1053), mục đích chiếm lại lănh thổ thời vua Hùng, vua An-Dương, vua Trưng, bị người Hán chiếm mất (Nay thuộc Quảng-Đông, Quảng-Tây, Vân-Nam, Quư-châu, Hồ-Nam), rồi đẩy dân Việt về sống ở vùng Bắc-cương thành 207 trang-động. Cuộc khởi binh thành công, đưa Nùng Trí-Cao lên làm vua, lấy lănh thổ vùng Quảng-Đông, Quảng-Tây, Quư-châu lập thành nước Đại-Nam. Cuộc ra quân này, đă tôi đă thuật chi tiết trong bộ Anh-linh thần vơ tộc Việt. Nhưng khi Nùng Trí-Cao thành công, y lại trở mặt với Đại-Việt. Nên khi quân Tống đánh Cao, Đại-Việt không tiếp cứu, Cao bị bại. Cuộc chiến tranh có tính cách toàn diện. Đại-Việt không ra mặt khai chiến với Tống. Tống biết, nhưng không dám trả thù.

1.4, Lần thứ tư,

Cũng do Khai-Quốc vương lănh đạo, diễn ra dưới thời vua Thánh-tông. Vùng tấn công là Khâm-châu. Người tổng chỉ huy là công-chúa B́nh-Dương với pḥ mă Thân Thiệu-Thái (1059-1060). Mục đích cuộc Bắc phạt này là chiếm lại một số trang động do các bộ tộc thiểu số tự trị; bị Tống lấn chiếm, hoặc chiêu dụ các động chủ phản Việt, đem cả đất lẫn dân theo Tống. Sau khi chiếm lại các trang đă mất, trả đất cho các tộc bị mất, quân Việt tiến sâu vào vùng Tả-giang, Hữu-giang, chiếm hơn mười ải, giết nhiều tướng Tống. Tống cực kỳ phẫn uất, nhiều đại thần khuyên vua Tống Nhân-tông đem quân sang đánh Đại-Việt để trừng phạt; nhân đó chiếm nước đặt làm quận huyện. Ngặt v́ bấy giờ phía Tây, Tống đang mắc họa với Hạ, phía Bắc th́ Liêu chiếm đất, đ̣i cống vàng lụa; vả vua Tống cũng sợ binh hùng tướng mạnh của Đại-Việt, nên bàn ḥa. Công-chúa B́nh-Dương đ̣i nhiều điều kiện khắt khe mới chịu rút quân. Tống cũng phải nhượng. Thắng toàn diện. Chiến công oanh liệt trên thuật trong bộ Nam-quốc sơn-hà. Đến đây chiến cuộc leo thang. Đại-Việt ra mặt khai chiến với Tống, nhưng để cho công chúa B́nh-Dương, pḥ-mă Thân Thiệu-Thái làm.

1.5, Lần thứ năm,

Diễn ra dưới thời vua Nhân-tông vào năm 1075, bấy giờ vua mới chín tuổi, Linh-Nhân hoàng thái hậu phụ chính. Vua c̣n thơ, chư sự lớn nhỏ đều do Linh-Nhân hoàng thái hậu quyết định. Nguyên do: Vua Tống Thần-tông dùng những cải cách về kinh-tế, nông-nghiệp, binh-bị, tài-chánh của Vương An-Thạch từ năm 1066, đă được chín năm, khiến binh lực trở thành hùng hậu, quốc-sản sung túc. Nhà vua muốn nhân đó tiến quân lên Bắc đánh Liêu, chiếm lại đất cũ, để rửa nhục. Nhưng Vương An-Thạch lại khuyên nên đánh Đại-Việt trước. Sau khi bại Đại-Việt, th́ Chiêm-thành, Chân-lạp, Ai-lao, Xiêm-la, Đại-lư phải quy hàng. Bấy giờ dùng nhân lực, tài lực sáu nước, đem lên Bắc, th́ thắng Liêu dễ dàng. Vua nghe theo, bí mật cho các châu Nam biên luyện binh, tích trữ lương thảo. Cuộc chuẩn bị được ba năm, th́ bị Đại-Việt biết được. Linh-Nhân hoàng thái hậu quyết định: Ngồi yên đợi giặc, sao bằng ḿnh ra tay trước. Mục đích cuộc hành quân là phá hết các kho lương thảo, vũ khí, thành tŕ, cầu cống, diệt các đạo quân mới huấn luyện của Nam thùy Tống. Thế là cuộc Bắc phạt nổ ra vào cuối năm 1075. Quân Việt tiến đánh 18 ải dọc biên thùy Tống, rồi công phá các  châu Khâm, Liêm, Ung, Dung, Nghi, Bạch, cùng diệt viện quân ở núi Đại-giáp (Nay thuộc lănh thổ Quảng-Đông, Quảng-Tây, Quư-châu, Hồ-Nam). Nhiệm vụ chu toàn rồi, quân Việt rút về. Thắng toàn diện. Đến đây Đại-Việt ra mặt khai chiến với Tống. Cả hai bên cùng đem toàn lực ra đối phó với nhau.

Cuộc ra quân của Việt lần này quá lớn lao, phá nát kế hoạch cải cách của Tống ở Giang-Nam. Quá uất hận, Tống chịu nhục; nhường Hạ ở phía Tây, cắt đất dâng cho Liêu ở phương Bắc... để cho rảnh tay, rồi họ mang quân nghiêng nước sang định chiếm Đại-Việt đặt làm quận huyện (1076-1077). Nhưng Tống lại bị thất bại phải rút quân về, và chịu ḥa. Người có hùng tâm, tráng-chí, lănh đạo là một thiếu phụ ở tuổi ba mươi, đó là Linh-Nhân hoàng thái hậu (Ỷ-Lan). C̣n người Tổng chỉ huy cuộc vượt biên Bắc phạt là Lư Thường-Kiệt, Tôn Đản, Lư Hoằng-Chân, Lư Chiêu-Văn, Lư Kế-Nguyên. Tôi đă thuật trong bộ Nam-quốc sơn hà.

1.6, Lần thứ sáu,

Sau cuộc Bắc phạt, và giữa lúc cuộc kháng Tống của Đại-Việt, chiến cuộc đang diễn ra cực kỳ khốc liệt (1076), Vương An-Thạch bị cách chức Tể-tướng, giáng xuống tri Giang-ninh phủ, lĩnh Trấn-Nam quân tiết độ sứ, Đồng-b́nh chương-sự. Lúc Vương độ giang, bị một nhân sĩ bắt con sâu bỏ lên xe rồi làm bài thơ mỉa mai như sau:

Thanh-miêu, trợ-dịch lưỡng phương nông,
Thiên hạ ngao ngao oán tướng công.
Độc hữu hoàng trùng thiên cảm đức,
Hữu tùy xa giá, quá Giang-Đông.

Dịch :

Thanh-miêu trợ dịch hại canh nông,
Thiên hạ nhao nhao oán tướng công.
Chỉ có sâu vàng theo tiễn biệt,
Cùng trên xa giá, quá Giang-Đông.

Có người ví cái thất bại của Vương An-Thạch cũng đau đớn như cái thất bại của Hạng Vơ xưa, khuyên Thạch nên tự tử: Khi Hạng-Vương mưu đuổi hươu ở Trung-nguyên, bị thất bại, lui về Nam; lúc qua sông này tự cảm thấy xấu hổ, đă tự tử, mà hậu thế kính phục. Tôi khuyên ông cũng nên tự tử để lưu danh muôn thủa.

Nhưng Thạch không đủ can đảm..

Tiếc thay, một cuộc cải cách về kinh-tế, binh-bị, tài-chánh, xă-hội, nông nghiệp như vậy, đang trên đường thành công rực rỡ; bị tan vỡ, bị hủy bỏ chỉ v́ tham vọng đánh Đại-Việt của Vương An-Thạch. Mà đau đớn biết bao, khi người phá vỡ chỉ là một thiếu phụ Việt ở tuổi ba mươi. Giá như Thạch không chủ trương Nam xâm, chỉ cần mười năm nữa, toàn bộ xă hội Trung-quốc thay đổi; rồi với cái đà đó, th́ Trung-quốc sẽ là nước hùng mạnh vô song, e rằng muôn đời mặt trời vẫn ở phương Đông, chứ không ngả về Tây như hồi thế kỷ thứ 18 cho đến nay và bao giờ..???...???

Sau cuộc ra quân của Đại-Việt, trên từ vua Tống Thần-tông cho tới các quan đều uất hận. Tống xuất quân nghiêng nước, 40 vạn binh, 50 vạn dân phu (phụ lực quân) sang đánh trả thù (1066-1067). Nhưng khi quân Tống do Quách Quỳ, Triệu Tiết, Yên Đạt, Tu Kỷ tiến đến cách Thăng-long 50 dặm (25 cây số) th́ bị đánh bật về Bắc. Sau đó Tống rút quân chịu ḥa.

Tuy Tống chịu ḥa, nhưng c̣n giữ của Đại-Việt các châu Quảng-nguyên, Tô-mậu mà bọn động trưởng Lưu Kỷ, Vi Thủ-An đem cả dân lẫn đất theo Tống. Quan trọng nhất là châu Quảng-nguyên có mỏ vàng. Năm 1078, Việt sai sứ sang Tống đ̣i đất. Tống không trả. Măi năm 1081, Việt trả tù binh trong trận 1075-1077, Tống mới trả châu Quảng-nguyên. Năm 1084, Việt sai Binh-bộ thị-lang Lê Văn Thịnh (Thị lang tương đương với ngày nay là một giám-đốc) nghị ḥa với các đại thần Tống, Tống chịu trả cho Việt thêm 6 huyện, 3 động. Việt tặng Tống con voi lớn. Danh sĩ Trung-quốc nhân chuyện này làm thơ than:

Nhân tham Giao-chỉ tượng,
Khước thất Quảng-nguyên kim.

(V́ tham voi Giao-chỉ,
Chịu mất vàng Quảng-nguyên).

Hết chú giải 3

 

2. VỤ NHƯỢNG ĐẤT DUY NHẤT TRONG LỊCH SỬ.

*Trong suốt thời gian từ 1010 đến 1539, ngoại giao Việt-Hoa khi đẹp, khi xấu. Hai bên xẩy ra nhiều cuộc chiến, chính sự Đại-Việt khi thịnh, khi suy, nhưng phía Việt chỉ chịu cống Trung-quốc một số sản phẩm tượng trưng, chứ không bao giờ nhượng đất, nhượng dân.

*Cho đến năm 1540, giặc Mạc Đăng-Dung cướp ngôi nhà Lê, nhà Minh sai tướng Mao Bá Ôn, Cừu Loan đem 22 vạn quân tới biên giới lấy lư do Hưng diệt kế tuyệt (trung hưng triều Lê bị diệt, dựng lại ḍng họ Lê bị tuyệt). Mạc Đăng-Dung đem một số tùy tùng lên ải Nam-quan, tự trói ḿnh sang Trung-quốc, quỳ lạy các tướng Minh, xin đầu hàng, chịu lệ thuộc Minh, dâng nộp sổ sách về đất đai, quân dân, quan chức. Lại cũng dâng các động Tê-phù, Kim-lặc, Cổ-sâm, Liễu-cát, An-lương, La-phù. Đây là lần duy nhất trong lịch sử Việt, mà bọn Mạc cắt đất cho Trung-quốc. Suốt từ năm 1540 cho đến nay, sử sách, cùng tất cả người Việt đều nguyền rủa Mạc Đăng-Dung bằng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất. Tuy Mạc dâng đất cho Trung-quốc, nhưng vẫn giữ lại cửa ải Nam-quan, làm ranh giới giữa Hoa-Việt. (4)

Chú giải, (4)

Về vụ việc này sách Khâm-định Việt-sử thông giám cương mục (KĐVSTGCM), phần Chính-biên, quyển 27 chép:

Canh Tư, năm thứ 8 (1540). (Mạc, năm Đại-Chính thứ... Minh, năm Gia-Tĩnh thứ 19)

...

Tháng 11, mùa đông, Mao Bá Ôn nhà Minh đóng quân ở ngoài cửa ải. Mạc Đăng-Dung đến cửa quân tướng Minh, xin hàng và đem đất 5 động hối lộ nhà Minh.

Trước kia, tướng Minh là bọn Cừu Loan và Mao Bá-Ôn đă đến Quảng-tây, trưng tập các lang binh của thổ quan ở các tỉnh Lưỡng-Quảng, Phúc-kiến và Hồ-quảng. Lại truyền hịch đi Vân-nam sai tập họp binh lính, để chờ đợi nhật kỳ xuất quân.

Bọn Cừu Loan lại bàn:

"Chia chính binh làm ba đội tiểu binh, từ Quảng-tây đi các xứ Bằng-tường, Long-châu và Tư-minh.

Chia kỳ-binh làm hai toán tiểu binh: Toán xuất phát từ châu Quy-thuận gọi là Sơn-tiểu, toán xuất phát từ núi Ô-lôi gọi là Hải-tiểu.

Kể cả chính binh và kỳ binh trên đây cộng 22 (ChbXXVII, 32)  vạn người.

Lại chia quân Vân-nam ở ghềnh Liên-hoa làm ba toán Tiểu binh, mỗi toán gồm 21.000 người. Tất cả đều lên đường  đồng thời xuất phát".

Lại truyền hịch sang ta dụ bảo về nghĩa phục hưng nước đă mất, nối lại ḍng họ đă tuyệt, sự đánh dẹp chỉ nhằm một ḿnh cha con Đăng Dung là kẻ có tội; c̣n ai biết đem quận huyện nào ra hàng, th́ liền được trao cho chức quan ở quận huyện ấy để cai quản. Ai bắt hay chém cha con Đăng Dung mà ra hàng, th́ cứ tính theo từng tên tội nhân một, mỗi tên là được thưởng 2 vạn nén vàng và được cho làm quan đến phẩm trật cao sang.

Tướng Minh lại dụ bảo cha con Đăng Dung nếu tự trói nộp ḿnh đợi tội, thành khẩn dâng hết các sổ sách về đất đai và nhân dân th́ được tha cho tội chết.

Bọn Bá-Ôn đóng quân dựng đồn ở gần  nơi biên giới.

Bấy giờ Đăng Doanh chết rồi, Đăng Dung được tin, cả sợ, sai sứ giả đến cửa quân tướng Minh, trần t́nh, nguyện xin ra khỏi bờ cơi, đầu hàng, và kính cẩn vâng theo lịnh trên phân xử.

Lời lẽ của Đăng Dung rất là khiêm nhún, thiết tha. Bọn Bá-Ôn vâng theo lời chiếu của vua Minh, ưng thuận, hẹn đến mồng 3 tháng 11  cho Đăng Dung sang làm lễ đầu hàng.

Bọn Bá-Ôn thiết lập MaÏc-phủ và tướng-đài ở Nam-quan chờ đợi. Đến kỳ đă định, Đăng Dung để Phúc-Hải ở lại coi giữ việc nước, c̣n ḿnh cùng với người cháu là Văn Minh cùng bè đảng là bọn Vũ Như-Quế hơn 40 người do đường Nam-quan đi sang: ai nấy buộc dây thao vào cổ , đi chân không, gieo ḿnh vào nơi Mạc-phủ tướng Minh, khúm núm, phủ phục, khấu đầu lạy, dâng tờ biểu xin hàng, nộp tŕnh sổ sách, đất đai và nhân dân do ḿnh cai quản.

Đăng-Dung lại xin dâng đất các động Tỳ-phù, Kim-lặc, Cổ-sâm, Liễu-cát, La-phù, An-lương thuộc châu (ChbXXVII, 33) Vĩnh-an ở Yên-quảng để lệ thuộc vào Khâm-châu nhà Minh. Lại xin nhà Minh ban cho chính sóc và ấn chương đă ban từ trước để Đăng Dung coi giữ việc nước trong khi chờ đợi mệnh lệnh có thay đổi hoặc quyết định ra sao.

Bọn Bá-Ôn vâng theo lời chiếu của vua Minh dụ bảo Đăng Dung hăy cho đái tội, về nước, chờ đợi mệnh lệnh phân xử sau.

Đăng-Dung lại sai Văn Minh và Nguyễn Văn Thái đem tờ hàng biểu sang Yên-kinh.

Lời cẩn án - Sử cũ chép đầu hàng nhà Minh, xin nộp các động Ty-phù, Kim-lặc, Cổ-sâm, Liễu-cát, La-phù và An-lương thuộc châu Vĩnh-an ở (ChbXXVII, 34) Yên-quảng cho lệ thuộc vào Khâm-châu. Nay xét Khâm-châu chí của nhà Thanh, chỉ thấy chép đời Gia-Tĩnh (1522-1566), Đăng Dung nộp trả năm động Ty-phù, La-phù, Cổ-sâm, Liễu-cát và Kim-lặc mà thôi, chứ không thấy nói đến động An-lương. Lại tra cứu đến Quảng-yên sách th́ thấy động An-lương hiện nay là phố An-lương thuộc châu Vạn-ninh nước ta. Có lẽ về động An-lương, Đăng Dung chưa từng dâng nộp, mà chỉ là do sử cũ chép sai sự thật đó chăng?

Lại xét - Trong năm Mạc Minh-Đức thứ 2, tức là năm Minh Gia-Tĩnh thứ 7 (1528), sử cũ chép Đăng Dung sợ nhà Minh hỏi tội, bèn tính chuyện cắt đất đem dâng hai châu Quy, Thuận: vua Minh nhận. Từ đó, Nam, Bắc lại cho sứ giả đi lại thông hiếu. Nhưng, nay tra cứu bản đồ nước ta th́ có Quy-hóa châu và Thuận-châu. Hai châu này hiện nay thuộc tỉnh Hưng-hóa. Trong Đại-Thanh nhất thống chí tuy có chép châu Quy-thuận nguyên thuộc phủ Trấn-an tỉnh Quảng-tây nhà Thanh đấy thật, nhưng hai châu mà sử cũ gọi là Quy, Thuận có lẽ tức là Quy-hóa và Thuận-châu đó thôi.

Lại xét - Minh sử thông giám kỷ sự: hồi năm Mạc Đại-Chính thứ 9 (1538), Mạc Đăng-Dung được tin quân Minh sang đánh, cả sợ, sai sứ xin hàng, nói dối là họ Lê không có người kế tự, cha con Đăng-Dung có công với nước, được mọi người suy tôn. C̣n Đăng-Dung sở dĩ không dâng được biểu chương, cho sứ sang tiến cống, là chỉ v́  trước kia bị Trần Cung chiếm cứ Lạng-sơn làm nghẽn đường, đến sau lại bị quan giữ biên cương đóng cửa ải, không tiếp nhận.

Nay, từ năm Gia-Tĩnh thứ 7 (1528) đến năm thứ 17 (1538) trải hàng 10 năm chưa từng có sứ đi thông hiếu, thế mà sử cũ ở năm Gia-tĩnh thứ 7, đă vội chép rằng: "Đăng-Dung tính chuyện cắt đất dâng nộp hai châu Quy, Thuận, từ đó Nam, Bắc lại cho sứ giả đi lại thông hiếu". Về việc này, những điểm sử cũ chép đó đều xa sự thực, nên nay rút bới đi mà chép phụ vào đây để tham khảo.

(KHĐVSTGCM, bản dịch của viện Sử-học Việt-Nam, NXB Giáo-dục, 1998, trg. 113-117)

Hết chú giải (4)


H́nh chụp tháng 8-2001, trên núi Tô-thị,
thành nhà Mạc c̣n lưu di tích.

Nhờ dâng đất, được Minh triều bao che, con cháu Mạc Đăng-Dung c̣n cát cứ vùng biên giới Cao-bằng, Lạng-sơn một thời gian. 


Chiếu Vidéo trong 5 phút về núi Tô Thị tại Lạng-sơn.

 

Tượng nàng Tô-thị tại quận Đồng-đăng, tỉnh Lạng-sơn, ghi lại di tích người chinh phụ bế con chờ chồng, rồi hóa đá. Hồi Tổng bí-thư Lê Duẩn cầm quyền, để xóa bỏ văn hóa tộc Việt, phát huy văn hóa Mác-xít, tượng bị đem nung làm vôi. 
H́nh chụp tượng mới tạc lại.

 

 

Ca dao có bài hát:

Con c̣ bay lả bay la,
Bay ra ruộng lúa, bay vào Đồng-đăng,
Đồng-đăng có phố Kỳ-lừa,
Có nàng Tô-thị, có chùa Tam-thanh,
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.

 

 

Không phải chùa Tam-thanh mà là động Tam-thanh. Hồi 1979, Hồng-quân 
sang "dạy" Việt-Nam bài học, đă san bằng Lạng-sơn. Chưa hả giận, họ c̣n 
dùng đại pháo bắn phá động Tam-thanh. Cửa động trước ở chỗ cột cờ, 
với hàng trăm bài thơ lưu niệm của danh sĩ Việt. Nay cửa động bị phá, 
cửa động mới tụt lùi vào trong.


 

Ngắt đoạn 2, không có câu hỏi nào.

Kính thưa Quư-vị,

Tôi vừa lướt qua vài nét đơn sơ về biên giới Hoa-Việt, về ngoại giao Hoa-Việt trong thời gian 989 năm. Bây giờ tôi xin đi thẳng vào đầu đề hôm nay, về việc:

*Đảng Lao-động Việt-Nam lănh đạo nhà nước Việt-Nam Dân-chủ Cộng-ḥa (VNDCCH, 1945-1975).

*Đảng Cộng-sản Việt-Nam lănh đạo nhà nước Cộng-ḥa Xă-hội Chủ-nghĩa Việt-Nam (CHXHCNVN, 1975-2001)

Nhượng lănh thổ, lănh hải cho Trung-hoa Nhân-dân Cộng-ḥa quốc gọi tắt là Trung-quốc.

 

3. VỤ VIỆT-NAM DÂN CHỦ CỘNG-H̉A NHƯỢNG LĂNH HẢI CHO TRUNG-QUỐC.

3.1, Kết quả của văn kiện 14-9-1958.

Ngày 4-9-1958, chính phủ Trung-quốc tuyên cáo về lănh hải 12 hải lư kể từ đất liền của họ, có đính kèm bản đồ rất rơ ràng. Bản tuyên  cáo này chỉ có hai nước công nhận đó là VNDCCH và Bắc Cao (Cộng-ḥa Nhân-dân Triều-tiên). Việc VNDCCH công nhận như sau: Ngay khi nhận được bản tuyên cáo do sứ quán Trung-quốc tại Hà-nội trao, Chủ-tịch Hồ Chí Minh triệu tập Bộ Chính-trị đảng Lao-động Việt-Nam (tức đảng Cộng-sản Việt-Nam ẩn danh). Trong buổi họp này toàn thể các thành viên nhất trí chấp nhận bản tuyên bố của Trung-quốc. Ngày 14-9-1958, Thủ-tướng Phạm Văn-Đồng tuân lệnh Chủ-tịch Hồ Chí-Minh, gửi văn thư cho Tổng-lư Quốc-vụ viện Trung-quốc (Thủ-tướng) là Chu Ân-Lai, trong đó có đoạn (Văn thư đính kèm 1):

"Chính-phủ nước Việt-Nam Dân-chủ Cộng-ḥa tôn trọng quyết định ấy, và sẽ chỉ thị cho các cơ quan có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lư của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng-ḥa Nhân-dân Trung-hoa trên mặt biển".

 

Ngắt đoạn 3,


 

Cử tọa thắc mắc, câu hỏi 3,

Ngoài bản văn này, liệu chúng ta có thể t́m lại một vài chi tiết khác không?

Gs. TĐS,

Thưa Ngài nhiều lắm, nhưng tôi chỉ xin cử vài tài liệu mà thôi:

*Bản tin UPI-AFP ngày 23-9-1958.

1-Vụ việc này báo chí Việt-Hoa đều có đăng tải ngày 23-9-1958, Quư-vị có thể t́m tại thư viện Paris, London và cả một số thư viện Trung-quốc (Bắc-kinh), Việt-Nam (Hà-nội). Nội dung UPI- AFP đều đánh đi đại lược:

"Ngày 22 tháng 9 năm 1958, Đại-sứ của VNDCCH tại Trung-quốc là ông Nguyễn Khang, đă trao công hàm cho ông Cơ Bằng Phi, Thứ-trưởng Bộ Ngoại-giao Trung-quốc. Nội dung như sau:

Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận Trung-quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lư của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt biển".

1-Tháng 5 năm 1976 (chúng tôi quên ghi ngày), nhật báo Sài-g̣n Giải-phóng, cơ quan ngôn luận của Thành-ủy Thành phố Hồ Chí Minh viết một bài xác nhận quần đảo Hoàng-sa, thuộc Trung-quốc. Nguyên văn có câu:

"Trung-quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí, mà c̣n là ông thầy tin cẩn, đă cưu mang chúng ta nhiệt t́nh để chúng ta có được ngày hôm nay, th́ chủ quyền Hoàng-sa thuộc Trung-quốc hay thuộc ta cũng vậy thôi. Trung-quốc với là hai nước sông liền sông, núi liền núi. Khi nào chúng ta muốn nhận lại quần đảo này, Trung-quốc sẽ sẵn sàng giao lại".

2-Sau trận hải  chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988 với Trung-quốc, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng-sản Việt-Nam, tờ Nhân-dân, số ra ngày 26 tháng 4 năm 1988, tự biện hộ về việc nộp lănh hải của Bộ Chính-trị thời Hồ Chí Minh như sau:

"Đúng là có những lời tuyên bố đó. Cần phải đặt lại những lời tuyên bố này  trong bối cảnh lịch sử của nó... Trong cuộc chiến đấu một mất một c̣n, chống một kẻ thù xâm lược có sức mạnh quân sự lớn hơn ḿnh nhiều, Việt-Nam tranh thủ được Trung-quốc gắn chặt với cục chiến đấu của Việt Nam càng nhiều bao nhiêu và ngăn chận Mỹ sử dụng hai quần đảo cũng như vùng biển Đông chống lại Việt-Nam, th́ càng tốt bấy nhiêu".

Kính thưa Quư-vị, tôi xin tiếp tục,

Theo bản tuyên bố này th́ những nước liên hệ là:

*Trung-hoa Dân-quốc (Đài-loan),

*Nhật-bản,

*Hoa-kỳ (hạm đội 7),

*Phi-luật-tân,

*Mă-lai,

*Brunei,

*Indonésia,

*VNDCCH và Việt-Nam Cộng-ḥa (VNCH).

Thế nhưng từ hồi đó đến nay các nhà nghiên cứu Âu-Mỹ cho đến các nước Á-châu Thái-b́nh-dương (ACTBD) không hề để ư đến văn thư trên. Ngay VNCH, bấy giờ cơ quan t́nh báo được gọi là Sở Nghiên-cứu Chính-trị và Xă-hội, được chỉ đạo bới một trí thức siêu việt, đào tạo tại Pháp là ông Ngô Đ́nh Nhu, mà cũng không để ư tới. V́ đọc bản tuyên bố lănh hải kể từ đất liền, là 12 hải lư, đúng theo công ước Liên-hiệp quốc họp tại San Francisco năm 1951, th́ có chi bận tâm?

V́ sao một người tinh minh, mẫn cán như ông Ngô Đ́nh Nhu mà cũng bị sơ sót?

Bản tuyên bố chỉ đọc trên hệ thống truyền thanh của Trung-quốc, rồi cũng được các báo Trung-quốc đăng lại, mà không có bản đồ đính kèm. Cả thế giới (kể cả Hoa-kỳ, Trung Hoa Dân Quốc, VNCH) cứ nh́n trên bản đồ Trung-quốc cũng như vùng Nam-hải phân định lănh hải từ 1887 mà cho rằng: theo Quốc-tế công pháp th́ lănh hải hầu hết các nước đều gồm 12 hải lư, kể từ thềm lục địa. Vụ Trung-quốc tuyên bố lănh hải 12 hải lư của họ là một sự b́nh thường. Cái tưởng lầm tai hại đó cho đến nay (11-2001), những người chống đối vụ nhường đất cho Trung-quốc ở trong nội địa Việt-Nam, cũng như hải ngoại chỉ kết tội vu vơ, không rơ ràng, không chứng cớ v́ nguyên do không bản đồ này.

Do kết quả không có bản đồ đính kèm của Trung-quốc tuyên bố lănh hải của họ (gần như trọn vẹn vùng biển Nam-hải, đính kèm), Hoa-kỳ cũng như thế giới không biết (hay không công nhận), nên suốt thời gian 1958-2001:

*Hạm đội 7 của Hoa-kỳ tuần hành trong vùng lănh hải tuyên bố này, đầy đe dọa Trung-quốc, mà Trung-quốc vẫn ngậm bồ ḥn.

*Chiến hạm của Pháp, Đức, Ư cũng như một số nước Úc, Âu trong thời gian 1975-1980 vẫn tuần hành, hộ tống những con tầu vớt người Việt trốn chạy trong vùng,  mà Trung-quốc đành im lặng.

Hôm nay tôi cần phải tŕnh bày trước các vị và làm sáng tỏ nội vụ.

 

Kính thưa Quư-vị,

3.2. Những bí ẩn.

Cái bí ẩn đó không có ǵ lạ cả, rất rơ ràng, rất chi tiết.

*Về phía các nhà nghiên-cứu Âu-Mỹ, ACTBD không có bản đồ đính kèm bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Trung-quốc, họ cứ nh́n vào bản đồ đă phân định từ 1887, giữa Pháp và triều Thanh. Họ cũng cứ  nh́n bản đồ của các nước vùng Nam-hải, của Trung-quốc, của Trung-hoa Dân-quốc cũ, rồi cho rằng lănh hải 12 hải lư th́ đúng công ước quốc tế.

Nhưng nếu họ có bản đồ về lănh thổ đính kèm bản tuyên bố th́ họ sẽ toát mồ hôi ra. V́ bản đồ này bao gồm toàn bộ các đảo trong vịnh Bắc-Việt, toàn bộ các đảo ở biển Nam-hải như Tây-sa (Hoàng-sa) và Nam-sa (Trường-sa). Như vậy nếu tính lănh hải 12 hải lư, tính từ các đảo này th́:

*Lănh hải Trung-quốc ở biển Nam-hải, phía Tây sẽ sát tới bờ biển suốt miền Trung, Bắc Việt-Nam.

*Phía Đông sát tới lục địa Phi-luật-tân, Brunei,

*Phía Nam sát tới Indonésia, Mă-lai.

Trở lại với Chủ-tịch Hồ Chí-Minh, bộ Chính-trị đảng Lao-động (Cộng-sản) Việt-Nam và chính phủ VNDCCH hồi 1958, khi các vị ấy có bản tuyên bố lănh hải của Trung-quốc, th́ï cũng có bản đồ chi tiết. Nhưng các vị ấy gửi thư chấp nhận bản tuyên bố đó th́ có nghĩa rằng:

Họ đồng ư nhường cho Trung-quốc toàn bộ:

*Các đảo của Việt-Nam trên biển Nam-hải.

*Toàn bộ lănh hải Việt-Nam cách các đảo đó 12 hải lư, nghĩa là toàn bộ biển Nam-hải.

 

Bản đồ tuyên bố lănh hải 12 hải lư của Trung-quốc ngày 4-9-1958. 
Theo bản đồ này th́ lănh hải của họ chiếm hết biển Nam-hải, cách Phan-thiết, Quảng-Nam Mă-lai, Phi-luật-tân có 50 hải lư. Quyết định này được đảng Cộng-sản VN tán thành.

 

Kính thưa Quư-vị,

3.3 - Bí ẩn vụ Trung-quốc chiếm Hoàng-sa (Tây-sa)

Từ trước đến giờ, có nhiều vị hiện diện hôm nay từng đặt câu hỏi với tôi rằng:

*Tại sao năm 1974, th́nh ĺnh Trung-quốc đem quân đánh quần đảo Hoàng-sa (Tây-sa) từ VNCH. Trận chiến diễn ra ngắn ngủi, phía Trung-quốc bị thiệt hại gấp ba VNCH (về nhân mạng, về chiến hạm, tài liệu này tôi có từ phía Trung-quốc). Nhưng VNCH v́ quân ít, vũ khí chỉ có đại bác, chiến hạm nhỏ. Trong khi Trung-quốc có hỏa tiễn địa-địa, chiến hạm lớn đông gấp bội VNCH. VNCH lại đang có nội chiến, phải đương đầu với quân đội VNDCCH, v́ vậy VNCH phải bỏ kế hoạch tái chiếm Hoàng-sa. Bấy giờ Hoa-kỳ với VNCH có hiệp ước hỗ tương an ninh, Hoa-kỳ đang tham chiến tại Việt-Nam, hạm đội 7 hùng hậu đang tuần hành gần vùng giao chiến. Tại sao Hoa-kỳ không can thiệp,  không lên tiếng bênh vực VNCH? Ngay việc  thủy thủ VN, tầu bị ch́m, mà hạm đội 7 cũng không vớt theo luật hàng hải Quốc-tế.

Cử tọa hỏi, câu hỏi thứ 4,

- Xin Gs cho biết trong trận hải chiến này, phía Trung-quốc, VNCH, bên nào nổ súng trước?

Gs TĐS,

- Thưa VNCH. Hải-quân VNCH rất thiện chiến, tác xạ rất chính xác, các sĩ quan đều được huấn luyện theo tiêu chuẩn Âu-Mỹ, thêm kinh nghiệm VN. Ngay loạt đạn đầu tiên khiến 4 hạm trưởng Trung-quốc tử trận.


Tôi xin trở lại đầu đề:

V́:

Trong-cuộc mật đàm giữa Hoa-kỳ (Kissinger) và Trung-quốc (Mao Trạch Đông). Phía Trung-quốc trao cho ông Kissinger bản tuyên bố lănh hải 4-9-1958 cùng bản đồ. Ông Kissinger đă công nhận bản tuyên bố đó. Cho nên ông Kissinger vừa rời Trung-quốc hai ngày, th́ ngày 11 tháng 1  năm 1974, Trung-quốc tuyên bố hai quần đảo Tây-sa (Hoàng-sa) và Nam-sa (Trường-sa) là của Trung-quốc, rồi Trung-quốc đem hạm đội xuống  Hoàng-sa. Bấy giờ Hoàng-sa do VNCH trấn đóng.

V́:

Văn thư của ông Phạm Văn-Đồng công nhận quần đảo này là của Trung-quốc. Trung-quốc chiếm Hoàng-sa chỉ là việc chiếm lại lănh thổ được văn thư 14-9-1958 công nhận. Nghĩa là Trung-quốc chiếm lại lănh thổ đă bị VNCH xâm lăng 16 năm.


 

Ngắt đoạn 4,

 

Cử tọa hỏi, câu hỏi 5, cấm phổ biến.

Về nguồn gốc tài liệu  cuộc mật đàm giữa Chủ-tịch Mao Trạch Đông và Cố-vấn Kissinger. Gs Trần tŕnh bày chi tiết. Toàn bộ cử tọa chấp nhận;  nhưng chúng tôi bị cấm không được phổ biến.


 

Sau khi Gs Trần tŕnh bầy, một trong ba vị chủ tọa phát biểu:

Tôi xin bổ túc những ǵ Gs Trần lướt qua. Bấy giờ (1974) là thời điểm chiến tranh Đông-dương đang diễn ra cực kỳ sôi động, mà t́nh h́nh giữa Liên-sô với Trung-quốc cũng căng thẳng cực kỳ. Qua những cuộc mật đàm giữa Chủ-tịch Mao Trạch Đông với Cố-vấn Kissinger; Trung-quốc, Hoa-kỳ đă đi đến những thỏa thuận quan trọng. Rồi Tổng-thống Richard Nixon thăm Trung-quốc.

Chúng ta đều biết sự hiện diện, của Hoa-kỳ tại Đông-dương là ngăn chặn hai mũi dùi Cộng-sản từ Afghanistan, Đông-dương nối với nhau. Bây giờ Hoa-kỳ biết chắc Trung-quốc, Liên-sô không thể hàn gắn lại, khối Cộng bị vỡ làm nhiều mảnh. V́ vậy sự hiện diện của Hoa-kỳ trở thành vô ích, vừa tốn tiền, vừa tốn máu. Cho nên họ muốn rút ra khỏi Đông-dương, dùng Đông-dương làm b́nh xăng tưới vào ngọn lửa đang thiêu đốt căn nhà ngoại giao Trung-Sô.

Ch́a khóa của Đông-dương là Việt-Nam.  Mà tại Việt-Nam, mọi quyết định do Bộ Chính-trị. Chủ-tịch Hồ Chí Minh chết 5 năm rồi, vấn đề tranh quyền đă ngă ngũ, phe chạy theo Liên-sô Lê Duẩn, Lê Đức Thọ  thắng thế. Trung-quốc biết rất rơ. Suốt bao năm Trung-quốc cưu mang cho Bắc VN, nay bỗng dưng Trung-quốc mất hết, chỉ c̣n tay trắng ư? Trung-quốc phải kiềm chế Bắc VN. Thế nhưng Trung-quốc muốn kiềm chế mà không được. Mao t́m cách nắm Cambodge mà bấy giờ Cambodge c̣n nằm trong tay Bắc VN. V́ vậy Trung-quốc muốn t́m cách dùng Nam VN (VNCH) làm bức tường cản Bắc Việt-Nam (VNDCCH). Trung-quốc t́m cách gần Nam VN bằng hai ngả:

1-Ngả  thứ nhất: Mật sứ của Trung-quốc tại Londre gặp Đại-sứ Nam VN (VNCH) ngỏ ư cho biết Hoa-kỳ đang muốn trao VNCH cho Bắc VN. Nếu VNCH muốn, Trung-quốc sẽ giúp như sau:  Mặt Bắc, chặn con đường tiếp tế từ đường bộ Liên-sô qua lănh thổ Trung-quốc. Trung-quốc đem đại quân ép Bắc biên. Mặt Nam tiếp tế vũ khí cho VNCH. Như vậy  bắt buộc Bắc VN phải rút quân về.

2-Ngả thứ nh́, Trung-quốc qua mấy nhân vật trí thức VN trong Phong Trào Liên Bang Đông Nam Á (hội tư luật 1901) tại Paris, trực tiếp nói cho Tổng-thống, và Bộ Ngoại-giao VNCH biết rằng: Việc Hồng-quân tiến xuống Trường-sa chỉ là cái cớ để Trung-quốc với VNCH ngồi vào bàn hội nghị. Nhưng không rơ VNCH quan niệm ra sao, mà lại khai hỏa trước.

 

Cử tọa hỏi, câu hỏi 6,

- Hồi đầu năm 1974, tôi có đọc trên một tờ báo Anh-ngữ xuất bản tại Hương-cảng tường thuật về trận đánh giữa VN (VNCH) và Trung-quốc ngày 19-1-1974 trong vùng quần đảo Hoàng-sa. Giáo-sư có thể cho biết: Lực lượng tham chiến của hai bên ra sao? (Người đặt câu hỏi nguyên là Đô-đốc)

Gs TĐS,

- Thưa Ngài tôi xin chiếu lên màn ảnh để Ngài thấy.

Về phía VNCH,

1, Lực lượng tham chiến: 4 chiến hạm

 • Khu trục hạm Trần Khánh Dư, kư số HQ4, hạm trưởng là Trung-tá Vũ Hữu San.
 • Tuần dương hạm Trần B́nh Trọng, kư số HQ5, hạm trưởng là Trung-tá Phạm Trọng Quỳnh.
 • Hộ tống hạm Nhật-tảo, kư số 10, hạm trưởng là Thiếu-tá Ngụy Văn Thà. Khi chiến hạm hỏng máy, bị ch́m, trong khi tất cả thủy thủ đoàn xuống xuồng chạy, th́ ông cương quyết ở lại, chết với tầu của ḿnh. Tuẫn quốc.
 • Tuần dương hạm Lư Thường Kiệt, kư số HQ16, hạm trưởng là Trung-tá Lê Văn Thự.

2, Lực lượng trừ bị,

 • Tuần dương hạm Trần Quốc Toản, kư số HQ6,
 • Hộ tống hạm Chí-linh, kư số HQ11
 • Không quân: Phi -đoàn F5-A37.

Nhưng lực lượng trừ bị Hải-quân ở quá xa chưa kịp can thiệp th́ trận chiến đă kết thúc. Không quân thuộc Quân-khu I, không can thiệp. V́ vậy sau trận đánh, Tư-lệnh Hải-quân ra lệnh cho các sĩ quan tham dự, không thuyết tŕnh cho Tư lệnh quân khu I là tướng Ngô Quang Trưởng.


 

Về phía Trung-quốc,

1, Lực lượng tham chiến: 14 chiến hạm

 • Hộ tống hạm Kronstadt, kư số 271, hạm trưởng là Đại-tá Vương Kỳ Uy, tử thương.
 • Hộ tống hạm Kronstadt, kư số 274, hạm trưởng là Đại-tá Quan Đức, tử thương. Đây là soái hạm của chiến dịch. Tư lệnh mặt trận là Đô-đốc Phương Quang Kinh, Tư-lệnh phó hạm đội Nam-hải của Trung-quốc với bộ tham mưu đi trên chiến hạm  này. Khoảng giữa trận chiến, ông cùng bộ tham mưu tử thương (1 Đô-đốc, 4 Đại-tá, 6 Trung-tá, 2 Thiếu-tá, và 7 sĩ quan cấp úy).
 • Trục lôi hạm, kư số 389, hạm trưởng là Trung-tá Triệu Quát, tử thương.
 • Trục lôi hạm, kư số 396, hạm trưởng là Đại-tá Diệp Mạnh Hải, tử thương.
 • Phi tiễn đỉnh Komar 133, trang bị hỏa tiễn địa-địa Styx hạm trưởng là Thiếu-tá Tôn Quân Anh,
 • Phi tiễn đỉnh Komar 137, trang bị hỏa tiễn đĩa địa Styx, hạm trưởng là Thiếu-tá Mạc Quang Đại,
 • Phi tiễn đỉnh Komar 139, trang bị hỏa tiễn địa địa Styx, hạm trưởng là Thiếu-tá Tạ Quỳ,
 • Phi tiễn đỉnh Komar 145, trang bị hỏa tiễn địa-địa Styx, hạm trưởng là Thiếu-tá Ngụy Như.
 • 6 Hải vận hạm chở quân.

2, Lực lượng trừ bị,

 • 2 Tuần dương hạm,
 • 4 Pháo-hạm,
 • 4 Khu trục hạm trang bị hỏa tiễn Kianjiang.
 •  2 Phi đội MIG 19,
 • 2 phi đội MIG 21,

Do chính Đô-đốc Tư-lệnh hạm đội Nam-hải chỉ huy. Chúng tôi không biết tên ông.

 

 

Cử tọa hỏi, câu hỏi 7,

- Tổn thất  2 bên ra sao? (Vẫn vị cựu Đô-đốc trên)

Gs. TĐS,

- Xin mời ngài  xem bảng so sánh, tôi chiếu lên.

Về phía VNCH,

*3 chiến hạm bị thương (HQ 4-5-16 bị thương nhẹ, rút về Đà-nẵng,  sau khi sửa chữa, lại hoạt động như cũ..)

*HQ10 bị ch́m.

*Một hạm trưởng tử thương.

Về phía Trung-quốc,

*Tư lệnh mặt trận, bộ tham mưu (1 Đô-đốc, 4 Đại-tá, 6 Trung-tá, 2 Thiếu-tá, và 7 sĩ quan cấp úy)  và 4 hạm trưởng tử thương,

*Hộ tống hạm 274 bị ch́m.

*Hộ tống hạm 271,  hai trục lôi hạm  389-396 bị hư hại nặng phải ủi băi, sau đó phải phá hủy.

4 ngư thuyền chở quân bị ch́m.


Cử tọa hỏi, câu hỏi 8,

Cấm phổ biến: Nội dung về nguồn gốc tài liệu tổn thất về phía Trung-quốc.


Cử tọa hỏi, câu hỏi 9,

- Tôi nghe Hoa-kỳ trang bị cho VN (VNCH) những vũ khí, cũng như chiến hạm tối tân nhất. Trong khi Giáo-sư chiếu h́nh 4 chiến hạm tham chiến đều thuộc loại hạ thủy vào thập niên 1940, quá cũ kỹ. Vũ khí cũng vậy. Tại sao VN (VNCH) không đem những chiến hạm, vũ khí  tối tân ra tham chiến? (Người đặt câu hỏi nguyên là kỹ sư  hàng hải).

Gs TĐS,

- Thưa quả đúng như Ngài nhận xét. Tất cả chiến hạm Hoa-kỳ viện trợ cho VNCH đều thuộc loại phế thải. Thay v́ Hoa-kỳ phá hủy, họ tân trang lại rồi trao cho VN. Bốn chiến hạm tham dự trận đánh đều là những chiến hạm tốt nhất mà VN nhận được. HQ4 hạ thủy năm 1943. (Cử tọa bật cười). HQ5 hạ thủy năm 1944. HQ10 hạ thủy năm 1942. HQ 16 hạ thủy năm 1942. C̣n vũ khí, cũng có chiến hạm trang bị loại đại bác bắn liên thanh. Nhưng khi trao cho VN th́ Hoa-kỳ tháo đi. Dường như Hoa-kỳ đoán trước có cuộc hải chiến này, nên một chiến hạm trang bị loại đại bác trên, tuy đă trao cho VNCH, nhưng bị tháo đi trước đó mấy tháng. Bằng không phía Trung-quốc bị thiệt hại c̣n nặng hơn nhiều.

Quư vị có biết không? Hộ tống hạm kư số HQ10, giữa trận đánh, máy bị hỏng, do cũ quá chứ không phải bị trúng đạn, v́ vậy không di chuyển được, làm bia lĩnh đạn, sau đó bị ch́m.

 

Cử tọa hỏi, câu hỏi 10,

- Trong quá khứ, giữa VN với Trung-quốc đă xẩy ra những trận thủy chiến nào? Kết quả ra sao? (Người hỏi nguyên là giáo sư sử Đông-Á)

Gs TĐS,

- Thưa Ngài trong lịch sử 5000 năm của Hoa-Việt, chiến tranh liên miên. Về bộ chiến, kị chiến th́ cả hai bên khi khi thắng khi bại. Duy thủy chiến, bao giờ Việt cũng thắng.
 

Cử tọa hỏi câu hỏi 11,

- Xin cho biết những trận nào?

Gs TĐS,

- Trận cổ nhất vào  năm 42 sau Tây-lịch. Chiến địa xẩy ra ngoài biển Đông. Đô-đốc Trung-quốc là Đoàn Chí. Đô-đốc Việt là Trần Quốc, một nữ tướng. (Cử tọa ồ lên). Kết quả hạm đội Trung-quốc bị đánh ch́m hết. Đoàn Chí bị giết.

- Hồi đó người Việt theo chế độ mẫu hệ ư?

- Thưa không. Nhưng vị Hoàng-đế cai trị là một phụ nữ. Trong suốt năm ngh́n năm lịch sử, đời nào VN cũng có những nữ tướng kiệt hiệt.

- Hiện có c̣n chứng tích nào về vị nữ Đô-đốc này không?

- Nếu Ngài du lịch VN, xin tới Hà-nội, thuê xe, bảo tài xế đưa đến làng Hoàng-xá, xă Kiêu-kỵ, huyện Gia-lâm là nơi có đền thờ bà. Tôi xin chiếu vidéo về đền thờ này.. (chiếu vidéo 5 phút).

- Thưa Ngài trận thứ nh́ do Vua Ngô (938), trận thứ ba do vua Lê (981), trận thứ tư do Hưng Đạo vương (1288). Cả ba trận sau đều diễn ra trên sông Bạch-đằng, Trung-quốc đều bị bại. Trận 1288 là trận khủng khiếp nhất, bên Trung-quốc do vua Mông-cổ là Hốt Tất Liệt chỉ đạo. Kể từ đó cho đến năm 1974, mới có trận Hoàng-sa.

 

Đền thờ công chúa Gia-hưng Trần Quốc, đại đô đốc thời Lĩnh-Nam (vua Trưng), tại làng Hoàng-xá, xă Kiêu-kỵ, huyện Gia-lâm, Hà-nội. Bốn chữ đại tự trên là VẠN CỔ ANH PHONG. Có 3 câu đối ở mặt tiền, câu thứ 2 nói lên huân nghiệp của ngài:

Tô khấu tước b́nh trực bả quần thoa đương kiếm kích,Trưng vương dực tải hảo tương cân quắc hộ sơn hà.

(B́nh giặc Tô Định, đem quần thoa, chống với kiếm kích.


Pḥ Trưng vương, đem khăn yếm giữ non sông)

 

 Đền Kiếp-bạc, thờ Hưng Đạo vương. Bốn chữ đại tự trên là:


DỮ THIÊN VÔ CỰC. Bốn chữ dưới là TRẦN HƯNG ĐẠO VƯƠNG TỪ.


 

Cử tọa hỏi, câu hỏi thứ 12,

- Xin cho biết lực lượng hải quân Trung-quốc và Việt-Nam hiện giờ?

Gs TĐS,

- Tŕnh bày chi tiết, cử tọa chấp nhận. Nhưng chúng tôi bị cấm không được  phổ biến.

Tôi xin trở lại với bài điều trần:

- Cũng có vị hỏi tôi rằng: Tại quần đảo Trường-sa (Nam-sa) hiện có quân của Trung-hoa Dân-quốc (Đài-loan), Phi-luật-tân, Mă-lai, Việt-Nam. Thế sao hải quân Trung-quốc luôn khai hỏa vào hải quân Việt-Nam. Quan trọng nhất là trận chiến 14 tháng 3 năm 1988. Việt-Nam chỉ phản đối lấy lệ?

Nay tôi xin thưa:

Do văn thư của ông Phạm Văn-Đồng công nhận quần đảo này là của Trung-quốc..

Lập luận phía Trung-quốc là: Thủ-tướng Phạm Văn-Đồng đă công nhận vùng này là lănh hải Trung-quốc, tại sao quân đội Việt-Nam c̣n hiện diện tại đây? Như thế là Việt-Nam xâm phạm lănh thổ Trung-quốc. Quân đội Trung-quốc phải đánh đuổi quân xâm lăng, bảo vệ đất nước là lẽ thường. Quân đội Đài-loan đóng tại đây, mà Trung-quốc không tấn công v́ quân Đài-loan th́ cũng là quân đội Trung-quốc đóng trên lănh thổ Trung-quốc. C̣n Phi, Mă-lai với Trung-quốc đang tranh chấp trên quần đảo này chưa ngă ngũ; th́ quân đội của họ hiện diện là lẽ thường. Trung-quốc không thể tấn công họ, v́ như vậy là Trung-quốc ỷ lớn hiếp nhỏ.

Đối với vụ việc tranh chấp Trung-quốc, Việt-Nam trên đảo Trường-sa (Nam-sa) đă giải quyết bằng văn thư của Việt-Nam ngày 14-9-1958. Chính v́ lư do này mà Trung-quốc chỉ chấp nhận đàm phán về vùng đảo với từng nước, mà không chịu đàm phán chung với tất cả các bên liên hệ. Có nghĩa họ gạt Việt-Nam ra ngoài, v́ Việt-Nam đă công nhận các đảo này là của Trung-quốc.

 

Cử tọa hỏi, câu hỏi thứ 13,

*Giáo-sư có thể cho biết chi tiết về trận đánh ngày 14-3-1988 không? Tổn thất hai bên như thế nào?

Gs TĐS,

Về phía Trung-quốc dường như không có ai tử thương. Cũng không có chiến hạm nào bị ch́m. Về phía VN, th́:

*1 Chiến hạm Thượng-hải do Trung-quốc viện trợ cho trước đây, bị ch́m.

*1 Tuần dương hạm của VNCH để lại, bị ch́m.

*1 Một hải vận hạm do Nga-sô viện trợ bị ch́m.

*Nhân mạng khoảng trên 300 chết.

 

Kính thưa Quư-vị, tôi xin trở lại phần điều trần.

3.4 - Về hoàn cảnh Mạc Đăng Đung năm 1540

Ta có thể hiểu tại sao giặc Mạc lại làm công việc táng tận lương tâm, ô danh bậc nhất cổ kim trong lịch sử tộc Việt ấy. V́:

*Bấy giờ tuy Dung và con cháu đang cai trị Đại-Việt. Nhưng tại Thanh-hóa con cháu nhà Lê đă thiết lập triều đ́nh mới, đang tiến quân về Thăng-long. 

*Phía Bắc bị 22 vạn quân Minh dàn ra định tràn xuống đánh. V́ tính mạng bản thân và gia đ́nh, họ hàng bị đe dọa, nên Mạc Đăng-Dung phải đầu hàng Minh triều, rồi cắt đất dâng cho Minh.

3.5 - Về hoàn cảnh đảng Cộng-sản Việt-Nam năm 1958, và chính phủ VNDCCH.

Tất cả những vị trong bộ Chính-trị đảng Cộng-sản, trong Chính-phủ đều biết rằng:

*Kể từ năm 1540, sau khi dâng đất cho Trung-quốc, giặc Mạc Đăng-Dung bị lịch sử Việt-Nam kết tội, bị toàn dân nguyền rủa, đến bấy giờ trải 418 năm, chính họ cũng nguyền rủa bọn Mạc.

*Giữa VNDCCH và Việt-Nam Cộng-ḥa (VNCH), cả hai bên đều đang lo củng cố xây dựng lại vùng đất của ḿnh sau chiến tranh (1945-1954). Cả hai bên cùng chưa chính thức gây hấn với nhau. VNDCCH không có ngoại thù.

*Trung-quốc không có chiến tranh với VNCDCH. Không có áp lực ngoại xâm.
 

*Năm 1958, là lúc thịnh thời nhất của Chủ-tịch Hồ Chí Minh, của Đại-tướng Vơ Nguyên Giáp. Thời kỳ này, miền Bắc Việt-Nam vừa trải qua cuộc Cải cách ruộng đất, 246.578 người hầu hết là phú nông, địa chủ, trung nông, các cựu đảng viên không phải của đảng Lao-động (Cộng-sản), dân chúng... bị giết. Nghĩa là toàn miền Bắc dân chúng kinh hoàng, cúi đầu răm rắp tuân lệnh đảng. Không c̣n kẻ nội thù,

*Nhất là lúc ấy VNDCCH đang kéo cao cờ nghĩa đánh Pháp, chống Mỹ cứu nước. Họ kết tội VNCH là Việt-gian, là Ngụy. Họ phải hết sức giữ ǵn để khỏi mất chính nghĩa.
 

*Thế sao đảng Cộng-sản lại làm cái việc thân bại danh liệt, trở thành tội đồ muôn năm của tộc Việt?

*Bàn về việc kư thỏa ước với nước ngoài, việc nhận đất, nhượng đất phải thông qua Quốc-hội. Bấy giờ VNDCCH cũng có Quốc-hội. Nhưng Quốc-hội không được hỏi đến, không được bàn đến và nhất là không được thông tri. Quốc dân cũng thế. Tất cả thắc mắc này, tôi xin để Qúy-vị suy đoán và trả lời.

3.6 - Một câu hỏi được đặt ra:

Vậy th́ v́ lư do ǵ mà đảng Cộng-sản Việt-Nam lănh đạo Chính-phủ VNDCCH lại nhượng lănh hải cho Trung-quốc quá dễ dàng? Cho đến nay, tôi cũng không t́m ra lư do thỏa đáng.

Tôi không t́m ra v́:

*Tất cả những vị trong bộ Chính-trị đảng Cộng-sản Việt-Nam dự buổi hội quyết định nhượng lănh hải, đều đă từ trần. Các vị trong nội các Phạm Văn-Đồng hồi ấy, không biết nay có ai c̣n sống hay không? Tôi chỉ biết chắc rằng Đại-tướng Vơ Nguyên-Giáp, vừa là Bộ-trưởng bộ Quốc-pḥng, vừa là ủy viên Bộ Chính-trị là c̣n tại thế. Đại-tướng là người có học thức cao nhất bộ Chính-trị, từng là giáo sư Sử-học. Bấy giờ lại là lúc uy tín, quyền hành của Đại-tướng lên tột đỉnh. Vụ ông Phạm Văn-Đồng kư văn kiện này Đại-tướng phải biết. Nay Đại-tướng đang đi vào những ngày cuối cùng của đời người. Nếu sĩ khí, dũng khí của Đại-tướng c̣n, xin Đại-tướng cho quốc dân biết không? (5)


Chú giải, (5)

Sau cuộc cải cách ruộng đất. Thấy dân chúng, cán bộ quá bất măn. Chủ-tịch Hồ Chí-Minh sợ có biến, vội đưa vụ sửa sai. Nhận thấy bấy giờ duy có Đại-tướng Vơ Nguyên Giáp là có uy tín nhất, Bộ Chính-trị tập hợp dân chúng, cán bộ, rồi mời ông ra thay Đảng... xin lỗi.

*Nếu nói rằng khi kư văn kiện trên, là tự ư Thủ-tướng Phạm Văn-Đồng th́ không thể nào tin được. V́ chính ông Phạm Văn-Đồng từng than rằng: Ông là một Thủ-tướng lâu năm, nhưng không có quyền hành ǵ, ngay cả việc muốn thay một Bộ-trưởng cũng không được. Vậy th́ đời nào ông dám kư văn kiện nhượng đất cho Trung-quốc!
 

*Ví thử ông Phạm Văn-Đồng tự ư kư văn kiện trên, th́ năm 1977 văn kiện ấy lộ ra ngoài. Người Việt hải ngoại từng đem đăng báo, ông Phạm Văn-Đồng hăy c̣n sống, sao Bộ Chính-trị, Quốc-hội và Chính-phủ không truy tố ông ra ṭa về tội phản quốc? Tội này trong h́nh luật Việt-Nam phải xử tử h́nh. Thế mà ông ấy vẫn ung dung sống thêm bốn chục năm nữa, đầy quyền hành?

*Liệu những tài liệu, biên bản về buổi họp này có nằm tại văn pḥng Bộ Chính-trị, văn pḥng bộ Ngoại-giao CHXHCNVN không? Các vị trong Bộ Chính-trị hiện thời có thể công bố cho quốc dân biết không? Nếu quư vị im lặng, th́ muôn ngh́n năm sau, lịch sử c̣n ghi: Đảng Cộng-sản bán nước, mà không cầu vinh, cũng chẳng cầu tài; chứ không phân biệt rằng Bộ Chính-trị 1958 bán nước, chứ Bộ Chính-trị 2001 không hề làm việc này.

Chúng tôi xin ngừng lời để Quư-vị thắc mắc, trước khi điều trần sang phần thứ nh́.

Không có câu hỏi nào.

 

Kính thưa Quư-vị,

Bây giờ tôi xin điều trần sang phần thứ nh́, đó là:

4. VỤ NHƯỢNG LĂNH THỔ MỚI ĐÂY..

*Hiệp định về biên giới trên đất liền Việt-Nam, Trung-quốc ngày 30-12-1999, kư tại Hà-nội giữa bộ trưởng Ngoại-giao Việt-Nam là Nguyễn Mạnh-Cầm với bộ trưởng Ngoại-giao Trung-quốc là Đường Gia-Truyền.

*Hiệp định phân định vịnh Bắc-bộ giữa Việt-Nam, Trung-quốc ngày 25-12-2000, kư tại Bắc-kinh giữa bộ trưởng Ngoại-giao Việt-Nam là Nguyễn Dy Niên và bộ trưởng Ngoại-giao Trung-quốc là Đường Gia Truyền, dưới sự chứng kiến của Chủ-tịch Việt-Nam Trần Đức Lương và Chủ-tịch Trung-quốc Giang Trạch Dân.

4.1 - Ai chịu trách nhiệm về hai hiệp định.

Hai hiệp định này đều kư trong thời gian 1999-2000. Vào thời kỳ này tại Việt-Nam th́:

*Ông Lê Khả-Phiêu làm Tổng Bí-thư đảng Cộng-sản ViệtNam,

*Ông Trần Đức-Lương làm Chủ-tịch nhà nước,

*Ông Nông Đức-Mạnh làm Chủ-tịch Quốc-hội,

*Ông Phan Văn-Khải làm Thủ-tướng.

*Ông Nguyễn Mạnh Cầm làm Bộ trương Ngoại-giao.

Ai chịu trách nhiệm khi kư hai hiệp định trên? Cá nhân th́ tôi không biết, nhưng có một điều tập thể th́ ai cũng khẳng định là Bộ Chính-trị của đảng Cộng-sản Việt-Nam.

Không cần biết người kư là Chủ-tịch Trần Đức-Lương, Thủ-tướng Phan Văn-Khải hay Bộ-trưởng Ngoại-giao Nguyễn Mạnh-Cầm, Nguyễn Dy Niên. Tôi xin khẳng định: Ai kư cũng chỉ là người tuân lệnh Bộ Chính-trị đảng Cộng-sản Việt-Nam.

Những người quyết định là ai?

Ông Phan Văn-Khải, Nguyễn Mạnh-Cầm ư? Hai ông này không có quyền, dù có quyền các ông ấy cũng không dám quyết định. Ông Lê Khả-Phiêu quá yếu, không thể quyết định một ḿnh. Ông Trần Đức-Lương, Nông Đức-Mạnh càng không có quyền ǵ.

V́ vậy tôi mới quyết đoán rằng vụ này do Bộ Chính-tri đảng Cộng-sản chủ trương. Hiện tất cả các ông trong Bộ Chính-trị thời Lê Khả-Phiêu vẫn c̣n sống, rất khỏe mạnh. Khi quyết định nhượng đất, biển cho Trung-quốc các ông ấy đều biết rất rơ rằng:

Tinh thần dân chúng bây giờ không phải như dân chúng hồi 1540. Tŕnh độ dân chủ, phương tiện thông tin của đảng viên, của dân chúng vượt xa hồi 1958. Uy tín của Tổng Bí-thư Lê Khả-Phiêu không thể so sánh với Chủ-tịch Hồ Chí-Minh năm 1958. Mỗi vị trong Bộ Chính-trị bây giờ là một mảng, chứ không thể là một khối như Bộ Chính-trị hồi 1958. Các vị trong Bộ Chính-trị thời Lê Khả-Phiêu điều biết trước rằng: Kư hiệp ước nhượng lănh thổ trong lúc này không thể bịt miệng, dấu diếm đảng viên cũng như dân chúng. Thế nhưng các ông ấy vẫn làm! V́ vậy phải có nguyên do ǵ trọng đại lắm. Liệu các ông có thể công bố cho quốc dân biết không?

 

Đến đây một cử tọa nói bâng quơ, câu hỏi 14

- Không lẽ trong Bộ Chính-trị, mà t́m chẳng ra một người yêu nước ư?

Gs TĐS đáp:

- Tôi tin rằng có rất nhiều người đầy tâm huyết. Song họ không thể bơi ngược ḍng thác đổ. Nếu như ở Tây-phương, người nào không đồng ư, có thể từ chức. Nhưng ở các nước Cộng-sản thái độ này bị coi là phản động, tính mệnh khó toàn.. Chính những vị này đă tiết lộ tin tức vụ nhượng đất ra ngoài.

Kể từ khi kư, dân chúng, đảng viên không được biết nội dung Hiệp-ước nói ǵ.

Măi tới  tháng 2-2001, Thứ-trưởng Ngoại-giao Lê Công-Phụng, người trực tiếp vụ này mới công bố trên Tạp chí Cộng-sản, Quư-vị có thể t́m thấy bài này trên Internet.

*( http://www.cpv.org.vn/tccs/022001/6-lecongphung.htm ) (Phụ bản 1)
 *Tạp-chí  Tư-tưởng Văn-hóa số 3-2001 cũng tóm lược sự kiện. Quư vị có thể t́m trên Internet.
http://www.cpv.org.vn/anpham/tutuong/032001/13-kyhiepdinh.htm ) (Phụ-bản 2) (5)
 

Ghi chú (5) của IFA, dành cho bản Việt-Ngữ

Sau khi bài điều trần  của chúng tôi bị tiết lộ, báo chí, Internet b́nh luận sôi sục, th́ hai bài này bị xóa bỏ)..


*Thời gian ấy (1999-2000) đảng Cộng-sản lấn át Chủ-tịch Nhà-nước, cũng như Thủ-tướng nhất. Đến nỗi Chánh-văn pḥng Thủ-tướng chỉ v́ nói một câu không mấy lịch sự với người đàn bà có thế lực trong đảng, mà bị bắt giam không lư do, Thủ-tướng không thể can thiệp cho ông ta tại ngoại.


*Quyền gần như nằm trong tay ba ông Cố-vấn là cựu Tổng Bí-thư Đỗ Mười, cựu Chủ-tịch nhà nước Lê Đức-Anh và cựu Thủ-tướng Vơ Văn-Kiệt. Ba ông này như ba Thái-thượng hoàng thời phong kiến. Tuy mang danh Cố-vấn, nhưng ba ông vẫn c̣n uy quyền tuyệt đối. Chắc Quư-vị c̣n nhớ bản điều trần của tôi vào tháng 9-1997, về vụ Tổng-bí thư Đỗ Mười và Thủ-tướng Vơ Văn Kiệt mật đàm với Chủ-tịch Giang Trạch Dân. (Xin xem phụ bản 3).


*Cũng trong thời gian ấy, cả thế giới (trừ Trung-quốc) đều có chính sách ngoại giao rất đẹp với Việt-Nam: Hoa-kỳ (Tổng-thống Bill Clinton), Liên-Âu, các nước ASEAN đang theo đuổi chính sách ngoại giao rất mềm dẻo với Việt-Nam. Nhất là Tổng-thống Clinton kư sắc lệnh bỏ cấm vận Việt-Nam, mở cửa cho sinh viên Việt-Nam sang du học Hoa-kỳ, mở cửa cho hàng Việt-Nam được nhập vào Hoa-kỳ. Nói tóm lại thời gian từ nửa năm 1999 cho đến cuối năm 2000, Việt-Nam không bị một áp lực quốc tế nguy hiểm nào, đến độ phải nhượng đất, nhượng biển cho Trung-quốc để được viện trợ vũ khí, để được che chở.


 *Cũng thời gian trên, Trung-quốc, Việt-Nam không có tranh chấp lănh thổ, không có đụng chạm biên giới, không có căng thẳng chính trị, không có chiến tranh.

Vậy v́ lư do nào mà các ông ấy cắt đất, cắt biển cho Trung-quốc?

4.2 - Chi tiết vụ cắt đất.

Vụ cắt đất kư ngày 30-12-1999, th́ tôi được biết tin chi tiết, do hai kư giả Trung-quốc là bạn với tôi thông báo vào ngày 9-1-2000. Nghĩa là 10 ngày sau. Nhưng măi đến ngày 14-2-2000, tôi mới có bản hiệp ước bằng cả hai thứ tiếng Việt, Hoa. Theo tinh thần bản hiệp định th́:

*Việt-Nam nhường cho Trung-quốc dọc theo biên giới, 789 cây số vuông (chứ không phải 720  như tin lộ ra trong nươc), quan trọng nhất là vùng thuộc hai tỉnh Cao-bằng, Lạng-sơn.

*Có mấy hiệp định thư (Photocol) đính kèm về việc thi hành. Quan trọng nhất là:
 

*Nhượng vùng Cao-bằng, sát tới hang Pak-bó, nơi Chủ-tịch Hồ Chí Minh ẩn thân lănh đạo cuộc kháng chiến. Hang này trở thánh địa của đảng Cộng-sản Việt-Nam. Trước kia nằm rất xa biên giới (khoảng 50 km), nay nằm sát biên giới.

*Nhượng vùng đất bằng phẳng thuộc tỉnh Lạng-sơn nơi có cửa ải Nam-quan. (6)
 

Ghi chú, (6) của IFA.

IFA chúng tôi có nguyên văn hai bản Hiệp-định này bằng Hoa-văn, Việt-văn. Hiện đảng Cộng-sản cũng như nhà nước VN, giữ kín 2 bản văn này, đến nỗi cấp Bộ-trưởng, Đại-sứ, Ủy-viên Trung-ương đảng bộ cũng không có, nhiều vị không biết ǵ cả. Nhiều người Hoa-Việt gửi thư xin hai bản Hiệp-định này, chúng tôi cũng như Gs. Trần không thể thỏa măn, v́ cho th́ vi phạm tác quyền. Chúng tôi không muốn gây hấn với đảng Cộng-sản của Trung-quốc và Việt-Nam. Vậy Quư-vị muốn có, xin hỏi tác giả là bộ Chính-trị đảng CS, bộ Ngoại-giao Trung-quốc cũng như bộ Chính-trị và bộ Ngoại-giao Việt-Nam. 

Đây là cuộc điều trần rất vô tư, Gs Trần giữ đúng ngôn từ ngoại giao, không hề có lời lẽ công kích, hay nhục mạ đối với đảng Cộng-sản và nhà nước Trung-quốc cũng như Việt-Nam. Mục đích của cuộc điều trần chỉ để thính chúng hiểu uyên nguyên sự thực mà thôi. Đường lối ngoại giao của Liên-Âu và của chính phủ Pháp đối, Việt-Nam rất mềm dẻo, chưa từng có hành động hay ư tưởng gây khó khăn cho nước Pháp thoại này. Chúng tôi (IFA), và Gs. Trần cũng phải tuân hành nghiêm chỉnh.

 

Về con số lănh thổ

Ngày 1-2-2002,  Ngài Lê Công Phụng, Thứ trưởng Ngoại-giao VN, đặc trách vụ việc đàm phán với Trung-quốc có lên tiếng với báo chí qua cuộc phỏng vấn của nữ kư giả xinh đẹp Thu-Uyên (trên Web. Vasc Orient, http://www.Vnn.Vn ) rằng giữa Hoa-Việt có 227 km2 cần giải quyết tranh chấp. Chúng tôi hiểu là Ngài Lê Công-Phụng muốn nói 227 km2 hiện phải thảo luận. C̣n những vùng mà Trung-quốc đóng quân, được nhượng dần dần từ 1947 đến giờ th́ không tính. Nay hiệp định kư chỉ để hợp thức hóa truyện đă xẩy ra mà thôi. Có lẽ cách tính này của Ngàii Lê Công-Phụng cao minh hơn, giản dị hơn chúng tôi. V́ chúng tôi tính theo hiệp ước Pháp-Thanh 1887 và 1895, cho nên con số của chúng tôi là 789 km2. Sai biệt tới 562  km2. Khi công bố con số này, sở Kỹ-thuật của chúng tôi đă phải tính toán chi li, kiểm đi kiểm lại. Cách tính căn cứ vào ba bản đồ:

*Ngay khi có bản hiệp định 30-12-1999 Hoa-Việt, sở Kỹ-thuật của chúng tôi đă căn cứ vào bản đồ mới nhất của Trung-quốc đính kèm Hiệp-định. Xin nói thêm là bản đồ của Trung-quốc, Việt-Nam(cs), và các nước Cộng-sản theo hệ thống khác. Chúng tôi phải đổi, thành hệ thống UTMû lệ xích 1/25000 .

*Lại so sánh với bản đồ của Sở địa chánh thời Pháp (1900-1955) (service géographique de l'Indohine) đă đổi ra tỷ lệ xích 1/25000 hệ UTM. Tức là bản đồ theo hiệp ước Pháp-Thanh 1887 và 1895, sau đó được thi hành nghiêm túc suốt thời gian 1987-1955. Bản đồ này rất đúng, bằng cớ là trong chiến tranh Đông-dương, quân đội Pháp và Quốc-gia Việt-Nam đă dùng cho Pháo-binh, Không-quân tác xạ, rất chính xác.
 

*Trong chiến tranh 1960-1970, VNCH có hẳn một Nha Địa-dư Quốc-gia tại Đà-lạt. Cơ quan này căn cứ vào đường phân ranh của Pháp, rồi  sửa đổi những biến đổi do thời gian, do khí hậu, được vệ tinh Hoa-kỳ chụp không ảnh trao cho để vẽ lại. Hồi trước 1975 quân đội VNCH, Hoa-kỳ, Đại-hàn, Thái-lan, Úc-đại-lợi, Tân-tây-lan; đă dùng cho Pháo-binh tác xạ, Không-quân oanh tạc rất chính xác.

Sau khi đo, chúng tôi t́m thấy có  789 Km2 trước kia thuộc lănh thổ Việt, nay theo hiệp ước 30-12-1999 thuộc Trung-quốc. Trong khi những bài công kích của đối lập  ở trong nội địa VN gửi ra là 720 km2, sai biệt với con số của chúng tôi là  69 km2. C̣n theo Đại-tá Quân-đội CHXHCNVN Bùi Tín th́ con số là 900 km2. Phải hiểu rằng Đại-tá Bùi Tín là người từng qua lại biên giới Hoa-Việt nhiều lần, ông lại lớn tuổi, không thể đưa ra con số hàm hồ. Nhưng tại sao lại có sự sai biệt:

*Con số của Ngài Lê Công-Phụng và Đại-tá Bùi Tín 673 km2 (227-900).

*Con số của Ngài Lê Công-Phụng và đối lập trong nước 493 km2 (227-720).

*Của chúng Ngài Lê Công Phụng với chúng tôi (IFA) 562 km2 (227-789).
 

Chúng tôi xin giải đoán:

*Về con số của đối lập trong nước, hẳn họ căn cứ vào bản đồ hiệp định trên bộ như chúng tôi, rồi so sánh với bản đồ thời Pháp dùng cho học sinh, nhưng họ đo bằng lối ước tính trên giấy, kém chính xác một chút,  bản đồ ấy theo hệ thống UTM, trong khi bản đồ của hiệp định theo hệ thống CS.

*Về con số của Đại-tá Bùi Tín chúng tôi giải đoán: giữa biên giới Hoa-Việt có 5 khu đất 29,300km2, 26,750 km2, 17,400km2, 21,003 km2, 16.547km2, vào thời Nguyễn; Nguyễn-Thanh coi như của chung, để cho hai bên dân chúng trao đổi hàng hóa (như vùng Andora của Pháp-Tây Ban Nha, không thuộc nước nào). Sau hiệp ước 1887 và 1895 t́nh trạng vẫn không thay đổi. Nhưng trên thực tế, Hoa coi là của Hoa, Việt bảo rằng của Việt. Trong chiến tranh 1945-1954 cac khu này thuộc Trung-quốc, nhưng trên pháp lư vẫn là của chung. Nay đảng Cộng-sản VN nhượng cho  Trung-quốc, nên Đai-tá Bùi coi như VN mất đứt khu này.


 
Về hang Pakbo

H́nh chụp cửa hang Pak-bo. Hồi chiến tranh Hoa-Việt (1979) Hồng-quân Trung-quốc đă phá hủy tất cả di vật,


cũng như cửa hang này.

Về hang Pak-bó, sở Kỹ-thuật của chúng tôi đo, kể từ biên giới cũ, đến cửa hang là: 50.035 m. Nay biên giới mới chỉ c̣n cách cửa hang có 1.511 m. Bản tin của Câu-lạc-bộ sinh viên (http://dungday.tripod.com) công bố ngày 5-2-2002 th́ khoảng cách: Cũ là 48.900 m nay là 1.500 m. Hai con số gần với nhau.

Vậy chúng tôi ghi ra đây. Dù sao th́ vấn đề này quan trọng đối với người Việt, người Hoa.. C̣n đối với IFA chúng tôi th́ sự việc đă xong. Sổ sách đă khép lại. Chúng tôi (IFA) và Gs Trần Đại-Sỹ không dám có ư tưởng tranh căi với Ngài Thứ-trưởng Lê Công Phụng. Hơn nữa chúng tôi không cần, không có thời giờ tranh căi một vụ việc đă qua với bất cứ ai. IFA chúng tôi rất thông cảm nỗi khổ tâm của Ngài Lê Công Phụng, v́ ngài tuân lệnh trên mà làm, nếu chống th́ e tính mạng khó toàn. Sau khi hai hiệp định kư, Ngài Lê Công-Phụng được trao cho chức vụ đầy uy quyền là Trưởng-ban Biên-giới. Độc giả đừng coi thường từ Trưởng-ban. Chức vụ này rất lớn. Bởi với chức vụ này Ngài Lê ngồi cao hơn các Vụ-trưởng trong bộ Ngoại-giao. Trước kia ban này thuộc phủ Thủ-tướng, mới đây đưa xuống bộ Ngoại-giao. Từ nay Ngài Lê là người phác họa, quyết định đường lối về biên giới Việt-Nam, mà không phải tŕnh lại thượng cấp (Bộ-trưởng) như đă trả lời cuộc phỏng vấn của nữ kư giả Thu-Uyên.

Khi vụ việc nhượng đất-biển bùng nổ, Ngài Lê Công- Phụng c̣n trẻ, tuổi đảng thấp, cũng chẳng là Ủy-viên Trung-ương; chỉ có công lao, thành tích là đảm trách đàm phán với Trung-quốc, nhượng lănh hải, lănh thổ cho Trung-quốc, mà được trao cho chức Trưởng-ban Biên-giới. Không chừng tương lai được lên làm Bộ-trưởng Ngoại-giao nữa.
 

Về thác Bản-giốc

 

 

Thác Bản-giốc thuộc tỉnh Cao-bằng. Suốt năm ngh́n năm lịch sử,thuộc lănh thổ Việt. Nay cưa đôi, Trung-quốc,


Việt-Nam mỗi nước một nửa.

Thác Bản-giốc, theo Ngài Thứ-trưởng Lê Công Phụng th́ trước hiệp định 30-12-1999, địa danh này chỉ nằm về ranh giới VN có 1/3, c̣n 2/3 thuộc Trung-quốc. Nay th́ Trung-quốc, Việt-Nam cưa đôi. Điều này làm chúng tôi hơi ngạc nhiên. V́ suốt thời gian 1887-1955 trong thời Pháp thuộc, thác này nằm khá xa biên giới Hoa-Việt. Năm 1993, 1995, 1997 chúng tôi  có giúp đỡ cho ba công ty nước khoáng châu Âu thăm ḍ lưu lượng nước, thăm ḍ thành phần nước để khai thác thương mại. Các chuyên viên xin visa vào Việt-Nam:

*1993 Kỹ-sư J.P. Renault,

*1995, Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ, kỹ sư F. Puririer,

*1997 Dược-sĩ Marie Christine Le.

Dưới  h́nh thức du lịch, rồi tới Bản-giốc. Như vậy rơ ràng  trước 1997 thác này c̣n nằm trên lănh thổ Việt-Nam. Chứ nếu nằm trên lănh thổ Trung-quốc th́ phải xin visa vào Quảng-Tây, rồi tới Bản-giốc! Vả địa danh Bản-giốc đă in sâu vào tiềm thức giới trẻ VN v́ họ từng đi cắm trại, sinh hoạt tại đây. Một số sách Việt-ngữ dành cho tuổi trẻ đă nói nhiều về thác này. Nay Ngài Thứ-trưởng bảo thác đó nằm trên lănh thổ Trung-quốc từ thời Pháp-Thanh, chúng tôi e tuổi trẻ nay thành tuổi nhỡ, tuổi già VN, cũng không ai chịu. Chúng tôi theo dơi rất kỹ, từ lâu cuộc đàm phán Hoa-Việt về biên giới, nên rất thông cảm với Ngài Thứ-trưởng.

Chúng tôi cũng xin thưa rằng: sau khi vụ việc kư hai hiệp định nhượng đất, dư luận người Việt trong và ngoài nước sôi sục căm hờn, th́ Bộ Chính Trị cũng như Chính-phủ Việt-Nam tuyên dương bộ Ngoại-giao là bộ "Năng động, hữu hiệu toàn diện nhất năm 2001".. Như vậy đủ tỏ rằng bộ Chính-trị hiện thời với bộ Chính-trị thời Lê Khả Phiêu nhất trí với nhau trong vấn đề nhượng đất, biển.

 

Thưa Quư-vị,

4.3 - Ảnh hương vụ cắt đất.

4.3.1 - Mất biểu tượng năm ngh́n năm của tộc Việt.

Khu Ải Nam-quan này là vùng đất thiêng, là Thánh-địa trong mấy ngh́n năm của người Việt. Bất cứ người Việt nào từ 6 tuổi trở lên đều biết rằng phía Nam Ải Nam-quan là vùng đất tượng trưng biên giới phía Bắc, tượng trưng cho lănh thổ, cho tinh thần tự chủ, cho niềm niềm tự hào của họ. Đây là vùng đất đi sâu vào  lịch-sử, văn-học và tâm tư toàn thể người Việt.

Trở về quá khứ, trong lần mạn đàm giữa Chủ-tịch Mao Trạch-Đông và Chủ-tịch Hồ Chí Minh. Chủ-tịch Mao Trạch-Đông đă nói:

"Cái tên Ải Nam-quan, nhắc nhở đến cuộc chiến do bọn phong kiến Hoa, Việt làm xấu t́nh hữu nghị nhân dân. Tôi xin đổi thành Mục Nam-quan. Mục là mắt, coi như nhân dân Trung-quốc luôn hướng mắt nh́n về nhân dân Việt ở phương Nam. Ngược lại coi như mắt của nhân dân Việt luôn nh́n về Bắc với t́nh hữu nghị".

Chủ-tịch Hồ Chí-Minh vui vẻ chấp thuận. Nhưng trên thực tế, chỉ có phía Trung-quốc in trên bản đồ địa danh Mục Nam-quan mà thôi. C̣n phía Việt-Nam trên bản đồ hành chính, trên báo chí, văn học, vẫn dùng từ cửa Hữu-nghị.

Ghi chú đặc biệt của Trần Đại-Sỹ

Sau khi bài lày lộ ra, có 71 bài nghiên cứu căi nhau về cái tên Nam-quan, xếp bắt tôi phải im lặng, mặc cho họ căi nhau, kệ họ là thầy bói xem voi. Người th́ bảo Nam-quan của Trung-quốc, kẻ th́ bảo của Việt-Nam. Rồi họ căi nhau lung tung về vị trí đích thực của Nam-quan.

Tháng 8-2002 nhân tôi sang Hoa-kỳ (California) thăm thân hữu, bị mấy nữ kư giả truyền h́nh quay như chong chóng, tôi đă buột miệng nói ra, thôi th́ sự đă rồi, bây giờ tôi xin tŕnh bầy ở đây (tôi vốn yếu bóng vía trước các người đẹp).

Có tất cả  có 5 "Nam-quan".


 

NAM QUAN THỨ NHẤT, của Trung-quốc (1558-1885)

 

 

H́nh ải Nam-quan 1558-1885.

Vua Gia-Tĩnh, triều Minh ban chỉ kiến tạo năm 1558, mang tên Trấn Nam-quan, nhưng thường gọi bằng danh tự Nam-quan. Trấn Này nằm giữa hai ngọn núi nhỏ, chặn ngang đường từ Lạng-sơn đi Ung-châu (Nam-ninh). Nằm về phía Nam trấn này 2 dặm là ải Phả-lũy của Việt-Nam. Biên giới Hoa-Việt được kể từ chân ải Nam-quan. Tháng 6 năm Đinh Hợi 1406, tại phía Nam ải này có cuộc tiễn đưa lịch sử giữa Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trăi, rồi có suối Phi-Khanh.

Năm 1884, triều đ́nh Nguyễn kư hiệp ước chịu sự bảo hộ của Pháp. Thiếu-tướng Francois Oscar De Négrier được cử làm tư  lệnh vùng biên giới phía Đông của Hoa-Việt. Trong lúc giao thời Pháp-Việt, ải Phả-lũy bỏ không. Quân Thanh tràn sang phá ải, rồi cướp phá vùng Đồng-đăng. Ngày 24 tháng 3 năm 1884, Thiếu-tướng De Négrier tổ chức cuộc hành quân đánh đuổi quân Thanh.  Quân Thanh đại bại, Tổng-binh Sầm Quang Anh bị giết. Ngày đầu năm 1985, Tổng-binh Nùng Mặc Sơn, đem một trung đoàn Thanh tấn công, chiếm đồn Phả-lũy rồi tràn vào Lạng-sơn cướp phá. Tướng De Négrier đem 3 tiểu đoàn (2 tiểu đoàn Pháo-thủ, một Tiểu-đoàn bộ binh thuộc địa), đánh đuổi quân Thanh, giết Nùng Mặc Sơn. Ngày 5-1-1885, chiếm ải Nam-quan, đặt chất nổ san bằng.

 

NAM QUAN THỨ NH̀, của Trung-quốc, Việt-Nam (1886-1952)

 

 

Sau khi thỏa ước Pháp-Thanh kư, Nam-quan được xây lại bằng ngân sách của chính phủ Đông-dương và  Thanh-triều. Ải xây bằng đá mài, mái cong rất đẹp. Trong ải một nửa thuộc Pháp, một nửa thuộc Thanh. Mỗi bên đều có cơ quan Cảnh-sát, lính biên pḥng, quan thuế. Tiền tu bổ hằng năm, do ngân sách tỉnh Quảng-Tây và Lạng-sơn đài thọ.  

Biên giới Hoa-Việt được kể từ giữa ải: Nam của Việt, Bắc của Hoa. Thời gian này VN soạn thảo sách giáo khoa Việt-ngữ, bởi vậy mới có câu:

"Nước Việt-Nam d́nh chữ S chạy từ ải Nam-quan đến mũi Cà-mâu"

Trong chiến tranh Quốc-Cộng 1949, ải này bị phá hủy.

 

NAM QUAN THỨ BA, (Mục Nam-quan) của Trung-quốc (1952-2001)

 

 

Hồi chiến tranh Việt-Pháp (1946-2001), sau chiến dịch Cao-Bắc-Lạng, Chủ-tịch đảng Cộng-sản Việt-Nam là Hồ Chí Minh sang Trung-quốc cầu viện với Chủ-tịch đảng Cộng-sản Trung-quốc. Hai bên thỏa thuận bằng những hiệp ước mật. Trung-quốc cho xây Mục Nam-quan, lùi vào lănh địa Việt-Nam. H́nh trên, không thấy hai ngọn núi và suối Phi-Khanh đâu. Mục đích việc lùi biên giới này như sau: Vùng phía Bắc Mục Nam-quan tuy là lănh thổ Việt-Nam, nhưng bây giờ là của Trung-quốc. Như vậy Pháp không dám dùng không quân oanh tạc. Đó là vùng an ninh để Hồng-quân lập các trung tâm huấn luyện quân Việt-Minh. Sau chiến tranh (1954) Trung-quốc giữ luôn. Trong chiến tranh 1960-1975, không quân Hoa-kỳ cũng ê càng không dám oanh tạc khu này.

 

NAM-QUAN THỨ TƯ, (1952-1979)

Phía Nam Mục Nam-quan mấy trăm thước, chính phủ Việt-Nam Dân-chủ Cộng-ḥa cũng cho xây một cửa ải nữa, mang tên cửa Hữu-nghị. Tại đây có đầy đủ các cơ quan như: Công-an biên pḥng, Hải-quan, Bưu-điện v.v. Trong chiến tranh 1979, Trung-quốc san bằng cái cửa Hữu-nghị này. Chúng tôi không c̣n lưu trữ được h́nh ảnh.

Sau chiến tranh, VN cho xây lại một cữa Hữu-nghị khác. Nhưng từ khi kư hiệp định 1999, th́ cái Hữu-nghị này phá bỏ. ViệtNam xây cửa Hữu-nghị mới lùi lại sau mấy trăm thước nữa.

 

NAM-QUAN THỨ NĂM (2001- ?).

Cửa Hữu-nghị mới xây lại năm 2001.

 

Ảnh chụp tháng 8-2001, cửa Nam-quan cũ lùi lại sau,Cửa Hữu-nghị mới!!!

 

4.3.2 - Mất cửa ngơ giao thông lịch sử giữa tộc Hoa, tộc Việt.

Tôi đă nhiều lần từ Việt-Nam sang Trung-quốc bằng cửa ải này và ngược lại. Lănh thổ  Hoa-Việt được phân chia bởi một con sông nhỏ. Đây là cửa họng giao thông của Trung-quốc, Việt-Nam bằng đường bộ. Suốt hơn mấy ngh́n năm qua, dân Hoa-Việt giao thương đều qua đây. Chính v́ vậy mà con đường quốc lộ xuyên Việt mang tên Quốc-lộ 1, được đánh số cây số Zéro từ đầu cây cầu Nam-quan. Tất cả thư tịch Việt-Nam đều chép rằng:

"Con đường Bắc-Nam khởi từ ải Nam-quan".

Hoặc:

"Lănh thổ Việt-Nam Bắc giáp Trung-hoa, khởi từ ải Nam-quan đến mũi Cà-mâu, theo h́nh chữ S".

Bây giờ nếu Quư-vị vào Website của Bộ Ngoại-giao Việt-Nam, Quư-vị sẽ không thấy hàng chữ trên, mà chỉ thấy câu:

"Lănh thổ Việt-Nam khởi từ cây số không ở phía Bắc".

 

Thưa Quư-vị,

Cái cây số không đó là cây số 1,5 cũ đấy. Cột cây số Zéro bây giờ ở nằm giửa Mục Nam-quan và cửa Hữu-nghị mới. Từ cây số Zéro đến cây số 1,  nay thuộc Trung-quốc.

Sát Mục Nam-quan, phía bên Trung-quốc cũng như Việt-Nam, đều có nhiều cơ sở:

*Cơ sở Hải-quan,

*Băi đậu cho hằng trăm xe tải, để chờ kiểm soát, chờ làm thủ tục nộp thuế.

*Cơ sở di trú của Công-an để kiểm soát Passeport,

*Đồn của quân đội để tuần pḥng, bảo vệ lănh thổ,

*Hằng chục cơ quan, khác như Bưu-điện, Ngân-hàng, công ty điện, nước.

*Về phía dân chúng, hằng trăm cửa hàng ăn, nhà ngủ, khách sạn.

Các cơ sở phía Nam thuộc Việt-Nam, trong chiến tranh Hoa-Việt 1979, quân đội Trung-quốc đă san bằng hết. Kể cả cây cột biên giới.

Tuy vậy sau chiến tranh, đă xây dựng lại hoàn toàn. Từ khi có phong trào mở cửa, đổi mới chính trị, dân chúng cả hai bên đă xây dựng lại khang trang hơn cũ, rộng lớn hơn cũ, và hiện đại hơn  cũ. Nhưng từ khi hiệp định 30-12-1999 kư th́ toàn bộ khu này thuộc Trung-quốc. Những cơ sở đó bây giờ được thay bằng một ṭa nhà duy nhất. (H́nh đính kèm)

 

 

H́nh chụp từ phía lănh thổ Trung-quốc mới (VN cũ) sang,căn nhà này là Nam-quan thứ 5, trong nước gọi làcửa khẩu Hữu-nghị của VN (mới)

4.3.3, Mất dân, mất di tích lịch sử.

Đi sâu vào khu vực phía Nam của Nam-quan ít cây số nữa là quận lỵ Đồng-đăng, rồi tớiø tỉnh lỵ Lạng-sơn. Đây cũng là đất thiêng, khu có di tích văn hóa lịch sử của tộc Việt: Động Tam-thanh, tượng núi Tô-thị, thành của bọn giặc Mạc trên núi. Vùng Lạng-sơn xưa là Thủ-đô của con cháu giặc Mạc Đăng-Dung, mà năm 1540 đă dâng đất cho Trung-quốc, để được bao che cát cứ quân phiệt một thời gian. Trong chiến tranh Hoa-Việt 1979, hầu như  toàn bộ các cơ sở kỹ nghệ, cầu cống, dinh thự, di tích tôn giáo, lịch sử, cơ sở hành chính, thương mại, kể cả nhà cửa của dân chúng bị san bằng. Chắc Quư-vị cho rằng tôi dùng từ Coventry có đôi chút quá đáng. Thưa Quư-vị từ Coventry cũng chưa đủ để chỉ việc quân đội Trung-quốc đă làm ở Lạng-sơn. Kinh khiếp nhất là động Nhất-thanh, Nhị-thanh, Tam-thanh, họ cũng dùng đại bác bắn vào làm hư hại rất nhiều..

Đi sâu về phía Nam ít cây số nữa là Ải Chi-lăng, nơi mà quân Trung-quốc vượt qua không biết bao nhiêu lần để tiến về thủ đô Thăng-long của Việt-Nam xưa. Tại đây đă diễn ra những trận chiến ác liệt, khiến ít nhất 73 vạn quân của các triều đại Tống, Mông-cổ, Minh, Thanh bị giết. Và cũng tại đây, có không biết bao nhiều tướng của các triều đại trên bị tử trận. Khi quân Việt giết những tướng, dù vào thời kỳ nào chăng nữa th́ đầu vẫn bêu tại một mỏm núi, gọi là núi Đầu-quỷ.

Tại ải Chi-lăng, núi Đầu-quỷ đều khắc bia đá ghi lại di tích lịch sử.

Hồi chiến tranh Hoa-Việt 1979, khi các tướng Hồng-quân cho quân tiến đến đây, nghe nhắc chuyện cũ th́ họ toát mồ hôi lạnh, phải ngừng lại. May mắn thay khu này vẫn c̣n thuộc lănh thổ Việt. (2 h́nh đính kèm)

 

 

Bia lưu niệm Ải Chi-lăng

 

 

 

Cửa Ải Chi-lăng, yết hầu biên giới vào đồng bằng Bắc-bộ

Trở lại vùng đất mà đảng Cộng-sản Việt-Nam đă nhượng cho Trung-quốc, dĩ nhiên họ nhượng cả dân chúng nữa. Trong năm ngh́n năm lịch sử chiến tranh Hoa-Việt, dân chúng, chiến sĩ tại vùng này là lực lượng đầu tiên chống quân Trung-quốc. Họ phải hy sinh tính mạng, tài sản đầu tiên, khi quân Trung-quốc đánh sang. Có không biết bao nhiêu di tích, huyền sử về núi non, về sông ng̣i, về cuộc chiến, về gương anh hùng. Chính quyền các triều đại đều tuyên dương công lao của họ, họ từng hănh diện đời nọ sang đời kia. Bây giờ vùng này trao cho Trung-quốc, kẻ thù năm ngh́n năm của họ. Họ bị mất mát quá nhiều về tinh thần. Họ phải cúi mặt chịu sự cai trị của kẻ thù. Bao nhiêu di tích lịch sử, huyền sử phải phá bỏ, không được nhắc tới. Thương tổn tinh thần quá lớn.

Gần đây nhất, trong chiến tranh 1979, phía Việt cũng như Trung-quốc, chôn trên lănh thổ ḿnh, dọc theo biên giới mấy chục vạn quả ḿn. Sau chiến tranh mới đào lên. Phía Việt lập rất nhiều đồn, hầm, công-sự chiến đấu dọc biên giới thành 4 ṿng đai. Mấy chục ngh́n chiến sĩ Việt tử trận tại đây. Hiện những cơ sở đó vẫn c̣n. Trong khu vực này dân chúng, gia đ́nh liệt sĩ đă ghi dấu tưởng niệm thân hân họ. Nay trao cho Trung-quốc, dĩ nhiên các di tích này bị phá hủy. Dân chúng đang là lực lượng chong mặt với kẻ thù, bảo vệ lănh thổ, nay họ bỗng trở thành những người Trung-quốc bất đắc dĩ. Các ṿng đai pḥng thủ bị mất. Dân tộc Việt-Nam mất mát về an ninh quá nhiều.
 

Ghi chú của IFA

Chúng tôi xin sao nguyên văn bản hiệp ước Pháp-Thanh ngày 26-6-1887 tại văn khố Pháp.

Les Commissaires nommés par:

- Le Président de la République Française,

- et par S.M l'Empereur de Chine,

en exécution de l'article 3 du Traité du 9 Juin 1885 pour reconnaỵtre la frontière entre la Chine et le Tonkin ayant terminé leur travaux,

Monsieur. Ernest Constans, député, ancien Ministre de l'intérieur et des cultes, commissaire du Gouvernement, envoyé extraordinaire de la République Française,

d'une part, Et S.A.le Prince K'ing, prince du second rang, président du Tsoung-li-Yamen, assisté de S..Exc. Souen-Yu Quen, membre du Tsoung-li-Yamen, premier vice-président du ministère des travaux publics;

Agissant au nom de leurs gouvernement respectifs;

Ont décidé de consigner dans le présent Acte les dispositions suivantes destinées a régler définitivement la délimitation de ladite frontière:

- 1° Les procès-verbaux et les cartes y annexées qui ont été dressées et signés par les Commissaires Français et Chinois sont et demeurent approuvés;

- 2° les points sur lesquels l'accord n'avait pu se faire entre les deux commissions, et les rectifications visées par le deuxième paragraphe de l'article 3 du Traité du 9 Juin 1885 sont réglés ainsi qui suit:

Au Kouang-tong, il est entendu que les points contestés qui sont situes a l'est et au nord-est de Monkạ, au-delà de la frontière telle qu 'elle a été fixée par la Commission de délimitation, sont attribués à la Chine.

Les ỵles qui sont à l'est du méridien de Paris 105° 43' de longitude est, c'est à dire la ligne nord-sud passant par la pointe orientale de l'ỵle de Tch’a Kou ou Ouanchan (Tra-co) et formant la frontière ,sont également attribuées a la Chine. Les ỵles Go-tho et les autres ỵles qui sont à l'ouest de ce méridien appartiennent à l'Annam. Les Chinois coupables ou inculpés de crimes ou de délits qui chercheraient refuge dans ces ỵles , seront, conformément au stipulations de l'article 27 du Traité du 25 Avril 1886, recherchés , arrêtés et extradiés par les Autorités Françaises.

Sur la frontière du Yun-Nan, il est entendu que la démarcation suivra le tracé suivant: De Keou-teou-tchai (Cao-dao-trai) sur la rive gauche du Siao-tou-tcheou-ho (Tien-do-chu-ha), point M de la carte de la deuxième section , elle se dirige pendant 50 lis (20 km) directement de l'ouest vers l'est en laissant à la Chine les endroits de Tsui-kiang-cho ou Tsui-y-cho (Tu-nghia-xa), Tsui-mei-cho (Tu-mi-xa) Kiang-fei-cho ou Y-fei-cho (Nghia-fi-xa), qui sont au nord de cette ligne, à l'Annam celui de Yeou-p'ong-cho (Hu-bang-xa) qui en est au sud, jusqu'aux points marqués Pet Q sur la carte annexe ou elle coupe les deux branches du second affluent de droite de Hoi-ho (Hac-ha) ou Tou-cheou-ho (Do chu-ha).A partir du point Q, elle s'infléchit vers le sud-est d'environ 15 lis(6 km),jusqu'au point R, laissant à la Chine le territoire de Nan-ian (Nam-don) au nord de ce point R; puis à partir de ce dit point remonte vers le nord-est jusqu'au point S,en suivant la direction traçée sur la carte par la ligne R-S,le cours de Nan-teng-ho (Nam-dang-ha) et les territoires de Manmẹ (Man-mi),de Mong-tong-chang-s'oun (Muang-dong-troung-then), de Mong-tuong-chan (Muong-dong-son), de Mong-tuong-tchoung-ts’uon (Muong-dong-truong-thon) et de Meng-tuong-chia-ts'ou (Muong-dong-ha-thon) restant a l'Annam. A partir du point S (Meng-tuong-chia-ts’ou ou Muong-dong-ha-thon), le milieu du Ts'ing-chouei ho (Than thuy ha ) indique jusqu'à son confluent , en T, avec la rivière Claire , la frontière adoptée. Du point T,  son tracé est marqué par le milieu de la rivière Claire jusqu'au point X, à hauteur de Tch'ouan-teou (Thuyen-dan. Du point X, elle remonte jusqu'au point Y, en passant par Paiche-yai (Bach-thach-giai) et Lao-ai-k'an (Lao-hai-kan), la moitié de chacun de ces deux endroits appartenant a la Chine et à l'Annam;ce qui est à l'est appartient à l'Annam, ce qui est a l'ouest à la Chine. A partir du point Y ,elle longe, dans la direction du nord, la rive droite du petit affluent de gauche de la rivière Claire, qui la reçoit entre Pien-pao-kia (Bien-bao-kha) et Pei-pao (Bac-bao) et gagne ensuite Kao-ma-pai (Cao-mabach),point Z ou elle se raccorde avec le tracé de la troisième section.A partir de Long-po-tchai (cinquième section), la frontière commun du Yun Nan et de l'Annam remonte le cours du Long-po-ho jusqu'à son influent avec le Ts'ing-chouei-ho ,marqué A sur la carte; du point A , elle suit la direction générale du nord-est au sud-ouest jusqu'au point B indiqué sur la carte ,endroit ou le Sai-kiang-po reçoit le Mien-chouei-ouan; dans ce parcours ,la frontière laisse à la Chine le cours du Ts'ing-chouei-ho. Du point B, la frontière, la direction est-ouest jusqu'au point C ó elle rencontre le point Teng-tiao-tchiang au dessous de Ta-chou-tchio ; Ce qui est sud de cette ligne appartient à l'Annam, ce qui est au nord ,à la Chine. Du point C, elle descend vers le sud en suivant le milieu de la rivière Teng-tiao-Tchiang jusqu'à son confluent au point D avec le Tsin-tse-ho. Elle suit ensuite le Tsin-tse-ho pendant environ 30 lis et continue dans la direction est-ouest jusqu'au point D ou elle rencontre le petit ruisseau qui se jette dans la rivière Noire (Hei-tciang ou Hac-giang) à l'est du bac de Meng-pang.Le milieu de ce ruisseau sert de frontière du point E au point F.A partir du point F, le milieu de la rivière Noire sert de frontière à l'ouest.

Les Autorités locales Chinoises et les Agents désignés par le Résident générale de la République Française en Annam et au Tonkin seront chargés de procéder a l'abornement, conformément aux cartes dressées et signées par la Commission de délimitation et au tracé ci-dessus. Aux présent actes sont annexées trois cartes en deux exemplaires, signées et scellées par les deux parties. Sur ces cartes, la nouvelle frontière est tracé par un trait rouge et indiquez sur la carte de Yun Nan par les lettres de l'alphabet française et les caractères cycliques Chinois.

Fait a Pékin, en double expédition, le 26 Juin 1887. ( Signature et cachet du Plénipotentiaire Chinois)

Signé:Constans

(Cachet de la légation de France à Pékin)

 

Phụ đính 1

Bản đồ biên giới vùng Nam-quan theohiệp ước Pháp-Thanh 26 tháng 6 năm 1887

 


 

 

 

 

4.4 - Vụ cắt lănh hải.

Hiệp định phân định lănh hải Việt-Nam, Trung-quốc ngày 25-12-2000.

Từ giữa thế kỷ thứ 19 về trước, chưa từng có việc ấn định rơ lănh hải Việt-Hoa. Tuy nhiên vào thế kỷ thứ 15, Việt-Nam đă định lănh hải qua vụ nhà vua sai vẽ Hồng-đức bản đồ. Theo bản đồ này th́ các quần đảo Hoàng-sa (Tây-sa) và Trường-sa (Nam-sa) thuộc Đại-Việt. Và hai quần đảo đó đều thuộc Việt-Nam cho đến khi Bộ Chính-trị thời 1958 trao cho Trung-quốc (trên lư thuyết).

Vào những thời kỳ ấy (1500-1887) , Thủy-quân cũng như thương thuyền, tầu đánh cá của cả Hoa lẫn Việt chỉ là những thuyền nhỏ, không ra xa bờ biển làm bao, nên chưa có những đụng chạm.

Sau khi triều Nguyễn của Việt-Nam kư ḥa ước năm 1884, công nhận quyền bảo hộ của Pháp; th́ người Pháp mới định rơ lănh hải. Nước Pháp với tư cách bảo hộ Việt-Nam, đă kư với Thanh-triều ḥa ước 1887, định rơ lănh hải trong vùng vịnh Bắc-Việt. Đối với ḥa ước này, Việt-Nam đă chịu khá nhiều thiệt hại, v́ mất một số đảo, mà dân chúng là người Việt, nói tiếng Việt, mặc y phục Việt, sống trong văn hóa Việt. Cho đến nay (2001), dân trên các đảo này vẫn c̣n nói tiếng Việt, ẩm thực theo Việt, và dùng y phục Việt. (Chúng tôi đă từng thăm vùng này hồi 1983).

Tuy nhiên với ḥa ước 1887, lănh hải vịnh Bắc-Việt được phân chia như sau:

*Trung-quốc 38 %

*Việt-Nam   62%

Đối với người Pháp, thời đó họ chưa hiểu rơ t́nh trạng giữa Trung-hoa và Việt-Nam, họ thấy Thanh-triều chấp nhận 38%, th́ cho rằng ḿnh thắng thế. C̣n Thanh-triều khi đạt được 38%, họ coi như một món quà trên trời rơi xuống.. V́ trong quá tŕnh lịch sử, Trung-quốc vẫn coi vịnh Bắc-Việt là của Việt-Nam.

Chứng cớ:

*Vùng đất Hợp-phố là đất cực Nam của Trung-quốc, thế nhưng lại có hải cảng Bắc-hải. Bắc đây chỉ có thể là Bắc đối với Việt-Nam. Nếu là đất của Trung-quốc họ phải gọi là thị xă Nam-hải chứ? Rơ ràng vùng này là đất cũ của Việt-Nam.

*Vùng vịnh nằm ở phía Nam Trung-quốc, phía Tây đảo Hải-Nam, phía Đông Bắc Việt-Nam mà Pháp-Hoa kư ḥa ước 1887 đó, Việt-Nam gọi là vịnh Bắc-Việt. Trung-quốc cũng gọi là vịnh Bắc-bộ. Cho đến nay (2001), họ cũng vẫn dùng tên đó. Vậy th́ rơ ràng vịnh này của Việt-Nam. Nếu của Trung-quốc th́ họ phải gọi là vịnh Nam-bộ chứ?

 

Cử tọa hỏi, câu hỏi thứ 15,

Có sách Tây-phương nào viết về vấn đề này không?

Gs TĐS,

Nhiều lắm, tôi xin cử ra vài tài liệu mới đây:

*Edward H.H, Schafer trong Shore of Pears (châu Nhai) (Berkley-London 1970),

Tác giả căn cứ vào khai quật, cũng như khảo cổ đă kết luận rằng:


Vào thời Hán, đảo Hải-Nam không có đường thông thương với Trung-quốc. Đảo này thuộc Giao-chỉ. Tất cả thương thuyền đều từ Giao-chỉ tới. (TĐS ghi chú dành riêng cho người Việt: Tôi đă tới Hải-Nam nghiên cứu 2 lần. Tại đây tôi t́m ra nhiều di tích thời vua Trưng, nên trong bộ "Cẩm-khê di hận" tôi đă thuật lại trận chiến giữa Hán-Việt. Nhiều "học giả" ngu dốt, công kích tôi, thấy họ ngu quá tôi không trả lời.)

 

Cử tọa hỏi câu hỏi thứ 16,

- Xin cho biết việc phân chia lănh hải Hoa-Việt theo hiệp ước 1887?

Gs TĐS,

Tôi xin chiếu lên để Ngài thấy.

 

 

Đảo Hải-Nam, lănh thổ thời Lĩnh-Nam (vua Trưng) về trước. H́nh vẽ trong sách của E.H. Schefer.

 

 

Bản đồ Hiệp-ước Pháp-Hoa 1887


 

Cử tọa hỏi, câu hỏi thứ 17,

Tôi thấy bản đồ đính kèm bản tuyên bố 1958 của Trung-quốc, chỉ  ấn định vùng biển Nam-hải, mà không đề cập đến vịnh Bắc-bộ. Như vậy có nghĩa rằng họ công nhận lănh hải trong vịnh theo Hiệp-ước Pháp-Thanh 1887?

Gs TĐS,

- Quả đúng như Ngài  suy đoán. Nhưng chỉ v́ gần đây Trung-quốc biết được trong vịnh có trữ lượng dầu lửa lớn, nên mới đ̣i VN, cắt vùng này cho họ.


 
Cử tọa hỏi, câu hỏi thứ 18,

- Cho chúng tôi chứng cớ.

Gs TĐS,

- Thưa có rất nhiều.

Trước hết là những hoạt động của Trung-quốc trong vùng vịnh này.

*Ngày 19 rồi 30-8-1992, Trung-quốc đưa hai tầu t́m dầu lửa trong vịnh Bắc-bộ.
 

*Ngày 30-9-1992 tầu Nam-hải 6 của Trung-quốc xâm nhập vùng cách Đông-Nam cửa biển Ba-lạt của VN 112km.

*Tầu Phấn-đấu 5  nghiên cứu tại cửa biển Hải-pḥng, cách bờ biển Thái-b́nh 70 dậm.

Phía VN phản đối, nhưng Trung-quốc chối rằng họ đâu có nhập hải phận VN.

*Trung-quốc tự định lănh hải trong vịnh Bắc-bộ, vượt ranh giới lănh hải ấn định bởi Hiệp-ước Pháp-Thanh, họ tự đặt tên là Tây-thủ (Main de l'Est, Hands off area), rồi cấm ngư phủ, Thủy-quân Việt đi vào.

*Về phía chúng ta, từ năm 1970, người Hoa-kỳ đă thăm ḍ t́m dầu lửa trong biển Nam-hải, và vịnh Bắc-bộ. Tài liệu của  báo  Petroleum News (USA, Feb. 1984), đăng bản đồ của Selig S. Harrison chỉ rơ khu có dầu lửa.

 

Khu vực Trung-quốc tự ấn định mới đây (1983) rồi cấm Hải-quân, Thương-thuyền, thuyền đánh cá Việt-Nam đi vào mang tên Tây-thủ (Hands off area)

 

Kính thưa Quư-vị,

Chúng tôi xin chiếu bản đồ phân chia lănh hải, cũng như khu vực đánh cá mới theo Hiệp-định 25-12-2000.

 

 

Bản đồ hiệp định mới về khu vực đánh cádành cho Trung-quốc (25-12-2000)

 

 

 

Bản đồ lănh hải theo hiệp định 25 tháng 12 năm 2000

 

Như vậy theo hiệp định Việt-Hoa 25-12-2000 th́ vùng vịnh Bắc-bộ được chia ra như sau:

*Việt-Nam   53%

*Trunguốc   47%.

So với trước 1887 th́ Việt-Nam chỉ mất có 38%, nay mất thêm 9% nữa, cộng chung là 47%!

4.5 - Ảnh hương vụ cắt lănh hải.

4.5.1 - Mất lănh hải, quốc sản.

Theo hiệp định này th́ rơ ràng đảng Cộng-sản Việt-Nam đă nhường cho Trung-quốc tới 9% lănh hải vùng vịnh Bắc-Việt. Cái đau đớn là vùng nhượng là vùng:

*Có nhiều hải sản về cá thu, cá song, cá hồng, mực là những loại hải sản quư.

*Dưới đáy biển có mỏ hơi đốt, và dầu lửa.

*Một số đảo trong vùng nhượng, thuộc Trung-quốc.

4.5.2 - An ninh quốc gia bị đe dọa.

Nếu vụ nhượng đất nguy hại về phương diện tinh thần, kinh tế, th́ vụ nhượng lănh hải lại nguy hại về an ninh. V́ Trung-quốc có thể dùng các đảo này làm phi trường quân sự, căn cứ Hải-quân để uy hiếp Thủ-đô Hà-nội và các tỉnh trung châu Bắc-Việt và miền Trung, miền Nam Việt-Nam. Nhất là hai qyan đảo Hoàng-sa, Trường-sa.

Tin của ECL ghi lại, trong những cuộc hội đàm Hoa-Việt về lănh hải, Trung-quốc đ̣i cho được mấy đảo nhỏ trong vùng, nhất là đảo Bạch-long vĩ. Hiện th́ đảo này vẫn thuộc Việt-Nam. Nhưng trong các cuộc đàm phán hiện c̣n đang tiếp diễn th́ Trung-quốc cố đ̣i, phía Việt-Nam, trong nội bộ cũng đă đồng ư. Cũng những tin của ECL về các cuộc hội của Bộ Chính-trị đảng Cộng-sản Việt-Nam th́ việc chủ trương nhượng các đảo do quyết định của toàn thể, không do ba ông Cố-vấn Đỗ Mười, Lê Đức-Anh  hay Vơ Văn-Kiệt. Để tỏ ư hoàn toàn quy phục Trung-quốc. Chính ông Lê Khả Phiêu,  đă trao cho Trung-quốc toàn bộ kế hoạch pḥng thủ phía Bắc Việt-Nam. Theo ư kiến chúng tôi, th́ trong Bộ Chính-trị bấy giờ, nhóm quân đội rất mạnh, chủ chốt có ba vị tướng là Lê Khả-Phiêu, Phạm Văn-Trà, Phạm Thanh-Nhàn. Trong tài liệu này, có phần ước tính t́nh h́nh Trung-quốc, Việt-Nam, đại lược như sau:

*"Trung-quốc không có khả năng dùng Không-quân tấn công vào Thủ-đô Hà-nội và các tỉnh đồng bằng Bắc-bộ. V́ khoảng cách từ các phi trường Quảng-đông, Quảng-tây, Vân-nam, Hải-Nam  quá xa. Phi cơ chỉ có thể tới oanh tạc, nhưng trở về th́ không đủ nhiên liệu.

*Nếu Trung-quốc tiến công bằng đường bộ, th́ ít nhất phải có một triệu quân. Với một triệu quân mỗi ngày cần 10.000 lượt ô-tô tiếp tế. Mà đường bộ th́ các ngả Lai-châu, Lào-cai, Hà-giang không dùng được. Chỉ có ba ngả chính tạm dùng. Một là Lạng-sơn, hai là Hạ-long (Quảng-yên cũ) ba là Cao-bằng. Ba ngả đó  đường xá gồ ghề, núi non hiểm trở. Với 10.000 lượt xe, th́ chỉ ba ngày là đường nát hết.

*Địa thế hiểm trở, khúc khuỷu của ba con đường này, chỉ cần ba người đóng một chốt, cũng đủ cản trở một ngày tiếp tế.

*Trong bối cảnh chiến tranh Hoa-Việt xẩy ra, th́ Thủ-đô cũng như Bộ Chính-trị, Bộ Tổng Tư-lệnh có thể chuyển vào Thành-phố Hồ Chí-Minh.


*Trường hợp đó bắt buộc Trung-quốc phải dùng đường biển tiếp tế, chuyển quân. Hai quân cảng lớn sử dụng sẽ là Bắc-hải, Quảng-châu, Hải-Nam. Cả ba cùng xa, rất khó khăn".

Nếu bây giờ Trung-quốc được mấy đảo trong vịnh Bắc-Việt, nhất là đảo chiến lược Bạch-long-vĩ,rất gần với thềm lục địa của trung châu Bắc-bộ , miền Trung và miền Nam. Nếu như Trung-quốc được đảo này, rồi thiết lập căn cứ Không-quân, Hải-quân, trạm tiếp vận tại đây, th́ toàn bộ lănh thổ Việt-Nam bị uy hiếp nặng nề. Ông Lê Khả-Phiêu, Phạm Văn-Trà, Phạm Thanh-Nhàn đều  là tướng lănh, từng cầm quân trên 40 năm, th́ các ông phải biết rơ điều đó. Biết, nhưng các ông vẫn làm, th́ có nghĩa là các ông muốn: "Việt-Nam vĩnh viễn nằm trong ṿng kiềm tỏa của Trung-quốc". C̣n như các ông ấy làm việc đó để

Được ǵ, cho ai, v́ ai?

th́ tôi chịu.


 

4.6.  Về bộ Chính-trị

Bộ Chính-tri hiện giờ  (2001) gồm có  15 vị, xếp theo thứ tự quyền hành là:

 1. Nông Đức Mạnh, Tổng-bí thư.
 2. Trần Đức Lương, Chủ-tịch nhà nước.
 3. Phan Văn Khải, Thủ-tướng,
 4. Nguyễn Minh Triết, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng, Thường-trực chính phủ.
 6. Lê Minh Hương, Thượng-tướng, Bộ trưởng bộ Công-an.
 7. Nguyễn Phú Trọng,  Bí thư thành ủy Hà-nội.
 8. Phan Diễn, Bí thư Thành-ủy Đà-nẵng.
 9. Lê Hồng Anh, Phó Chủ-nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương.
 10. Trương Tấn Sang, Trưởng ban Kinh-tế trung ương.
 11. Phạm Văn Trà, Thượng-tướng, Bộ-trưởng bộ Quốc-pḥng.
 12. Nguyễn Văn An, Trưởng ban Tổ-chức trung ương.
 13. Trương Quang Được, Trưởng ban Dân-vận trung ương.
 14. Trần Đ́nh Hoan, Chánh văn pḥng Trung-ương đảng.
 15. Nguyễn Khoa Điềm,  Bộ trưởng bộ Văn-hóa Thông-tin.

Không như bộ Chính-trị thời 1954-1960, bộ Chính-trị hiện thời, mỗi vị là một mảng. Nếu Hoa-kỳ có đảng Dân-chủ, Cộng-ḥa th́ bộ Chính-trị hiện giờ có 15 ông, như 15 đảng khác nhau.

5. KẾT LUẬN.

Kính thưa Quư-vị,

Cảm ơn Quư-vị đă kiên nhẫn ngồi nghe chúng tôi điều trần. Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin có đôi gịng kết luận:

5.1 - Phần thứ nhất.

Theo những huyền thoại cổ th́ vị hoàng đế lập quốc Việt-Nam và Trung-quốc là anh em cùng cha khác mẹ, lănh thổ Việt-Nam Bắc tới hồ Động-đ́nh, tức bao gồm phần Hoa-Nam, kể từ sông Trường-giang đến vịnh Thái-lan. Thế nhưng trải gần 5 ngh́n năm, bị Trung-quốc chiếm dần, cuối cùng chỉ c̣n lại phần lănh thổ hiện naỵ Trong thời gian ấy, bất cứ triều đại nào, vị vua nào của Trung-quốc cũng muốn chiếm Việt-Nam đặt làm quận huyện. Tính chung, Việt-Nam bị Trung-quốc đô hộ gần ngh́n năm. Cho nên bất cứ người Việt-Nam sinh ra cũng đều biết rằng họ luôn luôn phải cảnh giác với cái họa Trung-quốc đe dọa. Hóa cho nên trong giáo dục, trong văn học, trong tín ngưỡng, người Việt luôn đề cao các anh hùng chống xâm lăng Trung-quốc. Thời nào cũng thế, người Việt có thể chia rẽ, chém giết nhau, nhưng khi có họa xâm lăng của Trung-quốc, th́ tất cả quên hết, để cùng nhau giữ nước.

Nhưng không ngờ!

Chúng tôi không bao giờ tương tượng nổi!

Toàn thể người Việt trong nước cũng như ở ngoại quốc cũng không thể tin được rằng:

Đảng Cộng-sản từ năm 1930 đến nay (2001), lúc nào cũng nêu cao ngọn cờ yêu nước, mà họ lại cắt đất, cắt biển cho Trung-quốc. Họ vỗ ngực tự tôn rằng họ với Trung-quốc bang giao trên thế b́nh đẳng. Việt-Nam với Trung-quốc luôn luôn thân với nhau như môi với răng. Bây giờ họ lại chịu nhục như thế. Chưa bao giờ trong lịch sử Việt-Nam lại chịu lụy Trung-quốc như vậy!


 

Chủ tọa đoàn đặt câu hỏi, câu hỏi thứ 19,

- Chúng tôi có một thắc mắc hết sức quan trọng là đối với Hoa-kỳ, Canada, Úc-đai-lợi, Liên-Âu th́ VN dè đặt, nghi ngờ trong vụ việc đầu tư. Sau khi đầu tư rồi, họ t́m đủ cách để làm cho tê liệt các hoạt động.  Đối với Hoa-kỳ, Pháp, đều có thời là kẻ thù của họ, th́ hiểu nổi. C̣n Canada, Úc, Liên-Âu, họ cũng đối xử cùng một thái độ.Trong khi đối với Trung-quốc th́ họ hết sức dễ dàng, sau khi đầu tư, họ dành cho mọi ưu đăi?

Gs TĐS,

- Thưa Ngài Chủ-tịch. Vấn đề này rất dài. Xin ngài cho tôi 2 giờ trong cuộc điều trần định kỳ vào tháng 3-2002 mới có thể nói hết được.Tuy nhiên tôi xin tóm lược một câu: sách lược chung của chủ nghĩa Cộng-sản Léninisme, Maoisme là coi tất cả các quốc gia không Cộng-sản là kẻ thù.


 

Chủ tọa đoàn đặt câu hỏi, câu hỏi thứ 20,

- Đối với Tây-phương, chính sách của VN  nghi ngờ có thể hiểu được. Ban điểm báo cũng như sưu tầm không ngớt tŕnh cho chúng tôi những tin tức, những lời kêu gọi Việt-kiều về nước đầu tư. Chúng tôi điểm lại, không thấy Việt-kiều nào về nước đầu tư mà thành công. Hầu hết họ bị cướp đoạt, thậm chí bị tù, mà không có tội ǵ cả. Không lẽ chính quyền Việt-Nam lại lỡ làm những việc đạo tặc như vậy sao? Xin Giáo-sư vắn tắt cho các vị hiện diện hôm nay biết vụ việc đó.

Gs TĐS,

- Người Việt ở ngoại quốc, đối với đảng Cộng-sản, đều là Ngụy, là Việt-gian, là Phản-động. Đảng Cộng-sản Việt-Nam có chính sách kỳ thị chủng tộc nhất thế giới, ngay cả vấn đề hôn nhân. Nếu về phương diện y khoa, chúng ta khuyến khích các tộc, ḍng nên kết hôn với những tộc, ḍng khác, để tạo cho lớp trẻ sau thông minh, xinh đẹp, th́ hiện nay tại VN vẫn coi một người Việt kết hôn với người ngoại quốc là một tội. Trong cuộc điều trần trước Quốc-hội năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại-giao Nguyễn Đ́nh Bin, chỉ v́ có con gái kết hôn với một ngườii Đan-mạch mà bị chụp mũ, bị làm nhục đến không thể tưởng tượng nổi. Do tinh thần đó, nên bất cứ người Việt nào mang tiền về đầu tư, th́ họ muốn lấy, muốn bỏ tù, tùy thích. Tôi xin tường thuật một vụ tiêu biểu nhất là vụ Trịnh Vĩnh-B́nh ở Ḥa-lan. (Tóm lược vụ việc trong 15 phút).


 

Chủ tọa đoàn đặt câu hỏi, câu hỏi thứ 21,

- Có bao nhiêu vụ như vụ Trịnh Vĩnh-B́nh?

Gs TĐS,

- Nhiều, rất nhiều, cực nhiều. Tổng kết chúng tôi  sưu tầm trong 10 năm từ 1990-2000  được 204 hồ sơ, mà số vốn đem về từ 1,5  triệu USD trở lên rồi bị mất trắng. Hầu hết họ đem tiền về đầu tư không qua chính quyền nơi họ cư ngụ, mà đem thẳng về. Nên các quốc gia nơi họ cư ngụ không nắm được chi tiết.


 

Chủ tọa đoàn đặt câu hỏi, câu hỏi thứ 22,

- Xin cho biết một vụ tại Pháp, dễ kiểm chứng nhất.

Gs. TĐS,

- Đó là một người trẻ 45 tuổi (sinh 1949), tên là Hoareau Jules. Quốc tịch Pháp đă 2 đời. Bố, mẹ gốc là người Việt, nhập tịch Pháp vào năm 1943. Bố nguyên là sĩ quan,  trong quân đội Pháp. Mẹ là thương gia. Anh em đều thành đạt, có người là dược sĩ, có người là thương gia, có người là kỹ sư. Jules cũng có học, từng kinh doanh tại Pháp, thành công về tài chánh. Trong một chuyến du lịch VN năm 1993, Jules được chào mời về đầu tư. Trở lại Paris, Jules quyết định mang một số tiền lớn về đầu tư vào dịch vụ Hotel-Restaurant. Năm 1994, Jules thành lập Hotel-Restaurant mang tên Quick tại đường Nguyễn Đ́nh-Chiểu, thuộc quận 3, TP Hồ Chí-Minh. Địa điểm này gần với ṭa Lănh-sư Pháp. V́ rất kinh nghiệm trong nghề, nên chỉ một thời gian ngắn, cuối năm  1994, cơ sở của Jules đă nổi tiếng, lợi nhuận lên cao. Nhưng tiền vào bao nhiêu lại ra đi bấy nhiêu, v́:

*Phải nộp thuế chính thức rất cao.

*Công an di trú tới, trung b́nh mỗi tháng một lần, điều tra, hỏi han lôi thôi. Mỗi lần như vậy phải lót tay 3 tờ (300 USD).

*Công an khu vực nói thẳng, mỗi tháng phải nộp 5 tờ (500 USD).

*Nhân viên kiểm soát khách sạn, nhà hàng đ̣i lót tay mỗi tháng 5 tờ (500 USD).

*Bọn xă hội đen (du đăng) thu tiền hàng ngày, mỗi ngày 50 USD.

*Mỗi ngày ít nhất hai, hoặc ba chức sắc dẫn người tới ăn, mà không được phép thu tiền. Khi ăn những khách đặc biệt này toàn uống Cognac Pháp, chứ không uống rượu thường.

Tuy vậy, sau hơn một năm cơ sở càng phát đạt hơn. Rồi bọn xă hội đen đ̣i một số tiền 10.000 USD, và hăm dọa: "Nếu không trao, sẽ bị Công-an tới bắt giam, Hotel-Restaurant sẽ bị đóng cửa". Biết rằng không trao số tiền này sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bất th́nh ĺnh th́ không thể kiếm đâu ra số tiền đó. Jules khất, để xin gia đ́nh gửi từ Pháp sang. Khổ một điều, khi  Jules về VN đầu tư, gia đ́nh phản đối. Nay Jules xin tiền, gia đ́nh không trả lời. Thế là hai tháng sau th́nh ĺnh Công-an đến khách sạn, tông cửa vào một pḥng cho khách thuê. Trong pḥng có một thiếu nữ. Công-an lập biên bản là khách sạn chứa gái mại dâm. Jules căi rằng cô gái đó là do khách dẫn vào, th́ không phải lỗi ở Jules. Thế nhưng Jules cứ bị bắt giam ở khám Chí-ḥa. Khi gia đ́nh biết tin, th́ cha, mẹ vội bay sang thăm con. Người ta đ̣i: Phải nộp 10.000 USD th́ Jules sẽ được tha. Bố mẹ đành nộp tiền. Jules được thả ra. Nghĩa là Jules bị bắt không do Ṭa-án, lúc thả cũng không, và tiền phạt cũng không do ṭa. Khu Jules trở lại cơ sở Quick th́ hỡi ôi, chỉ c̣n cái nhà trống, máy lạnh, dường, bàn, ghế đều biến mất.

Bà mẹ Jules có quen thân với một số giới chức cao cấp VN. Khi sang VN, thấy con ḿnh bị tống tiền, bà làm lớn truyện. Th́nh ĺnh bà lâm bệnh, phải trở về Paris điều trị. Nhà thương  khám phá ra bà bị đầu độc, cùng một loại thuốc với những loại mà tôi đă tŕnh bày trên. Hiện (10-2001) bà vẫn nói năng được, nhưng mắt bị mù, chân tay bất toại.

Quư vị có thể tham khảo hồ sơ này tại ṭa Lănh-sự Pháp ở TP Hồ Chí Minh, và tại IFA/Direction du Sud-Est.

5.1.1

Họ kết tội Pháp là Thực-dân, những người thân Pháp là Việt-gian. Họ nhục mạ triều Nguyễn (1802-1945) v́ triều đ́nh này từng kư ḥa ước vào năm 1862 và 1884, nhượng 6 tỉnh miền Nam cho Pháp. Trong những phần trên, tôi không kể việc triều Nguyễn kư hiệp ước nhường đất cho Pháp. Bấy giờ nước Pháp trên đường đi t́m thuộc địa, đă khai chiến với triều Nguyễn. V́ gươm đao, ghe thuyền không thể chống lại với liên thanh, đại bác, chiến hạm. Triều Nguyễn bị bại trận mà phải nhường đất, chứ không vị vua nào muốn như thế. Năm 1955, Pháp trả lại tất cả đất cho Việt-Nam. Hiện người Pháp không làm chủ một thước đất nào trên lănh thổ Việt-Nam, mà chỉ có mấy chục vạn người Việt đang làm chủ nhiều khu đất trên nước Pháp.

5.1.2

Họ kết tội Hoa-kỳ là đế quốc, tất cả những người Việt thân Hoa-kỳ là Ngụy. Trong khi Hoa-kỳ không hề ép bất cứ chính quyền Việt nào, người Việt nào nhượng cho Hoa-kỳ một thước đất. Hiện không có một người Hoa-kỳ nào được làm chủ một thước đất trên lănh thổ Việt-Nam, mà chỉ có gần hai triệu người Việt-Nam làm chủ không biết bao nhiêu đất trên  khắp các tiểu bang Hoa-kỳ.

5.2 - Phần thứ nh́.

5.2.1

Năm 1540, họ Mạc dâng đất cho Minh-triều, v́ bị triều Lê trung hưng ép phía Nam, bị 22 vạn quân Minh ép phía Bắc. Năm 1862,1884 tiều Nguyễn nhường 6 tỉnh miền Nam cho Pháp v́ bại trận. Tại sao:

*Năm 1958, vào thịnh thời của Chủ-tịch Hồ Chí-Minh, của Bộ Chính-trị đảng Cộng-sản. Miền Bắc không bị miền Nam ép, không có chiến tranh với Trung-quốc, mà Chủ-tích Hồ Chí-Minh và Bộ Chính-trị lại chấp nhận nhượng vùng biển rộng lớn, trong đó có hai quần đảo Hoàng-sa (Tây-sa) và Trường-sa (Nam-sa) cho Trung-quốc?

*Năm 1999, 2000, trong nội địa Việt-Nam không có chiến tranh, cũng chẳng có đối lập. Hoa-kỳ, Liên-Âu đang theo đuổi chính sách ngoại giao mềm dẻo với Việt-Nam. Việt-Hoa không có chiến tranh. Thế mà Bộ Chính-trị lại cắt đất , cắt biển dâng cho Trung-quốc? Dâng v́ lư do ǵ? Để được ǵ? Họ có thể nhượng bất cứ phần đất nào! Cớ sao họ lại nhượng vùng Nam Nam-quan, là vùng đất thiêng, mang tự hào của người Việt?


5.2.2

Theo Hiến-pháp của Việt-Nam Dân-chủ Cộng-ḥa, của Cộng-ḥa Chủ-nghĩa Việt-Nam, bên cạnh Chính-phủ lúc nào cũng có Quốc-hội. Thỏa ước kư với Hoa-kỳ họ đưa ra Quốc-hội phê chuẩn. Thế nhưng ba lần cắt đất, Quốc-hội không được quyết định, không được bàn, và cũng không được biết. Liệu bây giờ, vụ việc nổ tung, họ có đem hai hiệp định 1999-2000 ra cho Quốc-hội phê chuẩn không? (Giáo-sư Tiến-sĩ Nguyễn Văn Canh công bố hiệp ước lănh thổ kư 31-12-1999,  Quốc-hội VN đă thông qua vào tháng 6-2000. Chúng tôi đă hỏi 14 dân biểu, họ đều nói không biết ǵ, có lẽ nhà nước  đă loan báo không thực trên báo chí để lừa thế giới chăng?). Nếu như nay họ đem ra cho Quốc-hội biểu quyết hai hiệp định trên, th́ tôi tin rằng không có vị đại biểu nào dám bỏ phiếu thuận. Giả như Quốc-hội bác bỏ, th́ liệu Trung-quốc có chịu trả đất ở biên giới phía Bắc không? Họ có chịu rút người, rút bộ máy hành chánh, quân sự đă đặt gần sáu chục năm qua về không? Nếu như họ không rút, th́ Quốc-hội Việt-Nam sẽ làm ǵ? Liệu VN có dám đem quân chiếm lại không? Tôi tin là không, v́ mấy ông tướng trong quân đội đă chịu lụy Trung-quốc th́ liệu các ông có dám đem quân tái chiếm chăng?

5.2.3

Trong mấy năm qua, chúng tôi không đồng ư với Quư-vị, v́ trong việc bang giao tại Á-châu, Quư-vị có khuynh hướng coi Việt-Nam như một thuộc quốc, đôi khi tệ hơn, coi như một tỉnh của Trung-quốc. Tôi từng phản đối.

Hôm nay đây tôi xin lỗi Qúy-vị! Quư-vị đă có cái nh́n đúng. Chúng tôi nh́n sai! Sai hoàn toàn, v́ hiện chính phủ CHXHCNVN, dường như chấp nhận để Trung-quốc đô hộ không chính thức.

Khi Việt-Nam sắp kư thương ước với Hoa-kỳ, th́ Trung-quốc bắt phải ngừng, chờ Trung-quốc kư trước. Hơn năm sau VN mới lạch ạch kư, mà cho đến lúc này Quốc-hội  VN vẫn chưa biểu quyết thông qua. Quư vị đều biết, trừ gạo và cá, c̣n những sản phẩm xuất cảng khác của VN, Trung-quốc đều giống nhau. Trung-quốc bắt VN kư sau một năm, chậm thông qua một năm nữa. Với 2 năm, Trung-quốc đă chiếm lĩnh xong thị trường. Rồi không chừng Trung-quốc t́m cách để làm chậm trễ thi hành ít năm nữa.

5.2.4

Suốt 5 năm qua, Việt-Nam  trở thành thuộc địa Trung-quốc về phương diện văn hóa. Nhất là từ khi Trung-quốc tiếp thu Hương-cảng.

*Phim ảnh, âm nhạc Trung-quốc chiếm lĩnh hoàn toàn trên hệ thống truyền thanh, truyền h́nh và báo chí. Phim ảnh, âm nhạc Việt-Nam gần như bị đào thải. Mở bất cứ tờ báo chuyên về kịch ảnh, truyền h́nh, cũng chỉ thấy giới thiệâu phim Hương-cảng, Trung-quốc. Đi đâu cũng thấy giới trẻ luận bàn về những phim Trung-quốc, những diễn viên, ca sĩ, người mẫu Hương-cảng, Trung-quốc, mà không biết ǵ về những diễn viên, ca sĩ , người mẫu Việt. Diễn viên, ca sĩ , người mẫu Việt đói khổ quá, đến độ phải đi làm gái điếm. Báo chí Việt-Nam trong thời gian từ 30 tháng 10  đến nay  9 tháng 11 năm 2001, không ngớt tường thuật một dây gái điếm  trên 200 người tại thành phố Hồ Chí-Minh, toàn diễn viên, ca sĩ, người mẫu danh tiếng; do tú bà Huỳnh-thị Ngọc-Quỳnh làm chủ. Mỗi lần đi khách như vậy, họ chỉ được 50 USD đến 150 USD, mà lại phải chia cho Tú-bà 30%. Rút cuộc họ chỉ được hưởng rất ít. (7)


Ghi chú dành cho người Việt (7)

Phát hiện đường dây gái gọi cao cấp Bắc - Nam

Rạng sáng 31/10, 6 người mẫu tên tuổi trong làng người mẫu Việt Nam, đều đến từ Hà Nội, đă bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt quả tang bán dâm cho khách tại 3 khách sạn TP. Hồ Chí Minh và một khách sạn Vũng Tàu.Theo lời khai của nhóm gái bán dâm hạng sang này, các cô vào TP. Hồ Chí Minh kiếm tiền nhờ ''mối'' của ''tú bà'' Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh. Sau mỗi lần ''đi khách'' với giá từ 400.000 đến 15 triệu đồng (tùy ''tên tuổi'', đẳng cấp của người mẫu), bên bán chia cho Quỳnh 30% lợi nhuận để trả công dẫn dắt.

Khám nhà Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh, cơ quan chức năng thu được một số tài liệu quan trọng chứng minh vai tṛ điều khiển đường dây ''gái gọi'' cao cấp này. Trong đó, có name card của nhiều nhân vật ''tiếng tăm'' trong một số lĩnh vực, 100 số điện thoại của các cô gái (đa phần hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và tŕnh diễn thời trang) trong bộ nhớ của điện thoại di động. Đặc biệt, e-mail của nhiều khách, được Quỳnh chào ''hàng'' bằng chiếc vi tính nối mạng Internet tại nhà.

Theo tài liệu trinh sát của Đội pḥng chống tệ nạn xă hội, Pḥng cảnh sát H́nh sự, Quỳnh có khả năng cùng lúc đáp ứng 40 ''yêu cầu'', bởi trong tay ả có khoảng bằng ấy cô gái sẵn sàng ''đi khách'' tại bất cứ đâu, chỉ cần hẹn trước qua điện thoại. Khi cần, giới ăn chơi hàng ''đại gia'' chỉ mất công nhấc điện thoại, hô tên người đẹp. Việc đặt trước chỉ được áp dụng trong trường hợp những nhân vật này đ̣i ''hàng độc''. Việc mua - bán lâu, mau tùy thích, bởi người mẫu đến ở khách sạn thường không phải tŕnh giấy tờ và vào sổ như người thường.

6 người mẫu vừa bị bắt chỉ là một mảng nhỏ trong đường dây gái gọi do Ngọc Quỳnh điều khiển bị phát hiện. Là một thư kư văn pḥng gốc Huế giỏi tiếng Anh, vi tính và có những mối quan hệ rộng răi với giới kinh doanh và trí thức sang trọng trong và ngoài nước, Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh rất có thể là một bà trùm trí thức chuyên ‘‘chăn dắt’’, điều phối đường dây gái gọi lớn xuyên Việt.

(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong)

===================================================

TP HCM: Phá một đường dây mại dâm lớn

Tối qua (30/10), 6 gái bán dâm "cao cấp" đă bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang cùng khách mua dâm. Trong số này có vài cô từng là người mẫu thời trang, chỉ phục vụ giới thượng lưu.

Theo đánh giá ban đầu, đường dây do tú bà Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh (35 tuổi, trú tại phường 15, quận Phú Nhuận) điều hành, đă hoạt động từ lâu.

Tại cơ quan điều tra, bà Quỳnh khai, giá cho mỗi lần "đi khách" với loại gái cao cấp này là 100 USD/người, c̣n bao trọn gói đi chơi xa là 500 USD/chuyến. Khi có nhu cầu, khách chỉ cần gọi vào máy điện thoại di động của tú bà Quỳnh. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

Nhiều người mẫu, diễn viên có tên trong danh sách gái “cao cấp”

Đường dây gái gọi cao cấp do Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh tổ chức, bị phát hiện hôm 30/10, gồm hơn 100 cô, đa số là người mẫu, diễn viên điện ảnh, có thể tiếp nhận cùng lúc 40 đơn đặt hàng. Cơ quan công an đă phát hiện cuốn sổ ghi danh hàng trăm khách hàng là quan chức, doanh nhân, Việt kiều...

Ba người mẫu ngồi trong pḥng hỏi cung với con mắt thất thần. Cứng tuổi hơn cả là (AAA), sinh 1970, được giới tŕnh diễn thời trang biết đến dưới cái tên VA. Vẫn gương mặt khả ái với bộ váy áo kiêu kỳ, cô trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra bằng giọng nói nhỏ như hơi thở, nước mắt rưng rưng. Hai người khác là (BBB). (1980), và (CCC). (1972). Họ cùng VA, bị Đội Pḥng chống tệ nạn xă hội, Công an TP HCM bắt quả tang bán dâm tại 3 khách sạn lớn trong thành phố, ngày 30/10.

Đến 19h30' cùng ngày, ba gái cao cấp khác, bị bắt quả tang đang “hoạt động” tại một khách sạn ở Vũng Tàu, cũng được di lư về Công an thành phố. Một trinh sát, người c̣n lấm bụi đường chỉ cô gái trẻ, trông dáng rụt rè, nói: “Đó là người mẫu (DDD), sinh 1981, từng đóng quảng cáo cho một mặt hàng khá phổ biến trên tivi”.. Hai cô c̣n lại là (EEEE) (1983), (FFF) (1977).

Chân dung mụ tú bà

“Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh là một trí thức và tất cả 6 cô gái bị bắt quả tang trong đường dây này đều là người mẫu ở Hà Nội”, thiếu tá Trần Văn Ngọc, Đội phó Đội 8, Pḥng Cảnh sát h́nh sự TP HCM khẳng định.

Quỳnh, sinh 1966, cử nhân Anh văn, giáo viên tin học, độc thân, quê ở Huế, vào TP HCM khi c̣n nhỏ. Quỳnh khai, các cô đào phục vụ ở nhà hàng, khách sạn thường than thở là thu nhập chỉ được... 200.000 đồng/ngày, lại c̣n bị khách hành hạ đủ kiểu, nên nhờ thị t́m người sang trọng, trí thức để “lao động nhẹ nhàng hơn”.. Vậy là Quỳnh môi giới cho họ gặp những cán bộ nhà nước, “đại gia” mà ḿnh biết, và đứng giữa ăn hoa hồng.

Công việc tiến triển, tú bà chuyển sang quan hệ với giới người mẫu, diễn viên điện ảnh. Trong bộ nhớ máy điện thoại di động của Ngọc Quỳnh, có hơn 100 số điện thoại của rất nhiều cô gái có tên tuổi. Quỳnh thú nhận, nếu cùng lúc có 40 yêu cầu th́ cũng có thể điều phối, bố trí được. Riêng hàng độc th́ phải đặt trước để xếp lịch. Quỳnh có nhiều kênh để tiếp thị hàng, trong đó có cả Internet để quảng cáo tới khách ngoại quốc.

Khám xét nơi ở của Quỳnh, công an thu được nhiều giấy tờ quan trọng và một “ổ” namecard, cùng cuốn sổ ghi danh hàng loạt nhân vật quan trọng, từ cán bộ, đến doanh nhân và giới Việt kiều... Để được đáp ứng yêu cầu, những người này phải bỏ ra ít nhất 400.000 đồng/lần, phổ biến là 100 USD/lần. Những bông hoa có tiếng giá lên tới 500-1.000 USD/đêm. Tỷ lệ ăn chia giữa gái và tú bà là 7-3.

Con đường biến người mẫu thành “gái gọi”

Theo lời khai của 6 cô gái, họ hầu hết có văn hóa 12/12, có người đang theo học đại học... Một điểm chung nữa là họ mới "đi khách” được hơn một tháng, và đều “vô t́nh” qua sự giới thiệu lẫn nhau.

Kể về con đường dẫn ḿnh tới hoạt động phi pháp này, (DDD), 20 tuổi, khai: “Năm 1997, tôi tham gia lớp người mẫu tại báo T.T.T., được nửa năm th́ đi diễn thời trang. Tôi không làm chính thức cho công ty nào, thường biểu diễn ở Cung Văn hóa Hà Nội... Trong thời gian vào TP HCM học tiếp viên hàng không, tôi gặp cô V.A., và v́ muốn có tiền để học, tôi đă nhờ V.A. giúp. Cô này quen và cho bà Quỳnh số điện thoại của tôi. Bà Quỳnh hẹn gặp mặt, cho biết khi có khách sẽ gọi. Tôi vào đường dây này được tháng rưỡi nay, bán dâm được 8 lần, giá mỗi lần 100-150 USD”.

C̣n V.A., 31 tuổi, khai: “Cách nay 2 tháng, tôi vào Sài G̣n chơi và đến khách sạn Mặt Trời, trên đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1, hát karaoke. Trong số bạn bè của tôi có người quen biết chị Quỳnh, nên chị ấy đă đến làm quen, và xin số điện thoại của tôi để môi giới bán dâm. Tôi gia nhập đường dây này được tháng nay...”.

(FFF), 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội (khoa Ngoại ngữ), th́ khai chi tiết hơn: “Tôi đi khách được tháng nay, do bà Quỳnh làm chủ. Giá 100-500 USD. Nếu đi một giờ th́ 100 USD, nếu qua đêm với khách tại TP HCM th́ 200 USD. C̣n đi Vũng Tàu một ngày là 500 USD. Tỷ lệ ăn chia: tôi 70%, bà Quỳnh 30%. Tôi làm gái là do cô L. giới thiệu, bởi bạn trai của L. là bạn thân với bạn trai tôi. Từ khi làm với bà Quỳnh, tôi được kêu đi khách 4 lần. Ngoài ra, tôi c̣n đi với khách quen 2 lần... Tôi từng làm người mẫu để quảng cáo cho mỹ phẩm của công ty mỹ phẩm K.M. của nước ngoài. Ngoài ra, tôi c̣n cùng L. làm người mẫu ở Hà Nội, thuộc nhóm Ngôi Sao Xanh”.

Ai đứng sau thị Quỳnh?

Tú bà Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh khai, c̣n một người tên H. cũng làm môi giới, và thị phải chia cho nhân vật này 50% lợi nhuận thu được từ những phi vụ “hoạt động” của gái.

Lời khai của các cô gái bị bắt đề cập khách sạn H.N. trên đường Nguyễn Văn Thủ, Đ.H.H. đường Nguyễn Thị Minh Khai, L.B. đường Bùi Thị Xuân..., và cả một nhà nghỉ của cơ quan nhà nước. Đây được coi là “băi đáp” an toàn, bởi gái của Quỳnh chỉ cần nói số pḥng ḿnh cần lên, là được vào thẳng, không cần gửi lại giấy chứng minh nhân dân, và sự hiện diện của họ cũng không được thể hiện trên sổ sách. Điều này dẫn tới nghi vấn về sự mẫn cán của các lực lượng chuyên làm công tác kiểm tra.

Đường dây Ngọc Quỳnh tồn tại nhờ khách nội

Khi bắt khẩn cấp tú bà Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM, lực lượng pḥng chống tệ nạn Công an thành phố thu giữ được danh sách của hàng trăm khách mua dâm, ghi đầy đủ cả chức vụ, điện thoại. Ngọc Quỳnh khai, trong số đó, dân làng chơi nước ngoài chỉ chiếm 20%.

Cùng với danh sách này, cơ quan công an c̣n phát hiện những cuốn album dán ảnh cả trăm người mẫu với trang phục áo tắm hai mảnh để quảng cáo, chào hàng và thỏa thuận giá cả với khách. Để quảng cáo cho gái, Quỳnh đặt ở nhà hai dàn máy tính nối Internet, mà theo lời giải thích của một người mẫu bán dâm, là để chào khách du lịch nước ngoài.

Tuy nhiên một số cô gái bị bắt cho biết, họ không thích “đi” với khách ngoại quốc, v́ họ quá ṣng phẳng. Đă ngă giá bao nhiêu th́ chi bấy nhiêu. C̣n khách “nội”, nhiều khi c̣n được “boa” gấp 2-3 lần giá thỏa thuận ban đầu, nếu biết làm vừa ḷng “các sếp”. Đó là chưa kể được dẫn đi mua sắm đồ hiệu, nữ trang cao cấp... Bên cạnh đó, nếu gặp được các ông chủ doanh nghiệp có máu mặt, sau lần gặp gỡ c̣n hé mở nhiều cơ hội để các cô "tiến bước". Họ có thể được tham gia các hợp đồng làm người mẫu quảng cáo, chụp h́nh làm catalogue giới thiệu sản phẩm... hoặc những “sô” diễn nhẹ nhàng trong các dịp khai trương, động thổ, vừa thu nhập cao vừa có điều kiện mở rộng mối quan hệ.

Trong 6 người bị bắt quả tang đang mua dâm với người mẫu th́ có tới 3 khách làng chơi ở tỉnh. Họ là chủ các doanh nghiệp, nhà hàng, người buôn bán giàu có... Số c̣n lại là người ở TP HCM. Họ bị phạt hành chính 500.000 đến 1 triệu đồng, và được cho về. Cơ quan công an sẽ có một thông báo tới đơn vị, địa phương, gia đ́nh những người này theo đúng quy định hiện hành.

Một sĩ quan công an công tác nhiều năm ở Đội Pḥng chống tệ nạn xă hội lo ngại: “Xem ra h́nh phạt như vậy chưa đủ ép phê để răn đe những đấng mày râu ham của lạ”. Chính những kẻ ăn chơi sa đọa này đă sản sinh ra những nhóm thanh nữ không chịu học hành, rèn luyện mà chỉ muốn thành đạt nhanh nhờ “vốn tự có”.

(Theo NLĐ)

 

*Các sách Trung-quốc được dịch, bán tự do: Từ tiểu thuyết tới sách tham khảo, dĩ chí cả bói toán, phong thủy. Nhà xuất bản Văn-học vừa cho dịch, xuất bản hai bộ tiểu thuyết của Kim-Dung, mà từ trước đến nay bị coi là quốc cấm. Trong khi nhà nước Việt-Nam hô hào giao lưu văn hóa với người Việt ở nước ngoài, nhưng họ chỉ muốn đem sách trong nước ra ngoài bán, mà họ không cho đem sách của người Việt ở ngoại quốc vào trong nước, dù là sách khoa học, kỹ thuật, y học, tin học. Trước sau họ cho xuất bản không quá 10 quyển sách của người Việt hải ngoại, mà đa số sách đó nói xấu về VNCH, hoặc bôi nhọ xă hội người Việt ở ngoại quốc. Đi đâu cũng thấy người lớn, trẻ con luận bàn những nhân vật trong các bộ sách:

1/ Mười đại hoàng đế Trung-quốc.


2/ Mười đại thừa tướng Trung-quốc.


3/ Mười đại gian thần Trung-quốc.

Không ai nói tới những anh hùng Trưng Trắc, Lê Hoàn, Lư Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ từng thắng Trung-quốc bảo vệ đất nước quốc.


Ghi chú của IFA (bổ túc ngày 13-2-2002):

Trước khi vụ nhượng đất cho Trung-quốc bị lộ (2001), Liên-Âu, nhất là Pháp, rất cảm t́nh với Việt-Nam. Trong nghi lễ, đối với các cơ sở Ngoại-giao VN, Liên-Âu thường không dấu diếm t́nh cảm đặc biệt này. Tỷ như một cơ quan vận tải, mỗi tháng dành cho ṭa Đại-sứ VN tại Pháp một container, muốn gửi ǵ về VN th́ gửi, miễn phí. Gia đ́nh nhân viên sứ quán được nhập cảnh vào Pháp học thoải  mái, miễn phí. Nay th́ Liên-Âu coi VN như một thuộc địa của Trung-quốc. Bằng chứng, hồi Tết Nhâm-ngọ vừa qua, Liên-Âu quay một ṿng 180 độ, trong nghi lễ Ngoại-giaop đối với VN. Ngày 13 tháng 2 năm 2002 tức mùng hai Tết, Tổng-thống Jacques Chirac đă mời ông Đại-sứ Trung-quốc,  nhân viên sứ quán, phái đoàn Hoa-kiều đến điện Élysée ăn Tết, và chúc Tết. Tổng-thống cũng mời một phái đoàn Việt-kiều  cùng vào điện Élysée ăn Tết. Tổng-thống chúc Tết, nhận lời chúc Tết của các đại diện Việt-Nam, nhưng không mời Đại-sứ VN. Hầu hết các Quốc-trưởng những nước Liên-Âu đều gửi thư, chúc tết Đại-sứ các nước Á-châu. Duy Đại-sứ VN th́ không, v́ họ coi VN là một thuộc quốc của Trung-quốc, th́…chúc Tết Trung-quốc cũng đủ rồi, không cần chúc tết một tỉnh (VN)  của Trung-quốc nữa.

Sau lần viếng thăm mới đây của Chủ-tịch Trung-quốc Giang Trạch Dân (17-2-2002), bộ Giáo-dục và Đào-tạo của CHXH CH Việt-Nam đang bắt tay vào việc sửa đổi sách giáo khoa. Cũng nên nhắc lại, sách giáo khoa Việt-Nam (CS) từ 1947, luôn đề cao "Trung-quốc hôm này là Việt-Nam ngày mai", bóp méo những lần Trung-hoa xâm lăng VN. Đến năm 1979, khi Đặng Tiểu B́nh xua quân tràn qua biên giới, tàn phá 6 tỉnh Bắc-biên, th́ tất cả những cái xấu xa của ngh́n năm đô hộ lại được đem vào sách giáo khoa, kể cả những xấu xa mới từ 1947 đến 1979. Trong dịp này Giang Chủ-tịch cũng nhắc nhở Tổng-bí thư đảng Cộng-sản Việt-Nam là Nông Đức Mạnh rằng:

"Trong lần Nông thăm Trung-quốc, Giang đề nghị Nông có 16 chữ vàng, làm mẫu mực cho việc bang giao Hoa-Việt

Láng giềng hữu nghị,
Hợp tác toàn diện.
Ổn định lâu dài,
Hướng tới tương lai"

Nay nên thêm vào 4 chữ nữa là 20: Hoàn toàn tin cậy".

Cho đến hôm nay, chúng tôi cũng chưa biết ông Nông Đức Mạnh có nghe theo không?

 

5.2.5

Chúng tôi muốn biết các vị có nhận thấy sự bất thường trong thông tin tại Việt-Nam hiện giờ không? Hiệp định kư nhượng đất kư ngày 30-12-1999, sau đó diễn ra:

*Cuộc trao đất,

*Cuộc trao dân,

*Các cơ sở hành chính, quân sự Việt-Nam phải rút khỏi khu nhượng địa, rất ồn ào.

*Các chính quyền vùng bị nhượng từ cấp xă, huyện, tỉnh được thông báo, được chỉ thị rộng răi.

*Suốt gần 2 năm qua, có hàng triệu người Việt băng qua các cửa khẩu đă nhượng cho Trung-quốc, th́ họ phải biết rất rơ khu đất thiêng bị mất.

Như vậy th́ cuộc nhượng đất này đâu có thể bưng bít? Báo chí trong nước cấm không được đăng tải là lẽ thường. Thế sao không ai thông báo cho người Việt hải ngoại? Măi tới những ngày gần đây (tháng 9 năm 2001) mới thấy trên Internet từ trong nước gửi ra ba bài của Đỗ Việt Sơn, Lê Chí Quang và Quang-Chính, nói lờ mờ về vụ này. Chúng tôi biết cái bí ẩn đó là lớp người mới bất măn với lớp người cũ trong Bộ Chính-trị. Họ  muốn quy trách cho cá nhân, trong khi bộ Chính-trị đảng Cộng-sản mới là những người chủ động.


 

Ghi chú của IFA,

Chúng tôi nhận được lệnh phải điều trần về vấn đề này do văn thư số 3778-7 ngày 11-2-2001. Chúng tôi ủy cho Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ, v́ thuộc phần hành cua ông. Măi tới ngày 10-11-2001 ông mới hoàn tất và điều trần. Theo như chúng tôi biết th́ cho đến ngày này, trong nước mới chỉ có vài bài gửi ra nói lơ mơ về vụ cắt đất. Cho nên ngươi ta gán cho chúng tôi (IFA) và Bác-sĩ Trần là người đầu tiên bắn phi đạn vào Bộ Chính-trị đảng Cộng-sản VN. Chúng tôi xin minh xác: Chúng tôi cũng như Bác-sĩ Trần chỉ làm nhiệm vụ của của người nghiên cứu. Suốt toàn bản điều trần, không hề có một câu ác ư hay thù nghịch với đảng Cộng-sản Trung-quốc cũng như VN.

 

Thưa Quư-vị,

Phần điều trần của tôi đến đây chấm dứt. Chúng tôi đợi những thắc mắc của Quư-vị.


 

Cử tọa đặt câu hỏi, câu hỏi thứ  thứ 23,

Một nguồn tin thân cận, ông Lê Kinh Tài là một Đại-sứ của Việt-Nam có nói rằng, sở dĩ ông Nông Đức Mạnh được đưa lên chức Tổng Bí-thư, v́ nhờ uy tín của thân phụ là cố Chủ-tịch Hồ Chí Minh. Sự thực ra sao?

Một vị trong chủ-tọa đoàn (là Giáo sư y khoa) trả lời:

Câu hỏi của Ngài đặt Gs. Trần trước một khó khăn. Nếu ông không nói thực th́ ông phạm tội đại h́nh là nói dối chúng ta. C̣n như ông nói ra th́  ông sẽ bị kiện lôi thôi. Tài liệu nghiên cứu ADN (DNA) về ông Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu của Gs. Trần đă bán cho công ty DNAW hồi tháng 3 vừa rồi. Nên không thể tiết lộ. Tôi chỉ có nói tổng quát, tài liệu đó dùng hệ thống ADN để làm sáng tỏ nguồn gốc mơ hồ của các danh nhân cận đại Việt-Nam, trong ấy có 2 vụ lớn nhất.

*Cận sử, cũng như dư luận nói rằng Đại-Nam hoàng đế Bảo-Đại là con ông Hồng-Đề chứ không phải là con của Đại-Nam hoàng đế Khải-Định. Sự thực ra sao? Nhóm của Giáo-sư Trần đă t́m ra, được kiểm nhận là đúng với phương pháp ADN mới nhất (3-2001).

*Đảng Cộng-sản VN công bố Chủ-tịch Hồ Chí Minh là con ông Phó-bảng Nguyễn Sinh Huy. Ông Nguyễn Sinh-Huy là con một nông dân tên Nguyễn Sinh-Nhậm. Nhưng sử gia Trần Quốc Vượng của viện Sử-học Hà-nội  lại công bố rằng ông Nguyễn Sinh Huy không phải là con ông Nguyễn Sinh-Nhậâm mà là con ông Hồ Sĩ Tạo. Rồi những nguồn tin trong nước nói ông Nông Đức Mạnh và mấy người nữa là con của Chủ-tịch Hồ Chí Minh. Sự thực ra sao? Nhóm của Giáo-sư Trần cũng nghiên cứu, được kiểm nhận  là đúng với phương pháp ADN mới nhất (3-2001)

Vẫn vị cử tọa trên,

- Làm thế nào mà Gs Trần có thể lấy được ADN của những người trong cuộc?

Vẫn vị trong chủ tọa đoàn,

- Thưa Ngài không khó v́…(chúng tôi bị cấm không phổ biến). Ngay những xương của người quá cố lâu rồi, ADN vẫn có khả năng xác định.

(Tài liệu này được đánh số IFA-532-101001)

PHỤ BẢN

Về cuộc mật đàm giữa Tổng Bí-thư  Đỗ Mười,


Thủ-tướng Vơ Văn Kiệt và Chủ-tịch nhà nước Trung-quốc 


Giang Trạch Dân năm 1997.

 

Lời giới thiệu của IFA,

Tháng bẩy năm 1977, Bác-sĩ Trần Đại-Sỹ được cử làm trưởng đoàn Pháp, của Ủy-ban trao đổi y học Pháp-hoa (Comité médical Franco-Chinois=CMFC) dẫn phái đoàn Pháp sang Trung-quốc làm việc trong hai tháng ở Bắc-kinh.

Đang lúc ông ở Bắc-kinh, th́ Tổng-bí thư đảng Cộng-sản VN. Đỗ Mười và Thủ-tướng CS. Vơ Văn-Kiệt cũng sang đây, hội với Chủ-tịch Trung-quốc Giang Trạch-Dân. Nhờ quen thân với một vài kư giả ban Việt-Ngữ của đài tiếng nói Bắc-kinh, ông biết khá nhiều về cuộc mật nghị này. Trở về, ông viết thư cho một người bạn là kư giả Hồ Anh, chủ nhiệm bán nguyệt san Văn-nghệ Tiền-phong ở Virginia, Hoa-kỳ. Tuy là thư riêng, nhưng đây là một tài liệu lịch sử bang giao Hoa-Việt, nó có thể giúp độc giả một cái nh́n rơ ràng hơn về bang giao giữa hai đảng Cộng-sản Trung-quốc, Việt-Nam, nên chúng tôi xin đăng nguyên văn, để một biến cố lịch sử này không bị chôn vùi. Cứ như nội dung bài này, th́ năm 1997, đảng Cộng-sản VN c̣n kênh với đảng CS Trung-quốc, thế mà sau đó sang thời kỳ Lê Khả Phiêu, th́ Trung-quốc dùng phép tắc nào mà biến VN thành một thuộc địa? Điều này xin để các vị cao minh giải đoán.

 

Paris ngày 20 tháng 9 năm 1997.

Kính thăm anh, và cháu Thủy-Tiên của chú.

Tôi vừa đi Trung-quốc về anh ạ. Sau hai tháng ăn cơm Tầu, tôi lên ba kư. Cái bụng trông giống bụng Đổng Trác quá. Nhờ vậy sức khỏe tương đối dồi dào, ngày nào cũng nộp thuế cho cô bạn gái, v́ vậy cổ cũng xí xái cho cái tội, bỏ cổ một thân một ḿnh ở giữa cái xứ Paris ồn ào này, ngày ngày ngồi vọng phu. Đi xa về kể chuyện cho anh và cháu đọc, gọi là chút quà của xứ sở của Khổng-tử, và xứ sở của Khuất-Nguyên, của Văn Thiên-Tường.

Bắt đầu từ tháng sáu, chúng tôi đă chuẩn bị. Sau cả tháng hội họp, phân chia nhiệm vụ, chúng tôi lên đường Hoa du. Đoàn của tôi gồm 9 đứa, thuộc Ủy-ban trao đổi y học Pháp-Hoa (CFMC). Lần này chúng tôi làm nhiệm vụ trao, tức đem chuông đi đánh xứ người, mà chủ đề là giải phẫu chỉnh h́nh.

Tất cả 9 đứa đều là giáo sư y khoa. Lớn nhất 64 tuổi, nhỏ nhất 45 tuổi, chia ra sáu đực, ba cái. Tám đứa đều là con cháu tộc Gaullois, c̣n tôi là con Rồng cháu Tiên. Kể về khả năng y khoa th́ tôi đứng hạng bét. Nhưng sở dĩ tôi được làm trưởng đoàn, v́ sống lâu lên lăo làng. Cả 8 đứa đều mới được nghị định bổ nhiệm đâu năm, sáu năm. Riêng tôi, tôi đă ở trong CMFC đúng 20 năm. Vả lại, tôi được các bằng hữu Trung-quốc tín nhiệm, lại là thổ công trên đất Hoa-hạ, nên tôi nghiễm nhiên làm trưởng đoàn. Oai hơn tổng Cóc! Cả tám đứa đều có vợ hay chồng tháp tùng, bởi mấy khi được Hoa du. Có đứa c̣n mang cả con đi. Thành ra trên danh nghĩa có 9 đứa, mà phái đoàn lên tới 21  người. Được cái túi tiền của CMFC khá lớn, do các viện bào chế UPSA, UP John, Rhône Poulenc, Roche,  MSD, Roussel...  đài thọ, nên tôi chi cho phái đoàn thoải mái.

Chúng tôi tới Bắc-kinh ngày 2 tháng 7 năm 1997 bằng phi cơ Air France. Khi phi cơ vừa chạm đất, tôi ra oai:

- Tất cả tụi bay ngồi tại chỗ, nhường cho hành khách xuống trước.

Chúng tôi thuộc loại VIP, được đón rước, tặng hoa, chào mừng nên không phải xếp hàng, mọi thủ tục quan thuế, đóng dấu trên thông hành đă có người lo.

Sắp xếp, ấn định chương tŕnh xong, nhiệm vụ của tôi coi như không c̣n ǵ đáng quan tâm. Anh biết không? Ở xứ Pháp mà một người đàn ông có chút máu văn nghệ như tôi  đi ra ngoài cu ky một ḿnh th́ bị coi là ích kỷ, là bệnh hoạn, nên tôi đă hẹn danh ca Diệu-Nghi của đoàn văn công Hàng-châu gặp nhau ở Bắc-kinh. Nàng tới Bắc-kinh trước, khi tôi tới phi trường, th́ nàng mặc bộ  xiêm y khi đóng vai Dương Quư-phi, đón tôi, làm cả đoàn CMFC lé mắt phục tôi. Sau khi mọi việc chạy tốt, tôi xé lẻ, tiếu ngạo Bắc-kinh với Dương Quư-phi!

 Anh biết không, sang Bắc-kinh, ngoài nhân viên phái đoàn, tôi không có ai là bạn cả để bàn chuyện văn chương, ngoài Diệu-Nghi. Diệu-Nghi tuy đẹp, nhưng văn chương th́ nàng ẹ quá (Không lẽ suốt ngày lên giường?). Buồn nẫu ruột ra được. May ơi là may, tôi gặp một anh bạn cũ, hiện làm việc trong ban Việt-Ngữ đài Bắc-kinh. Thế là hữu bằng tự viễn phương lai, (1) tôi có bạn mà bạn có thể nói tiếng Hoa, tiếng Việt. Hơn nữa chúng tôi có nhiều hiểu biết về vấn đề VN. Anh bạn cũng có vợ là danh ca người Tô-châu. Thế là 4 chúng tôi cùng tiếu ngạo khắp kinh đô cổ kính này. Anh ta giới thiệu cho tôi mấy người bạn mới. Mấy anh ấy đều là Tầu lai, trước đây sống ở Chợ-lớn, Hà-nội cả. Nghĩa là Tầu th́ bảo họ là Ố-nàm nhần. (2) C̣n Việt th́ bảo họ là Chêệt. (3)

Tôi sang được bẩy ngày, th́ anh bạn kư giả báo cho biết rằng:

“Quốc-vương Đỗ Mười và  Tể-tướng Vơ Văn-Kiệt sắp sang chầu Thiên-tử Giang Trạch Dân“.

Anh ta nói:

« Nghe đâu phái đoàn không đông lắm, và cũng không đi tham quan chỗ này chỗ kia. Cuộc chầu thánh Thiên-tử này coi ra có vẻ căng căng, không khéo lại có bài học nữa,(4)  th́ thanh niên Việt-Hoa tha hồ mà chết”.

Thế rồi, anh bạn mất tích. Bốn ngày sau, anh gặp tôi, luôn mồm xin lỗi, v́ phải theo dơi cuộc hội đàm. Anh than:

« Tổ bà nó, bọn ḿnh là người có học, có tư cách, thành ra không làm bí thư tỉnh, bí thư khu được. Diễn biến các cuộc họp ḿnh biết hết. Thế mà lại phải tŕnh bầy lại cho những thằng dốt hơn con ḅ. Nó nghe chán rồi nó phán: Điều này nên tiết lộ, điều này không. Sự thực thế này, nhưng phải viết quẹo như thế kia. Nghe chúng phán, tức muốn ứa gan. Cáu quá, tối về tao  banh cái miệng Mao Chủ-tịch của vợ (5)  rồi hét lên: Tôi là thằng hèn, không xứng đáng là con cháu ông Đổng, ông Giản.(6) Bây giờ tao t́m mày để thổ lộ cho bơ tức ».


 

Chú giải đoạn 1 của Văn-nghệ Tiền-phong:

(1)Câu này lấy trong sách Luận-ngữ, ư nói : Có người bạn từ xa đến, chẳng đáng vui sao.
(2) Ố nàm nhần. Tiếng Quảng-Đông, nghĩa là An-Nam nhân.


(3) Chêệt. Chỉ người Hoa.


(4) Bài học. Hồi 1978, Đặng Tiểu-B́nh đem quân đánh VN, rồi nói rằng dạy cho một bài học.


(5) Miệng Mao Chủ-tịch. Tiếng lóng, mà dân chúng Trung-quốc dùng để chỉ cái ngàn vàng của phụ nữ.


(6) Đổng là Đổng Hồ, người nước Tấn. Giản là người nước Tề. Hai ông làm quan Thái-sử. Dù bị kề gươm vào cổ, bắt phải chép sai sự kiện lịch sử, vẫn chép đúng.


 

Anh kể: Giang Trạch-Dân là người có học, thâm trầm, mưu cơ, tính toán rất cẩn thận. Mỗi lời, mỗi ư đều nói rất văn hoa, lại ưa xen vào những câu trong kinh điển cổ, hoặc những câu thơ, câu từ. Thế nhưng trong buổi họp ông ta gặp gă Đỗ Mười dốt đặc cán mai. Y lại hay lẫn.(1) Một sự kiện đă nói rồi, bàn rồi, lát sau y quay trở lại. Đă thế, thông dịch viên của y th́ nói giỏi, nhưng dốt văn chương cổ, không đủ kiến thức diễn giải hết ư của Giang. Tỷ như Giang nói móc Đỗ Mười trong bữa ăn rằng Mười xuất thân là tên hoạn lợn bằng câu:

«  Lợn Trung-quốc không to béo như lợn Việt-Nam, v́ chúng ham nhảy cái quá. C̣n lợn VN hầu hết là lợn thái giám, nên to lớn ».

 Thế nhưng anh thông dịch, dịch là:

« Lợn Trung-quốc không to béo như lợn VN, v́ bọn nuôi lợn ham tán gái, thiếu chăm sóc. C̣n lợn VN th́ do cán bộ chăm nuôi cẩn thận ».(2)

Tôi hỏi:

- Thế khi bắt tay nhau, th́ Giang nói trước hay Đỗ nói trước?

- Không ai nói trước cả. Sau khi bắt tay, th́ Giang ứng khẩu đọc hai câu thơ như sau:

Độ tận kiếp ba huynh đệ tại,


Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu.

Thông dịch, dịch như sau: Sau khi trải qua cơn sóng gió, t́nh anh em vẫn c̣n. Hôm nay, gặp lại nhau, cười một cái, mới hiểu rơ ai là bạn, ai là thù.

Theo mày, ư Giang muốn nói ǵ?

Tôi phát biểu ư kiến:

- Tao thử giải nghĩa theo kiểu Tây xem có đúng không nghe. Độ là bến đ̣. Tận là hết. Kiếp là tiếng nhà Phật để chỉ tai vạ. Ba là sóng gió. Câu này hiểu theo nghĩa đen  th́: Từ trước đến nay, Trung-quốc như răng,  VN như môi. Hồi 1979, Đặng Tiểu-B́nh xua quân đánh VN, rồi nói rằng dạy Hà-nội bài học; th́ không c̣n cái t́nh môi hở răng lạnh nữa, mà là răng cắn môi máu chảy ṛng ṛng. Anh em ta, những người Cộng-sản mí nhau trải qua một tai kiếp như đ̣ vượt qua sông đầy sóng gió. Bây giờ các đồng chí sang đây, th́ chúng ta lại cũng vẫn là anh em... Cộng-sản. Chúng ta phải xiết chặt t́nh huynh đệ, bằng không thằng cảnh sát quốc tế nó dùng đô la, nó nhét vào mồm chúng ta, rồi chúng ta lại đánh nhau th́ chết.

Không ngờ tôi giảng nghĩa kiểu cà chớn như vậy, mà mấy anh bạn lại cười khúc khích:

- Cũng gần đúng ư Giang. Giang cũng muốn nói như vậy.

- C̣n câu thứ nh́, th́ ư nghĩa giản dị thôi. Tương phùng là gặp nhau. Nhất tiếu là cười một tiếng. Mẫn là hiểu rơ. Ân là ơn. Cừu là thù. Toàn câu này ư nghĩa như sau: Hôm nay anh em gặp nhau đây, cười một tiếng, hiểu rơ đâu là ân, đâu là cừu.

- Không hẳn như vậy, theo tao th́ Giang muốn nói: Chúng ta gặp nhau đây hăy quên đi những ǵ là cừu thù, mà chỉ nên nhớ đến cái ân khi xưa Trung-quốc đă viện trợ cho VN suốt ba chục năm liền.

Thế nhưng ba hôm sau, một trong ba anh bạn đó nói riêng với tôi rằng:

« Cái câu thứ nhất, nó có ư nghĩa rất sâu sa, đại ư đe dọa Mười, Kiệt rằng: Bọn bay hăy coi gương thằng Lê Đức Anh . Nó bị méo miệng, một mắt nhắm không được. Bán thân bất toại».

Tôi kinh hăi hỏi:

- Ẩu ! Trong hai câu thơ trên chữ nào chỉ vào việc ấy ?

- Mày ăn phó mát Camember riết rồi quên mẹ nó cả chữ nghĩa. Tao hỏi mày, thế chữ Huynh tiếng Việt nghĩa là ǵ ?

- Là... Anh ! Ừ nhỉ. Chết cha thằng Lê Đức-Anh. Câu trên hiểu theo nghĩa khác là : Sau khi chúng mày với tao đấm đá nhau, th́ thằng Lê Đức-Anh c̣n nằm ch́nh ́nh ra kia. Bây giờ gặp nhau đây, tao cười một tiếng, để chúng mày biết cái tội lấy oán trả ân.

Tôi ṭ ṃ:

- Thế bọn Giang đánh thuốc độc Lê Đức-Anh từ bao giờ? Đánh bằng cách nào?

- Cách đây mấy năm,  bộ ba Mười, Anh, Kiệt sang Quảng-Đông triều kiến. Trong dịp đó Anh được tặng một cái áo. Chính cái áo tẩm nước hoa có thuốc đó đă làm cho Anh bị xuất huyết năo, thành bán thân bất toại.

- Xạo ! Tao đếch tin.

- Uổng cho mày là giáo sư y khoa, bị mấy con Đầm hớp hồn rồi thành lú lẫn.

- Tao chưa hề xài Đầm! Từ hồi 18 tuổi đến giờ tao toàn ăn cơm Việt hoặc cơm Xẩm.. Mày thấy không? Sang đây tao đi với Diệu-Nghi, chứ có đầm đ́a nào đâu?

- Im cái mồm đi! Căi chầy. Tao hỏi mày hôm rồi ông thủ trưởng của tao than rằng, thỉnh thoảng trong đêm ông ấy bị lên cơn đau tim, mày cho ông í một hộp cao dán. Mày dặn rằng: Khi lên cơn th́ dán vào ngực, rồi hôm sau đi t́m bác sĩ. Có đúng không?

- Đúng.

- Thuốc đó là thuốc ǵ?

- Cordipatch.

Tôi chợt hiểu: Th́ ra Lê Đức Anh bị Trung-quốc dùng một thứ thuốc thấm qua da, rồi th́nh ĺnh bị huyết áp cao, sinh tai biến mạch máu năo mà thành bán thân bất toại. Biết thế, nhưng tôi giả bộ ngây người ra không hiểu, để anh bạn tôi phải nói ra.  Quả nhiên anh mắc bẫy. Anh hỏi tôi:

- Tao hỏi mày câu này: Mày có nhớ năm 1789, khi sai Thành Lâm sang phong vương cho vua Quang-Trung, vua Càn-Long gửi tặng cho vua Quang-Trung chiếc áo có thêu kim tuyến bẩy chữ :

Xa tâm chiết trục đa điền thử

Tất cả các quan Tây-sơn,  Đại-thanh đều không ai hiểu ư nghĩa bẩy chữ này. Hiểu theo nghĩa đen là: Giữa cái xe, trục bị gẫy, đa số là do con chuột đồng. Ngô nghê thậm ! Nhưng năm 1792, vua Quang-Trung bị năo xuất huyết, nằm  bán thân bất toại mấy tháng rồi băng. Năm đó là Nhâm Tư, người ta mới hiểu rơ: Chữ Xa với chữ Tâm là chữ Huệ, tên vua Quang-Trung. Xa tâm là Huệ, chiết trục là gẫy trục, tức chết... Thử là con chuột, chỉ năm Tư, vua Quang-Trung sẽ băng. Trong áo đó tẩm thứ thuốc ngấm dần vào da. Mày hiểu chưa?

- Hiểu.

Tôi trở lại vấn đề:

- Thế Mười, Kiệt có hiểu ư nghĩa hai câu thơ đó không ?

- Ngay tại đương trường th́ chúng không hiểu. Nhưng tối về, bọn trí thức đi theo cố vấn cho chúng. Chúng hiểu. Vả cái vụ vua Quang-Trung, Lê Đức-Anh, Đào Duy-Tùng, Lê Mai bị đầu độc, Mười, Kiệt đều biết cả. Nên ngu ǵ th́ ngu, chúng cũng hiểu.


 

Chú giải đoạn 2 của Văn-nghệ Tiền-phong:

1. Tin này khá chính xác. Vũ Thư-Hiên trong Đêm giữa ban ngày cũng thuật : Trước đây Đỗ Mười bị bệnh tâm thần, phải vào nhà thương điên hai lần. Theo tin trong nước th́ gần đây Mười bị chứng lẫn, đú.

2. Hồi chưa theo Cộng-sản, Đỗ Mười làm nghề hoạn lợn (Thiến lợn). Thấy cái nghề này quá bẩn, Hồ Chí-Minh mới sai chép trong tiểu sử của Mười rằng y làm nghề thợ sơn.


 

- Thế giữa Đỗ với Giang có bàn về việc chủ quyền hai quần đảo Hoàng-sa, Trường-sa không ? (1)

- Có ! Đỗ than rằng trong khi các bên bàn luận chưa ngă ngũ ra sao, th́ hải quân Trung-quốc cứ nhằm hải quân Việt-Nam mà tấn công. Như vậy th́ sao có thể mẫn ân cừu được?

- Giang trả lời sao?

Giang cười x̣a, rồi nói rằng:

- Quần đảo Tây-sa (Hoàng-sa) do Trung-quốc chiếm từ chính quyền miền Nam VN, không liên quan ǵ tới đảng Cộng-sản Việt-Nam cả. C̣n những cuộc đụng độ mới đây tại quần đảo Nam-sa (Trường-sa) th́ đó là những biến cố nhỏ. Chúng ta gặp nhau đây, hăy bàn đại cuộc th́ hơn.

Đỗ Mười không chịu, y căi:

- Đụng chạm nhỏ ǵ mà tới 9 lần. Thiệt hại nhân mạng lên tới mấy trăm. Nhất là cuộc tấn công của hải quân Trung-quốc ngày 14-3-1988, khiến ba chiến hạm Việt bị ch́m (2), mấy trăm nhân mạng bị chết.

Giang bèn xuất ra một văn kiện, do Thủ-tướng Phạm Văn-Đồng kư trước đây. Giang nói:

- Ngày 4-9-1958, khi Trung-quốc ra bản tuyên cáo lănh thổ 12 hải lư, với bản đồ đính kèm, th́ ngày 14-9-1958, Thủ-tướng Phạm Văn Đồng của VN, kư văn  thư gửi cho Thủ-tướng Chu Ân Lai của Trung-quốc, công nhận bản tuyên bố lănh hải. Từ ngày ấy cho đến nay, phía VN chưa bao giờ chống đối văn kiện này. Như vậy rơ ràng VN công nhận toàn bộ vùng biển Đông, trong đó có hai quần đảo Tây-sa (Hoàng-sa) và Nam-sa (Trường-sa) thuộc Trung-quốc. Quần đảo Tây-sa, Trung-quốc đă đánh chiếm từ chính quyền Sài-g̣n ngày 19-1-1974. C̣n quần đảo Nam-sa (Trường-sa), sau ngày 30-4-1975, VN đem quân tới chiếm đóng. Như vậy là VN xâm lăng, lấn chiếm lănh thổ Trung-quốc, nên hải quân Trung-quốc phải nổ súng đuổi quân xâm lược là lẽ thường t́nh. Mười căi: Tại Trường-sa c̣n có quân đội của Phi-luật-tân, Đài-loan, Mă-lai. Tại sao thủy quân Trung-quốc không tấn công vào quân hai nước đó, mà chỉ tấn công vào thủy quân Việt-Nam? Giang cười rằng: Quần đảo này hiện đang trong ṿng tranh chấp giữa Trung-quốc với Phi-luật-tân, Mă-lai, nên Trung-quốc không thể tấn công họ, như vậy là bá quyền. C̣n quân của Đài-loan ư? Quân Đài-loan cũng là quân Trung-quốc đóng trên lănh thổ Trung-quốc, nên hải quân Trung-quốc không thể nổ súng, v́ như vậy là huynh đệ tương tàn. Mướ căi rằng: Nhưng tại Trường-sa từ trước đến giờ không hề có quân Trung-quốc đóng. Nay Trung-quốc dùng sức mạnh, chiếm mất mấy đảo của VN, như thế là phi lư. Giang bèn trả lời  rằng : Đảng Cộng-sản VN hiện nêu cao việc dùng tư tưởng của Chủ-tịch Hồ Chí Minh, th́ đồng chí hăy tuân thủ tư tưởng của Hồ Chủ-tịch, v́ chính Hồ chủ-tịch ra lệnh cho đồng chí Phạm Văn Đồng kư văn thư công nhận các quần đảo Nam-hải  là của Trung-quốc.

 

 

 

Tôi hỏi:

- Cuộc mà cả cuối cùng ra sao ?

- Cả hai bên đều cù nhầy. Giang th́ nhất định không chịu nhượng bộ, v́ căn cứ vào văn thư do Phạm Văn Đồng kư năm 1958. Không c̣n ǵ để  bàn nữa.

Tôi hỏi:

- Thế họ có căi nhau ǵ liên quan đến vấn đề Cao-man không ?

- Hỏi thế mà cũng hỏi. Quốc-vương Đỗ triều kiến Thiên-tử Giang mục đích về vấn đề này mà thôi.

- Họ bàn ǵ ?

- Có bàn cái  đếch ǵ đâu ? Giang chửi Đỗ sai con nuôi là thằng Hun-Sen bóp cổ thằng con lai ngoại hôn Ranariddh của Giang. Như vậy là không tôn trọng những ǵ cam kết trước đây. (3)

- Tại sao Ranariddh lại là con lai ngoại hôn?

- À xin lỗi, đây là câu nói lóng của bọn tao. V́ khi xưa bọn Lê Duẫn đem quân sang đánh thằng Pol Pot, th́ anh chàng Ranariddh đang sống tại Pháp. Anh ta được Pháp giúp đỡ, lập mặt trận, la làng rằng bọn VC nó cướp nước tôi. Vậy có phải mẫu quốc Pháp đẻ ra anh ta không ? Sau khi về nước chấp chính, anh ta đếch có thực lực, anh ta phải ngước đầu nh́n về Thiên-quốc, xin ông bố Đặng Tiểu-B́nh giúp đỡ. Thế th́ anh ta là đứa con lai, nửa chêệt nửa Tây. Khi Trung-quốc thấy cái thằng Pol Pot bị thế giới kinh tởm quá, th́ cho nó bệnh, (4) rồi đem tất cả lực lượng trao cho Ranariddh, để hợp pháp hóa đám thợ giết người này, hầu giữ chân ở Cao-man. Tưởng như vậy là không ai nói ǵ được. Nào ngờ thằng cảnh sát quốc tế nó sai Quốc-vương Đỗ Mười đá thằng Ranariddh. Đỗ bèn sai thằng Hun-Sen làm. Đúng ra việc làm của Hun-Sen phải kết tội, mà các cơ quan truyền thông của Mỹ gọi nó là anh hùng. Mẹ kiếp, anh hùng cái mả mẹ nó í. V́ vậy Giang thiên tử mới triệu hồi Quốc-vương, Tể-tướng Ố-nàm sang để tính tội.(5)

Tôi cố khai thác:

- Thế Thiên-tử Giang tính tội Đỗ quốc vương ra sao ?

- Người nổi giận, chỉ vào mặt Đỗ quốc vương mắng rằng: « Đế quốc Mỹ kéo thằng Cao-man, Miến-điện vào ASEAN với mục đích ǵ ? Các người nhập ASEAN có phải  phải các người định dùng quần lang chiến hổ phải không ? Có phải các người dựa vào thằng đế quốc để chống Trung-quốc không ? ».

- Thế bọn Đỗ Mười trả lời sao ?

- Tên Vơ Văn-Kiệt trả lời rằng: Khi nhà bị cháy, th́ dù nước sông, nước biển, nước cống, nước rănh ǵ cũng phải múc mà dập tắt lửa.

- Cuối cùng hai bên thỏa thuận ra sao ?

- Thỏa thuận cái con khỉ tườu. Bọn mặt dầy Mười, Kiệt khi đă bám đít được cái tên cảnh sát quốc tế rồi, th́ nó có coi bọn Giang ra cái đếch ǵ. Mày ở Pháp, th́ mày phải biết chứ ? Thằng Mỹ đă huấn luyện mấy trăm sĩ quan của Hà-nội về phối hợp liên quân Đồng-minh (6). Đồng-minh đây là ai ? Nếu không phải bọn ASEAN, bọn Nam-hàn, bọn Nhật-bản, bọn Đài-loan, Thái-lan, Phi-luật-tân ? Phối hợp để đánh ai ? Chống ai ? Nếu không phải là bọn bá quyền Giang ? Hơn hai mươi năm trước, bọn mày bị bọn Mỹ bỏ rơi, bọn Hà-nội được Nga-sô, Trung-quốc giúp, đánh cho thua bét tỹ ra, phải chạy đi khắp nơi. Bây giờ bọn mày là Liên-Âu, là Mỹ rồi, bọn Mười, Kiệt phải quỳ gối trước Liên-Âu, trước Mỹ hát bản nhạc có hai nốt (7).  Nay mai, mày về VN, làm cố vấn Mỹø, tha hồ mà hét tụi nó.

- Tao ở Tây, tao có đánh nhau với ai đâu mà thua với được. Tây đếch cố vấn cho ai hết. Vả Tây có cố vấn cho Mười Anh Nông Dân, cũng không bao giờ dùng đến tao (8). Lư do tao là nhà văn, là có nhiều bạn làm kư giả... hơi tư là đem lên báo.

Trong dịp này mấy anh bạn cho tôi xem cuốn vidéo quay quang cảnh buổi họp. Khi tới chỗ Mười bắt tay Giang, th́ anh ta bấm nút cho máy dừng lại rồi chỉ vào đôi câu đối treo trên tường :

- Đôi câu đối này chính Giang đưa ra ư kiến, rồi bọn Hoa-kiều bị Lê Duẫn đuổi khỏi VN làm. Mày thử đọc xem, có ǵ lạ không ?

Tôi đọc:

Nam-thiên đại thiện, nhân nhân thức.
Bắc-quốc điền thăng xứ xứ tri.
 

- Mày hiểu không ?

- Có đếch ǵ mà không hiểu. Nam-thiên để chỉ VN, đại là lớn. Thiện là vua nhường ngôi cho người hiền. Nhân nhân thức là ai ai cũng biết. Toàn câu này, Giang có ư diễu Đỗ Mười có cai trị dân như bọn phong kiến. Nhưng nay Mười sắp sửa nhường ngôi cho người khác, chứ không có cái vụ bầu bán ǵ cả.

- Giỏi. C̣n câu sau ?

- Bắc-quốc là Trung-quốc. Điền là ruộng. Thăng là lên. Xứ xứ tri, là khắp thế giới ai cũng biết. Toàn câu ngụ ư : Mấy năm nay, ruộng nương Trung-quốc tăng sản lượng cao, phải nhập cảng gạo VN rất ít. Nhưng cũng ngụ ư nói : Nước sông đưa lên ruộng, làm cho dân no đủ, đó là nhờ Giang Trạch Dân. Bởi giang là sông.. Trạch là ruộng. Tóm lại hai câu này ngụ ư: Anh là tên phong kiến, đang chuẩn bị nhường chức tổng bí thư cho đàn em. Cả nước VN ai cũng biết. C̣n bên Trung-quốc này, ta là Giang Trạch Dân, ta có kế hoạch làm cho nông sản dư thừa, cả thế giới đều biết.

Anh bạn tôi gật đầu:

- Tao cũng nghĩ như thế. Câu đối đó gói ghém nhiều ư thực. Nhưng ở Bắc-kinh này thiếu ǵ người hay chữ, mà phải nhờ tụi Hoa-kiều ? Bọn tao nghĩ nát óc ra mà không giải thích được. Vậy mày về Pháp, mày thử ṃ xem, có c̣n ư khác không ? Nếu mày giải được, th́ thư cho bọn tao.


 

Chú giải đoạn 3 của Văn-nghệ Tiền-phong:

(1) Hai quần đảo mà Trung-quốc, Việt-Nam đang tranh chấp là Hoàng-sa và Trường-sa. Đảo Hoàng-sa người Hoa gọi là Tây-sa. C̣n đảo Trường-sa họ gọi là Nam-sa.

(2)  Mẩu tin này tiết lộ: Hải-quân Trung-cộng đă tấn công hải quân Việt-cộng trước sau 9 lần, làm hư hại 6 chiến hạm, và 3 chiến hạm ch́m, chết mấy trăm người.

(3) Qua tiết lộ này, ta biết trong cuộc họp hồi Mười, Anh, Kiệt sang Trung-cộng mấy năm trước có cam kết rằng VC phải để cho Ranariddh, thân Trung-cộng làm đệ nhất thủ tướng Cao-miên.

(4) Qua tiết lộ này, ta mới biết Trung-cộng đă đầu độc Pol Pot.

(5) Mẩu tin này tiết lộ : Trung-cộng kết tội VC bây giờ làm con hờ của Mỹ. Muốn đá tung cái ṿi con bạch tuộc Trung-cộng khỏi Đông-Nam-Á, Mỹ sai VC làm. VC bèn sai đứa con ngoan ngoăn Hun-Sen ra tay. Hèn ǵ, Mỹ cũng như các nước tự do chỉ phản đối Hun-Sen lấy lệ.

(6) Độc giả ở Hoa-kỳ nào biết rơ ràng về tin này, xin cho chúng tôi biết chi tiết.

(7) Bản nhạc hai nốt: Tiếng lóng của giới b́nh dân Trung-quốc để chỉ tiền Hoa-kỳ dollar. Hai nốt là đô và la.

(8) Mười Anh Nông Dân để chỉ Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh. Dân để chỉ Vơ Văn Kiệt, v́ Kiệt có bí danh là Sáu Dân.

 

Anh Hoàng ơi!

Từ hôm về Pháp đến giờ, tôi cứ suy nghĩ măi về ư nghĩa hai câu trên. Nào chiết tự ? Nào chia chữ. Nào hợp chữ, mà cũng không t́m ra ư nghĩa. Sau, tôi thấy cái vế dưới để nói  về Giang, th́ tôi nghĩ cái vế trên phải có cái ǵ nói về Đỗ. Hai câu này do Hoa-kiều làm th́ phải có ư nghĩa tiếng Việt ở trong. Mà tiếng Việt th́ hay nói lái. Cuối cùng tôi đă t́m ra:

Nam-thiên đại thiện nhân nhân thức,
Bắc-quốc điền thăng xứ xứ tri.
 

Đại là lớn. Đại thiện là lớn thiện, nói lái của tiếng thiến lợn.

C̣n vế dưới điền thăng là thằng điên.

Tóm lại đôi câu đối trên, Giang móc Đỗ Mười là thằng hoạn lợn, là thằng điên.

Vậy hai câu trên bao hàm ba nghĩa khác nhau:


 

Nghĩa thông thường:

Tại Việt-Nam, Đỗ Mười sẽ nhường ngôi cho đàn em. Ai cũng biết.
Bên Trung-quốc, ruộng nương xanh tốt, gạo dư thừa. Cả thế giới đều hay.
 

Nghĩa thâm trầm:

Tại Việt-Nam, Đỗ Mười là tên phong kiến, độc tài, đi chệch hướng của chủ nghĩa Cộng-sản, giữ ngôi bí thư như của riêng.
Bên Trung-quốc, Giang là người làm cho dân chúng có đủ lúa, gạo.
 

Nghĩa bí hiểm:

Tại Việt-Nam Đỗ Mười chỉ là thằng hoạn lợn. Ai cũng biết.
Bên Trung-quốc, người nào cũng biết y là một thằng điên.


 

Thôi đi xa về kể chuyện cho anh đọc như vậy đủ rồi. Nghe nói hồi này anh hay sang Pháp chơi. Dính Đầm rồi hả ? Báo cho anh biết, cái hũ phó mát Camembert của mấy cô Đầm mà tí toáy vào rồi, th́ không bao giờ có thể dứt ra được đâu.

Viết đến đây, tôi cảm thấy ơn ớn lạnh. Chơi với anh gần ba mươi năm ǵ mà tôi không biết anh. Đe giết anh, anh không sợ. Nhưng không cho anh làm báo th́ anh hóa điên. Khi làm báo, th́ anh coi độc giả của anh như vua. Cho nên viết thư cho anh, tôi sợ anh đăng tên tôi lên, th́ tôi sẽ mất job. Vậy tôi xin hăm trước : Anh mà đăng lên, th́ đúng ngày mùng một tết tôi sẽ sang Arlington bẹo tai anh. Tôi nói được th́ tôi làm được.

Kính chúc anh khỏe. Cho tôi hôn cháu Thủy-Tiên của chú. Nhớ nó gớm.

Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ.


 

Ghi chú của IFA:

Quả nhiên kư giả Hồ Anh cho đăng bức thư này vào Văn-Nghệ Tiền-Phong số xuân Mậu Dần, sau khi đă sửa chữa đi đôi chút, dưới h́nh thức một người bạn ở Costa Mesa, California, viết thư cho ông. Nhưng đảng Cộng-sản VN cũng đoán ra người viết là ai, nên Yên-tử cư-sĩ mới bị liệt vào một trong 80 tên phản động nhất.

 -----o0o----

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ