báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                             

 

 
Saigon TV 57.5 Phóng Sự Đặc Biệt Với Bích Trâm 1/6

https://youtu.be/pBRH5k-9_5E?list=PL6putU9qTMY6bG3iACNVPntKQA_urw10e


Saigon TV 57.5 Phóng Sự Đặc Biệt Với Bích Trâm 2/6

https://youtu.be/_SPe5jx_Vcs

 
Saigon TV 57.5 Phóng Sự Đặc Biệt Với Bích Trâm 3/6

https://youtu.be/_SPe5jx_Vcs


Saigon TV 57.5 Phóng Sự Đặc Biệt Với Bích Trâm 4/6

https://youtu.be/emty3WSPIpI?list=PL6putU9qTMY6bG3iACNVPntKQA_urw10e


Saigon TV 57.5 Phóng Sự Đặc Biệt Với Bích Trâm 5/6

https://youtu.be/TrRDw2uqlmw


Saigon TV 57.5 Phóng Sự Đặc Biệc Với Bích Trâm 6/6

https://youtu.be/Ip_9nBjyzpI

***


Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

 ***

 

 
  Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

L.m. Nguyễn Văn Khải - ĐHLKĐTDCNQ 08-11-12: Hiện t́nh đất nước