báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                             

 
Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm dưới cái nh́n của các lănh tụ Quốc Tế

https://youtu.be/yq5L8LA8_8g
Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm - Biến Cố - 11-01-63

 

https://youtu.be/m4-Bw60zbko
Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Sụp Đổ: Miền Nam Tự Do Sụp Đổ


Hậu Quả Việc Lật Đổ TT NGÔ Đ̀NH DIỆM (Gs Nguyễn Trần Quư p2/2)

https://youtu.be/q6_1QdW-0kA

 

***

Ls. Lê Duy San

 

Tưởng nhớ công ơn Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

 

“Tôi tiến, hăy tiến theo tôi.

Tôi lùi, hăy giết tôi.

Tôi chết, hăy nối chí tôi”

Ngô Đ́nh Diệm

 

 Ngày 7/5/1954 Diện Biên Phủ thất thủ. Hoàng Đế Bảo Đại mời ông Ngô Đ́nh Diệm đảm nhiệm chức vụ Thủ Tướng. Biết t́nh h́nh khó khăn, ông đă từ chối mấy lần nhưng Hoàng Đế Bảo Đại vẫn năn nỉ. Sau cùng, ông đă đ̣i phải được ṭan quyền về dân sự cũng như quân sự ông mới nhận lời.  

Ngày 7/7/1954, cụ Ngô Đ́nh Diệm về nước chấp chính. Chưa đầy hai tuần sau, ngày 20/7/1954,Hiệp Định Jenève được kư kết phân chia nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc. 

Về nước đúng lúc đất nước bị chia đôi, miền Nam lại chia năm xẻ bẩy: nào B́nh Xuyên, Cao Đài, Ḥa Hảo, nào phe thân Pháp, phe thân Cộng. Quốc gia th́ chậm tiến, xă hội th́ đầy dẫy tệ đoan, dân trí th́ thấp kém. Ruộng vườn th́ bị bỏ hoang, đường xá, cầu cống th́ bị Việt Cộng phá hoại. Đó là chưa kể đến sự phá hoại ngấm ngầm của thực dân Pháp và Việt Cộng. Ngay cả người Mỹ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cụ Diệm. Các chính trị gia th́ mỗi người một ư. Không những thế, ông c̣n phải lo cho cả triệu người Bắc di cư vào Nam để tránh nạn Cộng Sản.

Trong bài này, chúng tôi xin tŕnh bầy 2 vấn đề: Thiết lập nền Đệ I Công Hoà và những thành quả của chính phủ Ngô Đ́nh Diện trong 9 năm cầm quyền.

I/ Thiết lập nền đệ Nhất Cộng Hoà.

Noí tới vấn đề thiết lập nền Đệ I Cộng Hoà Việt Nam, chúng ta không thể không nói tới vấn đềtruất phế Hoàng Đế Bảo Đại tức cuộc trưng cầu dân ư ngày 23/10/1955.

Tuy ông Diệm đă được Hoàng Đế Bảo Đại trao toàn quyền về dân sự cũng như về quân sự. Nhưng thực tế về quân sự, tướng Nguyễn Văn Hinh là Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội. Tướng Hinh lại là người thân Pháp, luôn luôn chống đối ông Diệm và có âm mưu đảo chánh lật đổ ông Diệm. Nhưng âm mưu đảo chánh bất thành và tướng Hinh bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Ngày 28/3/1955, B́nh Xuyên nổi loạn, pháo kích vào dinh Độc Lập rồi mấy ngày sau đó tấn công vào thành Cộng Hoà.  

Trước t́nh thế khó khăn như vậy, vậy mà Hoàng Đế Bảo Đại lại gây khó khăn cho Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm bằng cách từ Cannes (Pháp Quốc) gửi ngay một công điện vào  ngày  28/4/1955,  triệu hồi Thủ Tướng Diệm qua Pháp nói là để “tham khảo ư kiến”,

Theo luật sư Lâm Lễ Trinh th́ ư đồ của Hoàng Đế Bảo Đại là để cất chức Thủ Tướng Diệm v́ ông Diệm đă khai trừ tướng Nguyễn Văn Hinh và đă đóng cửa ṣng bài Đại Thế Giới của Bẩy Viễn là nơi cung cấp tiền bạc cho Bảo Đại và muốn thay thể bằng Lê Văn Viễn tức Bẩy Viễn, xếp ṣng B́nh Xuyên, lúc đó đang nắm giữ guồng máy cảnh sát, công an..

 Bị đẩy vào chân tường, Thủ Tướng Diệm đă tham khảo ư kiến hội đồng nội các rồi phúc đáp: “Hội đồng Nội Các không đồng ư để ông xuất ngọai giữa t́nh thế rối ren của xứ sở và một Hội nghị các chánh đảng và nhân sĩ quốc gia sẽ được triệu tậpngày 29/4/55 tại dinh Độc Lập để cho biết ư kiến “Thủ Tướng có bổn phận thi hành lệnh triệu thỉnh của Quốc Trưởng hay không?” Hội nghị này gồm có 18 chính đảng, đ̣an thể và 29 nhân sĩmiền Nam trong đó có ba tổ chức nổi bật và có thực lực là: VN Dân Xă Đảng (Ḥa Hảo) mà bí thơ là Nguyễn Bảo Ṭan, VN Phục Quốc Hội (Cao Đài) do Hồ Hán Sơn thay mặt và Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến VN của Trịnh Minh Thế do Nhị Lang đại diện.

Ông Nhị Lang, tác giả cuốn sách Phong Trào kháng chiến Trịnh Minh Thế cho biết “Đúng 10 giờ sáng ngày 29/4/55 Hội nghị khai mạc, Thủ Tướng Diệm tiến vào pḥng họp với vẻ mặt ưu tư, sau khi ngỏ lời chào mừng Hội Nghị, ông tuyên bố: “Để qúy ngài được tự do thảo luận” rồi ông kiếu từ đi ngay…”

Trong khi các hội viên yên lặng chăm chú đọc chương tŕnh nghị sự, th́ ông Nhi Lang đứng lên tuyên bố: “Thưa quí vị, tôi được chỉ thị của  đ̣an thể chúng tôi là Mặt trận Quôc gia Kháng chiến Việt Nam đến đây gặp quí vị không phải đề nói chuyện về việc Thủ Tuớng  Ngô Đ́ng Diệm có bổn phận hay không bổn phận thi hành lệnh của Bảo Đại. Mà trái lại, tôi xin thẳng thắn đặt vấn đề, là đă đến lúc chúng ta cần trút bỏ quyền hành của ông Quốc trưởng vô dụng kia đi. Là v́ ông ta đang làm một việc trái với nguyên tắc lănh đạo quốc gia. Thử hỏi, thành phố Sài G̣n đang có biến, dân chúng đang xôn xao lo sợ, tại sao ông Bảo Đại lại chọn ngay lúc này để bắt buộc Thú tướng phải bỏ nước sang bên Pháp xa xôi kia, để ‘’tham khảo ư kiến?’’ Tham khảo cái gỉ? Phải chăng đây là mưu kế để nhắm lật đổ Chánh phủ này? Vậy tôi xin tuyên bố dứt khoát, nếu quí vị bằng ḷng thảo luận việc truất phế Bảo đại ngay bây giờ, th́ tôi ở lại. Bằng không, tôi xin phép ra khỏi pḥng hội này ngay!’’.

Trong khi cử toạ c̣n đang bang hoàng và sửng sốt th́ đại tá Hồ hán Sơn, đại diện tướng Cao đài Nguyễn thành Phương đứng lên và tuyên bố tiếp: “Nhân danh Việt Nam Phục Quốc hội, chúng tôi đồng ư với mặt trận Quốc gia kháng chiến, yêu cầu quí vị đừng bận tâm tới lệnh triệu thỉnh vô lư của Bảo đại nữa, mà hăy đồng tâm làm một cuộc cách mạng, chấm dứt ngay vai tṛ của ông Quốc trưởng Bảo Đại kia đi cho xong. Nếu ư kiến nầy không được hưởng ứng, tôi cũng xin rút lui ngay tức khắc!’’

 Phiên họp kéo dài 7 tiếng. Đúng 5 giờ chiều, Chủ Tịch Nguyễn Bảo Ṭan mời Thủ Tướng Diệm xuống pḥng họp để nghe kết qủa. Kết qủa gồm có 3 điểm sau:

          * Truất phế Bảo Đại.

          * Giải tán chính phủ Diệm và ủy nhiệm chí sĩ Ngô Đ́nh Diệm thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời.

          * Tổ chức tổng tuyển cử, thành lập chế độ cộng ḥa.

 Ông Nhị Lang viết: “Khi Thủ tướng nghe xong, tôi thấy mặt ông tái hẳn đi. Tôi chắc ông không ngờ Hội nghị này lại quay sang một chiều hướng khác và lôi kéo ông đi một bước quá xa như vậy. Thủ Tướng Diệm lộ vẻ đăm chiêu và nói bằng một giọng trầm mặc: “Xin qúy ngài cho tôi được có th́ giờ suy nghĩ kỹ về vấn đề quan trọng này”.

Ngay ngày hôm sau, 30/4/55, cụ Diệm lại nhận được thêm một công điện thứ 2 triệu hồi ông Diệm sang Pháp. Đây có thể nói là giọt nước cuối cùng đă buộc ông Diệm phải đi tới quyết định truất phế ông Bảo Đại.  

Như vậy, việc truất phế Hoàng Đế Bảo Đại không phải hoàn toàn do Thủ Tướng Diệm quyết định mà là do cả một Hội nghị gồm có 18 chính đảng, đ̣an thể và 29 nhân sĩ miền Nam quyết định. Ông chỉ là người quyết định sau cùng và quyết định của ông cũng đứng trên quyền lợi của quốc gia dân tộc chứ không phải quyền lợi của cá nhân hay phe phái.

Với cuộc trưng cầu dân ư vào ngày23/10/1955, Quốc Trưởng Bảo Đại bị truất phế và ông Ngô Đ́nh Diệm trở thành Tổng Thống. Tổng Thống Diệm đă cho bầu cử Quốc Hội Lập Hiến để sọan thảo bản Hiến Pháp cho nước Cộng Ḥa Việt Nam và bản Hiến Pháp này đă được Tổng Thống Diệm ban hành ngày 26/10/1956.

II/ Những thành qủa của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm sau 9 năm cầm quyền.

 1/ Về Hành Chánh: Cải biến Trương Quốc Gia Hành  thành Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.

Trường Quốc gia Hành chánh ở Đà Lạt thành lập từ năm 1952 thời Quốc gia Việt Nam. Chương tŕnh học là 1 năm. Đến năm 1955 th́ trường được chuyển về Sài G̣n và đổi tên là Học viện Quốc gia Hành chánh ở đường Alexandre de Rhodes gầnDinh Độc lập sau dời về trụ sở mới ở số 10 đường Trần Quốc Toản, Quận 3. Đây là một cơ sở giáo dục của Việt Nam Cộng ḥa nhằm đào tạo nhân viên hành chánh cao cấp cho chính phủ Việt Nam Cộng ḥa. Chương tŕnh học là 3 năm.

2/ Về Quân đội: Cải biến Trường Vơ Bị Liên Quân ĐàLạt thành Trường Vơ Bị Quốc Gia ĐàLạt và nâng cao tŕnh độ các TT Huấn Luyện Hải Quân và Không Quân Nha Trang.

Trường Vơ bị Liên quân Đà Lạt (tiếng PhápÉcole militaire Inter-armes) thành lập năm1950, nhằm đào tạo sĩ quan cho quân đội quốc gia Việt Nam, thời gian thụ huấn là 1 năm. Sang thờiĐệ I Cộng ḥa Việt Nam, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm cải tổ lại và kể từ ngày 29 tháng 7 năm 1959theo nghị định của Bộ Quốc pḥng đổi tên thànhTrường Vơ bị Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ huấn luyện sĩ quan hiện dịch cho ba binh chủng: hải quân, lục quân, và không quân cho Quân đội Việt Nam Cộng ḥa. Chương tŕnh thụ huần là 2 năm, sau tăng lên 3 năm.

Ng̣ai ra các Trung Tâm Huyấn Luyện Không Quân Nha Trang, Trung Tâm Huấn Luyên Hải Quân Nha Trang …, cũng được nâng cao tŕnh độ kiến thức để đào tạo các sĩ quan có khả năng cho hai ngành Không Quân và Hải Quân cho quân lực VNCH. Ai muốn vào 2 binh chủng này phải có bằng Tú Tài và phải qua một kỳ thi tuyển.

3/ Về Giáo Dục: Việt Hóa Trung Học và Đại Học, Thành lập thêm Đại Học Huế.

Trước khi ông Diệm về nước, chỉ có mỗi một Viện Đại Học đó là Viện Đại Học Hà Nội. Sau năm 1954 được di chuyển vào Nam. Không những trường Đại Học mà hầu hết các trường  Trung Học ở miền Nam lúc bấy giờ vẫn c̣n giảng dậy bằng Pháp Ngữ. Tới khi Thủ Tướng Diệm về nước chấp chính, nền giáo dục được cải tổ và Việt Ngữ được dùng để giảng dậy không những ở cấp Tiểu Học mà cả ở cấp Trung Học. Riêng cấp Đại Học th́ v́ vấn để thiếu giảng viên Việt Ngữ nên được Việt hóa dần dần.

Chỉ 2 năm sau ngày nền Đệ I Cộng Hoà được thành lập, nhiều trường trung và tiểu học đă được thành lập thêm. Số học sinh trung học đă tăng lên 40% và số học sinh tiểu học đă tăng lên 60%. Trường Quốc Gia Nông Lâm Súc thành lập năm 1955, sau đổi thành trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc. Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ, sau đổi thành Đai Học Kỹ Thuật Phú Thọ và Viện Đại Học Huế cũng được thàng lập vào năm 1957.

Chỉ 2 năm sau ngày nền Đệ Nhất Cộng Hoà được thành lập, nhiều trường Tiểu học và Trung học đă được thành lập thêm. Số học sinh tiểu học đă tăng lên 60% và số học sinh trung học đă tăng lên 40%.

4/ Về Nông nghiệp: Thành lập Khu Trù Mật, Hữu Sản Hóa Nông Dân.

Phong trào Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc của Cộng Sản dùng biện pháp đấu tố, tra tấn dă man và chém giết địa chủ để cướp đất của họ,nhằm tiêu diệt giới điền chủ và bần cùng hóa người dân, khiến cả trăm ngàn người dân vô tội bị chết chỉ v́ họ có vài ba mẫu ruộng. Trái lại, chương tŕnhCải Cách Điền Địa ở miền Nam do Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm thực hiện nhằm hữu sản hóa nông dân. Đối với điền chủ, Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm chỉ thị cho các viên chức địa phương trả tiền mua số đất vượt quá giới hạn một cách thỏa đáng, chứ không tịch thu, đấu tố như miền Bắc. Chương tŕnh này bị gián đoạn v́ biến cố 1/11/63 và được tiếp tục vào những năm 1971, 1972, 1973 (6).

5/ Về Kinh Tế và kỹ nghệ.

“Kế hoạch 5 năm” đầu tiên từ 57-61 được thực hiện để kỹ nghệ hoá đất nước đă làm gia tăng sự sản xuất lúa gạo và cao su. Khu Kỹ Nghệ Biên Hoà được thành lập. Nhiều nhà máy dệt, nhà máy giấy, nhà máy ván ép được xây cất và các viện bào chế dược phẩm được thành lập. Đường xe lửa xuyên Việt được tái lập.

6/ Cải tạo xă hội: Băi bỏ chế độ đa thê, Bài trừ tệ đoan xă hội.

Năm 1961 luật Gia Đ́nh được bàn hành, chế độ đa thê bị băi bỏ. Các tệ đoan xă hội như cờ bạc, hút sách v.v … bị bài trừ khiến xă hội trở nên lành mạnh. Đời sống kinh tế của người dân miền Nam ổn định và sung túc không như người dân miền Bắc phải sống dưới chế độ tem phiếu. 

7/ Về Tài Chánh: Thành lập Ngân Hàng Quốc Gia và Viện Hối Đoái.

Ngày 3/12/1954, Thủ Tướng Diệm kư sắc lệnh thành lập Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam một cách gấp rút để có thể hoạt động từ 1/1/1955, khi Hoa Kỳ viện trợ trực tiếp cho Việt Nam và Viện Hối Đoái để phụ trách các giao dịch về ngoại tệ.

Ng̣ai những thành qủa trên, Tổng Thống Diệm c̣n cho thành lập khu Trù Mật, khu Dinh Điền, thi hành Quốc Sách Ấp Chiến Lược và phát động Phong Trào Tố Cộng, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cũng đă ra bản Tuyên Cáo vào ngày 17 tháng 4 năm 1963 mở đầu chiến dịch Chiêu Hồi khiến cho Cộng Sản miền Bắc lo sợ. 

III/ Kết luận.

Về nước trong trong t́nh thế nhiễu nhương, đầy khó khăn, vậy mà ông đă ổn định được miền Nam, thu hồi được chủ quyền từ tay người Pháp và lập lên nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Việt Nam. Với một thể chế dân chủ tuy không được hoàn hảo như các nước tân tiến tây phương nhưng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm cũng đă đem lại cho người dân được hưởng một cuộc sống tự do dân chủ, no ấm và một nền giáo dục tốt đẹp, đầy tính cách nhân bản và khai phóng. Trong khi đó, miền Bắc, cho tới năm 1975  người dân vẫn c̣n phải sống dưới chế độ ngu dân, độc tài và đói khổ.

 Có thể nói, kể từ khi Nhật đầu hàng và trao trả độc lập cho Việt Nam cho tới bây giờ, chưa có một vị Tổng thống, Quốc Trưởng hay Chủ Tịch nước nào đạo đức, liêm khiết và hết ḷng v́ nước, v́ dân bằng Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. Và cũng kể từ khi Việt Nam được độc lập tới nay, cũng chưa có chính phủ nào thực hiện được những thành quả tốt đẹp cho quốc gia dân tộc như chính phủ của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm.

Có thể nói: Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm là người đă tái thiết miền Nam sau chiến tranh Việt Pháp 1946-1954, đă đưa miền Nam Việt Nam trở thành một quốc gia có một nền kinh tế tốt đẹp và một quân đội hùng mạnh. C̣n ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam ch́ lo phá hoại, lo chiến tranh và lo khủng bố, giết hại đồng bào miền Nam vô tội.

Không phải chỉ có người Việt Nam chúng ta mới mới kính trọng Tổng Thống Diệm mà nhiều người ngọai quốc trong đó có Giáo Sư Sử Gia Edward Miller và Sử Gia Henry Fairbanks cũng phải cộng nhận ông là một người có hoài băo thực hiện một nhà nước được xây dựng trên những giá trị tốt đẹp nhất của Tây Phương và khôi phục những giá trị cổ truyền tốt đẹp (của Đông Phương) làm nền tảng cho phương thức canh tân xứ sở.Tổng Thống Tưởng Giới Thạch th́ nói: “Một trăm năm nữa th́ Việt Nam cũng không thể t́m được một người như Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm” và Tổng Thống Eisenhower cũng phải công nhận ông là : Một người phi thường “He’s a miracle man”. Phó TT Hoa Kỳ Johnson cũng đă ca ngợi rằng: “Tổng Thống Diệm là một Churchill của Á Châu...Lịch sử xếp ông ta như là một trong những vĩ nhân của thế kỷ 20”.

 Từ ngày miền Nam xụp đổ người dân miền Nam đă nhận thức được ông Ngô Đ́nh Diệm là người thế nào và đâu là nguyên do thực sự đưa đến sự xụp đổ của miền Nam, th́ hầu như khắp nơi trên thế giới, nơi nào có đông người Việt tỵ nạn Cộng Sản cũng đều tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm một cách trang nghiêm và long trọng vào tháng 11 hàng năm để tưởng nhớ công ơn của cố Tổng Thống Diệm.

 Những việc làm của Tổng Thống Diệm không phải là không có khuyết điểm và thiếu sót. Nhưng với những thành quả mà ông đă đạt được, dân tộc Việt Nam sẽ đời đời nhớ ơn ông. Rồi đây, khi đất nước Việt Nam thanh b́nh và chế độ Cộng Sản không c̣n, chắc chắn sẽ có những kỳ đài, những quảng trường, những trường học, những đại lộ mang tên NGÔ Đ̀NH DIỆM, để tưởng nhớ  vị tổng thổng đầu tiên của Việt Nam đă vị quốc vong thân. 

Ls. Lê Duy San

 

 ***

 

 
  Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

L.m. Nguyễn Văn Khải - ĐHLKĐTDCNQ 08-11-12: Hiện t́nh đất nước