báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                             

 

Khui hồ sơ "Tối Mật": Mỹ chủ mưu thanh toán

anh em Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

My chu muu giet TT.Ngo Dinh Diem

 

Xin bm vào Link Audio Youtube này đ nghe đc bài viết và xem phim, nh:

https://www.youtube.com/watch?v=oar-3bvfNWQ&feature=youtu.be

Hoặc

bấm vào Link Audio Youtube dưới, có những phim, ảnh khác với phim, ảnh Link trên, nhưng có cùng bài đọc.  https://www.youtube.com/watch?v=hgYWfCxcL5Y

 
Phim tài liệu về Tổng Thống NGÔ Đ̀NH DIỆM (Phần 1)

https://youtu.be/fUi7Wrb_Ygw

 

https://youtu.be/m4-Bw60zbko
Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Sụp Đổ: Miền Nam Tự Do Sụp Đổ


Hậu Quả Việc Lật Đổ TT NGÔ Đ̀NH DIỆM (Gs Nguyễn Trần Quư p2/2)

https://youtu.be/q6_1QdW-0kA


2/11/2018 I CHẤN ĐỘNG: T́nh báo Mỹ tiết lộ lư do Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm bị lật đổ

https://youtu.be/j7tqiz2Zwkk


2/11/2018 I CHẤN ĐỘNG: T́nh báo Mỹ tiết lộ lư do Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm bị lật đổ

https://youtu.be/j7tqiz2Zwkk

 

 
  Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

L.m. Nguyễn Văn Khải - ĐHLKĐTDCNQ 08-11-12: Hiện t́nh đất nước