báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                             


Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

 ***

 

Hà Minh Thảo

Gương Ngô Đ́nh Diệm cho người Công Giáo Việt Nam

 

«Các tín hữu giảo dân có nhiệm vụ cho thấy đức bác ải trong chân lư là sức mạnh hữu hiệu nhất có thể biến đỗi thế giới, Tin Mừng là bảo đảm cho tự do và s điệp giải thoát. Các tin hữu giảo dân cỏ nhiệm vụ tham gia tích cực vào đời sổng chính trị, phù hợp với giảo huấn của Hội thánh, chia sẻ những lỷ do cỏ nền tảng vững chắc và các lư tưởng cao cả trong nền dân chủ và trong sự t́m kiếm đồng thuận sâu rộng với tất cả những người quan tâm bảo vệ sự sổng và tự do, bảo vệ chân lư và thiện ích của gia đ́nh, t́nh liên đới với người túng thiếu và sự t́m kiếm công ích». Đó là lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi trong buổi tiếp kiến sáng 21.05.2010 dành cho 100 tham dự viên khóa họp toàn thể lần thứ 24 Hội Đồng Ṭa Thánh về Giáo Dân nhóm từ ngày 20 đến 22.05.2010 về chủ đề ‘Chứng Nhân Đức Kitô Trong Cộng Đồng Chính Trị’.

I- GIÁO DÂN NGÔ Đ̀NH DIỆM.

Trưa ngày 01.11.1963, nhân dịp nghỉ Lễ Các Thánh Nam Nữ, tôi đạp xe đi đến Đất Thánh để viếng nơi an nghỉ của các Sư Huynh Ḍng Lasan. Nhưng tới ngả tư Cộng Ḥa và Nguyễn Trăi, các quân nhân buộc phải quay về... Sau đó, qua đài phát thanh Sài G̣n, người dân nghe các tướng tá kể lại các trọng tội mà nhà nước cùng báo chí Mỹ lẫn Hà Nội cộng sản gắn cho Tng Thống dân c Ngô Đ́nh Dim. Sau đó, từng người trong họ xướng danh ḿnh. Đươc đào tạo bới thực dân Pháp, nay được phục vụ bọn thực dân M, h mơ thành những tướng văn vơ vẹn toàn. Nhân danh Quân Đội Vit Nam Cộng Ḥa để đảo chánh, họ làm ô nhục tập thể Quân Nhân v́ ‘quân nhân chỉ phục vụ Tổ Quốc, chứ không làm chính trị đảng phái. Hơn nửa, tin của CIA (Central Intelligence Agency, Trung Ương T́nh Báo Hoa Kỳ) cho và quyền họ ban cho nhau khiến họ quên đi ‘Huynh Đệ Chi Binh đ phải giết và thủ tiêu xác các Đại Tá Hô Tấn Quyền, Tư Lệnh Hải Quân, và Lê Quang Tung, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt... cùng các ‘chiến hữu’ khác.

Con Người Cao Thượng.

Trái với những hành động ác nhân đó, giáo dân Gioan Baotixita Ngô Đ́nh Diệm, hành xử quyền Tổng Thống dân cử và Tng Tư Lịnh Ti Cao Quân Đội, đă đi xử với ‘thuộc cp’ khi Đại Tá Nguyễn Hữu Duệ gọi điện thoại xin phép Tổng Thống đem xe thiết giáp lên Bộ Tổng Tham Mưu để bắt các tướng và dẹp đảo chính. Nhưng Tổng Thống không cho. Hiện diện bên Tổng Thống lúc đó, ông Cao Xuân Vỹ nhắc lại: «Chính tôi nghe điện thoại của ông Duệ và tŕnh lên Tổng Thống. Ông la tôi: Các anh muốn ǵ? Ở với tôi bấy lâu mà không hiểu ư tôi sao? Dân Nghệ An các anh chỉ thích làm loạn. Đem quân đội chống quân đội là cách bảo vệ Tổ Quốc hả?

-Tôi thưa: Nhưng người ta đánh ḿnh th́ ḿnh phải đánh lại chứ Tổng Thống. Chẳng lẽ để phải chết sao?

-Ông quát lên: Chết th́ đă sao!

Đúng, đối với Ông chết th́ đă sao. Nhưng đối với chúng ta th́ cái chết của Ông là cái chết dần của Miền Nam. Ông c̣n nói Quân Đội là để bảo vệ Tổ Quốc chứ không phải để bảo vệ cá nhân Tổng Thống.

Ông bảo tôi liên lạc với ông Trương Vĩnh Lễ, Chủ Tịch Quốc Hội yêu cầu cho triệu tập Quốc Hội đ ông ra từ chức trước Quố Hội, ḥng tránh đổ máu.  Nhưng tôi gọi ông Lễ 4 lần không được.

Lúc y, không phải chi có Lữ Đoàn Pḥng Vệ Phủ Tổng Thống xin lên tấn công tổng hành dinh của nhóm đảo chính. Mà c̣n có cà một Đại Đội Biột Kích thuộc Lực Lượng Đặc Biệt đi hành quân ở Tây Ninh vừa về đến Sài G̣n cũng báo cáo là lực lượng pḥng vệ của các tướng đảo chính ở Tổng Tham Mưu rất yếu, đại đội biệt kích xin phối hợp với 2 tiểu đoàn của Lữ Đoàn để đột kích vào băt hết các tướng đảo chính. Tướng Phạm Văn Phú, lúc ấy c̣n là Thiếu Tá (vị này tử tiết ngày 30.04.1975), đă tiếp xúc với tôi về việc này. Nhưng như vừa nói, Tổng Thống không chấp thuận.

Tinh Thần Phục Vụ và Xây Dựng.

Kitô hữu Ngô Đ́nh Diệm xây dựng Miền Nam Việt Nam trở thành một quốc gia dưới Chính Thể Cộng Hoà, bao gồm các đặc tính độc lập, tự do và dân chủ. Do đó, Việt Nam Cộng Ḥa được cộng đồng quc tế công nhận và nể nang v́ với Sài G̣n, thủ đô, được mệnh danh là Ḥn Ngọc Viễn Đông. Ông đă gây dựng nước Việt Nam Cộng Ḥa từ một đống tro tàn và những hệ lụy của những năm tháng chiến tranh điêu linh, những tàn tích của thực dân và phong kiến, với các tệ nạn xă hội (cờ bạc, măi dâm, á phiện). Chỉ trong một thời gian ngắn, Ông đă ổn định được cuộc sống cho gần một triệu người từ miền Bắc di cư vào Nam tránh nạn cộng sản. Toàn thể lănh thổ Việt Nam Cộng Hoà đă được b́nh định. Những thành công này đă được Hành Pháp và Lập Pháp Hoa Kỳ tán thưởng qua cuộc công du Liên Bang này năm 1957.

Ngoài những ổn định chính trị và quốc pḥng, các lănh vực kinh tế, giáo dục được chú trọng và phát triển một cách nhịp nhàng, với những thăng tiến xă hội. Quốc dân đồng bào từ phía Nam vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau sống trong cảnh thanh b́nh no m.

Hiến Pháp ngày 26.10.1956 đă ghi dấu bước tiến lịch sử, trên hành tŕnh xây dựng một Đất Nước Cộng Ḥa, được soạn thảo với những kế hoạch và dự liệu hầu phục vụ nhân phẩm và quyền sống con người. Tài năng của Ông, một lănh tụ ngoại hạng, đă vượt qua bao khỏ khăn hiểm nguy. Đạo đức của một lănh tụ liêm khiết, thanh bần, đă giúp ông tuyệt đối tôn trọng nền tàng đạo đức dân tộc và luật pháp. Ông đă uy dũng, hiên ngang xây dựng cơ đồ cho sự trường tồn của một Việt Nam thực sự tự do, dân chủ.

          C. Đôi Lời Chân ThànhTừ Một Giảo Dân Làm Chính Trị.

1-Tại Dinh Gia Long, ngày Quốc Khánh 26.10.1963, đă có một không khí khác biệt. Sau những lời chúc từ của đại diện các cơ quan, đoàn thể, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm chỉ đáp từ rất vắn tắt, rồi đột nhiên, với một giọng cương quyết, nhấn mạnh từng chữ và tuyên bố: «T́nh thế biến chuyển, vận nước đôi thay ra sao, sử sách sau này sẽ ghi rơ... Riêng vế phần tôi, nếu tôi tiến, các ông hăy theo tôi, nếu tôi lùi các ông cứ giết tôi. Nếu tôi chết các ông hăy theo gương tôi!». Nói xong, Tống thống cáo từ, rồi rút lui. (Viết theo lời kể của ông Cao Văn Chiểu, nguyên dân biểu nền Đệ I Cộng Ḥa)

[Lưu ư: Việt Cộng vô luân đă thay câu ‘Nếu tôi chết các ông hăy theo gương tôi!’ bằng ‘Nếu tôi chết các ông hăy trả thù cho tôi!’ Chúng lường gạt đồng bào là ông Diệm không biết tha thứ, chỉ lo ‘trả thù, không noi gương Đức Kitô.]

2-Ông Diệm tâm sự: «Tồi không phải là thẩn thánh, tôi chỉ là một người b́nh thường, tôi chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm việc, một ḷng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc».

3-Ngày 17.09.1955, khi chủ tọa Lễ Khánh Thành Đập Đồng Cam (Tuy Ḥa) Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă tiên tri để cảnh cáo đồng bào: «Nếu Việt Cộng thắng, th́ Việt Nam sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh của Trung Cộng. Hơn nữa, toàn dân sẽ phải sống măi măi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đ́nh, vô tổ quốc, vô tôn giáo».

[Chúng ta nghĩ sao khi thời hạn năm 2020 đang đến? Nhiều người cho rằng đó là mật ước do Tàu Cộng đặt ra và tuyên truyền. Chúng tôi cũng muốn tin như vậy, nhưng đề pḥng vẫn hơn. Cộng đảng biết chọn sắt thép Formosa hơn đời sống người dân 4 tỉnh Miền Trung chưa làm sáng mất chúng ta sao?]

II. Sự THẬT NGÀY ĐẢO CHÍNH 01.11.1975.

Các Tài Liệu Chứng Minh Sự Thật.

Năm 1991, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xuất bản ‘Foreign Relations of the United States' Tập IV, 1961 - 1963, về việc tồ chức đảo chánh này. Năm 1995, ‘In Retrospect, Tragedy and Lesson of Vietnam’, hồi kư của Bộ Trưởng Quốc Pḥng Robert S. McNamara được xuất bản. Năm 1998, Thư Viện John F. Kennedy công bố bộ băng thu tại ṭa Bạch Ốc dài 37 giờ, ghi lại những phát biêu của Tổng Thống Kennedy về cuộc đảo chánh. Ba tài liệu đă cho thấy sự thật lịch sử.

Ồng McNamara viết sự kiện tại Ṭa Đạch Ốc như sau khi nghe tin Ông Diệm đă bị giết: «Lúc 9 giờ 30 ngày 02.11.1963, chúng tôi gặp Tổng Thống để tiếp tục cuộc họp chiều qua, thảo luận về các biên cố. Lúc bắt đầu, chưa ai rơ số phận Ông Diệm và Ồng Nhu ra sao. Sau đó, Mike Forrestal từ Pḥng T́nh H́nh tông cửa chạy vào. Trạm CIA tại Saigon báo cáo rằng họ được các nhân vật đối tác của Saigon cho biết hai anh em Ông đă tự vẫn ‘trên đường đến Bộ Tổng Tham Mưu. Nhận được tin này, mặt Ông Kennedy tái xanh. Tôi chưa bao giờ thấy ông xúc động mạnh đến như thế. Cái chết của hai người ‘đă làm cho ông buồn bực về cả phương diện luân lư lẫn tôn giáo... làm lung lay ḷng tin tưởng... về những ǵ ông đă khuyến cáo liên quan đên Nam Việt Nam».

Đọc xong bản tin, Ông Kennedy nghĩ đến ảnh hưởng ca cái chết của hai người có tác dụng xấu ngay trong nước và ở hài ngoại… Rằng sau hai mươi năm phục vụ quê hương Việt Nam, sinh mạng Ông Diệm không thể kết thúc như vậy. Đó cũng giống như lời Mao Trạch Đông đă nói với Edgar Snow khi đến phỏng vấn năm 1965 rằng Hoa Kỳ không chịu nghe lời Ông Diệm. Mao cho biêt Ông và Hồ Chí Minh đu nghĩ răng Ông Ngô Đ́nh Diệm là người có tài. Rốt cuộc, ông hỏi rằng sau khi giết Ông Diệm th́ chuyện giữa Thiên Đàng và Địa Ngục có b́nh yên không? Những ám chỉ trong lời nói cùa Mao về các biến cố tại Việt Nam ch được biết sau khi cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng mở văn khổ cùa họ, nhưng quan trọng hơn, câu nói đó đang tạo rất nhiu vân đề. Sự xúc động lớn nhất là Hoa Kỳ phải đối phỏ với một khoảng trống chính trị hoàn toàn ở Nam Việt Nam và không có căn bản nào đề xúc tiến về bất cứ tiến tŕnh nào phù hợp với các mục tiêu của Hoa Kỳ.’

Chiều hôm 02.11.1963, Ông Kennedy và vợ con dùng trực thăng bay về ngôi nhà mới ở Rattlesnake Mountain. Khi dùng cơm, Bà Mary Gimbel, một người bạn, đă nói với ông về Ông Diệm và ông Nhu: - Họ đúng là những nhà độc tài.

Ông Kennedy tr lời: - Không, họ ở trong một t́nh trạng khó khăn. Họ đă làm cái tốt đẹp nhất mà họ có thể làm cho quê hương họ. (Richard Reeves, President Kennedy, Profile of Power, Touchstone, New York 1994, tr. 651).

Ngày 22.11.1963, Tồng Thống Kennedy bị ám sát tại Dallas (Texas). 

Ngụy Tạo Nguyên Nhân Để Giết Người.

Ngày 09.05.1961, Phó Tổng Thống Mỹ Lyndon Johnson, khi đến Việt Nam, đă gặp Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Bắt đẩu câu chuyện, ông ca tụng Ông Diệm là một Churchill của A Châu: «Đối với thế đứng ca Hoa Kỳ tại Á Châu, Tồng Thống Ngô Đ́nh Diệm là nhân vật, là người bạn không thể thiếu được». Nhưng, khi trở về Mỹ, ông lại báo cáo cho ông Kennedy và các nhân vật chính trị cao cấp: «Ông Diệm vẫn giữ vững lập trường không có quân chiến đấu Mỹ ở Việt Nam, trừ phi cộng sàn Hà Nội xua quân tràn qua vĩ tuyến 17 một cách đại quy mô như cộng sản Bắc Hàn đă làm qua vĩ tuyến 38 năm 1950». Do lập trường cương quyết bảo vệ Chủ Quyền Quốc Gia, Tông Thống Ngô Đ́nh Diệm đă luôn hy sinh đ tranh đấu cho sự Độc Lập Dân Tộc và, hôm đó, đă bày tỏ với ông Johnson là quan điểm chính phù Việt Nam rất biết ơn sự viện trợ quân sự và cố vấn Mỹ. Nhưng, việc gửi quân đội tác chiến đến Việt Nam, Ông cương quyết từ chối: «Nếu quư vị mang Quân Đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào đây với dân tộc tôi?

Với người Việt, h́nh ảnh hăi hùng Quân Đội Viễn Chinh Pháp c̣n ghi sâu trong tâm trí họ. Sự hiện diện cùa Quân Đội Mỹ sẽ làm cho dân chúng dễ tin theo những lời tuyên truyền của cộng sản. Sự can thiệp của bất cứ quân đội ngoại quốc nào vào Việt Nam cũng đem lại sự bất lợi cho Việt Nam, v́ làm cho cuộc chiến đấu của chúng ta mất chính nghĩa. Tháng 11.1961, Đại Sứ Frederick Nolting được yêu cầu từ ṭa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Diệm về vấn đề quân chiến đấu Mỹ (được xem như ‘chia sẽ trách nhiệm’). Ông Diệm trả lời: «Chắc Đại Sứ cũng hiểu, những đề nghị ấy đụng chạm tới vấn đề trách nhiệm của Chính Phủ Việt Nam, Việt Nam không muốn là một nước bị bảo hộ (Vietnam does not want to be a protectorate)».

Ḷng yêu nước và sự sáng suốt của một giáo dân, Ông Diệm biết chắc sự hiện diện trên Quê Hương Việt của lính chiến Mỹ sẽ làm mất Chính Nghĩa Tự Vệ, băng hoại nhiều gia đ́nh và xă hội cùng khủng hoảng kinh tế (sản xuất đ́nh trệ, lạm phát gia tăng...). Ngoài ra, đó sẽ là lư do đề chiến tranh leo thang bởi Nga-Hoa sẽ cung cấp súng đạn cho Bắc Việt xâm lăng như tuyên truyền ‘chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc’.

Những tiên đoán của ông Diệm đă xảy ra đúng như vậy và ngày 30.04.1975, Việt Nam Cộng Ḥa bị xóa tên và, Sài G̣n, Ḥn Ngọc Viễn Đông, từ đó, mang tên một xác chết. Thật đáng ‘đánh đ̣n’ linh mục đảng viên huỳnh công minh đôi tên Tông Giáo Phận Sài G̣n thành TGP tp.hồ chí minh.

Ép Tồng Thống Ngô Đ́nh Diệm không được, các tên thực dân Mỹ ‘đàn em’ của Tồng Thống Kennedy (một lănh đạo không lập trường) tạo ra vụ ‘Đàn Áp Phật Giáo’ mà, nếu do chính họ dựng nên vụ nổ ở Đài Phát Thanh Huế ngày 08.05.1963 th́ họ đă biết ai là thủ phạm, chúng ta không muốn tranh luận v́ chất nổ đó Quân Đội Cộng Ḥa lẫn khủng bô Việt Công đều không có.

Ngày 07.06.1963, Bà Ngô Đ́nh Nhu lên tiếng tố cáo người Mỹ đă cố t́nh nhúng tay vào, tạo nên vụ biến động này và thúc đẩy cho ngày một thêm trầm trọng, phức tạp thêm, nhằm khuynh đảo chính quyền Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm vi Tổng Thống cương quyết không chấp nhận chính sách can thiệp chính trị và quân sự của người Mỹ, là chính sách đi ngược lại ư nguyện và quyền lợi dân chúng Việt Nam.

Ngày 11.06.1963, Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài G̣n, để phàn đối cái gọi là ‘chính sách kỳ thị tôn giáo cùa chính phủ’. Đâu là ‘sự thật’ v́, theo nghĩa thông thường, ‘tự thiêu’ là tự ḿnh châm lửa đốt ḿnh v́ một mục đích nào đó. Thế mà, đến nay đă 53 năm qua, qua h́nh ảnh, người ta vẫn cho là Thượng Tọa bị đốt. Ngoài ra, vai tṛ tuyên truyền các nhà báo Mỹ đă bi thảm hóa vụ này qua các h́nh ảnh. Sự kiện này xảy ra khi Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đang dự Thánh Lễ do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn B́nh, Tổng Giám Mục Sài G̣n cử hành để Cầu Hồn cho Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Thánh Lễ vừa dứt, ông Bùi Văn Lương, Bộ Trưởng Nội Vụ báo ‘ác tin’ cho Tổng Thống. Người rất buồn v́ thương tiếc nạn nhân và nói ‘có ǵ mà phải làm như vậy!’

Là một giáo dân đạo đức, Tổng Thống thấy ḿnh có trách nhiệm. Lịch sử vẫn c̣n đó và đang tiếp diễn: Các chùa chiền được ông Diệm giúp đờ xây cất vẫn hiện diện và ông Hồ ngày càng được thỉnh lên bàn thờ tại các chùa, bên cạnh Đức Phật. Ngày 08.09.2016, chùa Liên Tŕ, quận 2 Thành Hồ bị bọn cầm quyền dùng vũ lực để cưởng chế và đập phá. Thầy trụ tŕ ‘bị’ chở đi cứu cấp.

Cuộc Đảo Chính 01.11.1963 được ‘bật đèn xanh’ bời công điện số 243 do Roger Hilsman, Vụ Trưởng Viễn Đông Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gửi cho Đại Sứ Henry Cabot Lodge, ngày 24.08.1963 (tóm ư): ‘Chưa rơ quân đội đề nghị thiết quân luật hay Ông Nhu lừa họ làm vậy, để đập phá chùa chiền với Cảnh Sát và Lực Lượng Đặc Biệt và đổ tội cho quân đội. Chính quyền Mỹ không chấp nhận để quyền lực trong tay Ông Nhu. Cho Ông Diệm cơ hội để loại Nhu và vây cánh và thay thế bằng những nhân vật chính trị và quân sự tốt nhất. Nếu Diệm vẫn ngoan cố và từ chổi, chúng ta phải tính tới khả năng không giữ chính ông Diệm’

Công điện đánh dấu sự thay đồi chính sách này được đưa ra vào một ngày thử Bảy khi Tổng Thống Kennedy, Phó Tồng Thống Johnson, Ngoại Trường Rusk, Bộ Trưởng Quốc Pḥng McNamara, cố vấn An Ninh Quốc Gia McGeorge Bundy và Bộ Trường Tư Pháp R. Kennedy đều đi vắng. Dù không hài ḷng với lời lẽ trong điện tín, ông Kennedy và các nhân vật trọng yếu Hoa Kỳ khác đă có thái độ 'tùy cơ ứng biến' với t́nh h́nh ở Sài G̣n trong các cuộc họp liên tục sau khi công điện 243 được gửi đi.

Sau khi Ông Diệm và cố vấn Nhu bị sát hại, Tồng Thống Kennedy nói: «Tôi cảm thấy tôi phải chịu phần trách nhiệm lớn đôi với vụ việc, băt đâu với công điện hồi đầu tháng Tám trong đó chúng tôi gợi ư đảo chính. Theo tôi, công điện đó đă được viết ẩu và lẽ ra không nên gừi nó đi vào thứ Bày.

« Đáng ra tôi không nên đồng ư mà không có hội nghị bàn tṛn đề nghe ư kiến cùa ông McNamara và Tướng Maxwell Taylor ». Các tài liệu giải mật gần đây cho thấy Tng Thng Kennedy đồng ư phải lật đồ người đồng nhiệm ở Sài G̣n, Ông Ngô Đ́nh Diệm, hồi năm 1963.

Giết Người Vô Tội Để Đi Tới Việc Mất Nước.

Thi hành công điện đó, Lodge trao quyền cho Lucien Conein, đặc vụ CIA, để ‘chỉ huy’ các tướng đảo chính do Trân Văn Đôn đứng đầu và, sau đó, chi tiền. Dương Văn Minh hay Đôn chỉ là những tướng háo danh, chứ được CIA tin cậy chính là Trần Thiện Khiêm, sau là Nguyễn Văn Thiệu. Các phàn tướng Thiệu, Khiêm đă phải chịu áp lực cùa Kissinger đ kư Hiệp Ước Paris 27.01.1973 mà Việt Cộng đă xé nó khi tiến chiếm Việt Nam Cộng Ḥa, với sự chứng kiến của hắn và Lê Đức Thọ (hai khôi nguyên Nobel Ḥa B́nh 1973, Kissinger lănh tiền và Thọ ‘chê’ không nhận) và, ngày 30.04.1975, anh hùng cách mạng 1963 ‘Big' Minh, Tổng Thống ‘vi hiến’ ra lệnh cho quân nhân Cộng Ḥa buông súng và giao Miền Nam cho cộng sản.

Trở lại ngày 02.11.1963, khoảng 10 giờ, Đài Phát Thanh Sài g̣n loan tin vắn tắt ‘Anh em ông Diệm bị bắt tại Chợ Lớn, và đă tự từ!’ Dư luận không tin là Nhị Vị tự sát v́ ai cũng biêt: Tổng Thống Diệm và bào đệ là những người ngoan đạo, mà đạo Thiên Chúa cấm tự sát. Hơn thế nữa, sau đó, những h́nh ảnh cho thy tay hai ông bí trói th́ làm sao tự từ?

{Trong cuộc họp báo ngày 18.05.2016 tại Yên Bái, Thiếu Tướng Công An Đặng Trần Chiêu, Giám Đốc Công An Tỉnh, cho biết hai lănh đạo tỉnh bị bắn chết trong pḥng làm việc bởi Đ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tinh. Sau đó, ông này tự sát bằng một viên đạn ‘xuyên từ sau gáy ra trước. Đạn đạo này gây khả nghi là ông Minh bị người khác bằn. Nên khi Tưởng Chiêu xác định ‘Do đối tượng gây án đă tử vong nên không khởi tố vụ án theo quy định. Sau đó, một thiếu tướng khác tên Hồ Sỹ Tiến đă nói ngược lại là ‘dù nghi can đă chết nhưng vẫn phái khởi to để làm rơ nguyên nhân và kết luận vụ việc một cách thận trọng. Cuối cùng, đến nay, gần 6 tháng, nội vụ đă rơi vào quên lăng, đúng như lời Chiêu?}

Nhận được hung tin hai cậu chết đau đớn như vậy, Linh Mục p.x Nguyễn Văn Thuận liền đến gặp mẹ, Bà Ngô Đ́nh Thị Hiệp. Bà an ủi con bằng những ngôn từ chính xác để đưa con về với thực tế. Bà dẫn con đến bàn làm việc, mở ngăn bàn và rút ra một tờ giấy. Bà lại đưa con vào nơi cầu nguyện của gia đ́nh và nhẹ nhàng nói: « Bây giờ chính là lúc con đọc tờ này mà mẹ đă cất giữ một thời gian dài ». Cha Thuận đứng lại để đọc và nhận ra ngay đó là chữ viết cùa cậu Diệm...

Đây là văn kiện ghi những lời mà cậu đă hứa, như một ‘oblat’ ngày 01.01.1954 tại Tu Viện André ở Bruges (Vương Quốc Bĩ, Ḍng Thánh Benoit). Văn kiện ghi rơ tên ḍng là Odilon. Hai tay Cha bắt đẩu run v́ cậu đă chọn tên của Thánh được mừng lễ ngày đầu tháng giêng. Một sự chọn lựa mang tính tiên tri v́ Thánh Odilon là Thánh Bồn Mạng cho nhừng người tị nạn và cậu Diệm đă n lực để chu toàn sứ nhiệm trong tám năm (1954-1962) việc tiếp đón và an cư lạc nghiệp cho hơn 800 ngàn người t́m Tự Do từ Bắc vô Nam... Bà Hiệp nói khẻ với con: « Cậu ca con hiến trọn đời cho Đất Nước. Như vậy, không có điều bất thường khi cậu phải chết v́ lư tưởng đó. V́ là ẩn sĩ, cậu cũng đă hiến đời sống cho Thiên Chúa. Do đó, cũng không ǵ quá đáng khi cậu phải ra đi khi Người gọi cậu về Nhà Cha ».

III. PHÀN CHỦNG TA, HĂY NOI GƯƠNG NGƯỜI. 

 Trên Quê hương,

Sau ngày 30.04.1975, sự ra đời cùa cái gọi là Đàn Két, bao gồm các linh mục quốc doanh (những giáo sĩ, từ con người được đồng bào cho xuống hàng xí nghiệp để tạo lợi nhuận cho đảng và nhà nước cộng sản). Những tu sĩ (không có thánh chức Linh Mục) và giáo dân th́ có giá ‘bèo’ hơn. Muốn phá đạo, cộng sản trả lương, bằng tiền thuế đồng bào đóng, để các linh mục vi phạm Giáo Luật, làm gương xấu cho giáo dân. Huỳnh Công Minh cần ǵ phải để Lê Hiếu Đằng, người quảng cáo cộng sản ở Đại Học Luật Sài G̣n, chuẩn nhận rằng linh mục ‘hợp luật’ để làm đảng viên và đại biểu quốc hội. Trước khi ĺa đời, ông Đẳng mới biết ḿnh rao hàng giả: phi dân chủ, hèn với giặc, ác với dân...

Bao nhiêu bất công đă gởi tặng cho các linh mục ‘chui’ khi một vị ‘gốc Huế’ được nhà nước cộng sản ‘o bế’ muốn bôi nhọ Cha Phan Văn Lợi bằng từ ‘linh mục chui’ (khi giảng Tĩnh Tâm 2000 tại Giáo Triều, Đức Cha Thuận có kể chuyện này) khiến nhiều cựu sinh viên Công Giáo bị mắc bẩy lên tiếng chê các linh mục ‘chui’ v́ không cập nhật hóa hiện t́nh Giáo Hội đau thương Việt Nam, nên cần phải giải thích là tất cả những linh mục được phong chức trước 30.04.1975 đều là linh mục ‘chui’, tức không có phép nhà nước cộng sản mà chi được chọn bởi giám mục ban Bí Tích Truyền Chức Thánh.

Đó là một vài chuyện buồn và thật ‘đáng tiếc’ nơi Quê Nhà, nơi không có Sự Thật, Công Bằng, Tự Do và Bác Ái. Không có 4 yếu tố này th́ đừng nói Ḥa B́nh như Việt cộng tuyên truyền láo. Lời chê các linh mục ‘chui' là một hành động không bác ái.

B, Nơi hải ngoại

Lời tiên tri.

Biết sự tạo phản của các tướng được thuê mướn bởi bọn thực dân Mỹ (những tên dùng tiền viện trợ nước ḿnh cho nước khác, thường là những nước nghèo, để áp buộc chính phủ những nước này phải hành động theo ư chúng), Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm tâm sự với những người thân tín, với giọng buồn tiếc ‘sau khi Ông bị đảo chính, quân Mỹ sẽ được đưa vào Việt Nam và, khi họ thua, những người đảo chính cũng phải chạy theo’. Lời tiên đoán này đă xảy ra chẳng những đúng như vậy mà c̣n tệ và nguy hiễm hơn.

Sự phân hỏa do Mỹ và cộng sản thả câu.

Các tướng Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm, sau khi từ chức tồng thống và thủ tướng, được CIA buộc rời Việt Nam ngày 25.04.1975 đến Đài Bắc (Trung Hoa Dân Quốc hay Đài Loan). Sau đó, Khiêm được đi Hoa Kỳ và Thiệu đi Anh Quốc, sau đó, mới đến Hoa Kỳ và qua đời tại đây. Trong thời gian đầu, nhiều tướng khó t́m được việc làm do chính ḿnh chê việc hay bị từ chối v́ người Mỹ không thể mướn một tướng đi lái xe. Do đó, họ có giờ tranh luận về sự mất Quê Hương.

Chuyện tướng ‘hề’ (từng đứng ra ‘đă đăo độc tài’ trong nhóm sinh viên chống ông) Nguyễn Khánh tố cáo ông Thiệu lấy và đem đi 16 tấn vàng, không phải từ Ngân Khố mà được lưu trừ ở Ngân Hàng Quốc Gia. Việt cộng đă lấy cắp số vàng này cho chúng hay giao cho Liên Xô. CIA chia rẽ bằng cách tung tin tướng này hay tướng nọ được chúng liên lạc đề làm việc này hay việc khác.

Sau đó, khi Việt Cộng nhận được dồi dào mỹ kim do viện trợ hay đồng bào tị nạn gởi về, chúng dùng số ngoại tệ này và, với Nghị Quyết 36, đề mua chuộc thành viên các hội đoàn đ lũng đoạn các tập thể này. Tiếp theo, các Việt Cộng cử Bộ hay Thứ Trưởng sang Mỹ để chiêu hồi những sĩ quan trung câp tị nạn về giúp nước do đảng cộng sản lănh đạo.

Đem Đạo vào Đời đế cứu Đời.

Đó là nguyên tc chính đáng phải có, nhưng vẫn thấy những Cộng Đoàn Công Giáo hiện hữu những hiện tượng và các giáo dân hành động đem ‘Đời vào Đạo’ là điều không phù họp và sai trái.

a-Giảo Xử hay Cộng Đoàn không phải là mội Hiệp Hội.

Giáo Xứ hay Cộng Đoàn là một tập thể qui tụ các giáo dân Công Giáo đến khi hội đủ các điều kiện Giáo Luật định, Giám Mục Giáo Phận cử linh mục đến để tồ chức việc sống Đạo cho các giáo dân này. Cha Sờ hay Tuyên úy, đồng dạng với Đức Kitô, nhờ Đức Tin, tuyên bố ‘Này là Ḿnh Thầy và này là Máu Thầy’ để nuôi chúng ta. Linh mục được Thiên Chúa ban nhiều hồng ân để chu toàn nhiệm vụ nặng hơn giáo dân. Thiên Chúa là Đấng công b́nh tuyệt đối. Tại Hội Đồng Mục Vụ, ư kiến giáo dân hay linh mục khác chỉ cỏ tính cách cố vấn và ư kiến Cha Sở hay Tuyên ủy mới có giá trị quyết định.

Hiệp hội được thành lập do ư chí như nhau của mọi hội viên, nên quyền và nghĩa vụ từng người ngang nhau. Các thành Viên Ban Điều Hành có quyền hành nhiều hơn là do các hội viên khác ủy nhiệm và có trách nhiệm lớn hơn.

b-Tuân thuận các phán quyết cùa thẩm quyến tài phản.

Khi nhờ một cơ quan tài phán phân xử tranh chấp giữa ḿnh và đệ tam nhân th́ khi phán quyết được đưa ra ḿnh phải tuân thuận và thi hành. Những nhận xét hay lư do của ḿnh thường có tính cách chủ quan hay không đủ hiu biêt chuyên môn...

c-Luật Đạo phù hợp với Luật Thiên Nhiên,  nên nếu đem áp dụng vào Đời th́ sẽ cứu được Đời. Thí dụ: Tổng Thống Mỹ Obama phản đối Tồng Thống Phi Luật Tân Duterte đă để cảnh sát hạ sát kẻ buôn á phiện không xét xử. Đó là điều chúng ta cũng phản đối. Nhưng, tại Hoa Kỳ, chi cn luật được Lập Pháp lưỡng viện thông qua th́ người Mỹ có thể phá thai, nạo thai khi thai nhi đă thành nguyên h́nh người bng bẻ tay, căt đâu th́ sao? Đó là tội ác trái luật Thiên Nhiên. Do đó, bà Clinton, dù được Obama ‘hết thời’ ủng hộ ra mặt, vẫn bị thất cử tổng thống không phải ỉà điểu lạ.

d. Tại nhiều Giảo Xứ và Cộng Đoàn Ṭng Nhân, người Công Giáo Việt Hải Ngoại đă mang những nguyên tắc Đời vào để giải quyết việc Đạo như tranh chấp, nghi ngờ nhau về ngân quỹ... Trong Năm Thánh Ḷng Chúa Thương Xót, người ta đọc kinh do Đức Thánh Cha Phanxicô viết nhân dịp này đă nêu tên các ‘người không tốt’ như ông Giakêu và Mathiêu, người đàn bà ngoại t́nh và bà Mađalêna và ông Phêrô khóc than sau khi chối Chúa cùng người trộm lành biết thống hối... Tất cả đêu được hưởng Ḷng Thương Xót Chúa nơi Thiên Đàng và được tuyên phong Hiển Thánh như Phêrô, Mathiêu, Mađalêna.

Đối với chúng ta, Thiên Chúa cũng chờ để tha thứ và Người cũng mong muốn chúng ta cũng săn sàng ḥa giải và tha thứ với tha nhân đồng bào.

KÉT LUẬN.

Tại vài giáo xứ và cộng đoàn ṭng nhân, trước kia, hàng năm, nhân dịp Lễ Chư Thánh Từ Đạo Việt Nam, Thánh Lễ trọng thể được hiệp dâng bởi con cháu các Thánh, tiếng ca hát họp với tâm t́nh người Việt. Ngày nay, vắng mặt nhiều tín hữu, Thánh Lễ vẫn trọng thể, nhưng thiếu lời ca ‘oai hùng’ để tán tụng các Thánh đă tưới máu Tử Đạo trên Quê Hương.

Ngày 02.11.1963, các phản Tướng giết Ông Ngô Đ́nh Diệm để trao Việt Nam Cộng Ḥa cho Mỹ điều động ‘những nhân vật chính trị và quân sự tốt nhất’ (x. công điện số 243) để đưa đến ngày 30.04.1975. Không đoàn kết, tương trợ lẫn nhau... thời gian 2020 gần kề... nếu Việt Nam giống như Tây Tạng th́ phải nhớ rng, ngày nay, chúng ta có nghe đến Giáo Hội Tây Tạng không?

Ngậy 20. 11. 2016, Lễ Chúa Kitô Vua. Bế Mạc Năm Thánh Ḷng Thương Xót tại Vatican.

Hà Minh Thảo


 

 

 
  Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

L.m. Nguyễn Văn Khải - ĐHLKĐTDCNQ 08-11-12: Hiện t́nh đất nước