VIT NAM : 30/04/1975!
HOA KỲ : 06/01/2021!

(Trích "TIẾNG HỜN SÔNG NÚI" sắp in)

Ghi nh ngày phó TT Mike Pence quyết đnh cho Biden đc c dù c̣n 4 tiu bang chưa gii quyết xong v phiếu bu.

Ti qua vn vt c̣n vui
Sáng nay tr
i đt ngm ngùi bun đau
Ai làm băi bi
n nương dâu
Sao đem l
 đến tinh cu mà gieo!?
Cu
i cùng mang được ǵ theo
Mà giàu gian trá, mà nghèo nhân luân!?
Sao không ng
 l cơi trn
Ch
 là mt trm dng chân l hành?
Dù bao danh l
i vây quanh
Cũng tay không v
i mt ḿnh mà đi!
Ngàn năm n
ếu đ li th́
Đ
 câu THƯƠNG TIC thơm ghi li đi
Ch
 đng lưu xú ai ơi...
BÀY LĂM - HAI M
T muôn li ma mai!!!

Ngô Minh Hằng

Ngày 6.01.2021

ĐƯỜNG THU

Sương đng cành thu trng mc meo
Con đ
ường thiên lư dáng cong queo
M
t b đá núi cao vi vi
Đôi c
m hoa rng thp to teo
Bát ngát mây tr
i, mây đc vn
Bao la sông n
ước, nước trong veo
Ta nghe th
ương nh hn quê cũ
Lá đ
, chiu nghiêng, gió thi vèo

Ngô Minh Hằng

1997

L THƠ
Trích "TIỆ́NG GỌI NÚI SÔNG" sắp in

Ai th́ cũng chết mt ln thôi
Ch
ết để danh thơm hi my người? *
Ch
ết bc anh hùng thương chng ̣dt
Ch
ết hàng nghĩa khí tiếc nào nguôi
Ch
ết đem lư tưởng xây nhân thế
Ch
ết ly hy sinh dng cơi đi
Ch
ết ca Beltrame là sng măi
Tr
ước ḷng qu cm, l thơ rơi ...

Ngô Minh Hằng

.2018
* Trung tá hiến binh nước Pháp tên Arnaud Beltrame chết v́ công v. Ngày 23/3/2018, mt tên khng b gc Hi giáo giết người và bt gi con tin ti siêu th Trèbes vùng Aude, ông đă dũng cm, xung phong thay con tin được th. Ông b trng thương và qua đi mt ngày sau đó. C nước Pháp xem s hy sinh cao c ca ông là hành đng anh hùng.

***

 Mục Lục:
TRẬN CHIẾN TRONG MÙA PHỤC SINH NĂM 1972:

 

Trung Tướng Ngô QuangTrưởng-Trận Chiến Trong Mùa Phục Sinh

15 => 19 / 20 => 24 /  25 =>29  / 30 => 33 /

 34 => 38 /  39 => 43 /  44 => 48 /  49 => 54 /

 55 => 59 /  60 => 64 /  65 => 69  /   70 => 74/  75 => 79 / 

  80 =>  86 / 87  => 91 / 92 => 97 / 98 => 102  / 103 => 108

 / 109  => 113 / 114  =>  119 / 120 => 125  / 126 => 131  / 132 => 136

/ 137 =>  142 / 148 => 152 /  153 => 157 / 158 => 162 / 163 => 169

/ 170 =>  175 / 176 => 180 / 181 => 186  / trang 187-Tóm Tắt Và Kết Luận

 =>