[Bài Viết - Article]
                                                                          

 

Bài Phân Tích và Nhận Định của Bác Sĩ Nguyễn Đức Liên về

 Tác phẩm "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay

Tội Đồ Dân Tộc?"

 

Nh́n lại biến động chính trị Năm Con Thỏ, 1963, Việt Nam mất chủ quyền chỉ v́  chống lại mưu đồ biến Tổ-quốc thành trận địa cho 2 khối Quốc-Cộng tỷ thí hơn thua. Mất nước từ Năm Măo 63. Mất nước rồi, mới nhận ra Ḷng Yêu Nước.

Đọc cuốn sách tựa đề “Trí Quang (Phạm Văn Bồng, tên nữa, Phạm Quang) Thần tượng hay Tội đồ” 603 trang không kể phần phụ lục. B́a cứng. Ít lỗi chính tả. Chữ in khổ 14, bớt mỏi mắt.

Sách viết theo lối kư sự. Sự kiện Lịch-sử được thuật lại. Việc xẩy ra theo thứ tự thời gian, cung cách biên niên. Tài liệu tham khảo minh bạch; nhân sự minh danh; thời điểm và chuyển từ của tác giả viết bằng từ ngữ toán học và con số.

Mở đầu, tác giả không thách thức – mà mời mọc – vị nào “muốn phản biện những sự việc nêu ra trong sách này là không đúng sự thật,  th́ cách hay nhất là nên mướn luật sư đưa tác giả Liên Thành ra ṭa. Nơi pháp đ́nh … giăi bầy đâu là sự thật".

Gấp sách, nhắm mắt lại, c̣n thấy h́nh ảnh thành phố Sài-g̣n 1/11/63 năo nề. Một thời đại suy vong kết thúc bằng 30 tháng 4/75 bi thảm. Với cá nhân, 1963 năm cuối của 7 năm đại học Y khoa Sài g̣n, súng sắc lên đường ra đơn vị. Nền Cộng ḥa non trẻ, theo rơi chi li thời đi học. Tiểu đoàn 3 Nhẩy dù không tham dự đảo chính.

Cuốn Sách “Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ”

Nh́n lại biến động chính trị Năm Con Thỏ, 1963, Việt Nam mất chủ quyền chỉ v́  chống lại mưu đồ biến Tổ-quốc thành trận địa cho 2 khối Quốc-Cộng tỷ thí hơn thua. Mất nước từ Năm Măo 63. Mất nước rồi, mới nhận ra Ḷng Yêu Nước.

Đọc cuốn sách tựa đề “Trí Quang (Phạm Văn Bồng, tên nữa, Phạm Quang) Thần tượng hay Tội đồ” 603 trang không kể phần phụ lục. B́a cứng. Ít lỗi chính tả. Chữ in khổ 14, bớt mỏi mắt.

Sách viết theo lối kư sự. Sự kiện Lịch-sử được thuật lại. Việc xẩy ra theo thứ tự thời gian, cung cách biên niên. Tài liệu tham khảo minh bạch; nhân sự minh danh; thời điểm và chuyển từ của tác giả viết bằng từ ngữ toán học và con số.

Mở đầu, tác giả không thách thức – mà mời mọc – vị nào “muốn phản biện những sự việc nêu ra trong sách này là không đúng sự thật,  th́ cách hay nhất là nên mướn luật sư đưa tác giả Liên Thành ra ṭa. Nơi pháp đ́nh … giăi bầy đâu là sự thật".

Gấp sách, nhắm mắt lại, c̣n thấy h́nh ảnh thành phố Sài-g̣n 1/11/63 năo nề. Một thời đại suy vong kết thúc bằng 30 tháng 4/75 bi thảm. Với cá nhân, 1963 năm cuối của 7 năm đại học Y khoa Sài g̣n, súng sắc lên đường ra đơn vị. Nền Cộng ḥa non trẻ, theo rơi chi li thời đi học. Tiểu đoàn 3 Nhẩy dù không tham dự đảo chính.

Cuốn Sách “Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ”

Biết Tác giả qua những bài viết của ông đăng trên tập san Biệt Động Quân từ trên 10 năm kư tên Thiếu tá chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên – Huế, cháu Đức Tăng thống Ḥa thượng Thích Tịnh Khiết.

Thiếu tá Liên Thành, trưởng Ty Cảnh sát Quốc gia tỉnh Thừa thiên, thành phố Huế, tác giả “Biến Động Miền Trung”, “Thảm Sát Mậu Thân”, “Trí Quang Thần tượng hay Tội đồ”. "Tội đồ dân tộc” là tài liệu thứ ba tôi đọc của nhà văn Liên Thành.

Ban tổ chức yêu cầu phát biểu mấy lời về Cuốn Sách.

Nội dung Sách. “Trí Quang, Thần tượng hay Tội đồ”.

Tạm chia thành nhiều phân đoạn, cho dễ nói.

Mở đầu: Đôi Lời của tác giả, với 3 hàng chữ “...muốn phản biện những sự việc nêu ra trong sách này là không đúng sự thật,  th́ cách hay nhất là nên mướn luật sư đưa tác giả Liên Thành ra ṭa. Nơi ph …”.

Phần hai: 62 trang 17-79, giới thiệu và kiểm điểm nhân sự chủ động đảng viên cộng sản hoặc tay sai, đảng viên cộng sản trà trộn các Tôn-giáo – cả Công-giáo lẫn Phật giáo – trong Đại chúng trước hoặc trong thời đại Việt Nam Cộng Ḥa.

Cộng sản nằm vùng gồm cả những đồng nghiệp hay chiến hữu của Ta. 

Nhân sự chủ điểm Trí Quang tức Phạm Văn Bồng c̣n có tên Phạm Quang. Tên gọi Phạm Văn Bồng đă quen qua nhiều tài liệu bàn về ngài Trí Quang. Bài này sẽ dùng tên của nhân sự “Phạm Văn Bồng”, “PVB”, “Phạm Quang”, “đương sự” hay “nhân sự” tùy nơi, ngôi thứ ba của thuật ngữ.

Ngoài và sau Phạm Văn Bồng, nhiều nhân sự khác như BS Lê Khắc Quyến, và cả trăm hay cả ngàn nhân sự khác nữa liên hệ với Phạm Văn Bồng trong các tổ chức tôn giáo chính trị, đảng phái, phong trào, cơ cấu do cộng sản Bắc việt dựng lên như “phong thào ḥa b́nh”, “ủy ban bảo vệ ḥa b́nh”, “thượng hội đồng quốc gia”, “chi bộ cộng sản Thuận hóa” và nhiều cơ sở khác nữa trong số các danh xưng.

Phạm Văn Bồng là đảng viên cộng sản. Không riêng sách “Trí Quang tội đồ dân tộc”, mà các sách khác: “Năm Con Thỏ, the year of the hare” Francis X. Winters p 73, Trí Quang xác nhận với tham vụ Ngoại giao ṭa đại sứ Mỹ – Robert Miller – răng “hắn đă, và chính là, Việt minh (cộng sản).

Phần ba, Tổ chức và tiến hành cuộc đấu tranh lật đổ Tổng thống Việt nam Cộng ḥa.Trang 80 tới hết 209 ghi chép các sự kiện với 1 số h́nh ảnh, thuật lại thủ đoạn và tổ chức tạo loạn núp danh tôn-giáo. Ba (3) thành tố song hành:

1.   Dự mưu nguyên khởi từ CIA Cơ quan T́nh báo Trung ương của nước đồng minh Huê-kỳ.

2.   Sở Địch vận và Sở tôn-giáo vận Cộng-sản Hà nội, cùng với Phạm Văn Bồng.

3.   Đám phản tướng Dương Văn Minh, Khiêm, Đôn và Đại chúng cuốn hút bởi kỹ thuật cướp quyền, Phong Trào Cách mạng Vô sản Quốc tế, viết sẵn trong kinh điểm Mác Lê. Hoa kỳ đe dọa cắt ngoại viện quân sự cho Cuộc Chiến Chống Cộng cũng là một trong các đ̣n lật đổ CIA và CS Hà nội xử dụng, áp lực cân năo.

Một số nhân sự: Lê Khắc Từ – p 97 – ít ai để ư, thực sự là đảng viên cộng sản dẫn dắt Phạm Văn Bồng. Tác giả đặt cho Lê Khắc Từ chức vụ “thừa tướng”. Trí Quang PVB là “quốc phụ” điều khiển “chánh phủ” quân nhân cách mạng và hội đồng tướng lănh. Đám phản tướng lập chính phủ cách mạng theo lệnh quốc phụ và thừa tướng. Bắt người này, giết người kia, mở của trại giam thả hết bọn đặc công đột nhập từ mật khu VC … tất cả làm theo lệnh của quốc phụ và thừa tướng.

Ngày 30/4/75 Lê Khắc Từ hiện h́nh,  quân phục cấp Đại tá quân đội nhân dân, Thành ủy Cộng sản Sài g̣n. Ty Cảnh sát Quốc gia Huế từng bắt Lê Khắc Từ ngày 21/8/1963.

Hai nhân vật khác nữa – Lê Mậu Chí và Nguyễn Trực – không nổi danh nhưng thủ vai then chốt trên “sân khấu đấu tranh cách mạng”, kèm sát Trí Quang PVB như h́nh với bóng.

 

Nhờ lai lịch 3 tên cộng sản “tà-loọc” cho Phạm Văn Bồng tiết lộ trong Sách mà độc giả nhận ra nhân dạng / tung tích các tên đầu sỏ – Cộng sản và T́nh báo – luôn bợ đỡ, tiếp tay và lèo lái – cuộc đấu tranh chính biến mạo danh tôn-giáo 1963.

Ngoài ra, cũng phần 3, trang 145 tới 157:  Lời khai của các đương sự bị Ty Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên bắt và lấy khẩu cung. Nhiều sự kiện lịch sử gồm kế hoạch, tổ chức lật đổ cướp quyền, giúp Cộng sản quốc tế nuốt trọng Việt Nam. Tài liệu tư pháp c̣n ghi trong hồ sơ biến động Năm Măo 63. Tóm tắt 4 tiết mục:

1.   Kế hoạch thiết kế bởi Cơ quan T́nh báo Trung ương chính phủ Hoa kỳ.

2.   Cơ quan CIA xử dụng nhân sự Phạm Văn Bồng gây biến động. Ngoài mặt là biểu t́nh bất bạo động. Thực chất các h́nh ảnh tự thiêu cùng các bài thuyết pháp khích động và khống chế. Đại chúng phẫn nộ, đ̣i lật đổ chánh quyền.

3.   Nhân viên ṭa Tổng lănh sự Huế trực tiếp tham dự và cổ vơ. Cục địch vận và Cục tôn giáo vận Hà nội điều khiển Phạm Văn Bồng và đồng chí cài đặt... Cục trưởng Địch vận Vơ Văn Thời móc nối gia đ́nh tướng Dương Văn Minh. Cho tới đây, trang 145-149: chương tŕnh loại bỏ tổng thống Đệ nhất VNCH Ngô Đ́nh Diệm đă quyết định dứt khoát với sự phối hợp của 3 thành phần: thành phần 2. Cục T́nh báo Chiến lược và Cục Địch vận cộng sản Hà nội cài đặt đảng viên và cảm t́nh viên đội lốt tôn giáo; đặc biệt các thành phố Huế, Sài g̣n, Nha Trang, Qui Nhơn của Việt Nam Cộng Ḥa và      

4.   Tổng thống Huê-kỳ (JFK) và Hội Đồng An Ninh quốc gia có mặt tại Ṭa Bạch Ốc,  túc trực từ trước giờ và theo rơi từng chi tiết tiến hành cuộc đảo chánh.

5.   CIA cho điệp viên thực hiện kế hoạch bảy (7) điểm (pp 160) dẫn tới kết quả cuối cùng triệt tiêu nhà lănh đạo, Tổng Thống VNCH, quốc gia đồng minh vẫn sát cánh với nước đồng minh Huê kỳ. Các chi tiết ghi nhận trên trang 162, đoạn 2,3,4,5, 6.

6.   Tổng thống Huê kỳ John Fidgerald Kennedy công khai lên án Tổng thống nước Việt Nam Cộng Ḥa Ngô Đ́nh Diệm. Báo The Times of Vietnam đăng tải “kế hoạch đảo chánh, cơ quan CIA tài trợ“.

7.   Kể từ trang 156, đám phản tướng Bộ TTM bắt đầu làm đảo chánh. H́nh chụp trang 156, Lucien Emile Conein với nhóm phản tướng. ĐS Cabot Lodge xác nhận bằng lời nói trực tiếp với trung tướng Trần Văn Đôn “Lucien Conein đại diện tôi, lời ông ta (Conein) nói là lời nói của tôi“, trang 158.

8.   Kế hoạch đảo chánh lật đổ pp 149-156. T. T. Kennedy ra lệnh cho ĐS Cabot Lodge làm đảo chánh T. T. Ngô Đ́nh Diệm, công điện 243 ngày 24/8/63. Quí vị có thể liên lạc phối kiểm nếu chưa tường tận.

9.   thành phần 3. Đám hàng tướng. Chánh phủ Huê Kỳ dọa cắt quân viện. Trước hết cúp ngân khoản cho Lực lượng Đại tá Lê Quang Tung ngay sau biến cố Chùa Xá Lợi. Cúp xăng, đạn, cơ phận thay thế chiến cụ, nao núng tinh thần 4 Quân Khu. 

10.  thành phần 1. Cơ quan T́nh báo Hoa kỳ, Trung tá Lucien Conein, ông Phó lănh sự Mỹ và ṭa TLS Mỹ tại Huế. Bạch cung và Ông Đại sứ Mỹ (p 149 pg. 2).

o    Tướng Đôn báo cáo đều đặn chi tiết cho trung tá CIA Conein.

o    Conein điện thoại trực tiếp cho tổng thống Mỹ,

o    Tổng thống căn cứ vô tin tức đó, truyền lệnh thêm cho ĐS Cabot Lodge. Conein ngồi trên ghế của cố Đại tướng Lê Văn Tỵ Tổng Tham Mưu Trưởng, hai chân hắn gác lên bàn của tướng tổng tham mưu trưởng khi nói chuyện với các tướng đảo chánh (pp 161). Lúc báo tin tổng thống Diệm đi khỏi Dinh Gia Long, T.T. Kennedy ra lệnh phải bắt lại cho bằng được hai anh em (pp 233 đoạn 3).  Conein bắt các tướng đi bắt. Và giết chết. Một số chi tiết viết trong Sách “thần tượng tội đồ” gây bất ngờ cho những người đọc lần đầu câu chuyện phản loạn hi hữu trong Lịch sử. Có điều ngoài dự kiến. Bảy (7) điều bất ngờ gặp ở “thần tượng tội đồ”: Xếp đặt. Chu tất. Hoàn hảo! bất ngờ thứ ba. Sau 30/4/75, Trần Bạch Đằng bắt Nhật Thiện, tra khảo về hắn, và về Phạm Văn Bồng. Từ đó, Xuân Thủy bí thư đảng, Trần Bạch Đằng trùm công an và Nguyễn Văn Linh thủ tướng cộng sản Hà nội, 3 đầu sỏ Việt cộng đi tới kết luận Trí Quang Phạm Văn Bồng là nhân viên T́nh báo Chiến lược của CIA (p 170). Việt cộng kết tội Trí-quang Phạm Văn Bồng đảng viên phản đảng.bất ngờ thứ tư. Cuốn băng của Tổng thống Huê kỳ Lyndon Blair Johnson chính thức xác nhận chánh quyền Kennedy đă ra lệnh giết tổng thống Việt Nam Cộng Ḥa Ngô Đ́nh Diệm. Từ cuốn băng 30 phút này, không ai phải tranh luận nữa về việc ai đă ra lệnh lật đổ  tổng thống Đệ nhất Việt nam Cộng ḥa Ngô Đ́nh Diệm (p 194 pg 3, 4, 5) Không phải bàn thêm về ai là chủ mưu đảo chánh 1/11/1963. Nhà văn Sandy Lesberg trong cuốn sách “kẻ sát nhân ở thời chúng ta, Assassin in Our Times” mô tả cảnh hành hạ, đánh đập, hành quyết man rợ do bầy phản tướng xuẩn ác, dă man, súc vật diễn hành trên hai nạn nhân theo lệnh kẻ chủ mưu. Sách “thần tượng / tội đồ trang 231-232: tái xác nhận: . Công cụ chuẩn bị là các đảng viên cộng sản núp danh, kế hoạch của Hà nội.    1. Chi tiết hành hạ trước khi giết T.T. VNCH Ngô Đ́nh Diệm (theo tôi nghĩ) không do Tổng thống Huê kỳ Kennedy đích thân ra lệnh ban hành. 3. Cũng cần ghi nhận: thời gian 6 năm, quá ngắn cho chế-độ Dân chủ trưởng thành vững chăi.Truyền thống Dân chủ Việt nam c̣n non trẻ.  Đệ Nhị Cộng Ḥa 1964-1975, trang 301 tới 604, sản phẩm có từ đảo chính lật đổ người lănh đạo hợp hiến Đệ Nhất Cộng Ḥa. Năm đặc tính ghi nhận từ khi Tổng thống Đệ Nhất Cộng Ḥa bị hạ sát. Điều ghi nhận thứ nhất. Nước Việt Nam Cộng Ḥa mất chủ quyền độc lập. Tết Mậu thân 1968, Bắc việt kéo 3 Sư-đoàn vô Huế, đem hàng chục Tiểu đ̣an chính quy và Việt cộng vô Sài g̣n, vô các Đô thị, không ai phát giác. Điều ghi nhận thứ năm.  Chiến tranh ác liệt tột mức ở Miền Nam. Dương Văn Minh giải tán các Ấp Chiến Lược. Cộng quân tràn ngập thôn quê.Đám tay sai cộng sản Hà nội phá nát các cơ sở nền tảng hạ tầng, Đô thị tới Xă ấp.  Uy quyền quốc gia bi chà đạp, coi thường. Cộng quân Bắc việt tràn vô các đô thị. Thảm sát Tết Mậu Thân.Nước Việt Nam được dùng làm quà tặng ra mắt Trung-cộng. Thông cáo Thượng Hải tháng 2 / 1972, giữa CT Mao và TT Nixon.     Trang 228 – 229: Ngày 9/5/1961, Phó tổng thống Mỹ Lyndon Blair Johnson và bộ trưởng quốc pḥng Mc Manara đến Sài g̣n hội đàm với tổng thống VNCH Ngô Đ́nh Diệm. Hội đàm ngày 12/5/1961. “PTT Johnson đề nghị TT  Diệm chấp thuận cho đổ quân Mỹ đến để bảo vệ Việt nam chống cộng sản“. TT Diệm viện dẫn điều 19 hiệp định Genève 1954, từ chối đề nghị của Huê kỳ. Ngày 13/5/ PTT Johnson và bộ trưởng QP Mc Namara rời Việt nam th́ ngày 15/5 TT Diệm gửi ngay cho TT John F. Kennedy văn thư như sau: “chúng tôi sẵn sàng hy sinh xương máu và nhân lực để cứu vớt xứ sở chúng tôi, và tôi biết rằng chúng tôi có thể trông cậy vào sự yểm trợ về vật chất của quư đại quốc, sự yểm trợ vô cùng thiết yếu để đạt thắng lợi cuối cùng”. Tổng thống Diệm chưa bao giờ cư xử nghịch lư, kiêu căng với Đồng minh Huê kỳ.TT Diệm lại đă họp và dặn ḍ giới lănh đạo Quân Lực “đừng để cho Quân đội của chúng ta rơi vào t́nh trạng đánh thuê cho ngoại quốc ...” pp 230 – 232. Sách “thần tượng hay tội đồ” chính xác rành mạch nhưng đi chưa hết đường, chưa lư giải đầy đủ. Luận cứ chính trị quanh việc VNCH từ chối đ̣i hỏi của TT Huê kỳ để Mỹ đổ quân vô thay thế QLVNCH chống Cộng sản. Mối bất đồng giữa 2 đồng minh – Huê kỳ và Việt nam Cộng ḥa – cần giải bầy chi ly  khúc chiết, xoáy vô nhận thức thế hệ Trẻ. Giới Lănh đạo Việt nam mai sau cần biết rơ: Người Quản trị Đất nước phải thành tựu chức năng Lănh đạo, bảo vệ Quyền sống Người Dân cùng Chủ-quyền & Tài nguyên Tổ-quốc. Lư do người lănh đạo của một quốc gia ra tay hạ sát ông tổng thống của một  quốc gia đồng minh không thù nghịch không tội lỗi – như Tổng thống VNCH Ngô Đ́nh Diệm – không thể xảy ra đơn giản v́ một lần bất đồng quan điểm!   Chờ ǵ không t́m thêm các buổi mạn đàm văn hóa cho Giới Trẻ Tự do, phân tích nhận định, lập trường và tư cách Lănh đạo của Người Chiến sỹ Vô danh – Tổng thống Diệm và những Con Dân yêu nước xả thân tuẫn tiết. Chết bản thân cho Dân tộc sinh tồn. Vô Danh, không màng một tên gọi.        1. Sách viết theo thể kư sự, mô tả sự việc, nhân sự hành vi thế nào, ghi kể lại lối hành xử như thế. Tác giả không suy diễn – làm ra luận cứ – để chỉ trích. Tác giả không kết tội, không kích động Đại chúng căm thù, xuẩn động. Ngay cả với những người đả kích, ông không thách thức mà mời gọi lên tiếng phản biện, cho hả ḷng. 3. Người Viết hiểu Người Đọc. Độc-giả lớp tuổi cao c̣n nặng ḷng với tín ngưỡng Cha là Chúa, Thầy là Phật, ảnh hưởng Đại Thừa đường hán. Cho nên, tác giả hết sức tự chế khi viết tước vị tôn giáo các nhân sự. Tước vị tôn giáo của các đương sự tội đồ, rất ít so với 2 tác phẩm đầu tay, BĐMT và Huế TSMT. Niềm suy nghĩ tị hiềm ngày cũ thuyên giảm. Liên Thành c̣n viết. C̣n nhận thêm người đọc. Người viết tôn trọng độc giả, Người Đọc hiểu ông hơn. Trong Thảm sát Mậu Thân, Linh mục Công giáo Trần Hữu Thanh (1973) núp danh “chống tham nhũng” biểu t́nh xuất phát từ nhà thờ Phú Cam và tu viện Chúa Cứu thế Huế. Tác giả Liên Thành lúc này chỉ huy Cảnh Lực. Ông viết đầy đủ tước vị Linh Mục Trần Hữu Thanh và Linh Mục Đinh B́nh Định. Từ ngữ linh mục nhắc tới nhắc lui mấy chục lần trong 36 trang sách, 507 tới 543, vỏn vẹn. Không ai viết báo kết tội Liên Thành viết Thảm Sát Mậu Thân nhằm bôi bác phê chức năng Linh Mục hay xuống đường tự thiêu chống TT Nguyễn Văn Thiệu phá đạo Cơ-đốc-giáo. Tôi không khen tác giả đổi thay. Nhà văn Liên Thành tôn quí Người Đọc. 4. Dấn thân viết Dữ kiện Thời sự ở tuổi 70. Tác giả TT/TĐ chứng tỏ dạ can đảm, ḷng tha thiết với quê hương, đồng bào Huế của ông. Hơn hết, Liên Thành nh́n ra tầm vóc trách nhiệm một sỹ phu thực thi Luật Pháp, lấy kinh nghiệm bản thân góp cho thành bài học lịch sử, nhắc lại thế hệ mai sau đừng để nỗi tang thương tái diễn. Đọc gia tài Triều Nguyễn, mấy ai có được ḷng yêu nước như người sỹ tử cuối đời.   5. Tôi có đi quá xa bàn về Khả năng chuyên nghiệp. Bàn tới kỹ thuật giải tỏa vụ tạo loạn do linh mục Trần Hữu Thanh. Linh mục Trần Hữu Thanh và linh mục Đinh B́nh Định cùng dân biểu NV Kim, TNS HX Tửu, và hàng trăm nhân sự chính trị thiên cộng hoặc hoạt đầu đón gió. Tôi thiển nghĩ đáng tiếc. Nếu chánh phủ đệ Nhất Cộng ḥa thay v́ tín nhiệm Lực Lượng Đặc Biệt, t́m cho ra và ủy thác nhiệm vụ cho một nhân vật sâu sắc, uyển chuyển, mưu lược như Tướng Nguyễn Ngọc Loan và Sĩ-quan chỉ huy Cảnh Sát tận tâm Thừa thiên – Huế th́ vụ tạo loạn của Cộng sản 1963 – Huế / Sài g̣n – có cơ may xảo non yên ổn (trang 543 Thảm Sát Huế Mậu Thân). Biết đâu chúng ta, Quí Vị và tôi, không lâm cảnh lang thang vật vờ, tuổi này c̣n lận đận gửi thân nơi Đất Khách. 6. Cách Viết Có Đổi Thay. Chi tiết đối thoại trang 577-583, lời giải kết cuối Sách -Nguyễn Trực là ai? ghi nhận giá trị biên khảo độc đáo của Tác phẩm “Trí Quang, thần tượng hay tội đồ”. Mấy trang giấy, chuyện hội ngộ giữa tác giả Liên Thành và đảng viên cộng sản “gộc” Nguyễn Trực, 2 hướng đạo sinh, lúc thiếu thời p 578.  Thành ủy Việt cộng Huế tổ-chức cho đảng viên cộng sản Nguyễn Trực bám sát, thân cận nhất, hỗ trợ, bảo vệ Trí Quang Phạm Văn Bồng. Nguyễn Trực xác nhận sự kiện Phạm Văn Bồng đảng viên cộng sản. Câu trả lời của Nguyễn Trực xác nhận Trí Quang Phạm Văn Bồng đảng viên cộng sản trà trộn, đội lốt tôn giáo phá sập Việt nam Cộng ḥa. Cây đinh đóng kín nắp quan tài đầy ắp tội ác bọn cộng sản và tay sai bán đứng – chủ quyền và tài nguyên –  Tổ quốc cho đế quốc Nga Tầu.  Phần Sáu. Tới Nghe Hội Luận “Thần tượng hay Tội đồ”.    Cuốn kư sự nói về một lớp người – không riêng cá nhân Phạm Văn Bồng mà cả bọn tay sai 2 đế-quốc, và đại chúng – gốc đảng viên Cộng sản hay bị cuốn hút vô ṿng hoạt động chiến lược cộng sản mạo danh “yêu nước”. Thiển kiến như sau: 1. Liên Thành trải nghiệm thời đại Lịch sử bằng bản thân ông. Cũng như Quí Vị, cảm nghiệm thương đau tùy chức năng bản thân quí vị. Nay kể lại điều cảm nghiệm, bằng cuốn kư sự trong một mục tiêu chính ông đặt ra. Tạm coi “thời đại cộng sản tạo loạn năm Măo” là một vở kịch – tuồng hồ-quảng Năm Măo 1963 – Liên Thành làm công việc phụ kéo màn cho đêm hát “thần tượng tội đồ”. Màn kéo lên, diễn viên có sân khấu trổ tài nhào lộn. Tư Mă Thiên phụ kéo màn, nh́n Hán Vũ Đế diễn tuồng Tây Hán. Herodotus không có màn để kéo, phải lê chân ra biển, gạn hỏi lượm lặt từng mẩu vặt, ghi thành Chuyện Sử  Hi lạp.  2. Kư sự TT/TĐ tả lại thời sự Năm Măo 1963. Sự kiện diễn ra trên Đất nước phối kiểm lại bằng con số chứng minh giải mật, ghi vào trang sách.

o    Phần Bảy, Nhận Xét cá nhân về tác phẩm “trí quang, thần tượng hay tội đồ”.

o    Tổ-quốc trôi dạt dưới tay hai đế-quốc. Trí Quang Phạm Văn Bồng đảng viên cộng sản Hà nội cài đặt dưới áo nhà tu phá sập Miền Nam. Câu trả lời bấy lâu đi t́m, Trí Quang là ai, câu trả lời t́m được: đảng viên cộng sản. T́m được câu trả lời th́ đă mất Nước. Tổ-quốc trầm luân. Thấm thía nỗi ḿnh. Niềm tin tan vỡ! 

o    Nút thắt cuối của màn kịch – Lịch sử thời mê hoặc và đại họa mất nước – đă mở.

o    Câu hỏi và trả lời giữa Chỉ huy trưởng Cảnh sát Huế Liên Thành và đảng viên cộng sản Nguyễn Trực là hàng chữ cuối, đóng lại chương kết cho tác phẩm “trí quang thần tượng hay tội đồ”. ĐVCS Nguyễn Trực nắm cái đuôi đầy lông của con chồn, tŕnh làng Trí Quang Phạm Văn Bồng là đảng viên cộng sản.

o    Nguyễn Trực nh́n, cười và trả lời: “Vậy tao hỏi mày, tao là ai. Mầy trả lời câu hỏi của tao (tao là ai) th́ đó cũng chính là câu trả lời của tao cho câu hỏi của mầy".

o    Lần hội ngộ bạn cũ San Jose, Liên Thành hỏi Nguyễn Trực người đảng viên cộng sản thân tín nhất của Trí Quang. Liên Thành hỏi đảng viên cộng sản Nguyễn Trực về Thượng tọa Thích Trí Quang Phạm Văn Bồng, “mày nói thật đi hắn là ai?”

o    điểm 5.  Sự xuất hiện của người bạn hướng đạo cũ – Nguyễn Trực – đồng môn thuở thiếu thời – trong buổi gặp gỡ tại Bắc California. Chức vụ che đậy bấy lâu, bí mật như “con ma của hí viện”. Nguyễn Trực đảng viên CS “cấp bực nhỏ” nhưng luôn cận kề “thân tín bậc nhất” với nhân sự Phạm Văn Bồng “thần tượng lớn”, p581- 583.

o    Theo rơi bọn phụ diễn múa may, đại chúng độc giả sẽ nhận ra diện mạo các diễn viên lớn – thủ trưởng Phạm Văn Bồng cùng các đồng chí của ông – và mức tác hại chúng tạo nên trên sân cỏ phản loạn, phản bội Tổ-quốc. Chuyện Năm Măo 1963.

o    Thêm nhân vật phụ nữa Lê Khắc Từ cạnh Nhật Thiện Mậu Chí, lộ mặt sở t́nh báo cộng sản&sở địch vận&sở tôn giáo vận, vật vờ sau trang giấy. Chỉ thủ vai phụ ngoài mặt, Lê Mậu Chí và Lê Khắc Từ thật ra sát cánh với đại-sát thủ-phạm Trí Quang, tay sai cộng sản Hà nội từ thuở hỗn mang nào. E-mail hỏi thêm tác giả.

o    Sau 30/4/75 trùm t́nh báo Trần Bạch Đằng bắt Nhật Thiện. Nhật Thiện Lê Mậu Chí khai ǵ về Trí Quang mà từ trùm công an tới bí thư trung ương đảng và thủ tướng Hà nội Nguyễn Văn Linh; 3 cộng nô đầu sỏ phê ra kết luận Thích Trí Quang Phạm Văn Bồng, nhân viên t́nh báo chiến lược cho CIA. CIA trả lương. Tiền lương CIA phát có số chứng từ giải mật. Số mấy, … quí vị t́m trong cuốn sách.

o    điểm 3. Cách giới thiệu “diễn viên phụ” cho Sân khấu câu chuyện Năm Măo. Nhật Thiện Lê Mậu Chí cúc cung pḥ tá, dắt thượng cấp Trí Quang nửa đêm lách cửa hậu, vào USOM (20/8/63); sáng ngày sau từ USOM sang TĐS Mỹ. Mậu Chí lại theo sát hầu Thầy hết ḿnh kể từ ngày đó cho tới khi cách mạng hoàn toàn.  

o    điểm 2. Phần tham khảo tài liệu trích thuật. Các tài liệu hữu quyền, báo giới, văn thư Nhà Trắng, Bộ Ngoại Giao, Ngũ Giác Đài, bảo tàng viện văn khố quốc gia, .. ghi chú với con số hồ sơ giải mật đầy đủ, rơ ràng. Tên tuổi các đảng viên cộng sản đội lốt tu hành kèm theo lai lịch gốc gác. Có người cảm thấy choáng ngộp khi đọc BĐMT và TSMT “bắt tôi tin Thầy của Tôi là đảng viên cộng sản, sao tin được?”. Ngày nay số giải mật tài liệu là một trong các cách phối kiểm. E-mail mà đ̣i.

o    Tác giả “thần tượng hay tội đồ” c̣n viết nữa, ông c̣n nhận thêm độc giả.

o    điểm 1. Ít dùng các Từ ngữ Úy Kỵ. 643 trang giấy, ngàn tên gọi, đếm kỹ lắm t́m thấy 10 chỗ nêu tước vị tu giới thường gọi, “Đại Đức”, “Thượng Tọa”.

o    Chỉ nhận xét vài chi tiết về bố cục tác phẩm, kỹ thuật viết lách. Coi lại vài chi tiết:

o    2. Lối Viết Đă Đổi Thay. Lối viết  “trí quang, thần tượng/tội đồ” có khác.

o    1). Định nghĩa Ḷng Yêu Nước. 

o    Vậy, Sách TT/TĐ của Liên Thành gợi nên cảm nghĩ ǵ? 

o    Phần năm. T́m thêm từ Cuốn Sách. Sách Thần tượng Tội đồ khám phá các đề tài tới nay chưa bàn tới. Đại chúng đọc Sách cứ muốn Sách viết ra theo ư thích của chính cá nhân ḿnh. Sợ “bài học lịch sử”, v́ nếp suy tư cũ từ tấm bé. Ai đụng tới “Cha” là đụng tới Chúa; đụng tới “Thầy” là hết lối nhập Niết bàn.

o    Đó, Việt Nam Cộng Ḥa sau Đảo chánh 1963 lật đổ Đệ Nhất Việt nam Cộng ḥa, sách “Trí Quang Thần tượng / Tội đồ” từ trang 301 – 604.

o    Quân đội cộng sản Bắc Việt ồ ạt đánh chiếm. QLVNCH bị trói tay đầu hàng. Sáu trăm ngàn nhân lực ưu tú với khả năng huấn luyện Cao và Trung cấp của Miền Nam bị tiêu diệt trong 150 trại Tù Cải Tạo từ Miền Nam đến núi rừng Việt Bắc.

o    Mùa hẻ Đỏ lửa 1971. Các chiến dịch xâm lược Quảng trị – Kon tum – B́nh long.

o    Bàn thờ Phật xuống đường chặn đường xe cộ ở đèo Ải Vân (Lăng Cô)  

o    Toàn Miền Nam bị tàn phá.

o    Việt nam Cộng ḥa hoàn toàn tùy thuộc Ngoại viện.

o    Xă hội tan ră về mọi sinh hoạt Kinh-tế, Thương mại, Văn học, Chính trị.

o    Tổn thất nhân lực và tài nguyên nặng nề.

o    Ư nghĩa việc giết Trung Úy Đông là như vậy.

GIÁM ĐỐC SỞ T̀NH BÁO PHAN QUANG ĐÔNG 

(1929 - 9/5/1964)

Chụp cùng PHU NHÂN NGUYỄN THÚY TOAN (ảnh phải)

o    Điều ghi nhận thứ tư, xử tử Phan Quang Đông giám đốc sở T́nh báo Xâm nhập Miền Bắc với tên Sở Nghiên cứu Địa lư (trang 301-313). Giết trung úy Phan Quang Đông là triệt hạ Mạng lưới T́nh báo Quốc pḥng của Miền Nam. Chánh phủ bù nh́n Nguyễn Khánh tuân lệnh cán bộ cộng sản Phạm Văn Bồng đem Trung úy Đông ra xử bắn, rồi mở cửa “chín hầm” thả hết đám cộng sản xâm nhập từ Bắc vô Nam. Giết Phan Quang Đông và triệt hạ “mắt thần” t́nh báo nhằm mở đường cho các sư đoàn cộng quân Bắc Việt đem chiến xa, trọng pháo xuống phía nam, xâm lăng Việt nam Cộng ḥa” mà không c̣n cơ quan theo rơi.

o    Điều ghi nhận thứ ba. Đảng viên cộng sản Phạm Văn Bồng và tay sai – dù đă đạt hết những yêu sách quyền lực – cứ ôm chặt chiêu bài “đàn áp Phật giáo” gây loạn các Đô thị, nhằm lật đổ cướp quyền, gây tê liệt mọi sinh hoạt xă-hội, thương mại, kinh tế, theo đúng sách lược Mác – Ăng-ghen. Đ́nh công băi thị. Phá các thư viện. Bàn thờ xuống đường. Trường học băi khóa, …

o    Điều ghi nhận thứ hai. Sau Tổng thống Diệm, Đảo chánh, Chỉnh lư thay đổi chánh phủ xẩy ra liên tiếp và liên tục. Việc chuyển quyền lănh đạo Quốc gia không thực hiện trong trật tự và ḥa b́nh. Chế-độ mất bí quyết lănh đạo. Bí mật Quốc gia, bí mật Quốc pḥng, truyền thống Văn hóa, Luật pháp vừa gom góp được sau 9 năm, tất cả đều tan biến. 

o    Điều đó có nghĩa: Sau Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, Việt Nam mang ách nô lệ cho Thực dân kiểu mới. Ông Ngô Đ́nh Diệm bị hạ sát không riêng v́ cưỡng lại chính sách Tân Thực dân. Ổng hy sinh v́ cương quyết bảo vệ chủ quyền của Tổ-quốc, v́  cốt tránh cho chiến tranh tàn phá diệt vong Dân tộc. Cuộc đối đầu tàn bạo ở địa phương Đông Nam Á – thay thế chiến tranh nguyên tử – mà Krustshev và Kennedy, cả hai người đối đầu từng đề cập quanh Hội nghị Thượng Đỉnh Vienna 1 tháng 6, 1961. (The Year of the Hare, Francis X. Winters, p 4 pg 4, p 5-6, pg 1-2).  

o    Ông John Mecklin giám đốc Sở Thông tin Hoa kỳ cũng là phát ngôn viên TĐS Mỹ tại Sài gon (pp 230, pg 6) phát biểu “Công việc chính phủ Hoa kỳ làm tại Việt nam là thiết lập một chính quyền trong bóng tối để điều khiển tất cả hoạt động về mọi mặt của Miền Nam Việt Nam. Chính sách áp đặt chính phủ và nhân dân Việt nam tuân theo quyết định của Hoa kỳ là chính dách “thực dân mới“.

o    Phần bốn. Việt Nam không có Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm.

o    4. Ngoài ra, cung cách thiếu khôn ngoan kiên nhẫn “chính trị gia” của Bà Ngô Đ́nh Nhu, giám mục Ngô Đ́nh Thục, ...gây ra thế bất lợi cho Đệ Nhất Cộng Ḥa! 

o    2. Giết “cho bằng được Ngô Đ́nh Diệm” là điều kiện của cộng sản Hà nội qua đ̣i hỏi của  ĐVCS Phạm Văn Bồng. Đương sự đă giết ít ra là 3 vị tu sỹ khả kính, năm 1963.

o    Đọc tới đây, cá nhân tôi cảm thấy như tài liệu ghi thiếu:

o    bất ngờ thứ bảy. Tại sao tổng thống Hoa kỳ quyết định phải giết tổng thống Việt nam Cộng ḥa? pp 224-232. Thưa: “Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm không bằng ḷng cho Tổng thống Mỹ đổ quân đội Huê kỳ vô tham chiến thay thế Quân lực Việt nam Cộng ḥa tuy T. T. Diệm chính thức gửi công hàm xác nhận chúng tôi sẵn sàng đem xương máu nhân lực “luôn cần có sự yểm trợ của quí đại quốc".

o    bất ngờ thứ sáu. H́nh ảnh hai thi thể bị hạ sát. Cách giết người hạ cấp, đê tiện, súc sanh, man rợ, mất nhân tính. Xuẩn động và Ác độc. Ngu-xuẩn về cung cách cư xử với nhà “đối lập chính trị”. Ác-độc: bản chất súc sanh của bầy vô loài giết mướn.  

o    bất ngờ thứ năm. Phúc tŕnh của Ủy Ban Điều Tra phái đoàn Liên Hiệp Quốc tới Việt Nam về lời tố cáo “đàn áp Phật giáo” từ trang 210 tới 219. Phái đoàn điều tra của LHQ không t́m thấy vi phạm như lời cáo buộc đàn áp Phật-giáo Tổng thống Huê kỳ và Ủy ban Liên phái nêu lên.

o    . Môi trường tội ác là khối đại chúng Huế, Sài g̣n; kế hoạch dàn dựng bởi TĐS / TLS Mỹ phối kết Phạm Văn Bồng và đám cộng sản tay sai.

o    . Chủ mưu, chương tŕnh và kế hoạch do tổng thống JFK – ĐS Cabot Lodge.

o    bất ngờ thứ hai. Đêm 20/8,1963 khi đám người tạo loạn bị bắt, th́ Lê Mậu Chí thông dịch viên anh ngữ của Phạm Văn Bồng dắt Bồng (duy nhất) qua trụ sở USOM. Ngày sau, Mậu Chí đưa (ông thầy) Phạm Văn Bồng từ USOM tới ṭa đại sứ Mỹ. Mậu Chí pháp danh Nhật Thiện cùng với ngài Bồng ở trong TĐS của Đại sứ Cabot Lodge kể từ 21/8/63 cho tới khi giết xong tổng thống VNCH Ngô Đ́nh Diệm.

o    bất ngờ thứ 1. Tất cả kế hoạch đảo chánh lật đổ – thực hiện và yểm trợ từ bắt đầu tới kết thúc – bởi Cơ quan T́nh báo Trung ương, CIA.

o    Tác giả không lên án, không kết tội, không chỉ trích, không khích động.

o    Ông né tránh nhắc lại danh xưng, tước vị chức sắc tôn giáo các diễn viên.

o    Khó mà chụp cái nón “phá đạo” đối chiếu truyện kể về Linh Mục Trần Hữu Thanh, Linh mục Đinh B́nh Định trong Thảm Sát Huế, Mậu Thân.3. Tác giả thần tượng hay tội đồ không ca tụng, hay vinh danh; ông chỉ kể lại việc làm của chế-độ Đệ Nhất Cộng Ḥa tổng thống Ngô Đ́nh Diệm. Kết luận thế nào cho công chính, bổn phận mỗi Người Dân Việt.Ủy Ban Điều tra Liên Hiệp Quốc phúc tŕnh: không có đàn áp tôn giáo tại Việt Nam sau khi Phái đoàn tới Việt nam điều tra về lời tố cáo đàn áp tôn giáo. Phúc tŕnh in trên trang 210 tới 219.4. Từ trang 224 tới 239: lư do nào Hoa Kỳ lật đổ tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và kế tiếp, 239 tới 337: Nhận xét của Hoa kỳ, và thế-giới … về việc hạ sát tổng thống Việt nam Cộng ḥa, đồng minh gắn bó của Huê kỳ trang 228 tới hết 230.

o    Người đọc thấy trong tác phẩm đức tính của Một Người nặng ḷng yêu nước.

o    Giám đốc Sở Thông tinh Huê kỳ John Mecklin phát biểu ” Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm đă tự sát chính trị hơn là khuất phục áp lực của Hoa kỳ mà Tổng thống Diệm cho là vi phạm chủ quyền Việt Nam** …”.

o    Ông lại tiếp: “Công việc mà chính phủ Hoa kỳ làm tại Việt nam là thiết lập một chính quyền trong bóng tối, để điều khiển tất cả hoạt động về mọi mặt của Miền Nam Việt Nam”,

o    Rồi kết luận: “Chính sách áp đặt chính phủ và nhân dân Việt nam phải tuân hành theo quyết định của Hoa kỳ là chính sách thực dân mới”. trang 228 tới hết 232. Chú thích. 1.  Ḷng Yêu Nước không có dưới chế-độ Cộng sản. Cộng sản Nguyễn Ái Quốc viết trên báo Thanh Niên năm 1925 “không có quốc gia, … chỉ có nhân loại dưới CNXH, ..” 2. Sau khi vô quản lư Miền Nam ngày 30 tháng 4, 1975, Chính quyền Cộng sản bắt cả nước học tập “không có nước Việt Nam chỉ có Việt Nam Xă hội chủ nghĩa” hay “yêu nước là yêu chủ nghĩa xă hội”, v. v.Nghĩ Thế Nào Khi Hội Luận. Xin ghi lại 2 điều suy nghĩ cá nhân. Xin thưa: chia rẽ th́ không tốt. Vậy, đoàn kết có là phép mầu trừ ma quỉ không? Một trong 7 đặc tính Văn hóa Tây Âu xây dựng nên nền Văn minh Tây phương sáng ngời, có câu “kết hợp sẽ chiến thắng; phân ly th́ thảm bại". Kết hợp đây là kết hợp trong chính nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu phát triển, đem Cộng đồng Quốc gia lên văn minh, hùng mạnh.   Thế c̣n mục tiêu phát triển để tiến lên? Thưa, khắc kỷ trọn vẹn th́ cơ may sống c̣n hạn chế. Che-thân an toàn là 1 trong 3 nhu cầu cơ bản của Nhân Loại: 1, đồ ăn; 2, áo mặc và 3, t́nh cảm. Mất 1 hay cả 3 nhu cầu căn bản, Sự Sống chấm dứt. Da thịt chịu sao nổi sức tác hại thiên văn !? Người Nam Mỹ cổ đại kết đoàn chịu đựng mọi thiên tai mà triết lư sống thiếu thực tế, không thực hiện tiến bộ kỹ thuật. Khoa học và Kỹ thuật nhằm pḥng ngừa, khắc phục, kiểm soát và tận dụng các nguồn năng lượng tiềm tàng trong Vũ-trụ. Đổi hướng ḍng sông cho quay máy Thủy điện sưởi ấm, người Incas không làm. V́ thiếu mục tiêu thực tế thăng tiến Sức Sống, cho nên các bộ tộc Da Đỏ đoàn kết để cùng nhau gục ngă. Xă hội teo lại dưới các cánh rừng già Amazone. Văn minh Incas mai một v́ phương châm đoàn kết tận cùng không dựa trên Mục tiêu Chánh nghĩa, bỏ chức năng sinh học. Chủ thuyết Cộng sản tiêu diệt công cuộc tiến hóa. Xă hội chủ nghĩa phản Khoa học. Chưa chế độ cộng sản nào đem ấm no cho Người Dân, phát triển quốc gia lên khoa học kỹ thuật, dù chỉ một nước. Trí Quang Phạm Văn Bồng tay sai cộng sản. Đoàn kết theo sau lưng Thầy? nhẩy xuống nước như bầy trừu đoàn kết chăng!   (2). Nét Đẹp của triết lư tôn giáo. Liên Thành viết lại những điều ghi nhận khi thi hành chức năng Chỉ huy Cảnh lực Huế, bảo vệ an ninh phúc lợi cho Đồng bào, thời đại lịch sử của ông. Chức năng của chỉ huy trưởng Cảnh sát là giải tỏa mưu đồ cộng sản tạo loạn hầu đem lại an cư lạc nghiệp cho Cộng đồng. Nhà nhà vui sống. Trẻ em tới trường. Đất nước phát triển, đó cũng là triết lư sống chính nghĩa Việt Nam Cộng Ḥa. Khi viết lại hành vi tạo loạn của đám người tay sai cộng sản quốc tế cài đặt phá hoại an ninh hạnh phúc đồng bào, tác phẩm “Trí Quang thần tượng hay tội đồ” không một lời đả kích, chỉ nêu lên sự kiện. Lấy toàn bộ Sự Kiện làm bài học lịch sử, mời Đại Chúng nh́n ra sống thật với tư tưởng cao cả của Quốc Gia và Đạo Giáo. Không ai tắm 2 lần cùng một gịng sông; chớ khi nào mắc lại tội đồ Năm Măo tiếp tay bọn cộng sản và tay sai, bán Tổ-quốc cho Ngoại bang Nga Tầu.

o    Lời Kết: xin chớ vội tin. Hăy đọc xong cuốn Sách, và phản biện. Nguyen Duc Lien, August 14, 2014 Chú thích.     1.  Ḷng Yêu Nước không có dưới chế-độ Cộng sản. Cộng sản Nguyễn Ái Quốc viết trên báo Thanh Niên năm 1925 “không có quốc gia, … chỉ có nhân loại dưới CNXH, ..” 2. Sau khi vô quản lư Miền Nam ngày 30 tháng 4, 1975, Chính quyền Cộng sản bắt cả nước học tập “không có nước Việt Nam chỉ có Việt Nam Xă hội chủ nghĩa” hay “yêu nước là yêu chủ nghĩa xă hội”.

o    (**)  Ḷng Yêu Nước.

o    Biến động thời sự năm Măo 1963, do 2 đế-quốc – đế quốc cộng sản và đế quốc phiêu lưu, lừa lọc nhau. Cả 2 bên, Nikita Krutschev lẫn John F. Kennedy đồng ư chọn Việt Nam làm băi chiến trường. Bắt đầu bằng Thỏa ước Geneve 1960 Trung lập Hóa Laos moở hành lang cho Bắc Việt đem quân vô Miền Nam – cần đặt cho đúng tầm. Ngày nay trở thành kinh nghiệm lịch sử.  Phải phân tích, ôn tập, nh́n nhận; không phải để chỉ ngón tay đổ tại hay đổ tội mà học hỏi, tiến lên. Đất Nước cần phục hưng những sai lầm Lịch sử và Văn hóa trước khi phát triển lên Văn minh, không cộng sản.

o    Biến động thời sự 63 đẩy cả Dân tộc, không riêng Miền Nam vô đọa đầy mất nước. Bao giờ mới tới ngày quật khởi mức phát triển xă hội so sánh mức độ thời Đệ Nhất Cộng Hoà, 1955-1963?

o    Các dân tộc người Da Đỏ Nam và Trung Mỹ vô cùng khắng khít. Cùng nhau chịu đựng mọi khắc nghiệt của Vũ trụ Thiên băn. Nóng, Lạnh, Băo, Lụt, Thiên tai cắn răng chịu hết. Chịu đựng nhưng không t́m cách khắc phục, chế ngự, kiểm soát, pḥng ngừa thiên tai. Văn minh Incas đi vô ngơ cụt. Kết hợp là một khối, vẫn diệt vong. Thời sự Năm Măo 63 Việt nam Đệ nhất Cộng ḥa bị kẻ thù mua chuộc. Đại chúng đ́nh công băi thị theo mật lệnh. Mỗi con trừu cúi đầu theo lời xúi giục. Bầy Trừu xuống vực thẳm. Đoàn kết nó là như vậy đó!  

o    (*) Có người e ngại “ôn lại lỗi lầm gây chia rẽ, mất ḥa khí”. Điều có thể. Tây phương coi kết đoàn quan trọng; “phân ly là diệt vong”. kết hợp toàn thắng”. Kết hợp trong mục tiêu xây dựng để sống c̣n trong Chánh nghĩa, hay chia rẽ chết mau hơn. Việt Nam Cộng Ḥa kết đoàn một mối, phát triển hùng cường vượt qua 5 quốc gia ĐNA từ 1955 đến 1963.Biến động Miền Trung đă chia rẽ, giựt sập khối đại chúng. Đại chúng mắc mưu dưới lời cáo buộc đàn áp nhân quyền – bịa đặt – chia rẽ và sụp đổ từ sau 1963. 

o    Tôn giáo nhằm giải phóng con người khỏi khổ đau, cuộc song. 

o    Can đảm gắn bó chịu đựng kiểu văn minh Da Đỏ cứ tạm coi là chánh nghĩa đi.

o    Người Da Đỏ Nam Mỹ và Trung Mỹ rất đoàn kết. Kết hợp trọn vẹn, d́u nhau chịu đựng cảnh sống khắc nghiệt của thiên nhiên. Cực nóng, cực rét, băo lụt, thiên tai … Người Incas chấp hết, không may áo ấm, không xây nhà ở. Paul Bowden lấy lư tưởng khắc kỷ Incas làm lời tâm truyền cho tổ-chức Hướng Đạo. Kết đoàn.

o    Như thế mới nói lên chủ nghĩa kết hợp để sinh tồn (nhập nhằng từ ngữ đoàn kết).

o    Cảm ơn Bà. Xin ghi nhận mối quan tâm.

o    (1). Tôi có rủ ông Trần Đặng, Bà Khánh Dương đi hội luận. Hai vị muốn phản biện Sách “Trí Quang Tội Đồ”. Vị nữ lưu thân hữu chuyển cho bài viết Trung tá Hùng đả kích, nêu e ngại “vạch tội lỗi của nhau, gây chia rẽ, bất ḥa, mất đoàn kết". 

o    (**)  Ḷng Yêu Nước.

  Bác Sĩ Nguyễn Đức Liên

 

 

Bài Phân Tích và Nhận Định của Bác Sĩ Nguyễn Đức Liên về Tác phẩm "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?" -Nh́n lại biến động chính trị Năm Con Thỏ, 1963, Việt Nam mất chủ quyền chỉ v́  chống lại mưu đồ biến Tổ-quốc thành trận địa cho 2 khối Quốc-Cộng tỷ thí hơn thua. Mất nước từ Năm Măo 63. Mất nước rồi, mới nhận ra Ḷng Yêu Nước.

 

 

Liên Thành: Tưởng Niệm Giám Đốc Sở T́nh Báo Xâm Nhập Miền Bắc Phan Quang Đông Bị Nhóm Loạn Tướng Xử Tử H́nh. “Em Thúy Toan người vợ hiền yêu quư nhất đời anh. Em ơi, ṭa án Cách mạng vừa xử anh tử h́nh. Anh cố nuốt lệ viết cho em, trăn trối cùng em v́ ngày giờ của anh trên đời đă đếm trên đầu ngón tay rồi.……."[Phan Quang Đông]


 

 T́m đọc:

Nguyễn Huy Hùng: HỒI ỨC TÙ CẢI TẠO VIỆT NAM

Liên lạc tác giả:

 hunghuynguyen@vuthanh.us,

&&&

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com

 

Trần Gia Phụng: Sách Chiến tranh Việt Nam 1960-1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sách giá 25 Mỹ kim, đă có bán ở các hiệu sách.  Thêm chi tiết, xin liên lạc với tác giả qua e-mail: trangiaphung2011@yahoo.com.