Bài viết                                                             

 

 


 

 

Vùng Lên
letamanh

Thế nhược tiểu nằm bên thằng mất dạy, 
Ỷ lớn, tham lam, mưu chiếm lân bang!
Bao ngàn năm ngọn lửa cướp chẳng tàn,
Tim khát máu, phường bá quyền xâm lược.
Dân Việt Nam theo chân người thuở trước
Bất khuất, kiên cường ǵn giữ non sông!
Hàng ngàn năm biên giới đến Biển Đông,
Từng chứng kiến xác quân thù gục ngă!
Lũ cướp nước, từng hùng binh tan ră,
Dưới gươm thiêng hồn dân tộc Việt Nam!
Giặc Bắc thua vẫn ươm mộng gian tà,
Nuôi một bọn Việt Gian làm Thái Thú!
Độc quyền ngồi trên đầu dân chưa đủ
C̣n đe hèn bán đất biển ông cha.
Hỡi toàn dân hăy cứu lấy sơn hà,
Cùng đứng dậy diệt nội thù cứu nước!