báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!! 

 


PSCD Lễ Khánh Thành Tên Đường Tiếng Việt, Houston 1 tháng 11, 2015

https://youtu.be/821CJ0dkFLU

***

Huỳnh Tâm

Phơi bày những ẩn số của Hồ Tập Chương - Kỳ 4-5-6

 

 

Hồ Tập Chương (HCM). Nguồn ảnh: tài liệu Huỳnh Tâm.

Hồ Quang công tác tại Văn pḥng Bát lộ quân, trên tuyến đường 96 Zhongshan North Road của tỉnh Quế Lâm, chạy dài đến núi Thổ Cẩm và Tĩnh Giang tỉnh Quảng Tây. C̣n được gọi Văn pḥng Tập đoàn 18 Cách mạng Quốc gia, do nhu cầu hoạt động bí mật của Văn pḥng quân sự phía Nam Trung Quốc.

Vào cuối tháng 11 năm 1938, Chu Ân Lai, theo chỉ thị của Trung ương đảng, thành lập Văn pḥng phía Nam, ủy nhiệm Lư Khắc Nông (李克農) làm Giám đốc Văn pḥng quân đội Bát lộ quân (VIII), có trụ sở tại Thành phố Quế Lâm. Tháng 12 năm 1938 đến tháng 5 năm 1939, Chu Ân Lai đă có ba lần đến Guilin, hướng dẫn văn pḥng triển khai các nhiệm vụ quân sự đặc biệt, dưới sự lănh đạo của Quân ủy Trung ương CPC tại phía Nam, đẩy mạnh mục đích tuyên truyền hoạt động chống Nhật Bản, h́nh thành một mặt trận dân tộc yêu nước chống Nhật Bản. 

Ngày 20 tháng 1 năm 1941, xây dựng Văn pḥng "Hoàn Nam Sự Biến" tại An Huy ảnh hưởng đến số phận của các Văn pḥng Bát lộ quân Quế Lâm, Quân ủy Trung ương ra lệnh Diệp Kiếm Anh (Ye Jianying), Diệp Đĩnh (Ye Ting), Quách Mạt Nhược (Guo), Hạ Diễn (Xia Yan), vv trở về Diên An tham gia vào hoạt động của hội đồng cách mạng. [1]

Cuối tháng 12 năm 1938, Chu Ân Lai đến văn pḥng Quế Lâm (Guilin), bố trí Hồ Chí Minh công tác tại văn pḥng Bát lộ quân (VIII Route), ông được hướng dẫn làm phó giám đốc của pḥng cứu thương, một trong những thành viên t́nh báo tại Cơ quan Y tế. Vào thời điểm đó, ngoài những người phụ trách Bát lộ quân (Route Army Guilin Office) c̣n có Lư Khắc Nông điều hành trụ sở Đông Dương của Hồ Tập Chương, rất ít người biết danh tính thực sự Quốc tế Cộng sản của họ Hồ. Xung quanh Chu Ân Lai có đồng chí thân cận nhất là Hồ Tập Chương, ngoài ra c̣n có trợ lư quân sự Lư Khắc Nông (李克農) và Diệp Kiếm Anh (Ye Jianying)chịu trách nhiệm hoạt động song song với văn pḥng Bát lộ quân (VIII Route Army Guilin) tạo ra một sức mạnh và uy tín cho trụ sở Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Lư lịch cá nhân của Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương).

Tên: Hồ Quang (Hồ Tập Chương)

Tiêu đề: Nhân viên Đài Loan

Tuổi: 38 tuổi (19 tháng 5 năm 1890-1928)

Nơi sinh: Quảng Đông

Đơn vị công tác: Tập đoàn quân đội Bát Lộ Quân, c̣n được gọi là tập quân đoàn 18.

Tốt nghiệp: Đại học Lĩnh Nam

Làm việc: Giáo viên trung học, hiệu trưởng trường ngoại ngữ.

Dân tộc: Hẹ, Đài Loan.

1939-1942, bí danh tại Liên Xô "P.C Lâm", tại Trung Quốc "Lư Thụy, Hồ Hoán Quang" (Hồ Quang) và Hồ Chí Minh.

Gia phả ḍng dơi họ Hồ, theo bảng xếp hạng đối với các thế hệ và nhân vật: Họ Hồ tại Đài Loan có 21 đời, ông tổ tên Hồ Tự Bối người gốc Hẹ, đời thứ 10 Hồ Trân (Jane,) đời thứ 16 Hồ Tập Phi (Fei-集斐), đời thứ 17 Hồ Sùng Quang (Sogo-崇光), đời thứ 18 Hồ Quan Quang, đời thứ 19 Hồ Nật Xưng (Hu nickname), đời thứ 20 Hồ Thự Quang vợ của ông là bà Phá Hiểu, sinh ra đời thứ 21 Hồ Tập Chương (Huji Zhang-胡集张) tên thường gọi Hồ Hoán Quang (Hồ Quang) có ư nghĩa buổi "b́nh minh". Có một em trai chết sớm, và một em gái (mụi) Hồ Lâm Quế. Sau này có bí danh Hồ Chí Minh (胡志明), tên gọi thân thuộc của người Hán.

Tại huyện Hành Sơn (Hengshan) Hồ Nam, đào tạo cán bộ du kích.

Tháng 2 năm 1939, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ huy quân sự, hướng dẫn Diệp Kiếm Anh (Ye Jianying-葉劍英) thực hiện "Bắc ước đông Hành Sơn Quế Lâm", thành lập Trung tâm đào tạo cán bộ du kích cho Việt Nam, hoạt động thời hạng hai trăm năm (200). Kế hoạch kư kết ngày 25 tháng 11 năm 1938. Mao Trạch Đông tổ chức Hội nghị quân sự tại Nam Nhạc (Chiang Hengshan Mountain), kế hoạch phía trước "giai đoạn hai của chiến tranh", và quyết định thành lập một cuộc chiến tranh du kích quan trọng hơn chiến tranh thường xuyên. Đào tạo cán bộ du kích trong giai đoạn đầu tiên, khai mạc vào ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 5 năm 1939 mănh khóa, giai đoạn thứ hai khai giảng ngày 20 tháng 6, ngày 20 tháng 9 măn khóa. Mỗi năm tổ chức 3 khóa huấn luyện và đào tạo cán bộ du kích.

Hồ Chí Minh rời Quế Lâm tham gia vào giai đoạn thứ hai "Đào tạo cán bộ du kích", với chương tŕnh đào tạo tổng thể, Hồ Chí Minh đạt được những điều kiện rất thuận tiện và lợi thế trở thành cán bộ du kích có tầm cỡ quốc tế. Sau đó Hồ Chí Minh sử dụng kinh nghiệm, kiến ​​thức, phương tiện huấn luyện đào tạo những khóa cấp tốc (遊幹班), tương ứng ở vùng núi huyện Tĩnh Tây biên giới Việt Nam-Quảng Tây. Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương tại núi rừng miền Bắc Việt Nam, tứ đó khởi đầu đào tạo du kích địa phương, chính thức vũ trang thành lập quân đội (PLA) đầu tiên tại Việt Nam.

Trước đó Hồ Chí Minh tham gia vào khóa đào tạo ở phía tây Nhạc Dương, tại trang viên của cơ quan Bát lộ quân, ông là t́nh báo, vừa tốt nghiệp cán bộ du kích, được bổ nhiệm công tác tại trạm phát sóng "Tây News", trách nhiệm lắng nghe tin tức thời sự Quân đội, ghi chép lại từng thời điểm sự kiện, đảng hướng dẫn b́nh luận cuốn hồi kư "Yu Chien-Class" của giảng viên Ngô Khê (Wu Xi). Và ông tham gia vào công việc dịch thuật tại văn pḥng truyền thông của quân đội danh dự Quế Lâm.

Đào Chu cựu Phó Thủ tướng của Hội đồng Nhà nước Trung Cộng, ma cô môi giới Hồ Tập Chương lấy bà Tăng Tuyết Minh. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

 

Trang chính của báo Vũ Hán số ra ngày 10/09/2008. Loan tải sự kiện bí mật của "Hồ Tập Chương kết hôn cùng với bà Tăng Tuyết Minh". Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Hồ Chí Minh quyen biết Lư Bội (Li Pei) cùng là đồng chí trong khóa đào tạo cán bộ du kích ở Quảng Đông, nhưng Lư Bội không thông thạo tiếng phổ thông. Lư Bội nhận nhiệm vụ (Li Pei) thành lập nhóm người Khách Gia (Hẹ) đào tạo sĩ quan du kích, sau khi hoàn thành cung cấp cho Việt Cộng ở Liễu Châu, và Quảng Tây. Nhóm Khách Gia của Lư Bội (Li Pei) thể hiện tinh thần cộng sản rất kết quả, c̣n gọi là nhóm Khách Gia (Hakka-Hẹ) Hồ Tập Chương. Vào năm 1930, Chu Ân Lai và Hồ Tập Chương đề cập đến người cách mạng "Hakka", bởi nhóm Khách Gia cùng Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương胡集璋) hoạt động rất thành công tại miền Bắc Việt Nam. Do đó vào năm 1931 Hồ Tập Chương (胡集璋) tạm trốn Quốc Dân Đảng tại Quảng Châu, được Chu Ân Lai bố trí làm việc với những người Hakka (Hẹ) như Đào Chú (Tao Zhu陶鑄).

Năm 1932 Hồ Tập Chương (胡集璋) đến huyện Long Châu (Longzhou) để trốn, gặp Đặng Tiểu B́nh một trong những con rồng cộng sản, giới thiệu một nữ hộ lư người Khách Gia có tên Tăng Tuyết Minh giúp đỡ chạy thoát, sau này Hồ Chí Minh kết hôn cùng với Tăng Tuyết Minh, thuộc hạ của tướng Diệp Kiếm Anh (Ye Jianying). Tất cả những vấn đề này không có nghĩa là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng v́ một sự sắp xếp đă có chủ ư. [2]

Tham khảo.

[1] Thử nghiệm cuộc sống của Hồ Chí Minh

http://book.ifeng.com/psl/kjbfz/200910/1009_3554_1379999.shtml

[2] Quân ủy Trung ương Trung Cộng xuất bản cuốn sách "Tây Nam Quân đào tạo cán bộ du kích", đề cập sinh viên Hồ Tập Chương (HCM).

 

***

Phơi bày những ẩn số của Hồ Tập Chương - Kỳ 5

 

<==Hồ Tập Chương trầm tư thân phận gián điệp người Hán. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Trung Cộng thành lập trung tâm bí mật Việt Minh [1]

Tháng 9 năm 1939 trung tâm du kích một; kết thúc khóa huấn luyện tại Bát lộ quân (VIII Route Army Quế Lâm). Đến tháng 12 năm 1939, các cơ sở Bát lộ quân thành lập thêm trung tâm huấn luyện thứ hai tại Quư Dương, Hồ Tập Chương với tư cách chỉ huy trưởng trung tâm. Ông thường xuyên dạy cho khóa sinh tiếng Việt, tiếng Hẹ và tiếng Pháp, đôi khi ông phát tiền cho khóa sinh chi tiêu vặt, cộng với cải thiện phần ăn tối. Đầu năm 1940, Hồ Tập Chương vẫn c̣n làm việc trong quân đội Bát lộ quân, trụ sở tại thôn Hồng Nham Trùng Khánh. Ở đây Chu Ân Lai với Diệp Kiếm Anh trực tiếp âm mưu, lập kế hoạch đưa Hồ Tập Chương đến miền Băc Việt Nam.

Tháng 2 năm 1940 Hồ Tập Chương đến Côn Minh, theo kế hoạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sấp xếp lại "bộ phận ở nước ngoài" được gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nối với đường dây Đảng Cộng sản Đông Dương đă thành lập từ lâu tại Côn Minh, nay được lệnh người Trung Quốc ở nước ngoài gia nhập "Việt Minh" một tổ chức mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Trước năm 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương do Trung Cộng thành lập trụ sở chính tại Côn Minh, gọi tắt là "Việt Minh Hải Ngoại", Phùng Chí Kiên (bí danh Lăo Lư) đứng đầu lănh đạo, ngoài ra ông c̣n có những bí danh Mạnh Văn Liễu, Lư Đông, Như Bách, Nguyễn Hào, tên khai sinh Nguyễn Vỹ 1900 và chết 1941, cùng những người lănh đạo Vũ Anh (bí danh Trịnh Đông Hải-Zheng Donghai), Hoàng Văn Hoan (bí danh Lư Quang Hoa-Liguanghua).

 

<===Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) 1938 (bí danh Lăo Trần-老陳), ảnh chụp tại Bát lộ quân Quế Lâm . Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Tháng 5 năm 1940, Hồ Tập Chương đi thanh tra Đường sắt Việt Nam-Côn Minh, bí mật gặp Phạm Văn Đồng (bí danh Lâm Bá Kiệt-Lin Bojie), Vơ Nguyên Giáp (bí danh Dương Hoài Nam) tại Công viên Thúy Hồ (翠湖公園). Trung Quốc sắp xếp cho họ ở lại trụ sở "Việt Minh Hải Ngoại". Hồ Tập Chương (bí danh Lăo Trần-老陳), đề nghị Phạm Văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp thành lập trụ sở đảng Đông Dương tại Việt Nam, Hồ quyết định gửi Phạm Văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp đến Diên An (Yan'an) huấn luyện cán bộ du kích, đào tạo chính trị. Vào đầu tháng 6, Cao Hồng Lĩnh (bí danh Việt) dẫn đường đưa lối Phạm Văn Đồng và Vơ Nguyên Giáp đến Văn pḥng Quư Dương, cấp phát thông hành đi Diên An, khi ấy Khang Sinh (Kang Sheng) chủ tŕ viện nghiên cứu "Trung tâm chiến tranh Tây Nam".

Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Ngày 10 tháng 5 năm 1940, Hồ Tập Chương trả lại Quế Lâm, hướng dẫn Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Hoàng Văn Hoan, Phạm Văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp, cũng đi đến Liễu Châu và sau đó đi Quế Lâm. Hồ Tập Chương bí mật gửi Hoàng Văn Hoan, Vũ Anh vào văn pḥng Bát lộ quân, được xem, nơi đây trụ sở đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên, thiết lập nền tảng sức mạnh tổ chức đảng. Tiếp theo Trung Cộng thành lập thêm văn pḥng "Việt Minh" tại Quế Lâm (Guilin), chọn Hồ Tập Chương làm Giám đốc, Phạm Văn Đồng Phó Giám đốc. Hồ Tập Chương sắp xếp Hoàng Văn Hoan đứng tên kết nạp Lợi Chí Phàm (Li Chi-Fan), và Lư Tể Thâm (Li Chi-shen) gia nhập "Việt Minh".

Ngày 12 tháng 8 năm 1940, Trung Cộng thành lập trụ sở Đảng Cộng sản Việt Nam tại Quế Lâm, có tư cách pháp lư hoạt động mở. Dưới h́nh thức "Việt Minh" hoạt động theo lănh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi hoạt động thông qua quan hệ giữa Hồ Tập Chương và các văn pḥng Bát lộ quân Quế Lâm, v́ vậy họ có những liên hệ rộng răi với cộng đồng Việt Nam, Trung Cộng thành lập hội đồng "Văn hoá Việt Nam", Hồ Tập Chương (HCM) được bầu làm giám đốc. Sau đó, sử dụng sức mạnh, mở cửa cho công chúng sinh hoạt chung với tổ chức "Việt Minh", Trung Cộng hỗ trợ mọi chiến dịch của Việt Cộng đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Ngày 27 tháng 6 năm 1940, quân Hitler (Đức Quốc Xă) chiếm được thủ đô Paris nước PhápNgày 22 tháng 9 năm 1940, bổ nhiệm Jean Decoux làm Toàn quyền Liên bang Đông Dương và đảo ngược chính sách nhượng bộ đối với Nhật Bản, thực tế chính trị buộc ông phải tiếp tục theo con đường của người Toàn quyền tiền nhiệm ông Georges Catroux. Nói chung, phục tùng bởi các thị trấn Nam Quan của Nhật Bản để tiếp cận Hải Pḥng. Trung Cộng nhận thức được rằng t́nh h́nh này sẽ có tác động đến sự phát triển Việt Minh tại Việt Nam và Đông Dương, sau đó tổ chức mở cuộc họp tại trụ sở "Việt Minh Trung Quốc", Mao Trạch Đông lấy quyết định chuyển Việt Minh đến trung tâm khu vực biên giới của tỉnh Quảng Tây, sau đó tiến vào Việt Nam. Mao Trạch Đông đồng ư chỉ thị Hồ Tập Chương lănh đạo trực tiếp cuộc đấu tranh vũ trang. Cùng lúc Quân ủy Trung ương Trung Cộng lấy quyết định đồng ư Hồ Tập Chương từ Côn Minh đến Trùng Khánh gặp Chu Ân Lai, trao đổi quan điểm về t́nh h́nh Việt Nam hiện nay, một tháng sau đó Hồ Tập Chương quay trở lại Côn Minh. Tại thời điểm này "Văn pḥng trụ sở đảng vẫn ở Trung Quốc". Văn pḥng Việt Minh tại Quế Lâm đă nhận được chỉ thị của Lợi Trí Trung (利智忠) cho biết Đại Tá Tham Mưu Hồ Học Lăm (胡學覽) thay mặt Hội đồng Quân sự Việt Nam, hiện chỉ huy 4 quân đoàn ở Liễu Châu, Trương Bội Công (Zhang Peigong-張佩公) nhận được chỉ thị của Quốc Dân Đảng Trung Quốc, chuyển quân đội vào Việt Nam để làm các công việc chuẩn bị có liên quan kết thúc chiến tranh. Trương Bội Công tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Hoa, tổ chức đội biên giới Trung-Việt. Hồ Học Lăm đề nghị Trương Bội Công tiến hành duyệt lại trụ sở đảng ở Quảng Tây và Côn Minh.

Hồ Tập Chương cho rằng đă đúng lúc thuận lợiquyết định chỉ thị Vũ Anh, Hoàng Văn Hoan, lập tức chuyển "trụ sở Việt Minh Trung Quốc" đến Quảng Tây. Ngoài ra tiếp nhận thông báo từ Quư Dương (Guiyang) chờ đợi Phạm Văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp đến từ Diên An. Hồ Tập Chương trở về Quảng Tây chỉ huy "Việt Minh" chuyển quân đến Quế Lâm, tạm đóng quân tại Bát lộ quân Quế Lâm, chuẩn bị vạch ra chiến lược hoạt động tại Việt Nam, thành lập các vùng căn cứ cách mạng, làn sóng mới mở cuộc đấu tranh vũ trang cho phép "Việt Minh" tràng quân qua đất nước Việt Nam.

Trương Bội Công (Zhang Peigong-張佩公). Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Tháng 10 năm 1940, Hồ Tập Chương đến Quế Lâmcùng ngày triệu tập Phùng Chí Kiên (Fung Chi-kin-馮志堅), Vũ Anh (Wu Ying-武英), Hoàng Văn Hoan (黃文歡), Phạm Văn Đồng (范文同), Vơ Nguyên Giáp (武元甲) tại Liễu Châu, đưa ra đề nghị giới thiệu Trương Bội Công (Zhang Peigong) gia nhập Việt Minh. Ngày 08 tháng 12 năm 1940, Cộng sản Việt Nam, với tư cách pháp lư hoạt động thông qua các lănh đạo "Việt Minh", quan hệ giữa Hồ Tập Chương và văn pḥng Bát lộ quân Quế Lâm rất chặt chẽ.

Ngày 23 tháng 12 năm 1940, Hồ Tập Chương di chuyển quân đến khu vực biên giới Việt Nam-Quảng Tây, Quư Châu, Vân Nam với sự hỗ trợ của Văn pḥng Bát lộ quân Trung Cộng, ở đây củng cố cơ cấu tổ chức "Việt Minh" dưới sự điều hành của "Trung-Việtvăn hóa đồng chí hội" [2], tích cực tạo môi trường thuận lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và các thành viên hoạt động tại trụ sở đảng ở Trung Quốc, Trung Cộng là nơi động lực thúc đẩy Cộng sản Việt Nam, tạo cơ hội thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng. Trong khi đó, chính quyền Pháp, Nhật và Việt Minh đối đần nhau tại Lạng Sơn, sau này có cuộc bạo loạn ở Bắc Sơn, Phạm Văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan di chuyển quân đến huyện Tĩnh Tây (Jingxi) tỉnh Cao Bằng giáp Quảng Tây. Cuối tháng 12 năm 1940 thành lập "Ủy ban Giải phóng Quốc gia Việt Nam" tại Liễu Châu. Trong tháng 12 năm 1940 tại huyện Tĩnh Tây, chính thức thành lập thêm lực lượng thứ hai "Ủy ban Giải phóng Quốc gia Việt Nam", đưa ra lời hiệu triệu kêu gọi tất cả các dân tộc Việt Nam chiến đấu, thoát  khỏi Pháp, Đế quốc Nhật Bản, chế độ nô lệ và xâm lược. Sau khi ra đời "Ủy ban Việt Nam Giải phóng Quốc gia", t́m mọi cách lấy ḷng tin của Trương Bội Công (张佩公) nhờ ông cung cấp tài chánh nhưng không được, (trong những bài tiểu luận nói về huyện Tĩnh Tây, ĐCSVN vẫn c̣n sử dụng các mối quan hệ Trương Bội Công (张佩公) và Quốc Dân Đảng Trung Quốc). Cho nên Việt Minh muốn có tài chánh phải đánh cướp công quỹ của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, đă có phương tiện Việt Minh âm thầm đào tạo tổ chức cán bộ trẻ, sau khi đào tạo cán bộ cấp cơ sở kết quả gửi về Việt Nam chiến đấu.

Đầu năm 1941, các thành viên "Ủy ban Quốc gia Giải phóng" của Hồ Tập Chương được chia thành hai nhóm. Phạm Văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan vẫn bám trụ tại Tĩnh Tây (Jingxi). Phùng Chí Kiên (馮志堅), Vũ Anh (Wu Ying-武英), Lê Quảng Ba (Li Guangbo-黎廣波) chuyển đến tỉnh Cao Bằng phát triển cơ sở tại dốc phía Bắc của ngôi làng Pắc Bó.

Ngày 20 tháng 2 năm 1941, đánh dấu một trang lư lịch mới của Hồ Tập Chương, ông chính thức đổi tên Hồ Chí Minh bí danh (ông Thu), tạm sống Pắc Bó gần một con sông của ngôi làng miền núi huyện Tĩnh Tây tỉnh Cao Bằng, tất cả cư dân sinh sống ở đây người Nùng. Lần đầu tiên Hồ Chí Minh đến Việt Nam, trực tiếp lănh đạo phong trào Cộng sản Đông Dương và Việt Nam.

Hồ Chí Minh (Hồ Tập Chương) bên suối Lê Nin thăm nhân dân Pắc Bó). Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Ngày 12 tháng 4 năm 1941, chính thức thành lập "Liên minh Tự do Quốc gia Việt Nam" bao gồm các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Dân chủ Xă hội Việt Nam, và Việt Minh. Sau khi thấy đă thích hợp Hồ Chí Minh lập tức thành lập mật khu "Giải Phóng Quốc gia Việt Nam" xây dựng cơ quan bí mật Đảng Cộng sản Đông Dương.

Ngày 10 tháng 5 năm 1941, Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp Trung ương Cộng sản Đông Dương lần thứ tám tại Việt Bắc, Hồ Chí Minh chủ tŕ cuộc họp, thành phần tham dự gồm có Hoàng Văn Th, Trường Chinh tên thật Đặng Xuân Khu (bí danh Vũ Văn Cừ), Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, Hoàng Văn Hoan, Hoàng Quốc Việt. Việt Minh mở ra cuộc họp chủ yếu thiết lập và phát triển các căn cứ mật khu và căn cứ du kích quân, Hồ Chí Minh cho thành h́nh 16 tổ chứdưới quyền lănh đạo "Hội đồng Cứu quốc".

Ngày 19 tháng năm 1941, thành lập "Mặt trận Độc lập Việt Nam", được gọi là "Liên Minh". Trong hội nghị Hồ Chí Minh được bầu làm tổng bí thư của đảng, lănh đạo trực tiếp cách mạng Việt Nam. Nhưng Hồ Chí Minh từ chối, viện lư do rằng các lănh đạo đảng trong nước điều hành tổng bí thư của đảng. Chương tŕnh hành động của "Việt Minh" quy định mục tiêu đấu tranh cho Việt Nam: "lật đổ Pháp, phù hợp với tinh thần dân chủ của Chính phủ cách mạng nước Cộng ḥa Dân chủ Việt Nam, và sử dụng Kim Tinh (Venus-金星) nền đỏ làm cờ quốc gia".

 

Tham khảo.

[1] Thử nghiệm cuộc sống của Hồ Chí Minh

http://book.ifeng.com/psl/kjbfz/200910/1009_3554_1379999.shtml

 

[2] (中越文化工作同志會),

 

***

Phơi bày những ẩn số của Hồ Tập Chương - Kỳ 6

 

Sau khi kết thúc phiên họp thứ tám của Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập "Việt Nam Độc lập Đồng minh", Hồ Chí Minh trực tiếp lănh đạo, trụ sở tại huyện Tĩnh Tây. Ngày 06 tháng 6 năm 1941 viết lời hiệu triệu thư "trí Việt Nam toàn quốc đồng bào hào triệu thư" kư tên "Nguyễn Ái Quốc"[1], ai cũng biết Nguyễn Ái Quốc đă chết, kể từ năm 1932,

sự im lặng này đă 10 năm trước. Đến nay Hồ Chí Minh một lần nữa kư tên Nguyễn Ái Quốc bỗng người chết xuất hiện công khai trên các phương tiện truyền thông quốc tế, tên của "Nguyễn Ái Quốc" nay bắt đầu bị Hồ Chí Minh lạm dụng, tài liệu này bằng ngôn ngữ "Trung Hoa", sau đó dịch tiếng Việt, một phương pháp "tuyên truyền bằng âm thanh tự nhiên" tiếp cận nhân dân. Lời kêu gọi người dân đứng lên, tổ chức "Cứu quốc", đả đảo Nhật Bản, đế quốc Pháp. Cuộc kêu gọi này lan rộng một cách nhanh chóng, rất nhiều ấn tượng cho sự nhiệt t́nh, phong trào nhanh chóng lan các tỉnh, các tầng lớp khác nhau tham gia vào "Cứu Quốc". "Việt Minh" đă tác động vào ḷng dân, đảng hối hă thành lập (Hội đồng lănh đạo Cứu Quốc, dẫn đầu 16 tổ chức, bao gồm công nhân, nông dân, binh lính, văn hóa, phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn tuổi, Phật giáo, Công giáo, các doanh nhân và các tổ chức khác.) [2]

Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) một cán bộ cách mạng Trung Quốc, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.[3]

Vào cuối tháng 8 năm 1942, một lần nữa Hồ Chí Minh hướng dẫn  Nghiễm Ba (Li Guangbo-黎广波) từ miền Bắc đến Trùng Khánh Trung Quốc. Mục đích chuyến đi này đáp ứng nhu cầu mà Chu Ân Lai cần biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn t́m kiếm, trao đổi quan điểm về t́nh h́nh hiện tại của Việt Nam.

Chu Ân Lai nhà lănh đạo Trung Cộng, tất yếu biết rất rơ danh tính Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh-胡集璋) đến từ Đài Loan, cũng biết Nguyễn Ái Quốc (阮爱国) đă qua đời năm 1932, đến năm 1935 Quốc tế Cộng sản sắp xếp lại lư lịch, bản sắc Nguyễn Ái Quốc và t́m người thay thế. 1938 Hồ Chí Minh c̣n công tác tại Bát Lộ Quân Quế Lâm, với tư cách Thiếu tá t́nh báo, ở đây ông chứng minh được khả năng người "Cộng sản hải ngoại" và tuân lệnh đến bất cứ nơi nào đảng cần.

T́nh báo Lê Nghiễm Ba (Li Guangbo-黎广波) (phải) đón tiếp Phó Cục trưởng Cục Chính trị Trung Cộng (trái). Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

1940-1941 Chu Ân Lai liên tục cung cấp cho Hồ Chí Minh những phương tiện quân sự và đưa quân đội (CPC) Quế Lâm, Quư Châu, Trùng Khánh vào hoạt động tại Việt Nam, Chu Ân Lai nỗ lực hổ trợ lớn cho Hồ Chí Minh cướp chính quyền Việt Nam. Cơ hội này, Hồ Chí Minh tạo nên số phận mới. Điều này, Hồ Chí Minh rơ rang hơn ai, do đó lặp đi lặp lại Chu Ân Lai là "ân ca", ngoài t́nh cảm c̣n "t́nh đồng chí và t́nh anh em".

Ngày 25 tháng 8 năm 1941 Hồ Chí Minh đến huyện Tĩnh Tây kết nghĩa anh em với Từ Vỹ (Xu Wei-徐偉), cùng nhau đi tham dự lễ Tiết Trung Nguyên (lễ hội Ma của ngưi Đài Loan中元節), tổ chức vào buổi sáng, ngày 27 tháng 8 tại biên giới tỉnh Quảng Tây-Dương Đào dẫn đường đến Trùng Khánh. Khi cả hai đi đến thị trấn Túc Vinh-Đức Bảo (zurong-Debao), gặp đồn cảnh sát Quốc Dân Đảng. Cảnh sát trưởng Phúc Mậu (福茂) bắt giữ thẩm vấn Hồ Chí Minh, nhận dạng nghi ngờ, kiểm tra giấy tờ thấy tài liệu "Phân hội Quốc tế phản xâm lược Việt Nam"[4] và văn bản "cuộc họp báo Tin tức Thanh niên Trung Quốc" thẻ hội viên, INS, thẻphóng viên đặc biệt. Những tài liệu này đă được ban hành vào năm 1940, đă hết hạn, danh tính Hồ Chí Minh phức tạp do đó nghi ngờ gián điệp buộc phải giam giữ, đưa Hồ trở lại ṭa thị chính, sau khi thẩm vấn bởi nhà điều tra Mă Hiến Vinh (马献荣) đă được thông qua bởi quận Đức Bảo, tuy nhiên Quốc Dân Đảng huyện Tĩnh Tây vẫn gửi Hồ đến Quảng Tây, cơ quan Quân sự Quốc gia cao nhất Ban Tổng cục Quế Lâm xét xử. Hồ Chí Minh bị bắt từ ngày 27 tháng 8 trải qua những thành phố Jingxi, Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm, lưu đày 18 trại giam nhà tù, đi qua 13 thị xă, và lănh 14 tháng tù, nhờ Trung Cộng can thiệp, lúc này Trung Cộng và Quốc Dân Đảng chưa phân chiến truyến, ngoài ra Hồ nhờ thông thạo tiếng Quan thoại, Quảng Đông và tiếng Hẹ, chính tướng Trương Phát Khuê cũng khen Hồ biết nhiều ngôn ngữ mẹ đẻ Trung Quốc.

Sau khi Hồ Chí Minh bị bắt, hàng ngàn đảng viên Trung Cộng lo lắng, nhiều lần gửi điện tín yêu cầu chính phủ Quốc Dân Đảng, và thông báo dư luận như hăng Reuters, Agence France-Presse, các cơ quan thông tấn Liên Xô, làm mọi thứ có thể gây áp lực lên nhà chức trách, Trung Cộng yêu cầu ân xá Hồ Chí Minh, nhưng chính phủ Quốc Dân Đảng đă bỏ qua. Chu Ân Lai đích thân đến Trùng Khánh sắp xếp vụ việc cứu Hồ Chí Minh, ngay lập tức gọi Phùng Ngọc ờng (馮玉祥) và Lư Tông Nhân (Li Tsung-jen李宗仁), cứu Hồ Chí Minh. ởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek) áp lực Trung Cộng hợp tác với Quốc Dân Đảng chống Nhật Bản tại Việt Nam, đến tháng Giêng năm 1943, ra lệnh cho nhà tù phóng thích Hồ Chí Minh, giao hàng (HCM) tại Chánh Trị Bộ (DPA), Trung Cộng chuyển Hồ Chí Minh đến Quế Lâm và quản chế tại Liễu Châu theo diện quân sự.

<===Hồ Chí Minh bổ nhiệm Nguyễn Hải Thần (阮海臣) làm Phó Chủ tịch "Liên minh cách mạng Việt Minh". Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Hồ Chí Minh ra tù sớm, trở lại đến Việt Nam, Tướng Trương Phát Khuê (张发奎) Trung Hoa Dân Quốc mở cuộc họp tổ chức chiến dịch "Liên minh cách mạng Việt Minh", Nguyễn Hải Thần (阮海臣) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch. Tổ chức này gồm tất cả các lữ đoàn, đảng phái của Trung Hoa và Việt Nam với sự hỗ trợ của một Quân đoàn 4 Trung Hoa.

Tháng 10 năm 1942 thành lập quân đội Việt-Trung tại Liễu Châu. Tháng 3 năm 1944 "Liên minh cách mạng Việt Nam" tổ chức một cuộc họp ở Trung Quốc có đại diện của các tổ chức, bầu ra Ban Chấp hành, Hồ Chí Minh và  Tùng Sơn (Li Song Shan-李松山) "Việt Minh" đă được bầu làm thành viên của Ban Chấp hành. Vào tháng 6 năm 1944, Hoàng Văn Hoan đến Liễu Châu từ Bắc Việt Nam gặp Hồ Chí Minh, báo cáo t́nh h́nh Việt Nam và t́nh h́nh phát triển tổ chức "Việt Minh". Hồ Chí Minh thay mặt tổ chức cách mạng Trung Cộng ở Việt Nam. Hồ nắm bắt cơ hội thuận lợi của Đại hội kết thúc, ông trở lại Việt Nam theo đề xuất ư tưởng của Trương Phát Khuê (Zhang Fakui), và nộp một bản phác thảo "tổ chức và quyền lực Việt Nam", cùng lúc phát triển "Liên minh cách mạng Việt Nam", mục đích tối hậu thủ tiêu chính khác cướp hoàn toàn quốc gia Việt Nam. Trương Phát Khuê (Zhang Fakui) đồng ư hậu thuẩn Hồ Chí Minh thành lập quân đoàn "Chiến Địa" và thành lập "Thanh niên đoàn Việt Nam", vào ngày 09 tháng 8 năm 1944 tại Liễu Châu, Hồ Chí Minh lựa chọn 18 thanh niên cảm tử quân xuất sắc nhất, đưa đến miền Bắc Việt Nam.

Những cảm tử quân "Thập Vạn Đại Sơn" của quân đội Trung Cộng theo Hồ Chí Minh tham chiến tại Việt Nam, sau này họ là những cựu chiến binh Trung Cộng ở lại Việt Nam. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.

Ngày 27 tháng 9 năm 1940, Hồ Chí Minh bước vào một mốc cuộc đời mới, ông trở lại dốc phía bắc của căn cứ chiến khu Nam lănh đạo cán bộ cảm tử trẻ, chờ khi Nhật Bản xâm chiếm Lạng Sơn, quân đội Pháp phải rút lui qua phía bắc Thái Nguyên. Chu Văn Tấn (Zhu Wenjin), Lương Vạn Chí (Liang Wenzhi) thay mặt Đảng Cộng sản Đông Dương, lănh đạo nhân dân vũ trang khởi nghĩa tạiBắc Sơn, tiếp theo các cơn động của vũ khí đánh tan quân Pháp, thiết lập cơ sở cách mạng tại vách đá Bắc Sơn giữa  Nhai. Năm 1943, cơ sở Bắc Sơn thành tŕ cách mạng, đứng đầu cơ sở Trung ương Phạm Văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan,Vũ Anh, Cao B́nh. Tổng quan Hồ Chí Minh lănh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Đông Dương nắm t́nh h́nh đấu tranh hiện nay, lấy quyết định phát triển các lực lượng vũ trang, bổ sung vào lực lượng vũ trang du kích, thành lập các đội tuyên truyền Giải phóng quân Nhân dân Việt Nam, để đặt nền móng sơ bộ quân sự ĐCSVN, đội trưởng Vơ Nguyên Giáp, Phó đội Chu Văn Tấn (tướng Trung Cộng ), Chính trị viên Hoàng Văn Thái (tướng Trung Cộng ).

Ngày 22 tháng 12 năm 1944 thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 04 tháng 6 năm 1945 thành lập "Cứu Quốc Quân Việt Nam" đội tuyên truyền Giải phóng quân đội Việt Nam, sáp nhập làm một Quân đội Giải phóng Nhân dân Việt Nam. Nắm bắt thế chiến II, Nhật đầu hàng Đồng Minh một cơ hội tốt trong cùng một năm vào tháng 8, đất nước đặt ra một làn sóng "cách mạng tháng Tám", Vơ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái (Zhu Wenjin-黄文泰), người chỉ huy phía bắc Cao Bằng và Quân đội Giải phóng Nhân dân Việt Nam, xâm nhập thủ đô Hà Nội.

Tham khảo và chú thích.

[1] Thử nghiệm cuộc sống của Hồ Chí Minh:

- http://book.ifeng.com/psl/kjbfz/200910/1009_3554_1379999.shtml

[2] trí việt nam toàn quốc đồng bào hào triệu thư - 致越南全國同胞號召書.

[3] Năm trăm năm lịch sử của thế giới nhân vật tiểu sử xă hội chủ nghĩa-世界社會主義五百年歷史人物傳略--胡志明.

 [4] quốc tế phản xâm lược hội việt nam phân hội-國際反侵略會越南分會.