bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đn                                                             

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo khng xem phim đưc!!!

***

 

Phim "Terror in Little Saigon" c phụ đề Việt ngữ

 

Phim "Terror in Little Saigon" c phụ đề Việt ngữ

 

 

TERROR IN LITTLE SAIGON NGO KY&PHAT BUI

 
Phỏng Vấn Nguyễn Thanh T, con k giả Đạm Phong NOV 22. 2015

 
"Terror in Little Saigon" gy tranh ci, dn Little Saigon c kiến g?