báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

KHCTNCTVN-NAMCALI                                                       

 

 

Ban Chấp Hành
Khu Hội Cựu TNCT Việt-Nam Nam-California

nhiệm kỳ 2015-2017
9353 Bolsa Avenue # M67, Westminster, CA 92683
Điê
̣n thoaị : (714) 482.7656 - (714) 360.7593
Email :khcctnctnamcali@yahoo.com

BAN C VN:
-NT Nguyn Huy Hùng, CT
 -BS. Đoàn Y
ến
 -NT Ph
m Văn Thun
- NT D
ư Văn H
 -CH Tr
n Thê Cung
 -CH Nguy
n Văn Đt
 -CH Nguy
n Văn Thanh

BAN GIÁM SÁT:
 CT-CH Hoàng Đ
c Hu
 -CH Ch
ế Văn Thc
 -CH Tr
n Ngc Thành
 -CH Nguy
n Văn Nam
 -CH Ph
m Hoàn

BAN CHP HÀNH:
CH. Vũ Tr
ng Mc
Phó CT Ngo
i V CH Phm Ngc Thành
Phó Ch
Tch NV CH Vơ Đây
TQ-CH Nguy
n Văn Nu
TTK-CH Nguy
n Hu Cúc

 

 

 

THÔNG BÁO

 

Trách Nhiệm Online trân trong thông báo, đầu năm 2016 Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California sẽ có hai buổi sinh hoạt (1)Văn Nghệ LÍNH & QUÊ HƯƠNG và (2)Hội Ngộ Tất Niên Ất Mùi và phát hành đặc san TRÁCH NHIỆM Xuân Bính Thân 2016.

Chương tŕnh văn nghệ với chủ đề “Lính&Quê Hương” sẽ khai mạc vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2016 tại Hội trường Thư Viện Việt Nam, số 1872 Westminster , Garden Grove, CA 92683.

Và, vào lúc 10 giờ Sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng 1 năm 2016 sẽ là chương tŕnh “Hội Ngộ Tất Niên Ất Mùi và phát hành Đặc San Trách Nhiệm Xuân Bính Thân 2016.

trachnhiemonline xin giới thiệu Thư Chủ Nhiệm và nội dung Đặc San Xuân Bính Thân 2016, trachnhiemonline sẽ lần lượt phố biến trên trang nhà  http://www.trachnhiemonline.com/  của Khu Hội, mời quí Anh Chị Cựu Tù Nhân Chính Trị đón đọc.

Vui ḷng xem thông báo nầy như là THƯ MỜI gởi đến quí Anh Chị Cựu Tù Nhân Chính Trị, không phân biệt, đến tham dự các sinh hoạt của Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Nam California nêu trên.

Dưới đậy là nội dung Thư Chủ Nhiệm và nội dung đặc san Trách Nhiệm Xuân Bính Thân 2016.

***

KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM NAM CALIFORNIA

ĐẶC SAN TRÁCH NHIỆM XUÂN 2016

 

***


 

Khu Hội Cựu Tù Nhận Chính Trị Việt Nam Nam California:  Thư Chủ Nhiệm và, Giới thiệu Đặc San Trách Nhiệm Xuân Bính Thân 2016-

Sinh hoạt của Khu Hội CTNCT Nam Cal: Đầu năm 2016 Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California sẽ có hai buổi sinh hoạt (1)Văn Nghệ LÍNH & QUÊ HƯƠNG và (2)Hội Ngộ Tất Niên Ất Mùi và phát hành đặc san TRÁCH NHIỆM