báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!! 

 

 
HL8406 TL386 Tập Cận B́nh Và Hoàng Sa Trường Sa - LS Nguyễn Hữu Thống

https://youtu.be/BGZ6NGdut_8

 

 

Đoàn Thanh Liêm

Vùng lên, Các bn ơi!

1. Các bn ơi! Hăy sẵn sàng:
Đă đ
ến lúc                                                                   
Ta ph
i công khai trc din                                        
Lăn x
vào cuc chiến.                                                         
Chúng ta đ̣i h
i                                                                  
Không ph
i ch cơm no, áo ấm                                           
Mà c̣n c
nhân phm, t́nh thương.                                   
Đ
chng li bo quyn đc ác                                           
Ta ph
i được trang b bng                                         
Ḷng kiên c
ường can đm                                                   
S
nhn ni hy sinh                                                             
Và tinh th
n bt bo đng.

2. Các bn ơi!

Hăy đồng lọat lên tiếng
Nói rằng:                                                                           
Chúng ta không c̣n khiếp sợ                                          
Trước bạo lực trấn áp                                               
Với tù ngục đọa đầy                                                  
Và tra tấn khủng bố                                                  
Bởi v́ chúng ta đă trưởng thành chững chạc                   
Trong biệt giam tối tăm                                           
Với đói khát dầy ṿ                                                 
Và khổ sai cưỡng bức                                              
Và cũng bởi v́ chúng ta luôn noi theo                                     
Lời giáo huấn từ ngàn đời                                         
Của cha ông                                                              
Đó là: “Uy vũ bất năng khuất!”

3.-  Các bn ơi! Hăy tiếp tc:

Cuc tranh đu cam go 
Nh
t quyết không h khoan nhượng
Ph
i đ̣i cho bng được
Đ
mi người
Đ
ược sng cho ra con người
V
i danh d phm giá
Trong công lư an toàn
Và t
do dân ch.
Ph
i dit tr tn gc
N
n đc quyn ngang ngược
N
n bè phái nghinh ngang
N
n giáo điu bnh hon
N
n ti d tm thường                                    
nhàm chán đ
ến nôn ma!

4.-  Các bn ơi!

Hăy vui mng
Tr
ước trang s mi
C
a Đt nước thân yêu
C
a Dân tc bt khut
Đang vùng d
y
S
ng sng oai nghiêm
Nh
ư Phù Đổng, Quang Trung
Nh
ư Hưng Đạo, Nguyn Trăi
Các Anh Hùng B
t T.
B
i v́: Nht đnh ta phi thng
C
ương quyết ta s thng
Và cũng b
i v́:
Nhân nghĩa th
ng hung tàn
T́nh th
ương xóa thù hận./

Làm ti Hàm Tân Phan Thiết 1994-95

Tri Z30D, Khu K2.

Sao lc li ti California USA

Tháng 11 Năm 2008

Đoàn Thanh Liêm