báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!! 

 

 
HL8406 TL386 Tập Cận B́nh Và Hoàng Sa Trường Sa - LS Nguyễn Hữu Thống

https://youtu.be/BGZ6NGdut_8

 

 Lê Thy

Kiến Nghị Đổi tên SOUTH CHINA SEA thành SOUTHEAST ASIA SEA

 

Dưới đây là kiến nghị (petition) kêu gọi đổi tên Biển Đông thành Biển Đông Nam Á v́ nếu chúng ta cố giữ tên Biển Đông th́ không được công nhận về mặt quốc tế, nếu đổi tên từ South China Sea thành Southeast Asia Sea th́ sẽ phủ nhận biển này (sound-like) là của Trung Quốc và cũng quốc tế hóa và lôi kéo được các nước thuộc khối ASEAN đồng ḷng chống lại tham vọng bá quyền của TQ ở vùng biển này.

Hăy cùng nhau kư tên kiến nghị đổi tên quốc tế của biển Đông thành “Southeast Asia Sea”. Với chúng ta, 4 chữ “Biển Đông Nam Á” có một nửa là lịch sử cha ông để lại, nửa kia là hiện tại hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Hăy cùng các bạn ấy nhập thành một bó đũa.

 

Kư vào bản tiếng Anh tại đây: Petition; Change the name “South China Sea” to “Southeast Asia Sea”

P/S. Chúng ta kư là một việc, nhưng quan trọng hơn là chuyển thư cho thật nhiều bạn bè khắp nơi kư, v́ hiện nay số lượng mới có 35,762 mà cần có đủ 500,000 th́ mới được chấp nhận. Hăy mau chóng vận động gia đ́nh, bạn bè, những ai yêu Việt Nam (kể cả người Trung Quốc), kư để nhanh chóng đạt được ư nguyện chính đáng và đương nhiên này!

 

Change the name "South China Sea" to "Southeast Asia Sea"

 

https://d22r54gnmuhwmk.cloudfront.net/photos/8/ed/ms/rTEdmSCBlViHMQG-128x128-noPad.jpg?1423781145

NGUYEN THAI HOC FOUNDATION

 

In the sixteenth century, the world had little knowledge about Southeast Asia. Western merchants and sailors of that time called the sea, which is encompassed by the present-day Southeast Asian countries, the “South China Sea” to refer to the enclosed sea basin and its location in relation to the surrounding countries lying to the north of Australia, east of India, and south of China.  

Notably, ancient Chinese historical documents called the sea 交阯洋 (Giao Chỉ Dương), which means the Sea of Jiaozhi or Jiaozhi Sea and that, Jiaozhi is an ancient name of Vietnam. Other lesser known names include Champa Sea or Sea of Cham, after the maritime kingdom that flourished between the seventh and sixteenth centuries.

In this modern era, as human civilization evolved towards a multi-faceted global collaboration, the international community, since the 20th century, has geographically formed a sub-region in Asia to address mankind’s need. This region was officially named Southeast Asia and consists of Burma, Brunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, the Philippines, and Vietnam.

Southeast Asia represents approximately 600 million people who have, in a joint effort, made unique and original contributions to modern civilization in many aspects, including culture, science, education, economics, politics, etc. In addition to the above, these are facts:

1.       The United Nations has officially recognized the region and named it “Southeast Asia”.

2.       The countries of Southeast Asia encompass almost the entire South China Sea with a total coastline measuring approximately 130,000 kilometers (81,250 miles) long; whereas the Southern China’s coastline measured about 2,800 kilometers (1,750 miles) in length.

3.       Freedom of navigation on the sea is not restricted to a specific country. It is a common heritage of mankind and has actually been used by the international community for centuries as the second most important water channel in the world.

Join the campaign to ask the Presidents and Prime Ministers of 11 countries of Southeast Asia, the President of United Nations Atlas of the Oceans, and the CEOs and Presidents of 12 geographic organizations around the world to change the name “South China Sea” to “Southeast Asia Sea”.

Sign the petition and your action will forever be remembered in the modern history of Southeast Asia.

                                                                  ooOoo

 

- Petition texts in different languages (Kiến nghị được dịch ra một số ngôn ngữ):

English   French    Filipino    German     Hindi     Indonesian     Japanese    Japanese (.pdf)  

Korean     Netherlands    Polish    Portuguese     Russian    Thailand (.pdf)   Turkish    

Vietnamese (Tiếng Việt)  Spanish

- Addressee List (danh sách các nơi nhận kiến nghị): CLICK HERE

- Báo cáo việc đệ tŕnh hơn một vạn chữ kư đầu tiên: BẤM VÀO ĐÂY

- Submission of the first 10,000+ signatures: CLICK HERE

- How to sign the Petition if you live outside the US: CLICK HERE

- Hướng dẫn kư tên dành cho quư vị ở các quốc gia ngoài Hoa Kỳ: HƯỚNG DẪN

We need your help to translate the petition texts (the background and the letter) into other languages: Cambodian, Laotian, Burmese, Brunei, Malaysian, Español, Italian, Chinese, and others. - please email us at NTHFoundation@yahoo.com - Thank you.