báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=sj5QAmI3zJE

40 NAM NHIN LAI LINH MUC NGUYEN HUU LE NZ


Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

*** 

 VietTuSaiGon's blog:

Tết và lạnh lùng tương lai Việt

 

Đu Xuân, r bn bè làm mt chuyến du kho Đà Nng, Hi An, Huế, Ngh An, Hà Tĩnh… Và mai mt là Sài G̣n, Đng Nai, B́nh Dương, lc tnh min Tây… Nhưng đi na chng, mi qua Đà Nng, Hi An, sp bước vào đt Hà Tĩnh th́ chng c̣n mun đi thêm na. Cm giác lnh lùng, trng rng và đôi khi s hăi hin ra càng thêm rơ. Ni tri hơn có l là cm giác lnh. Cái lnh đến t bên trong tâm hn ch không phi nhng trn rét ca thiên nhiên. T dưng, mt câu hi ám nh: Người Vit đă lnh lùng t bao gi? Và tương lai Vit đi v đâu?

Đương nhiên câu hi đu có v hp lư và d chu hơn câu sau khi đt câu hi và gii quyết nó. Câu sau nghe có v lên gân. Nhưng hin ti, có lên gân hay không th́ cũng như nhau bi mi chuyn hu như đă “an bài”, hết thuc cha!

V́ sao? Bi v́ có s khác bit rơ ràng gia cái lnh ca gió mùa, tuyết rơi, băng giá vi cái lnh st rét. Trước cái lnh tuy khc nghit ca thiên nhiên, con người vn có cách thích ng, có cách chng chi bng áo m, bng la và s chu đng. Nhưng khi cái lnh bc ra t bên trong như st rét th́ cho dù nhit đ t nhiên lúc đó có lên 40 đ C th́ người ta vn có th chết v́ cóng lnh. Cái lnh ca dân tc Vit Nam là cái lnh st rét.

S dĩ tôi nói rng dân tc Vit Nam, hay nói đúng hơn là đi b phn nhân dân cũng như h thng cm quyn t đa phương đến trung ương đang b st rét và có th lăn ra chết bt ḱ gi nào bi v́ hu hết chúng ta đang b con vi trùn st rét ca s vong thân và vong nô hoành hành tâm hn, hoành hành th xác nhưng chúng ta vn c xem như không có ǵ và vn c tưởng rng ḿnh khe mnh.

V́ sao? V́ chưa có năm nào người Trung Quc xut hin ti Vit Nam đông như Tết năm nay, trong lúc mi chuyn v chính tr, biên gii, lănh hi, hi đo gia Vit Nam và Trung Quc vn đang là chuyn nhc nhi, gay cn và căng thng. Người Trung Quc đă sn sàng b tin ra thuê nguyên mt máy bay đ sang Khánh Ḥa, Vit Nam ăn Tết. Và ti thành ph Hi An, Quàng Nam, t́nh trng kt xe t ngă ba Tin Lành đến tn trung tâm văn hóa th thao Hi An kéo dài gn hai gi đng h vào các đêm Mng Hai, Mng Ba, Mng Bn Tết.

Nguyên nhân kt xe là do lượng xe hơi vào thành ph quá nhiu, và đáng bun hơn là ước chng 70% xe hơi gây kt xe li là xe ch người Trung Quc đến Hi An đ h ăn Tết và t chc l k nim “hp nht người Trung Quc trên thế gii” ngay ti trung tâm thành ph Hi An.

Đà Nng, đi đâu cũng gp người Trung Quc, có th nói rng trong dp Tết này, người Trung Quc nhiu hơn người Vit ti thành ph Đà Nng. Bi hu hết các gia đ́nh thành ph Đà Nng đu đóng ca t Mng Mt đến Mng Ba Tết, h không đ ra đường, ch có người Trung Quc và mt s người Vit t các tnh Tha Thiên Huế, Qung Nam xut hin trên đường Đà Nng.

thành ph Huế, Vinh và Hà Tĩnh, người Trung Quc cũng xut hin khá đông, tương đương vi người dân các thành ph này nếu nh́n vào tương quan đường ph. Và dường như người Trung Quc được tiếp đăi rt nng hu các quán xá, h không gp bt ḱ khó khăn, tr ngi nào khi ung dung tn b trên đt Vit Nam. Không dng đó, h t ra hách dch và khi có người Vit Nam nào đó cm máy chp h́nh, không may hướng ng kính trùng vi hướng h đang có mt th́ h không ngn ngi đe da bng tiếng Vit “Ai cho mày chp h́nh?” vi người Vit. Và, phn ng ca người Vit là phn đông ct máy h́nh, im lng mà đi. Có th nói trong dp Tết này, cm giác người Trung Quc mi là ch nhân thc s ca di đt h́nh ch S này ch không phi là người Vit Nam. Sao li có chuyn ḱ cc như vy?

Nói đi th́ thy ḱ cc nhưng ngm li, chuyn này không h ḱ cc chút nào, bi v́ nó đă được chun b t trng nước. Hin ti ch là h qu tt yếu ca mt quá tŕnh dài chun b trong quá kh. Vy ai đă chun b cho vn đ này? Câu tr li dt khoát và rơ ràng là nhà nước Cng sn Vit Nam đă tính toán, chun b rt kĩ cho vic này và đng Cng sn Vit Nam chính là nhng con mui st rét ca dân tc Vit Nam hin ti.

Bi l, vi li cai tr bàn tay st và nm đm khoai ḿ, va nm cht ly vai nhân dân bng nhng ngón tay st làm rướm máu, li va đm thng khoai ḿ vào mm nhân dân trong quá tŕnh kinh tế tp trung bao cp (da vào vin tr ca Liên Xô và Trung Quc) và vi li cai tr bng roi đin vi rượu Mao Đài sut my chc năm sau bao cp trên danh nghĩa kinh tế th trường theo đnh hướng xă hi ch nghĩa đă bóp chết nhân dân Vit Nam t trong ra ngoài, đă làm tê lit nhân dân v́ chng st rét tư tưởng.

Nhân dân không đuc nói, ch được nghe hun th t đng. Nhân dân không được đu tranh cho ch quyn dân tc mà ch được phép ngi yên đ đng lo liu, nhân dân được t do la chn thc phm và sách báo trong cái đng thc ăn ôi thiu xut x Trung Quc và trong m tư tưởng Cng sn mà đng đă son sn.

T chiếc nt ngc ph n, chiếc qun lót cho đến hp sa, chiếc xe gn máy, cc xúc xích, cây ko, dĩa trái cây, kư go, đ chơi tr em, phim nh… Tt c nhu yếu phm, hàng hóa cho đi b phn nhân dân nghèo kh, cht vt này đu được son sn bng sn phm ca Trung Quc. Và v lâu v dài, dường như s đông nhân dân đă quen mùi ca Trung Quc, thm chí có người coi nhng sn phm đc hi ca Trung Quc là đnh cao trí tu bi “Trung Quc nó gii hơn M, cũng mt cái đ cùng tính năng nhưng nó bán r chưa bng mt phn mười đ ca M”!

Và cũng v lâu v dài, dường như nhân dân đă b ngm văn hóa và dch cht Trung Quc trong cơ th như mt con bnh đang st rét trong cơ th. Cho đến mt ngày bnh bùng phát, người ta lnh cóng, run lp cp và vn nghĩ rng tri đang lnh rét ch không h nghĩ rng ḿnh đang st rét t trong máu tht.

Mt đt nước vi đi b phn nhân dân chưa bao gi có quyết đnh t khước, chi b hàng hóa Trung Quc v́ nó quá đc hi. Mt đt nước mà đi b phn nhân dân, nhà buôn li xem k xâm lăng là cơ hi làm giàu (mà không th suy nghĩ có bao nhiêu gián đip, k xu đang trn ln trong các đoàn khách du lch kia) và sn sàng qú ly, chp nhn, tha hip vi k xâm lược. Mt đt nước mà h thng chính quyn va đóng vai tṛ tr dân, chăn dân li va đóng vai tṛ tay sai cho k xâm lược, tiếp tay cho k xâm lược t kinh tế đến chính tr, văn hóa…!

Th nghĩ, tương lai Vit Nam s v đâu vi chng st rét tâm hn ca đi b phn nhân dân? Và ti li này do đâu mà có? Liu có c̣n tương lai đ chúng ta nói rng đến mt ngày nào đó lch s s phơi bày ra ánh sáng ai công ai ti khi mà nguy cơ b xóa s mt dân tc đang rt cn k bi k đch không cn tn viên đn nào, h ch cn đng nh́n chúng ta chết dn chết ṃn trong chng st rét tâm hn và lăn ra chết?

Mi chuyn đu có th xy ra khi đng Cng sn Vit Nam vn c̣n xem ḿnh là chư hu ca Trung Quc và đi b phn người dân Vit Nam vn lên cơn st rét, vn cam chu và chết dn chết ṃn trong cam chu, da dm vào k đang giết ḿnh!

Và tương lai Vit Nam s là mt tương lai trơ tri nếu chúng ta tiếp tc lên cơn st rét tp th như đang thy! Tht đáng bun khi viết ra nhng ḍng này!

 

 

***

HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990:
 
Bài 1/4:
 Bài 2/4
 Bài 3/4:
 Bài 4/4:

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

 

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

 

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

 

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

  

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc
 

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch