báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 


85 năm ĐCSVN đă làm được ǵ cho đất nước

***

BÍ MẬT CHUYẾN ĐI BẮC KINH GẶP CHỦ TỊCH TẬP CẬN B̀NH

 CỦA HOÀNG B̀NH QUÂN, ĐẶC SỨ TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Đặc phái viên Hoàng Thái B́nh đại diện Tbt Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận B́nh

 Báo chí Nhà nước csVN và Trung Quốc đồng loạt loan tin rằng hôm Thứ Hai 29-2-2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh đă tiếp ông Hoàng B́nh Quân, đặc phái viên của Tân Tổng bí thư bám chức Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh để dâng sớ đặc biệt của Nguyễn Phú Trọng báo cáo diễn tiến nội bộ Đảng và Nhà nước csVN từ sau Đại hội đảng csVN lần thứ XII.

Bản Báo cáo nầy được gọi là "Thông Điệp" mà ông Nguyễn Phú Trọng cho biết rằng đảng csVN cam kết "Hai nước Việt-Trung luôn là láng giềng tốt, chia sẻ hệ thống chính trị giống nhau và có nhiều lợi ích chung. Phát triển một mối quan hệ song phương ổn định, đối ứng và hợp tác, vừa là trách nhiệm lịch sử vừa là yêu cầu thực tế, cũng như lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước”.

Vừa thay thế ông Trọng Lú cựu Tổng bí thư, ông tân Tbt Nguyễn Phú Trọng cho biết trong "Thông điệp" của ông ghi rơ rằng "mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản hai nước luôn đóng vai tṛ hàng đầu trong quan hệ song phương và ông kêu gọi hai bên thực hiện đầy đủ sự đồng thuận đă đạt được của các lănh đạo hai đảng kư kết; tăng cường các chuyến thăm cấp cao, hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực kinh tế, trao đổi giữa nhân dân hai nước, duy tŕ ḥa b́nh và ổn định trên biển để góp phần vào ḥa b́nh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới".


Hoàng B́nh Quân, đặc sứ của Tbt Nguyễn Phú Trọng

Đáp lại, Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh nói rằng việc cử đặc phái viên qua lại giữa hai nước là một truyền thống nhằm giúp hai đảng trao đổi với nhau. Ông Tập Cận B́nh ca ngợi hai bên đă thúc đẩy truyền thống đó sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, và điều đó có ư nghĩa lớn đối với việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau.

Ông Tập Cận B́nh nói, Trung Quốc và Việt Nam cũng như đảng cộng sản hai nước cùng chia sẻ số phận. “Việc phát triển quan hệ song phương phù hợp với lợi ích căn bản của hai quốc gia và nhân dân”.

Sự thật đây chỉ là những điều hoa mỹ nói lừa bịp ra bên ngoài để đánh lạc dư luận quốc tế và che dấu đối với nhân dân Việt Nam mà thôi ! 

Tổ chứ R. H. tại Hoa Kỳ cho hay rằng:

1/-  Sau khi loại trừ ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi mọi chức vụ, quyền lực và không c̣n vai tṛ ǵ trong đảng csVN; ông Tbt Nguyễn Phú Trọng quyết định cấm ông Nguyễn Tấn Dũng đi Mỹ họp Hội nghị Thượng đỉnh Sunnylands ngày 15 và 16-2-2016 với các lănh đạo Quốc gia Khối ASEAN do TT Barack Obama mời; đồng thời buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải bàn giao chức vụ Thủ Tướng và mọi hồ sơ, tài vật, công thự nội trong ṿng tháng 3-2016; nhưng bất ngờ bị áp lực của Hoa Kỳ do TT Barack Obama đưa ra là chỉ chấp thuận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng c̣n trong nhiệm kỳ sẽ thay mặt chính quyền csVN đến dự Thượng đỉnh Synnylands chứ không chấp nhận Bộ trưởng Phạm B́nh Minh làm trưởng phái đoàn (http://www.vietpressusa.com/2016/02/bi-my-ap-luc-tbt-nguyen-phu-trong-phai.html)

Trước áp lực của Hoa Kỳ, Tbt Nguyễn Phú Trọng đành để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi họp Thượng đỉnh Sunnylands tại Rancho Mirage, nam California nhưng chỉ thị ông Nguyễn Tấn Dũng không được tuyên bố bất cứ điều ǵ liên quan đến Trung Quốc và tranh chấp Biển Đông (http://www.vietpressusa.com/2016/02/tbt-nguyen-phu-trong-ra-lenh-thu-tuong.html).

Thế nhưng tại Thượng đỉnh Sunnylands, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă bất chấp lệnh của Tbt Nguyễn Phú Trọng, đă lên tiếng chỉ trích Trung Quốc xâm chiếm các đảo của Việt Nam, quân sự hóa Biển Đông và yêu cầu Hoa Kỳ can thiệp để Trung Quốc thi hành Bản Quy Tắc Ứng xử DOC về Biển Đông.

V́ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă hiên ngang chỉ trích Trung Quốc, trong khi Bản Tuyên Bố Chung của Thượng đỉnh Sunnylands đă hoàn toàn không đề cập đến tên của Trung Quốc. 

Tiếp theo vào ngày 19-2-2016, nhà nước csVN đă gởi lên Liên Hiệp Quốc một Công Hàm phản đối Trung Quốc đặt tên lửa trên đảo Phú Lâm (http://www.vietpressusa.com/2016/02/ha-noi-goi-cong-ham-len-lien-hiep-quoc.html).  

Hai sự kiện trên đây đă làm cho Trung Quốc giận giữ nên Tbt Nguyễn Phú Trọng phải vội vàng cử Đặc phái viên Hoàng B́nh Quân đi Bắc Kinh để gởi một Thư sám hối ăn năm mà Tbt Nguyễn Phú Trọng gọi là "Thông Điệp".

Tổ chức R.H. Hoa Kỳ nói rằng Đặc sứ của Tbt Nguyễn Phú Trọng khẳng định đảng csVN trung thành với lư thuyết Cộng sản của Karl Mark và Lenin; đồng thời trung thành với Trung Quốc. "Thông Điệp" là một báo cáo ăn năn trần t́nh của Tbt Nguyễn Phú Trọng đổ hết lỗi cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă hết chức vụ và quyền hạn nhưng cố t́nh làm sai nên khẳng định rằng đảng csVN đă tước đảng tịch của Nguyễn Tấn Dũng không c̣n tư cách Ủy viên Trung ương Đảng nữa.

Theo truyền thống th́ sau khi hết giữ chức vụ Thủ Tướng, các cựu Thủ Tướng thường vẫn c̣n tư cách Ủy vienêTrung ương Đảng và tiếp tục giữ chức vụ Cố vấn cho tân Thủ tướng Chính phủ. Nhưng trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi bị gạt ra khỏi cuộc tranh chức trong Đại hội Đảng csVN lần thứ XII, Tbt Nguyễn Phú Trọng loại trừ tư cách Ủy viên Trung ương Đảng của ông Nguyễn Tấn Dũng và không cho làm Cố vấn cho tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong những ngày tới, sau khi TT Barack Obama đến thăm Việt Nam vào tháng 5-2016 xong xuôi, ông Nguyễn Tấn Dũng phải bàn giao chức vụ cho tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tiếp theo có thể ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị trừng phạt về tội lên tiếng chống Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh Sunnylands 2016 và tội cho kư Công hàm phản đối Trung Quốc đặt tên lửa trên đảo Phú Lâm mà không thông qua Bộ Chính trị Trung ương Đảng csVN.

2/. Tổ chức R.H. Hoa Kỳ khẳng định rằng, trong phần công bố báo chí của Tbt Nguyễn Phú Trọng nói rằng ".. ông kêu gọi hai bên thực hiện đầy đủ sự đồng thuận đă đạt được của các lănh đạo hai đảng kư kết.." (Xem bản tin của VOA: http://www.voatiengviet.com/content/dac-su-cua-ong-nguyen-phu-trong-gap-chu-tich-trung-quoc/3213453.html); thật ra "Thư báo cáo" được gọi là "Thông Điệp" của Tbt Nguyễn Phú Trọng cam kết rằng "Đảng csVN sẽ thực hiện đầy đủ các điểm đồng thuận đă được lănh đạo hai đảng và hai chính phủ kư kết tại Hội Nghị Thành Đô ngày 03 và 04-9-1990 là sẽ sát nhập Việt Nam vào làm Khu Tự Trị của Trung Quốc trước năm 2020 (Tiết lộ của Thủ tướng Lư Bằng của Trung Quốc về Hội Nghị Thành Đô và h́nh ảnh: http://hoquang.org/2015/05/30/ly-bang-tiet-lo-hoi-nghi-thanh-do-1990/).

3/. Ngày 29-6-2015, khi Trung Quốc khai trương Ngân Hàng AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank - Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu) với 47 quốc gia gia nhập làm thành viên và muốn dùng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc đối đầu với Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (Asian Development Bank - ADB) của Hoa Kỳ th́ chỉ sau 3 ngày sau, hôm 02-7-2015, Thị Trường Chứng Khoán (TTCK) của Trung Quốc bị bốc hơi trên 2.400 Tỷ USD.  Tiếp đến đợt thứ nh́ chỉ cách 3 ngày sau đó, hôm 06-7-2015 TTCK của TQ bị mất trắng thêm trên 1.000 Tỷ USD! (http://www.vietpressusa.com/2015/07/thi-truong-chung-khoan-trung-quoc-lo.html).

Trung Quốc và Nga lên kế hoạch cấu kết tài chánh để làm sụp đổ đồng Dollar Mỹ (USD); nhưng Hoa Kỳ đă trở thành nước sản xuất và xuất khẩu xăng dầu lớn nhất thề giới từ cuối năm 2014. Hoa Kỳ hạ giá dầu thô xuống cho đến hiện tại là USD27.00/Barrel đă làm cho ngành kỹ nghệ xăng dầu của Nga phá sản v́ giá thành sản phẩm dầu thô của Nga là trên USD50.00/Barrel. Nga bị kiệt quệ kinh tế nên các định chế tài chánh quốc tế đánh giá tín dụng của Nga xuống hàng Junk (Rác rưởi). 

Sau khi kinh tế tài chánh của Nga suy sụp, Nga c̣n bị lệnh cấm vận trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Âu (EU) nên liên minh Trung Quốc và Nga đă bị xóa bỏ.

Hôm nay ngày 02-3-2016, Tổ chức Moody's độc lập của Hoa Kỳ đă hạ giá mức Tín Dụng của Trung Quốc từ hạng "Ổn định" xuống  "bất ổn". Tổ chức R.H. tại Hoa Kỳ cho hay rằng, nỗi sợ hăi của Trung Quốc hiện nay là sợ bị Hoa Kỳ dùng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái B́nh Dương TPP để sẽ đánh sụp nền kinh tế tài chánh của Trung Quốc trong giai đoạn sắp tới.

Tổ chức R.H. Hoa Kỳ nói rằng, ngay sau khi Đại hội Đảng csVN lần XII kư chấp thuận cho Việt Nam tham gia TPP th́ một phái đoàn kinh tế cao cấp của Trung Quốc qua Hà Nội họp mật với Tbt Nguyễn Phú Trọng và một số rất hạn chế các Ủy viên Bộ Chính Trị cùng với tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Kết quả cuộc họp mật nầy là từ nay mọi chỉ đạo giữa Trung Quốc và chính quyền csVN sẽ không đi thông qua các nguyên tắc giao dịch giữa hai chính phủ; mà hoàn toàn trao đổi các đại diện của hai Đảng mà thôi. Việc Tbt Nguyễn Phú Trọng cử Đặc phái viên Hoàng Đ́nh Quân đi Bắc Kinh gặp Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận B́nh là bước đầu thi hành thỏa thuận nầy.

Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ csVN

V́ Hiệp Định TPP sẽ hoàn toàn loại Trung Quốc ra khỏi thị trường của khối 12 quốc gia Á châu, nên hai đảng Cộng sản Trung Quốc và csVN thỏa thuận hợp tác chống lại Hoa Kỳ. Phía csVN giao nhiệm vụ cho một cán bộ tên là LÊ MẠNH HÀ, Phó Chủ Nhiệm Văn Pḥng Chính Phủ, làm việc và nhận lệnh trực tiếp từ tân Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tbt Nguyễn Phú Trọng để tổ chức các doanh nghiệp của Trung Quốc đầu tư kinh doanh sản xuất dưới danh nghĩa Công ty thuần túy của Việt Nam. Những Công ty Trung Quốc giả danh nầy sẽ có nhiệm vụ đứng đầu trong mọi việc xuất nhập hàng hóa của Trung Quốc cho thị trường trong Hiệp Định TPP.

Tổ chức R.H. Hoa Kỳ cũng nói rằng ông  Lê Mạnh Hà sinh ngày 08-10-1957 tại xă Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thứa Thiên - Huế, hiện là Phó Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ csVN tại Hà Nội. Ông Lê Mạnh Hà nguyên là Thành Ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. HCM, kiêm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM. Ông Lê Mạnh Hà và ông Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đều là ngườido Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa lên; nhưng nay chống đối ông Nguyễn Tấn Dũng một cách gay gắt và được Tbt Nguyễn Phú Trọng đặc biệt tin dùng.

Tbt Nguyễn Phú Trọng giao nhiệm vụ cho Lê Mạnh Hà làm Phó Chủ Nhiệm Văn Pḥng Chính phủ kiêm phụ trách một cơ quan đặc biệt gạn lọc và loại trừ các Công ty đầu tư của Hoa kỳ hiện đang có và sắp đầu tư vào Việt Nam để không cho Hoa Kỳ có cơ hội cạnh tranh với các Công ty của Trung Quốc tại Việt Nam trong giai đoạn TPP sắp tới; mặc dầu trên danh nghĩa csVN đă kư tham gia TPP.

 

Nguyễn Công Khế, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên

Tin nầy của R. H. Hoa Kỳ cũng cho hay rằng, ông Nguyễn Công Khế là cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên tại Việt Nam đă có công cùng với ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tấn công phá nát tổ chức và uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để giúp ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới; v́ thế nay ông Tbt Nguyễn Phú Trọng tin dùng ông Nguyễn Công Khế và giao nhiệm vụ đi qua Hoa Kỳ phối hợp với một số cơ sở nằm vùng tại Mỹ, bao gồm một số Chủ Báo, Chủ Đài Truyền thanh, Truyền h́nh để theo dơi, móc nối mua chuộc những thành phần có vai vế trong cộng đồng Mỹ gốc Việt, tài trợ cho những người Mỹ gốc Việt ra tranh cử vào Quốc Hội, Thị trưởng, Nghị viên các thành phố để những người nầy sẽ làm việc cho csVN và Trung Quốc giai đoạn tới.

Tổ chức R.H. cho hay hiện nay ông Nguyễn Công Khế đang có mặt tại California, thu thập các tin tức về các Công ty hay cá nhân Hoa Kỳ đang đầu tư hoặc sắp đầu tư vào Việt Nam để chuyển cho ông Lê Mạnh Hà và tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp tŕnh cho Tbt Nguyễn Phú Trọng để có sách lược t́m cách loại trừ.

Một Chủ báo tại San Jose được xem là rất thân với ông Nguyễn Công Khế cho một thân hữu của VietPress USA biết rằng hiện con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang thu xếp theo chồng là Việt Kiều Mỹ để về Mỹ cư trú; nhưng có thể chưa được phép v́ sẽ c̣n trả lời nhiều cuộc điều tra trong thời gian tới. 

Nhóm của Chủ báo nầy cũng đang cùng với ông Nguyễn Công Khế tổ chức một hệ thống gọi là "Kết Nối" bằng cách cho công bố Ông A chụp h́nh với một viên chức Hoa Kỳ, Ông A chụp h́nh với ông B và ông B chụp h́nh với một lănh đạo csVN.. Tổ chức nầy hiện đang tài trợ cho một Luật sư ở bắc California ra tranh cử. Tin R.H. từ Hoa thịnh Đốn nói rằng Hoa Kỳ đang quan tâm theo dơi chương tŕnh trao đổi cán bộ đại diện Đảng giữa csVN và Trung Quốc cũng như các hoạt động của nhóm "Kết Nối" đang móc ngoặc tổ chức t́nh báo cho csVN và Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Hạnh Dương 

 

 

 

***

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

 

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

 

 

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 

 

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

 

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

  

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc


 

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.


 

Nguyên Thạch