báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

KHI ÔNG CÙ KHÓC CỐ GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH 

Mới đây, khi ông CÙ HUY HÀ VŨ  viết một bài khóc Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích  dưới tựa đề :" Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích- Người Việt yêu nước không thầm lặng" . Bài viết rất hay nhưng " rằng hay th́ thật là hay . Mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thể nào !”

Qua cách đánh giá cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ông Cù Huy Hà Vũ đă cho thấy ông thuộc vào lớp trí thức mới của xă hội chủ nghĩa nhưng ngôn ngữ và tư tưởng vẫn đi chung con đường định hướng chủ nghĩa cho dù ông đang hiện diện tại đất nước tự do qua cái mác  " Nhà bất đồng chính kiến với chế độ.  Bị tù có Tivi và sách đọc để giăi quyết nhu cầu "con mọt sách" của ông ta .

Nhưng dựa trên bài viết của ông khóc cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích qua cách hành văn từ h́nh thức đến nghĩa bóng người đọc đă thấy rơ nền văn học mệnh danh Chủ Nghĩa Hiện Thực của một xă hội vẫn c̣n mang nặng tính đảng: (trích) :" Vậy là Nguyễn Ngọc Bích mới 10 tuổi đầu đă xa đất Thăng Long nhưng kỳ lạ thay , sau 7 thập kỷ giọng của ông vẫn nguyên bản Hà Nội, không một chút pha. Làm sao có thể lư giải được hiện tượng ngôn ngữ này nếu không phải bằng cội nguồn dân tộc !" (hết trích)

Về h́nh thức qua tính cách ca tụng cố GS Nguyễn Ngọc Bích ông CHHV đă diễn tả như một dơng dạc công khai tuyên dương một công dân của một nền chuyên chính vô sản toàn diện đă tận tụy trung thành với Tổ Quốc và Đảng sau trên 70 năm và ngôn ngữ vẫn nguyên bản Hà Nội mà chính ông không lư giải được ? Mô Phật ?

Đúng là lời nói ra ră của cái loa đầu phường cuối xóm ? Làm sao trên 70 năm mà giọng nói vẫn nguyên chất Hà Nội trongkhi ông Bích nói giọng Bắc vẫn pha tiếng nói người miến Nam ? Đă pha rồi th́ làm ǵ c̣n nguyên bản thưa ông Cù Huy Hà Vũ ? Hơn nữa người trẻ th́ giọng nói rơ ràng mạnh khỏe c̣n người già th́ gịọng nói không nhựa th́ cũng rè .

Thật quá rơ ràng ngầm ư của ông CHHV tuyên dương GS Nguyễn Ngọc Bích vẫn "trung trinh với chủ nghĩa" cho dù đă trên 7 thập niên qua

Như vậy không biết cái nguyên bản đi từ cội nguồn dân tộc qua ngôn ngữ của ông CHHV không biết đă cho người đọc suy diễn ǵ ? Nhưng với chữ nghĩa của VC th́ miền Bắc là đất của Đỉnh Cao Trí Tuệ là nơi Cách mạng của Mùa Thu và cũng v́ cái cách mạng Mùa Thu Hà Nội mà Trịnh Công Sơn đă ở lại. Vậy cái nguyên bản đi từ cội nguồn dân tộc qua giọng nói của Cố GS Nguyễn Ngọc Bích ông Cù Huy Hà Vũ đang xiễn dương cái cội nguồn chủ nghĩa trên cái căn bản của Cách Mạng tháng 8 năm nào ??    

Một h́nh thức khác để biểu lộ cái gọi là trí thức của đỉnh cao trí tuệ là lúc ông CHHV bước vào tư gia của GS NNB với ngỗn ngang sách vở, từ trên giá xuống cùng khắp trên bàn và ngay cả sàn nhà

Thật thà mà nói, ông CHHV chỉ muốn diễn tả đến h́nh ảnh của một "trí thức Hà Nội" mà theo ông phải là "con mọt sách" để thấm nhuần giáo điều của đảng để phục tùng chính trị, vốn là chủ trương điều hướng của đảng csVN

Nhưng trên thực tế, qua cách hành văn tả cảnh của ông CHHV người đọc lại thấy một pḥng khách luộm thuộm, bề bộn không ngăn nắp và cũng chả có lối đi v́ sách vở tràn cả sàn nhà

Tội nghiệp thay cho giao lưu văn hoá hai chiều !!!

Tuyên dương thứ hai của ông TS VC Cù Huy Hà Vũ đối với GS Nguyễn Ngọc Bích (trích) :" Lư giải thế nào về "cầu thị chính trị" đáng ngạc nhiên này của Nguyễn Ngọc Bích ? là bởi ngự trị nơi ông là tấm ḷng yêu nước nồng nàn . Vả lại cũng trên cơ sở ái quốc ấy mới có thể lư giải v́ sao là Chủ Tịch Uỷ Ban Lănh Đạo Lâm Thời nhưng Nguyễn Ngọc Bích không chủ trương khôi phục chính thể "Việt Nam Cộng Hoà" như ông đă hơn một lần khẳng định

Theo công tác lư luận của ông Cù Huy Hà Vũ th́ GS Nguyễn Ngọc Bích chỉ yêu nước nồng nàn qua "Cơ Sở Ái Quốc" cho người đọc hiểu ngầm là GS Nguyễn Ngọc Bích có ḷng yêu nước đi từ "cơ sở Nguyễn Ái Quốc " hay nói một cách khác là "tư tưởng Hồ Chí Minh" ?

Hơn nữa ông CHHV c̣n muốn mỉa mai chính thể VNCH cho rằng ông NNB lấy tên Chủ Tịch Uỷ Ban Lănh Đạo Lâm Thời mà lại không chủ trương khôi phục chính thể "Việt Nam Cộng Hoà" có nghĩa là ông CHHV cho rằng ông NNB đă mượn đầu heo nấu cháo ? Trong khi đó ông NNB đă từng là Cục Trưởng Cục Thông Tin Quốc Ngoại của Bộ Dân Vận Chiêu Hồi, Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xă thời Đệ Nhị VNCH. 

Cũng trong bài ":" Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích- Người Việt yêu nước không thầm lặng""Ông Cù Huy Hà Vũ viết: (trích) " Cũng chính ḷng yêu nước đă đưa Nguyễn Ngọc Bích đến quyết liệt khẳng định tôn giáo phải phục tùng lợi ích dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam . Ông viết :" Ngày nào người Việt c̣n chưa nh́n được ra là những lợi ích của dân tộc và Tổ Quốc phải được vượt lên trên hết, trên cả những tín ngưỡng thiết thân đối với từng cá nhân trong chúng ta th́ ngày đó, đất nước c̣n nguyên nguy cơ chia rẽ và toàn dân , một lần nữa , lại đứng trước ngoại bang thao túng để một lần nữa có thể mất đi nền độc lập và sự toàn vẹn lănh thổ của Tổ Quốc chúng ta".

Tôi chưa hân hạnh đọc được lối hành văn này của GS Nguyễn Ngọc Bích nhưng qua sự trích dịch của ông Cù Huy Hà Vũ  cho rằng GS NNB có ḷng yêu nước “khi khẳng định TÔN GIÁO PHẢI PHỤC TÙNG LỢI ÍCH CUẢ DÂN TỘC" đă cho thấy rất rơ ràng ông Cù Huy Hà Vũ cũng đồng loă với VC trong việc cho Tôn Giáo phải là một công cụ của đảng CSVN  .

Chúng tôi không cần phải lập lại chủ trương của chủ nghĩa Cộng Sản là Tam Vô : Vô Gia Đ́nh, Vô Tổ Quốc, Vô Tôn Giáo . Cho nên nói chuyện Tôn Giáo với VC là chuyện dư thừa .

Tuy nhiên với ông Cù Huy Hà Vũ một khi ông khẳng định Tôn Giáo phải là Công Cụ của Đảng CSVN để đăm bảo lợi ích dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam tức là ở đó cho thấy ông vẫn c̣n mang trong ư thức của ông về Đảng Cộng Sản là độc tôn thống lănh đất nước và tất cả mọi tôn giáo phải là công cụ của đảng csVN cũng như ḷng yêu nước phải đi từ "cơ sở Nguyễn Ái Quốc" hay nói một cách khác là ḷng yêu nước phải đi từ căn bản của tư tưởng Hồ Chí Minh . Nhưng thưa ông CHHV Hồ Chí Minh là tay sai của đảng cs Quốc tế chủ trương xâm chiếm toàn bộ đất nước VN cho CS Quốc tế nhuộm đỏ toàn thế giới th́ ở đó đâu thấy bóng dáng lợi ích nào của dân tộc VN và Tổ Quốc VN ?

Thứ nữa, khi cổ động Tôn giáo phải là công cụ của CSVN th́ chính ông CHHV đă không hiểu được ư nghĩa linh thiêng của sự tự do tôn giáo của con người qua ư thức "linh tại ngă, bất linh tại ngă"

Không nói đâu xa , trên tư cách của một tín đồ Phật giáo tôi chỉ cho ông CHHV hiểu thêm về mục tiêu của những người Phật tử hay những vị xuất gia đầu Phật

Những vị xuất gia chánh tâm cầu đạo, ngày đêm kinh kệ tích tiểu công đức để đạt được mục tiêu tối hậu là cánh cửa Niết Bàn. Về đến Niết Bàn th́ có thể an nhiên sinh hoạt trong sanh tử mà không thấy sanh tử khổ đau.

Một Chúng sanh thành Phật tức là về cơi Niết bàn, là nhập thể vào bản thể vô biên, hoàn toàn sáng suốt. Từ bản thể sáng suốt đó, họ có thể hoàn toàn tự do, tự tại để hoá thân sinh hoạt, trôi nổi trong sự tan tác của nhân sinh, của xă hội mà vẫn an nhiên giăi thoát, không bao giờ bị lôi cuốn theo nghiệp lực như vô lượng chúng sanh.

Cho nên muốn được giăi thoát th́ phải đoạn ĺa đời hiện tại. Nhưng chính trong hiện tại đó, con người phải biết t́m ra Niết Bàn. Cho dù theo ông CHHV  muốn khẳng định tôn giáo phải phục tùng lợi ích dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam” nhưng ông cũng phải hiểu rằng tất cả đều phải đi từ một nguyên lư Tôn Giáo, có nghĩa là sự liên lạc giữa con người với một Thượng Đế Hữu Ngă. Xin lỗi lại nói chuyện tôn giáo với ông th́ có phải tôi đang làm một việc dư thừa ???

Chính v́ lẽ đó mà người xuất gia đầu Phật, chánh tâm cầu đạo có thể trôi nổi trong sự sinh hoạt của xă hội mà vẫn an nhiên, giăi thoát, chứ không thể trở thành một hiện hữu để thành một công cụ cho xă hội được  hay nói trắng là Tôn Giáo phải là một CÔNG CỤ CUẢ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

C̣n một luận điệu nữa mà VC thường ra ră ngày đêm qua nguyên nhân của cuộc chiến tranh VN trên những chiếc loa rè vượt biên mà ông CHHV lại một lần nữa xác định thái độ của những chiếc loa rè . Ông viết :(trích) " Quan điểm của ông (NNB) là cộng sản đã cưỡng chiếm “quốc gia” Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thì ngược lại, khẳng định ở Việt Nam chỉ có một quốc gia duy nhất nhưng có hai chính thể đối kháng nhau là Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa theo cộng sản và Việt Nam Cộng hòa chống cộng trong bối cảnh “chiến tranh lạnh” giữa một bên là khối các nước chống cộng do Mỹ lãnh đạo và bên kia là khối các nước cộng sản do Liên Xô và Trung Quốc đứng đầu. Nói cách khác, vẫn theo quan điểm của tôi, chiến tranh Việt Nam diễn ra trong hai thập kỷ, từ 1955 đến 1975, là một cuộc nội chiến giữa những người Việt." (hết trích)

Công tác lư luận của VC là đổ tội cuộc chiến tranh VN là Nội chiến để xóa đi tội lỗi của Hồ Chính Minh tên tay sai của CS Quốc Tế đă mở cuộc xâm lăng Nam VN hầu bảo vệ tiền đồn cho CS Quốc Tế nhuộm đỏ toàn cầu .

Vậy th́ người dân Việt có ǵ thù hận nhau để gây ra chiến tranh?.

Ông CHHV là Tiến Sĩ Luật  của VC nhưng lại thi hành công tác lư luận của VC trên cái "viễn kiến" thâu tóm thành tŕ hải ngoại th́ thử hỏi quan điễm của CHHV trong cuộc chiến VN có đúng là một quan điễm của người tri thức hay trí ngủ???

Ông Cù Huy Hà Vũ phải nhận thức rằng những lấp lững của từ ngữ , hoá thạch của tư duy cùng sự khăng khăng bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh của những tên lănh đạo CS tại VN đă khiến họ trở thành thù địch với nhân dân .

Hiện tại ông đang ở tại hải ngoại đương nhiên những bài viết của ông phải ở trong trạng thái có vài câu nịnh xen lẫn những câu trung để ngụy trang . Nhưng cái khó khăn của ông là ông đang ở vào một môi trường đă thăng hoa trí tuệ nên không thể đem vài câu nịnh lấp lững giữa những câu trung để làm hoang mang dư luận .

Sự suy nghĩ của người tỵ nạn rất rơ ràng . Họ rất khó chịu khi phải đọc những câu văn nịnh xen lẫn một vài câu văn trung để củng cố lư luận trên công tác tuyên truyền của VC ? Khi Ông nói cái ( trích)"lư giăi về cầu thị chính trị của ông NNB" qua những chức danh của ông NNB trước 1975 th́ người ta rất dễ h́nh dung ra một ông Nguyễn Ngọc Bích "Việt nam Cộng Hoa đến cùng ". Thế nhưng trên thực tế lại không phải vậy ? (hết trích)

Không phải vậy th́ sự thật là sao thưa ông CHHV? Ông cho ông NNB là không phải VNCH Không lẽ ông lại muốn gán ghép cho ông NNB là con dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo Cộng sản?

Và theo ông con dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo CS là một nhà yêu nước thầm lặng ?. Ông NNB là người ơn của ông khi đến Mỹ . Ông NNB là cảm t́nh viên của Đảng Việt Tân chỉ cũng như muốn ḿnh không phải là những người chống cộng quá khích để hy vọng đi đúng nhu cầu của chính sách Mỹ. Nhưng qua bài viết lấp lững của ông đă tố cáo ông NNB là một tên VC nằm vùng, là một công dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà theo CS cho dù ông ta "núp bóng" dưới rất nhiều chức danh của VNCH .

Tôi không đồng ư về những quan điễm Hoà Hợp Hoà Giăi của  ông NNB qua cương lĩnh của đảng Việt Tân nhưng qua sự lấp lững bài viết khóc GS Nguyễn Ngọc Bích của ông cho thấy ông đă cố ư gán ghép ông NNB là một tên CS trí thức nằm vùng, trong khi đó ông NNB đă tỏ rơ lập trường của ông ta qua nguyên nhân cuộc chiến tranh VN  là cộng sản đã cưỡng chiếm “quốc gia” Việt Nam Cộng Hòa.

Ấy thế mà ông đă cưỡng t́nh đoạt lư gán ghép cho ông NNB là một trí thức yêu nước thầm lặng qua tư tưởng Hồ Chí Minh, đội lốt VNCH, chủ trương Tôn Giáo là Công Cụ cho đảng CSVN . Chính v́ lẽ đó mà chúng tôi bắt buột phải lên tiếng thay cho ngừơi quá cố, để nói cho ông hiểu rằng cái chiêu bài dùng xác của người chết để xách động quần chúng biểu t́nh hay xiễn dương chủ nghĩa cs không có work trong bối cảnh chính trị hôm nay .

Ông Cù Huy Hà Vũ an ủi bà Hợi cho rằng không những Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích mà ai rồi cũng phải đi. Ông Cù Huy Hà Vũ nói rất đúng nhưng bà con hàng xóm lại mong muốn những cái Loa Rè đă vượt biên cần phải đi sớm hơn cho người dân được một giấc ngủ an lành !

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

PHIM TÀI LIỆU: "SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH"

(11 Tập)

 

 
tậ p1/11

 

tập 2/11

 
tập 3/11

 
tập 4/11

 

tậpp 5/11

 

tập 6/11

 
tập 7/11

 
tập 8/11

 

tập 9/11

 

tập 10/11

 

tập 11/11

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG NAM Á.

T̀M ĐỌC

GIẢI ĐỌC TRỐNG ĐỒNG N̉NG NỌC (ÂM DƯƠNG) ĐÔNG NAM Á (Quyển I và  II)

của NGUYỄN XUÂN QUANG.

.Một tác phẩm tác giả đầu tư gần một nửa đời người. Một tác phẩm viết gần 30 năm mới hoàn tất.
.Một khai phá độc đáo về trống đồng ṇng nọc, âm dương Đông Sơn. Từ trước tới nay chưa một học giả nào trong nước cũng như trên thế giới hiểu thấu được ư nghĩa đích thực của trống đồng.
.Sự khai phá về trống đồng ṇng nọc, âm dương Đông Sơn, nhất là sự khám phá ra chữ viết Ṇng Nọc của tác giả sẽ mở ra một cánh cửa giúp cho  các nhà nghiên cứu các nền văn minh cổ thế giới.
.Trống đồng ṇng nọc, âm dương Đông Sơn diễn giải Vũ Trụ Tạo Sinh, là giáo biểu của Vũ Trụ giáo, là bộ Dịch ṇng nọc bằng đồng, nền tảng của nền văn minh Đông phương nói riêng và của nhân loại nói chung. Trống đồng âm dương cũng là bộ sử đồng của Đại Tộc Việt.
.Đọc Giải Đọc Trống Đồng Ṇng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á để t́m thấy bản sắc Việt, để t́m thấy căn cước Việt của ḿnh.

.Bộ sách gồm 4 tập, tập I và II này nói tổng quát về trống đồng âm dương để giúp t́m hiểu và giải đọc trống đồng. Tập III và IV sẽ giải đọc những trống chính yếu quan trọng. Sách có hàng trăm h́nh ảnh do tác giả thu thập ở khắp nơi trên thế giới. Tập I dầy 400 trang giá 70 Mỹ kim kể cả bưu phí. Tập II dầy 468 trang giá 80 Mỹ kim kể cả bưu phí.

Mua qua tác giả, với giá đặc biệt là 75 MK cả hai tập bao luôn bưu phí.

Liên lạc:
tác giả Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang
P.O. Box 18983, Anaheim, CA 92817- 8983, USA.
Tel. & Fax: (714)-897-9413
Email: ngxuanquang@aol.com
.