báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***


85 năm ĐCSVN đă làm được ǵ cho đất nước

 
Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

*** 

 

Nguyên Thạch

VIỆT NAM MỘT XĂ HỘI ĐẦY GIAN DỐI VÀ TRỘM CƯỚP !

Chớ sĩ diện, chớ cường điệu, đừng kiêu hănh v́ dưới cái thể chế cộng sản độc tài toàn trị này. Việt Nam chẳng có ǵ đáng để tự hào và ngay cả sự tự hào về sự vẹn toàn của lănh thổ và lănh hải cũng không có, đó là SỰ THẬT, một sự thật đau ḷng.

*

Chỉ thoáng đọc cái tựa đề thôi đă giật ḿnh bởi lẽ tâm lư chung, con người ta có mấy ai muốn nh́n vào sự thật. Điều này cũng dễ hiểu v́ "Nhân chi sơ tính bổn thiện", con người ta sinh ra vốn đă thiện như một tờ giấy trắng, thiện hay ác là do tác động của những người khác vẽ lên bổn tính chi sơ này. 

Xanh hay đỏ, gian hay thật, hiền hay ác...là do giáo dục của gia đ́nh và xă hội mà CƠ CHẾ cộng sản là một cơ chế đầy mụ mị, gian dối, trí trá và hung bạo. Cơ chế này đă tác động lên con người thuộc phạm vi cai trị của nó một cách có hiệu nghiệm mà đa số các thành viên trong thể chế ấy khó có thể thoát khỏi được cái ṿng kim cô đầy ma lực trùm phủ. Chúng ta hăy cùng nhau t́m hiểu những căn nguyên sau đây:

1- Nền tảng xă hội theo thuyết Mác-Lênin. 

"Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin th́ nhà nước thực chất là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lư đặc biệt nhằm duy tŕ trật tự xă hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xă hội." Bản chất của nhà nước xă hội chủ nghĩa (nhà nước chuyên chính vô sản) do đó trước hết nó mang bản chất giai cấp công nhân.(1) Mà điều 4 trong Hiếp Pháp của nước CHXHCNVN cũng đă xác định, điều 4 đă có ghi : "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lănh đạo Nhà nước và xă hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". (2) Nói một cách nôm na cho dễ hiểu là: Đảng CSVN là một cơ quan lănh đạo xă hội một cách toàn diện và triệt để.

2- Tổ chức xă hội theo phương sách Lênin. Karl Marx và Friedrich Engels: 

"Chức năng thống trị chính trị của giai cấp (hay chức năng giai cấp) là chức năng nhà nước làm công cụ chuyên chính của một giai cấp nhằm bảo vệ sự thống trị giai cấp đó đối với toàn thể xă hội" Giai cấp đó là Công nhân mà theo quan điểm của 2 vị này th́ Công nhân là giai cấp bị bóc lột và bị cưỡng bức nhiều nhất trong toàn thể xă hội loài người, cho nên giai cấp này phải là giai cấp tiên phong vùng lên giành quyền lợi và phải là giai cấp thống trị. Chính Le-Nin là người vận dụng triết thuyết này theo phương pháp cùng lập luận của ông rằng QUYỀN LỰC THỐNG TRỊ phải được dựa trên căn bản Chuyên Chính Vô Sản, lấy Bạo Lực Cách Mạng làm nồng cốt để cai trị. Bạo lực cách mạng ấy là Quân Đội, Công An, Mật Vụ là những lực lượng "Lá Chắn" nhằm mục đích bảo vệ chế độ là thứ chính, ngoài ra những việc khác đều là thứ yếu (phụ).

Theo Lênin th́ xă hội phải được cai trị trên ṇng súng, nhà tù và bạo lực. Và cũng theo ông, với cơ chế như vậy th́ ngay cả một con ruồi cũng không thể qua lọt mạng lưới an ninh. Cho nên trên thực tế ở VN, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi đảng và nhà nước đă rất ưu đăi cho Quân đội và nhất là Côn an, họ được ban cho nhiều quyền hạn cũng như được ch́u chuộng và bao che cho những tiêu cực mà 2 nhóm đặc nhiệm này nhiều khi qua mặt cả luật pháp. Nói nôm na cho dễ hiểu th́ đảng cũng đă cho phép Quân đội và Côn an, Mật vụ đứng trên pháp luật, trừ phi những vụ việc quá lộ liễu buột đảng phải xử nhằm xoa dịu dư luận hầu tránh lung lay đến chế độ.

<<==Ông Trịnh Xuân Tùng bị côn an đánh găy cổ tử vong

Trong nhiều cuộc họp nội bộ, những cán bộ cao cấp của Quân đội và Côn an cũng như những tên trùm mật vụ bàn luận, phát biểu và ngay cả những chỉ thị rất là bảo thủ và cực kỳ sắc máu tỉ như: "Dân là những đám phản động, tên nào ló ra tỏ thái độ chống đối th́ phải bắt cho sạch, đừng bỏ sót" hoặc "Các tổ chức đội lốp tôn giáo là những tổ chức chống đảng, cho nên phải bằng mọi cách triệt tiêu chúng, nhất là bọn Thiên Chứa Giáo hay Phật giáo Thống nhất là là những tôn giáo cực kỳ phản động. Triệt tiêu tôn giáo cũng là những sách lược nhằm bảo vệ đảng. Các đồng chí phải quán triệt những điều này". Giới lănh đạo th́ chỉ thị bằng miệng mang đầy tính sắc máu như thế, lực lượng thi hành chỉ thị th́ càng cố vẽ vời thêm theo cách riêng của ḿnh nhằm mục đích lập công trạng, thế nên có những vụ việc xảy ra ngoài mức tưởng tượng b́nh thường đă hé lộ một phần nào cho dư luận quần chúng nắm biết được.

Đàn áp Giáo xứ Thái Hà                       Đàn áp qui mô Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất

Ngoài người dân và các Tôn giáo, thành phần Trí thức cũng luôn bị ngờ vực, chiếu cố v́ theo góc nh́n của những người cộng sản th́ "Trí thức giá trị không bằng cục phân" bởi lư do họ đă nhận thức được cộng sản là thế nào. Giới Luật gia là thành phần mà đảng luôn ḍm ngó v́ họ có sự trang bị về kiến thức về luật pháp thật sự, trong khi đảng và nhà nước luôn xài "luật miệng", "luật rừng".

Một thể chế dựa trên những cơ bản của TOÀN TRỊ và để biện minh cho những sách lược này, đảng và nhà nước của nó luôn cố gắng dùng lư luận mà đa phần là ngụy biện thông qua các tổ chức của đảng như Ban tư tưởng văn hóa trung ương hay những tổ chức ngoại vi của đảng như Mặt trận Tổ quốc hoặc các hội đoàn để hướng quần chúng theo những tiêu điểm mà đảng muốn đạt được. Mặc dù những sách lược mị dân có nhiều điều bất hợp lư nhưng không phải ai cũng bất đồng và bất hợp tác, người dân đôi khi v́ lợi ích, v́ muốn lấy điểm với nhà cầm quyền nên trong số họ, nhất là thành phần dân chúng ở thôn quê, vùng sâu vùng xa thường xuyên đối mặt với cán bộ, không thiếu người sẵn sàng hợp tác và điều đó là những trở ngại rất lớn cho công việc đấu tranh dẹp bỏ những tiêu cực của xă hội.

Một hệ thống cầm quyền đầy sai trái cùng sự u mê đưa đến một xă hội đầy nghịch lư nhưng tại sao nó vẫn tồn tại?. Đây là những nan đề mà những tổ chức đấu tranh phải đối diện và nhiều khi cảm thấy rất nản ḷng. Một số người tức giận, chê trách và thậm chí nhục mạ người dân rằng với một thể chế tệ hại như vậy mà tại sao người dân vẫn thờ ơ vô cảm, vẫn cúi mặt hoặc thậm chí c̣n phụ họa với chế độ hư hỏng ấy để góp phần cho sự tệ hại tăng thêm, không phải là họ không có lư do. Thế nên thông tin truyền thông nhằm tạo dựng ư thức cùng phát triển tŕnh độ DÂN TRÍ là những công việc vô cùng cần thiết.

* Gian dối. Với một chủ thuyết đầy hoang tưởng, đảng CSVN luôn cố gắng bao biện nhằm mục đích giữ cho cơ chế được tồn tại và đảng c̣n được nắm quyền hành để cai trị, họ luôn cố tạo những lư do biện bạch cho sự hiện diện của họ là cần thiết và chính đáng, họ luôn suy diễn ra những thế lực phản động, những kẻ thù tưởng tượng không thật để đối phó cũng như để trừng phạt. Họ sử dụng tối đa sự gian dối để làm phương tiện phục vụ cho cứu cánh thống trị bằng những cách trơ trẽn và ĺ lợm. Từ hệ quả của hệ thống cầm quyền ấy đă ảnh hưởng không nhỏ và lây lan đến quần thể nhân dân vô cùng to lớn mà sự tác hại là tạo ra cả một xă hội vô cùng gian dối. Nguyên nhân của hệ quả tồi tệ này được chủ xướng từ guồng máy cầm quyền mà người dân chỉ là những nạn nhân.

 

<<===Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xấu hổ v́ tham nhũng VN

* Trộm cướp. Nh́n vào đặc thù của 2 quốc gia Tàu Cộng và Việt Cộng, điểm rơ nét nổi bật nhất là TRỘM CUỚP, trôm cướp ở đây được hiểu là hối lộ, tham nhũng, nhũng nhiễu, chèn ép, giựt dọc...Đảng CSVN hăy chứng minh quan chức nào của nhà nước là không trộm cướp?. Lớn trộm cướp lớn, nhỏ trộm cướp nhỏ. Trộm cướp từ trong nước, ra nước ngoài cũng trộm cắp. Trôm cướp đă trở thành BẢN CHẤT của cộng sản mà ngay cả tên đầu đàn Hồ Chí Minh cũng đă chính thức hành động và sử dụng từ CƯỚP này qua lệnh CUỚP CHÍNH QUYỀN từ chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa.

Người dân Việt không phải là Thần, cũng chẳng phải là Thánh cho nên họ đă "bắt chước" đảng và nhà nước trộm cắp là lẽ đương nhiên. Ai ở Việt Nam mà không từng biết về nạn móc túi, rạch quần, giựt bóp, giựt dây chuyền, đồng hồ ngay giữa phố?. Lẻn vào nhà khiêng đồ khiêng những thứ có giá trị?. Cướp xe, cướp tài sản, đất đai?. Những tệ nạn đáng lo ngại này ngày càng thêm hoành hành đến mức báo động v́ nền đạo lư của VN hôm nay đă suy đồi đến mức gần như toàn diện. Đảng CSVN có cảm thấy nhục không?. Hay đảng đă bại liệt đến độ không c̣n biết nhục là ǵ?. Dưới sự lănh đạo của đảng, VN hôm nay đang sống với phương châm: Bây chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi!. Một hệ thống cầm quyền nắn ra một xă hội mà đa số đều phải sống bằng sự giả dối, lường gạt và cướp bóc lẫn nhau th́ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngẩng mặt và tự hào.

Chớ sĩ diện, chớ cường điệu, đừng kiêu hănh v́ dưới cái thể chế cộng sản độc tài toàn trị này. Việt Nam chẳng có ǵ đáng để tự hào và ngay cả sự tự hào về sự vẹn toàn của lănh thổ và lănh hải cũng không có, đó là SỰ THẬT, một sự thật đau ḷng.

Nguyên Thạch

-----------------

 

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch