báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***


85 năm ĐCSVN đă làm được ǵ cho đất nước

 
Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

*** 

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

KHÔNG LẼ LẠI CÓ ÂM MƯU THAY ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN

TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ Ở ORLANDO FLORIDA VÀO NGÀY QUỐC HẬN 30/4?

Cuối tuần qua chúng tôi lên Orlando thăm bạn bè và tham dự Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng  do Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida tổ chức . Sau đó ông Phạm Quốc Hưng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Trung Tâm Florida  tŕnh bày CHI THU của Cộng Đồng sau buổi tổ chức Tết Bính Thân vừa qua

Qua ngày hôm sau Chủ Nhật anh chị Uy mời chúng tôi tới tham dự buổi họp của Liên Hội Cựu Quân Nhân Trung Tâm Florida. Nh́n thấy khung cảnh đoàn kết của các tổ chức cựu Quân Nhân trước những sự sinh hoạt bất ổn cua Cộng Đồng mà ḷng tôi vô cùng xúc cảm. Từ khuôn mặt trẻ trung của ông chủ tịch Phạm Quốc Hưng bên cạnh những vị chú bác cựu Quân Nhân cho thấy h́nh ảnh tre già măng mọc quấn qúit bên nhau thật đằm thắm ngọt ngào .

Ngọt ngào ở chỗ là tre và măng cùng song hành trong ư chí giữ vững sự an lành trong sinh hoạt của người dân tại địa phương trong truyền thống nhân bản của người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại cũng như qua cung cách bảo vệ an lành hậu phương của truyền thống Quân Lực VNCH : TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM

 Sau đó đến phần bàn luận về việc tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 năm nay. Ông Phạm Quốc Hưng cho biết là ngày 30/4 đă có một nhóm Phụ Nữ có tên là HỘI  PHỤ NỮ VIỆT NAM NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN đă đứng ra tổ chức Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc hận 30/4 tại Tượng Đài Việt Mỹ . Do đó, tổ chức Cộng Đồng phải tổ chức một ngày khác. Tôi hỏi tại sao không phối hợp tổ chức chung chứ Ngày Quốc Hận là ngày lịch sử đau thương chung của người dân VN th́ tại sao phải tổ chức riêng rẽ.

Ông Phạm Quốc Hưng cho biết là họ xin giấy phép tại Tượng Đài trước và trong tờ Flyer của hội phụ nữ này có cái ǵ không chuẩn ???. Trong lúc đó có một vị cầm tờ flyer đưa ra với ư kiến không đồng ư.   Tôi đọc tờ Flyer mà tay chân muốn rời khỏi ḿnh và máu cũng không muốn chảy về tim . Muốn xỉu. (see flyer attach)

Buổi tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc hận này do Cô Christine Đoàn Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam Niềm Nhớ Không Tến tổ chức.

Trong phần 1 của tờ flyer cô Christine Đoàn viết rất hay rất ư nghĩa của NGÀY QUỐC HẬN :(Trích):

1. Ngày 30 tháng 4 sắp tới với cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại chúng ta. Cứ mỗi năm, chúng ta đều bùi ngùi cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm ngày QUỐC HẬN, ngày mà miền Nam Việt Nam thất thủ. Năm nay Hội Phụ nữ VN3KT ( chú thích của người viết VN3KT là HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM NIỀM NHO KHÔNG TÊN) chúng tôi đứng ra tổ chức ngày QUỐC HẬN để nguyện cầu cho vong linh các chiến sĩ VNCH đă Vị Quốc Vong Thân và tưởng niệm cho những đồng bào xấu số đă vùi thây trên biển cả, trong rừng núi hoang vu để đi t́m tự do (hết trích)

Qua đến phần 2 của tờ flyer cô Christine Đoàn cho biết buổi Tưởng Niệm này gồm toàn chức sắc từ thị xă Orlando đến chức sắc ở County Dân biểu của hai Địa hạt cùng văn pḥng Thống Đốc Tiểu bang Rick Scott và rất nhiều Chính Khách Hoa Kỳ tại thành phố để trao tặng Proclamation NGÀY CỰU CHIẾN SỊ VIỆT NAM CỘNG HOÀ: (TRÍCH) 

2. Đặc biệt trong kỳ lễ tưởng niệm QUỐC HẬN này có sự hiện diện của văn pḥng ông Thị Trưởng Buddy Dyer (City of Orlando), văn pḥng bà Thị Trưởng Teresa Jacobs (Orange County) Dân biểu John Mica (District TY), Dân Biểu Daniel Webster (District 5). Văn pḥng Thống Đốc Tiểu Bang Rick Scott và rất nhiều chính khách Hoa Kỳ tại thành phố này sẽ trao tặng Proclamation NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ (VIETNAMESE-AMERICAN VETERANS OF THE VIETNAM WAR DAY) (hết trích)

và sau đó cô Hội trưởng ra lệnh: (trích)

V́ thể diện của người Việt Tỵ Nạn tại hải ngoại kính mời qúi vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo ,chủ tịch các cộng đồng người Việt, Hội trưởng các Hội Đoàn, Cơ Quan Truyền Thông và Toàn Thể Đồng Hương tham dữ Đại Lễ Tưởng Niệm ngày QUỐC HẬN và trao Proclamation NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ được đông đảo

Sau khi đọc xong tờ Fyer tôi không muốn bắt chước Du Tử Lê hỏi tại sao chân run, tại sao thân không vững tại sao?? và tại sao . Chính v́ tờ Flyer của cô Christine Đoàn này đă làm tôi thắc mắc:

Trước hết chúng tôi muốn t́m hiểu cái chữ PROCLAMATION trong Flyer của cô Christine Đoàn có nghĩa ǵ ? proclamation trong Wikipedia viết là : A Proclamation tiếng (latin là proclamare, to make public by announcement) is an office declaration  có nghĩa là một nghị quyết được tuyên bố là tên của ngày lễ chính thức ?

Sau nữa th́ cái tên CHRISTINE ĐOÀN cũng không quen lắm với người dân ở Orlando? Nghe ông Chủ Tịch Liên Hội Cựu Quân Nhân Trung Tâm Florida cho biết ông đă từ chối không đến "sắp bàn xếp ghế cho cô tổ chức cái ngày nhận Proclamation NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Thường thường theo tiền lệ sinh hoạt tại các địa phương th́ ngày lễ Quốc hận 30/4 là ngày đau thương nhất của Toàn dân VN th́ tổ chức Cộng Đồng sẽ phụ trách buổi tổ chức này và ngày Quân Lực VNCH 19/6 th́ do  các Hội Đoàn Quân Đội tổ chức . Nhất là trong những ngày lễ Quốc Hận là tang chung của toàn dân th́ không nên chia chẻ tổ chức hầu tránh đi sự lợi dụng của bọn VC nằm vùng làm lệch lạc ư nghĩa của NGÀY LỄ QUỐC HẬN 30/4

Thứ hai là cái tổ chức của cô  là tổ chức KHÔNG TÊN th́ hà cớ ǵ cô lại đi vận động một cái PROCLAMATION DAY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ ngay trong ngày QUỐC HẬN 30/4 ? . Như vậy cái PROCLAIMNATION DAY CUẢ CÁI NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ LÀ NGÀY 30/4 ?

V́ trong này đâu có thấy ngày nào là ngày mà cái "chiếu sắc Proclamation tuyên bố là ngày CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ MÀ CHỈ THẤY TUYÊN BỐ NGÀY LÀM LỄ tưởng niệm ngày Quốc Hận là ngày Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà vào NGÀY LỄ QUỐC HẬN  30/4 ??

Hơn nữa từ cái mốc Proclamation đó, sau này trong hồ sơ lưu trong record của Toà Thị Chính Orlando không có ngày Quốc Hận 30/4 mà chỉ có NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ 30/4 . Và xa hơn nữa th́ tại County, Văn pḥng Thống Đốc Rick Scott trong Hồ sơ lưu sẽ không có NGÀY QUỐC HẬN MÀ CHỈ CÓ NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ ??

Cùng chung cái thắc mắc đó, cái PROCLAMATION NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ đă không những xoá tên NGÀY QUỐC HẬN 30/4 mà lại c̣n TỐNG BIỆT luôn cái NGÀY 19/6 QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ ? Có đúng không ?

Cái chuyện Cựu hay Tân thuộc về QUÂN LỰC VNCH . CỰU hay TÂN THUỘC VỀ TÍNH CÁCH CUẢ QUÂN LỰC VNCH TỨC LÀ ĐĂ NẰM TRONG TỔ CHỨC CUẢ QUÂN LỰC VNCH . NGÀY LỊCH SỬ CUẢ QUÂN LỰC VNCH LÀ NGÀY 19/6 .

Vậy thử hỏi cô và phe nhóm hội đoàn của cô đi vận động cái chiếu sắc Proclamation lấy ngày 30/4 làm ngày Cựu Chiến sĩ VNCH đă có bàn luận với Liên Hội Cựu Quân Nhân ở Trung Tâm Florida chưa hay cô có mục đích ǵ ? Xin cô vui ḷng tr̀nh bày cho không những người Việt Tỵ Nạn tại Orlando biết mà cả tập thể người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại cũng cần phải biết tại sao, lư do ǵ cô lại nhảy ra tổ chức NGÀY QUỐC HẬN ĐỂ NHẬN CÁI CHIẾU SẮC PROCLAMATION ĐƯỢC TUYÊN BỐ CUẢ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG LÀ NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ ???

Vấn đề quan trọng ở đây là khi chính quyền đă tuyên bố NGÀY 30/4 LÀ NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ do cô CHRISTINE ĐOÀN VẬN ĐỘNG TỪ THỊ XĂ, TỪ COUNTY ĐẾN TIỂU BANG đă cho thấy cái viễn ảnh TÊN CUẢ NGÀY QUỐC HẬN 30/4 SẼ KHÔNG ĐƯỢC DÙNG KHÔNG NHỮNG TỪ THỊ XĂ ORLANDO MÀ TOÀN TIỂU BANG FLORIDA THEO CÁI proclamation sẽ được tuyên bố trong ngày lễ Tưởng Niệm Quốc hận 30/4 2016 tới đây

Vậy nếu không có sự giăi thích hợp lư của cô Christine Đoàn th́ chúng tôi yêu cầu tổ chức qúi Cộng Đồng và các tổ chức Hội Đoàn hăy đến Toà Thị Chính Orlando xin đọc rơ ràng cái Proclamation trước khi họ announcement Cũng như yều cầu Đồng Hương không tham dự buổi tổ chức này trước khi sự việc được công khai tuyên bố

Nếu cái Proclamation NGÀY CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ LÀ NGÀY 30/4 CHÚNG TÔI YÊU CẦU QÚI VỊ PHẢI BIỂU T̀NH PHẢN ĐỐI ĐỂ TRÁNH ĐI CÁI HẬU HOẠN ĐEN TỐI CUẢ ÂM MƯU XOÁ BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30/4

 Đă có rất nhiều bạn trẻ ở D.C hay một vài địa phương khác như cô Lữ Anh Thư đă vận động Nghị Quyết SJ 137 chỉ định ngày 30/4 tại Virginia là ngày National Vietnamese Remembrance Day do Thượng Nghị Sĩ Leslie Byrne bảo trợ

Không có ai lại nhẫn tâm vận động lấy tên khác thay thế tên NGÀY QUỐC HẬN . Ngoại trừ Đảng Việt Tân trong ngày 30/4/2005 đă manh nha Đổi Ngày Quốc hận ra ngày March For Freedom, rồi đến cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nghị quyết SJR455 lấy ngày 30/4 là NGÀY VIỆT NAM CỘNG HOÀ và ông Ngô Thanh Hải với Nghị Quyết S219 ĐỔI NGÀY QUỐC HẬN 30/4 LÀM NGÀY " HÀNH TR̀NH T̀M TỰ DO" và hôm nay tại thành phố Orlando lại có cô Christine Đoàn Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Niềm Nhớ Không Tên lại vận động một cái  Chiếu Chỉ "Proclamation" lấy ngày lễ Tưởng Niệm Quốc Hận thành ngày CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ"

Cũng cần thưa lại để qúi vị trẻ như cô CHRISTINE ĐOÀN hiểu rằng manh tâm XOÁ BỎ NGÀY QUỐC HẬN LÀ MỘT HÀNH VI ĐI NGƯỢC LẠI NGUYỆN VỌNG CUẢ TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS TẠI HẢI NGOẠI đồng thời cũng là một hành vi phản bội lại tinh thần đấu tranh của toàn Quân Dân Cán Chính VNCH trên ḍng sử lược đấu tranh chống chủ nghĩa vô thần của CS Việt Nam.

Trong trường hợp cô và những người đang phụ giúp cô tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc hận 30/4 th́ rất đáng hoan nghênh , Rất hoan nghênh cho Tuổi Trẻ VN. Nhưng đằng này cô tổ chức Ngày Quốc Hận 30/4 để nhận cái chiếu chỉ Ngày Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà trong ngày 30/4 là một việc làm không đáng hoan nghênh chút nào và cũng chẳng giống một con giáp nào trong 12 con giáp tuần hành của người Á Đông

Hơn nữa tôi cũng xin lạy mấy cô là đừng bảo là v́ tuổi trẻ thế này thế nọ người lớn phải hướng dẫn cho thế hệ trẻ ? Mô Phật cứ nh́n cái khuôn dấu đóng của tổ chức cô với h́nh ảnh nước Việt Nam màu đỏ ngay bên chữ kư của cô mà tôi lại hỏi Tại sao Tay tôi run, chân không vững th́ chắc qúi vị cũng đă thấy rồi.

Chiến Sĩ VNCH h́nh ảnh nước VN tượng trưng cho họ là MÀU VÀNG CHỨ KHÔNG PHẢI MÀU MÁU thưa cô Christine Đoàn.

Để tránh khỏi t́nh trạng ngộ nhận chúng tôi đă có liên lạc với Thị Xă Orlando th́ được họ trả lời như sau:

Orlando Public Records

To:

ntran1213@hotmail.com; 8:00 AM

-- Write ABOVE THIS LINE to post a reply --

Orlando Public Records Requests

Hi, Newton Tran

Record request #16-1096 has been reassigned to: Clerk.

Chúng tôi không mở record ra được . Kính  nhờ qúi vị nào xuống thị xă Orlando xin xem rơ ràng cái Proclamation Vietnamese-American Veterans of the Vietnam War Day nói cái ǵ trong đó.

Nghe đâu ông Vinh Đào cũng có liên quan trong vụ tổ chức đổi tên này??? Nếu quả vậy xin ông Vinh Đào lên tiếng cho người dân khỏi thắc mắc trước những âm mưu biến đổi Ngày Quốc Hận 30/4 của Tập Thể Ty Nạn CS VN tại hải ngoại

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Ngày 10/4/2016

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch