báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***


85 năm ĐCSVN đă làm được ǵ cho đất nước

 
Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

 
GIẢI PHÓNG: NỖI KINH HOÀNG CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

https://youtu.be/bVfRrANysy8
 

*** 

Thiện Ư:

41 năm nh́n lại: 30-4-75 Chiến Tranh Việt Nam kết thúc mang ư nghĩa gi ?

 

 Lực lượng lính biên pḥng trong một buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ diễu hành kỷ niệm ngày 30 tháng 4 tại Việt Nam. H́nh minh họa

Ai cũng biết là cuộc nội chiến Quốc-Cộng tại Việt Nam kéo dài trên 20 năm (1954-1975) và đă kết thúc tính đến 30 tháng tư năm nay là đúng 41 năm (1975-2016). Như vậy là thấm thoắt thời gian ḥa b́nh trên đất nước ta đă dài gấp đôi cuộc chiến.

Dân tộc Việt Nam đă được ǵ, mất ǵ trong những thời gian chiến tranh và ḥa b́nh ấy, hẳn ai cũng có thể nhẩm tính được. Đă có biết bao biến đổi thăng trầm trên đất nước và dân tộc Việt Nam trong ḥa b́nh. Chiều hướng biến đổi chung là các bên thù địch tham chiến hôm qua, hôm nay đều như có nỗ lực đẩy lùi quá khứ, muốn mau chóng quên đi chiến tranh, hận thù để cùng hướng đến một tương lai tươi sáng và tốt đẹp cho dân tộc.

Các bên cựu thù là người Việt Nam, từng được ngọai bang sử dụng như những công cụ chiến lược một thời, nay đa số như đồng ư là cần “ḥa giải và ḥa hợp dân tộc” theo đúng ư nghĩa của cụm từ này. Vấn đề bất đồng chỉ c̣n là phương thức thực hiện “ḥa giải và ḥa hợp dân tộc” thế nào cho hợp t́nh hợp lư, để các bên có thể chấp nhận được, hầu sớm đi đến thống nhất được ṭan lực quốc gia để cùng kiến tạo một tương lai tươi sáng cho dân tộc, tạo thế lực vững chắc bảo vệ được chủ quyền lănh thổ, lănh hải trước tham vọng xâm lăng của ngoại bang Phương Bắc.

Các bên cựu thù ngọai bang, th́ nay dường như tỏ ra có thực tâm muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các bên cựu thù bản xứ xích lại gần nhau và sẵn sàng giúp Việt Nam xây dựng dân chủ, phát triển đất nứơc, theo yêu cầu của một thế chiến lược quốc tế mới và v́ quyền lợi thiết thân của chính họ.

Thành ra, càng ngày người ta có vẻ dễ dàng đồng ư được với nhau về ư nghĩa lịch sử của chiến tranh Việt Nam và sự kết thúc của cuộc chiến này. mang một ư nghĩa trung thực phù hợp với tính khách quan của lịch sử.

Thật vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, chế độ công cụ cộng sản quốc tế Hà Nội được đóng vai tṛ thắng trận đă đưa ra ba “ư nghĩa lịch sử” của cuộc chiến tranh Việt Nam và sự kết thúc của nó. Chúng ta hăy nhận định về ba “ư nghĩa lịch sử” này, để thấy được sự chuyển biến nhận thức của các bên tham chiến theo thời gian, những người Việt Nam cộng sản cũng như những người Việt Nam không cộng sản.

I/- Có phải đó là “Cuộc Chiến Tranh Yêu Nước, Chiến Tranh Giải Phóng Dân Tộc và Bảo Vệ Tổ Quốc Tiêu Biểu và Vĩ Đại Nhất Ở NứơcTa” không?

Cần phân định rạch ṛi cuộc chiến đánh đuổi thực dân Pháp cho đến năm 1954, ḥan ṭan khác với cuộc chiến tranh Quốc - Cộng do chế độ công cụ của cộng sản quốc tế ở Miền Bắc phát động, tiến hành tại Miền Nam từ năm 1954 đến 1975 về mục tiêu và ư nghĩa.

Mọi người có thể đồng ư với những người Việt Nam cộng sản về ư nghĩa của cuộc chiến tranh trước, đúng thực là “Cuộc Chiến Tranh Yêu Nước, Chiến Tranh Giải Phóng Dân Tộc và Bảo Vệ Tổ Quốc Tiêu Biểu và Vĩ Đại Nhất Ở NứơcTa”. V́ cuộc chiến này đă kết thúc gần một trăm năm nô lệ thực dân Pháp, sau một quá tŕnh đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam. C̣n cuộc chiến tranh sau, đến lúc này th́ ai cũng phải hiểu đó là “Cuộc chiến tranh lợi dụng ḷng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do, dân chủ của nhân dân Việt Nam, xô đẩy dân tộc vào ṿng cương tỏa của chủ nghĩa thực dân mới”.

Nói cách khác, một cuộc chiến mà các bên Bắc và Nam Việt Nam đă bị ngoại bang sử dụng như những công cụ một thời, thực hiện chiến lược quốc tế trong vùng của các cường quốc đế quốc cộng sản và tư bản. Nghĩa là một cuộc chiến tranh ư thức hệ do các cường quốc đế quốc chủ mưu và thủ lợi, đă xử dụng hai công cụ bản xứ để thực hiện cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn, biến đất nước ta thành băi chiến trường, nhân dân ta là đối tượng tiêu thụ vũ khí tồn đọng sau Thế Chiến II và thử nghiệm thêm các phương tiện giết người hiện đại.

II/- Có phải đó là “Bản Anh Hùng Ca Vĩ Đại Nhất Trong Lịch Sử Hàng Ngàn Năm Dựng Nước Và Giữ Nước của Dân Tộc” không?

                                              Phải khẳng định là không. V́ đây là hệ quả tất nhiên của ư nghĩa thứ nhất. Bởi một khi người ta đă đồng ư được với nhau rằng cuộc chiến tranh vừa qua không phải là “Cuộc Chiến Tranh Yêu Nước, Chiến Tranh Giải Phóng Dân Tộc. . .” th́ tất nhiên việc tiến hành và kết thúc cuộc hiến tranh ấy không thể là “Bản Anh Hùng Ca Vĩ Đại Nhất Trong Lịch Sử Hàng Ngàn Năm Dựng Nước Và Giữ Nước của Dân Tộc”. Vả chăng chỉ có thể coi cuộc chiến tranh này, do công cụ cộng sản Hà Nội khởi động, tiến hành và kết thúc “thắng lợi” như thế, là “Bản anh hùng ca vĩ đại nhất của các cá nhân và tập đ̣an làm tay sai cho ngọai bang trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta”.

V́ rằng quả thực cá nhân Ông Hồ và tập đ̣an cộng sản Việt Nam đă thực hiện xuất sắc các ư đồ chiến lược của cộng sản quốc tế, v́ lợi ích cho lịch sử bành trướng của các tân Đế Quốc Đỏ Liên-Xô, Trung Quốc, ḥan ṭan xa lạ và đi ngược lại với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Vĩ đại nhất v́ trong lịch sử làm công cụ thực hiện ư đồ cho ngọai bang, không có cá nhân và tập đ̣an nào thực hiện “Nghĩa vụ quốc tế cao cả” (!) xuất sắc hơn Ông Hồ và các lănh tụ kế tục đảng Cộng sản Việt Nam.

III/- Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc như thế có phải là “Thắng Lợi Của Phe Xă Hội Chủ Nghĩa”đối với “Phe Tư Bản Chủ Nghĩa” hay không?


Lại vẫn phải khẳng định là không. Trước đây có thể là hầu hết những người Việt Nam cộng sản không đồng ư với sự khẳng định này. Nhưng chẳng bao lâu sau ngày 30-4-1975 và cho đến lúc này, dù muốn dù không, đa số người Việt Nam cộng sản cũng như không cộng sản đă phải thừa nhận sự thật này: V́ nhu cầu thay đổi thế chiến lược quốc tế, các cường quốc đế quốc mới chủ động đưa cuộc hiến tranh Việt Nam đi đến kết thúc vào ngày 30-4-1975; và do đó, chiến tranh Việt Nam kết thúc như thế không thể coi là thắng lợi của phe này (phe XHCH:Việt cộng) đối với phe kia (Phe TBCN:Việt quốc).

Nhớ lại, sau ngày 30-4-1975, những người Việt Nam cộng sản đă tỏ ra kiêu hănh và tự hào rằng cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc đă là một “đại thắng mùa xuân” cho họ, v́ đă làm được công việc “đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa cho chủ nghĩa xă hội, đảo lộn được chiến lược ṭan cầu của đế quốc Mỹ…”.Thế nhưng đến nay, dù không nói ra, thực tế và các tài liệu giải mật sau này của các phe tham chiến, đă “giác ngộ và phản tỉnh” những người Việt Nam Cộng sản, giúp họ hiểu rằng, chính “đế quốc Mỹ và các thế lực phản động quốc tế” đă tiêu diệt được trận địa chủ nghĩa xă hội, chủ động dập tắt cuộc chiến tranh Việt Nam nói riêng, chiến tranh Đông Dương và các cuộc chiến tranh cục bộ khác trên thế giới nói chung, là do yêu cầu thay đổi thế chiến lược quốc tế mới, là nỗ lực chung của các cường quốc cực nhằm thiết lập “một nền trật tự kinh tế quốc tế mới” hay là “Một hệ thống kinh tế thế giới mới”.

V́ sao những người Việt Nam Cộng sản “Giác ngộ và phản tỉnh” được như vậy?- Chính là do các sự kiện thực tế diễn ra sau ngày cuộc chiến chấm dứt.


Thật vậy, khởi đầu quá tŕnh thời gian, ngay khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, đă có một số người Việt nam cộng sản có tŕnh độ nhận thức và viễn kiến, lưu ư đến sự kết thúc chiến tranh không b́nh thường. Trong thâm tâm những người Việt Nam Cộng sản này đă có những suy nghĩ cùng chiều với một số đông người Việt Nam không cộng sản có tâm hồn lạc quan và tầm nh́n chiến lược. Suy nghĩ rằng: Nếu việc kết thúc chiến tranh Việt Nam quả là một thắng lợi của “phe xă hội chủ nghĩa” th́ t́nh h́nh Việt Nam phải biến chuyển theo chiều hướng khác với thực tế kể từ sau ngày 30-4-1975.

Thực tế hợp luận lư (logic) phải là phe xă hội chủ nghĩa, cụ thể là các cường quốc cộng sản hàng đầu như Liên Xô, Trung Quốc, phải t́m mọi cách và dồn mọi nỗ lực chi viện tối đa cho chế độ cộng sản Việt Nam vượt qua những khó khăn hậu chiến, tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển đến cường thịnh. Để làm ǵ? – Để phát huy thắng lợi Việt Nam nhằm lôi kéo, mời chào các nước nghèo đói, chậm tiến trong vùng hăy noi gương Việt Nam, lao vào “một cuộc chiến tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng dân tộc. . .” để đạt mục tiêu lật đổ các chính quyền tư sản, xóa bỏ “các chế độ người bóc lột người” để thay thế bằng các chế độ “Xă hội chủ nghĩa”; hăy theo gương Việt Nam, để trong “Chiến tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng” sẽ được trợ giúp tối đa về vũ khí, lương thực để đánh thắng các chính quyền “phản động”; và sau chiến tranh cũng sẽ được Liên Xô, Trung Quốc và các nước xă hội chủ nghĩa anh em khác viện trợ ồ ạt, vô điều kiện trong “tinh thần quốc tế vô sản”, để cùng nhau thực hiện cuộc cách mạng vô sản trên ṭan thế giới, xây dựng “một xă hội xă hội chủ nghĩa” tại mỗi nước, tiến tới xă hội viên măn ṭan cầu: “Xă hội cộng sản” như một “Thiên đường Cộng sản” trong viễn tưởng!

Thế nhưng thực tế trên đă không xẩy ra mà chỉ thấy các hiện tượng trái chiều. Người ta thấy Liên Xô, Trung Quốc và các nước xă hội chủ nghĩa anh em khác, dường như chờ đợi một cái ǵ đó khác hơn. Tất cả như chỉ đứng nh́n và để mặc cho Cộng sản Việt Nam loay hoay tự giải quyết các khó khăn mọi mặt, khó khăn cũ cũng như khó khăn hậu chiến mới phát sinh.

Trong những năm đầu, vào thời điểm mà mâu thuẫn Nga-Hoa đă đến thời kỳ quyết liệt, Việt Nam bị đẩy vào thế phải chọn lựa dứt khóat: Theo Liên Xô hay theo Trung cộng. Trong khi chờ đợi sự lựa chọn dứt khóat này, cả Liên Xô lẫn Trung Quốc đều không có hành động chi viện tích cực nào như đă từng hào hiệp đưa vũ khí, lương thực và các phương tiện giết người hiện đại cho cộng sản Bắc Việt làm “Chiến tranh cách mạng, chiến tranh Giải phóng Miền Nam”. Đến khi chẳng đặng đừng cộng sản Việt Nam bó buộc phải chọn lựa “Matxcơva là tổ quốc xă hội chủ nghĩa” duy nhất của ḿnh, lập tức Trung Quốc gây khó khăn thêm nữa cho Cộng sản Việt Nam.

Hành động cụ thể đầu tiên là Trung cộng đ̣i nợ khẩn cấp, rút hết chuyên gia về nước, bỏ dở các công tŕnh đang xây dựng. . . Để trả món nợ trong chiến tranh này, cộng sản Việt Nam đă vơ vét luá gạo, vàng bạc quư kim, tài nguyên đất nước, cùng với “chiến lợi phẩm” lấy được ở Miền Nam của “Mỹ-Ngụy”, đem trả nợ cho Trung Cộng.


Hậu quả thấy được là nhân dân cả nước trong thời gian này đă phải ăn bo bo, bột ḿ, độn ngô khoai sắn. . . Đă vậy, như chưa hả giận và như để trừng phạt kẻ phản bội “tham phú phụ bần”, Trung cộng đă sử dụng công cụ mới của ḿnh ở Campuchia (chế độ Pol Pot) tiến hành các họat động quấy phá quân sự (như đánh chiếm vài đảo nhỏ gần bờ biển phía cực Nam của Việt Nam, tấn công Tây Ninh và một số tỉnh biên giới phía Nam của Việt Nam). Các họat động quân sự này của Pol Pot, sau đó người ta hiểu được ư đồ thực sự của Trung Cộng chỉ là gài thế cho cộng sản Việt Nam ngă sấp mặt và sa lầy lâu dài tại Campuchia, là muốn gián tiếp kéo Liên Xô vào cuộc và gây thêm gánh nặng khó khăn cho Liên Xô… Bằng sự quấy phá, khiêu khích quân sự của Pot Pot, rơ ràng là Trung Quốc đă đẩy cộng sản Việt Nam vào thế phải kéo quân vào đất Chùa Tháp tháng 1 năm 1979, và cuối cùng bị sa lầy ở đó. Đă vậy, Trung Quốc c̣n bồi thêm những đ̣n trừng phạt quân sự, tiến quân vào các tỉnh phía Bắc, tàn phá nặng nề những cơ sở quân sự, kinh tế (1979)… gọi là để “dạy cho Việt Nam một bài học”.

Nay th́ thực tế ngày càng cho thêm dữ kiện đầy đủ để mọi người Việt Nam có thể đi đến thống nhất nhận định, rằng cuộc chiến tranh Việt Nam thực chất chỉ là cuộc nội chiến ư thức hệ do các cường quốc phát động và tiến hành trên đất nước Việt Nam, thông qua các cá nhân, tập đ̣an bản xứ làm công cụ, xô đẩy nhân dân Việt nam vào một cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn. Hậu quả bi thảm của cuộc chiến tranh này đất nước và dân tộc Việt Nam phải gánh chịu, sau khi ư đồ chiến lược trong vùng của các cường quốc đă đạt được thông qua cuộc chiến.

 

Và v́ vậy, cuộc chiến tranh Việt nam kết thúc như thế, không phải là thắng lợi của phe này (Việt Cộng) đối với phe kia (Việt Quốc), mà chỉ là v́ nhu cầu thay đổi thế chiến lược quốc tế mới của các cường quốc mà thôi. Thiết tưởng đă 41 năm qua rồi, thời gian đă quá đủ cho cả Việt Quốc và Việt Cộng chẳng nên tiếp tục tự hào về cuộc chiến ấy nữa, khi trong cuộc nội chiên “Nồi da xáo thịt” này, các bên đều bị ngoại bang sử dụng như những công cụ chiến lược một thời. Thực tế bây giờ là cả Việt Quốc và Việt Cộng cần cố gắng đẩy lùi quá khứ, hướng đến tương lai, để biết phải làm ǵ và cần làm ǵ hữu ích, có lợi nhất cho nhân dân và đất nước.

Thiện Ư 

 

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch