báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***


85 năm ĐCSVN đă làm được ǵ cho đất nước

 
Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

 

*** 

Phan Văn Song

Nỗi Nhục Formosa, Mất Nước, Mất Nhơn quyền, Mất Nhơn Phẩm :

Phán Quyết La Haye Và Thái Độ Việt Nam !

Và Tại Sao Nhơn Quyền Vẫn C̣n Xa Lạ Ở Việt Nam ?

Nhờ Phi Luật Tân, lẽ phải đă thắng, Ṭa Án Quốc Tế La Haye đă phán quyết rơ ràng chánh sách xâm phạm, bành trướng bá quyền của Trung Cộng là hoàn toàn sai và những luận điệu nhơn danh lịch sử của Tàu là không có cơ sở và bị bác bỏ. Thế nhưng, nhà cầm quyền Cộng Sản Bắc Việt chỉ biết « ủng hộ » suông thôi ! Và c̣n đàn áp, đánh đập, dùi cui, bắt bỏ tù các người dân chủ biểu t́nh chống Tàu.

C̣n chờ ǵ nữa mà không cùng Phi Luật Tân đ̣i lại chủ quyền hai quần đảo « đất nước quê hương lịch sử của Việt Nam » Hoàng Sa và Trường Sa ? C̣n chờ ǵ nữa, mà không buộc Formosa phải « thật sự » bồi thường ngư dân Việt Nam. ? Ngữa tay nhận 500 Triệu chung chung, khơi, khơi là một nỗi nhục !

Phải có một chánh sách, một chương tŕnh bồi thường rơ ràng : cho mỗi ngư dân, cho môi trường, vùng biển…Và Phải có một đề án kiểm soát của Việt Nam trong mọi đầu tư nước ngoài, để không c̣n những Vũng Áng, Nhân Cơ những thiệt hại kiểu Cá Chết, Bùn Đỏ xảy ra nữa …

Quan trọng hơn phải để người dân trong vùng có quyền kiểm soát, có quyền khiếu nại v́ họ là những người bị thiệt hại, là những nạn nhơn đầu tiên khi có tai nạn ! Đó là NHƠN QUYỀN !

Nhưng đối với Việt Nam Nhơn Quyền VẪN là một quan niệm, một Ư niệm XA LẠ-VÔ DANH-VÔ NGHĨA-DƯ THỪA-PHẢN ĐỘNG !

Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Hà Nội có biết không ? Rằng :   

Quyền Con người là những quyền tự nhiên, những quyền cổ điển ? :

Quyền Tư Tưởng, Quyền Đi Lại, Quyền Thông Tin, Quyền Ngôn Luận …và nhiều nữa, tất cả những « quyền xưa » ấy, « quyền cổ điển » ấy, « quyền ai cũng biết rồi, khổ lắm nói măi » ấy, nhờ ngày nay v́ ăn, v́ ở, v́ sống ở Âu Mỹ, người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta hầu như không ai nói đến, không ai nghĩ đến, chúng ta sử dụng các quyền ấy một cách tự nhiên, chúng ta thản nhiên sống với những quyền ấy, trong những sanh hoạt hằng ngày, trong cả những cử chỉ hằng ngày, chúng ta chỉ cảm nhận được, biết được, và chỉ phẫn nộ, hay đấu tranh đ̣i hỏi, khi một ai đó dám « xâm phạm ».

Ngày nay, ở các quốc gia tiên tiến Tây phương, Âu châu, Mỹ, đấu tranh, bàn căi, tranh luận cho các quyền của các thành phần « thiểu số » trong xă hội. Trong các xă hội Âu Mỹ Tây phương, các « thành phần xă hội » ấy được chia xếp thành nhiều thành phần đa dạng, với nhiều đ̣i hỏi đặc biệt, với các đặc quyền đặc lợi. Chia theo thứ tự hàng dọc, trên dưới giai cấp giàu nghèo, bằng cấp, « cổ trắng » hay « cổ xanh », nhưng cũng chia theo hàng ngang, theo cộng đồng, tùy mầu da, tùy chủng tộc, tùy thời gian tỵ nạn, tùy hội nhập, cư ngụ, tùy vùng… chia theo Tôn giáo, chia theo tập quán t́nh dục (đồng t́nh luyến ái) chia theo cả mập ốm,  béo tṛn … Ngày nay, người Tây phương sợ «  kỳ thị » đủ mọi thứ…từ tên tuổi, già trẻ (có những chổ công cộng chống trẻ con, có nơi chống người già, có nơi chống súc vật), đến nhơn danh sức khỏe, cấm hút thuốc, cấm ăn mỡ, cấm uống rượu… Những quyền đặc biệt các thành phần « thiểu số » ấy phải được phát biểu, ít ra phải được đem ra tranh luận, biểu quyết, thậm chí là những đề tài đấu tranh, tranh cử…  

Thử thí dụ về « quyền Đàn Bà » (dưới cái đề tài chung chung « Đàn bà »), nhiểu tiết mục khác nhau cho nhiều Quyền khác nhau, và đấu tranh khác nhau. Khi th́ « Nam nữ b́nh quyền » đơn thuần : Nam nữ b́nh quyền trong - nghể nghiệp -  lương bổng - chức vụ…Nhưng có khi là những quyền lợi bảo vệ đặc biệt cho cái « đặc biệt » của người Đàn bà : sanh đẻ, nuôi con, quyền thụ thai như ư muốn - lúc nào, thời gian nào - cả quyền phá thai nữa – cả quyền thụ thai có con nhưng không có đàn ông (Thụ thai Nhơn tạo, từ ngữ dịch sai, thụ thai lúc nào cũng Nhơn Tạo, hổng có Nhơn làm sao có thai ?) Cùng song song với quyền Phụ nữ, là « Quyền Thai nhi », bao nhiêu tuổi thai nhi có quyền ? Khi mới thụ thai ? Một tuần ? Một tháng ? Đấy là những đấu tranh, đ̣i hỏi, tranh chấp, trong thế giới các quốc gia tiên tiến ! …

Nhưng đối với các quốc gia chậm tiến, trong ấy có cả Việt Nam chúng ta, có những cuộc đấu tranh rất khó khăn « chỉ » để nhằm « bảo vệ nhơn phẩm người phụ nữ » : chống lại những tập tục hủ lậu các nước chậm tiến : nào là cưởng hôn, tảo hôn, ấu hôn, mua trinh, giá trị của màn trinh, cắt quy đầu âm hộ, may âm hộ ... hay cả mua bán phụ nữ… Đấu tranh nhằm bảo vệ vai tṛ người đàn bà trong gia đ́nh cũng vẫn c̣n là một vấn đề trong thế kỷ thứ 21 nầy ! Nào bịt mặt, bịt đầu, nào đàn bà không được ra đường một ḿnh, « tại gia ṭng phụ, xuất giá ṭng phu, phu tử ṭng tử » của Khổng giáo hủ Nho, ra đường phải có đàn ông, hoặc chồng, hoặc con trai, cháu trái dẫn dắt của Hồi giáo…

Ngày nay, nếu Quyền « làm lễ hôn phối giữa người đồng tính » tạo x́-căng-đan cho mọi xă hội, th́ Quyền phải « có nhà ở » cho mọi công dân, Quyền một người ngoại quốc « có di trú thường trực» được bầu cử, Quyền được « lánh nạn »… đang diễn ra ở các quốc gia Tây phương, là những bước tiến đáng để chúng ta suy nghĩ ! Thế giới phương Tây ngày nay đưa nhiều ư kiến, nhiều quan điểm đấu tranh về Nhơn quyền. Nhiều đến một anh bạn người Syrie, tỵ nạn chánh trị không hiểu được, anh bảo, làm sao dân Syrie chúng tao làm cách mạng Dân chủ, đ̣i hỏi tôn trọng Nhơn quyền được ? Khi tụi bay, (nói chuyện với người viết) bảo Nhơn quyền có cả quyền « các con vợ có quyền ngang chồng trong gia đ́nh, dám bàn cải với chồng, dám không nghe lời chồng ». Khi cả các thằng « đồng t́nh luyến ái » được quyền sống tự do, cái mà Chúa cấm (Chúa của Hồi giáo), nay lại đ̣i làm lễ hôn phối mà tụi cũng không nhốt, không bỏ tù, ở xứ tao là tụi tao treo cổ v́ phạm tội Chúa ? Khi người viết trả lời rằng, đàn bà là 50%, có khi 60% nhơn loại, và những người đồng t́nh luyến ái cũng là con người, cũng là Con Chúa, cũng là anh em chúng ta, và nếu họ cần yêu người đồng tính, họ chỉ t́m hạnh phúc với người đồng giới tính, là biết đâu, đó là do ư Chúa. Nếu thật sự các anh là những người ngoan đạo, thi các anh phải thương yêu tất cả…như t́nh yêu Thiên Chúa thương yêu tất cả nhơn loại. Anh bạn người Syrie đến nay vẫn không hiểu ḿnh, khi ḿnh nói Dân chủ đầu tiên là nghe ư kiến người khác, và nếu ḿnh không đồng ư vẫn phải tôn trọng ư kiến người khác, Dân chủ là những dị biệt, những bất đồng sống cạnh nhau, không bắt buộc phải ḥa hợp với nhau ? trao đổi, thông cảm, tương kính, và phục vụ cho một cộng đồng chung, v́ đó là trật tự xă hội.

Người viết xin kể với quư độc giả câu chuyện trên để chứng ḿnh rằng quan niệm Dân chủ c̣n rất xa vời với nhiều dân tộc, nhiều văn hóa khác nhau. Người bạn Syrie của tôi là một anh chiến sĩ Dân chủ đáng khen, đáng nể phục, chống độc tài Bachar al-Assad, anh thường kể cho tôi biết những giấc mơ Dân chủ của anh, anh có những giấc mơ dân tộc Syrie được những Quyền con người, Quyền công dân, những Quyền « tuy rất xưa của thế giới phương Tây »  như « Quyền ngôn luận », « Quyền bầu cử », « Quyền đi lại », quyền…, quyền… Nhưng anh không đồng ư với vài cái quyền, anh tranh luận với tôi về « Nam nữ b́nh quyền », anh chấp nhận « có thể » có đàn bà làm đại biểu, dân biểu Quốc hội, nhưng chỉ  « đại diện khối Đàn bà », « đại diện tiếng nói phụ nữ », anh chấp nhận đàn bà đi học, có bằng cấp, nhưng chỉ trong những ngành nghề « đàn bà », như  đàn bà « có thể » làm Bác sĩ « để chửa bịnh, khám bịnh đàn bà », làm Cô giáo, làm cô Hộ sinh…Ráng lắm, anh chấp nhận cho đàn bà làm Tổng Bộ trưởng các  Bộ « Đàn bà », các Bộ « Gia đ́nh »…Ráng thêm tư  nữa … Bộ « Xă hội » hay Bộ  « Y tế » Chứ các Bộ Kinh tế, Quốc Pḥng, hay Thủ Tướng th́ … Đàn bà biết cái ǵ mà làm ! Và đến cả ngày nay,mặc dù  anh tỵ nạn ở Pháp, từ cả năm nay, sống trong một gia đ́nh người Pháp, rất tiến bộ, nói sành sơi hai sanh ngữ Anh Pháp …anh vẫn tiếp tục tŕnh bày say sưa những quan niệm ấy, mặc dù anh có kiến thức đại học, mặc dù anh là một chiến sĩ Dân chủ, mặc dù anh đă ở Syrie, biêt& thế nào là độc tài, đánh nhau, vào sinh ra tử … Anh hiện bị thương, cụt một chân, anh về dưởng thương ở một gia đ́nh người Pháp ủng hộ phong trào kháng chiến Syrie quen với chúng tôi. Tôi thường đến thăm gia đ́nh ấy v́ cùng họ đạo (Tin Lành), và do đó làm quen với anh bạn người Syrie nầy.

Qua kiến thức anh bạn người Syrie nầy, tôi đo lường được các khoảng cách khổng lồ giữa ư thức chánh trị và quan niệm Dân chủ của thế giới thứ ba chậm tiến và các quốc gia tiên tiến Âu Mỹ. Cá nhơn chúng tôi tự hỏi : « những đấu tranh chống độc tài, những cách mạng màu các quốc gia cựu Sô-Viết, những cách mạng hoa lài, những nổi dậy A rập, những mùa xuân A rập có phải thật sự là những đấu tranh đ̣i Dân chủ, đ̣i Nhơn quyền, đ̣i quyền Tự quyết cho người dân hay chỉ là những bạo động cướp chánh quyền của nhóm nầy chống nhóm nọ, của phe nầy chống phe kia, giành giựt quyền lợi. Dân chủ, Nhơn quyền ? Tự do, Độc lập chỉ là những bánh vẽ, những chiêu bài rỗng tuếch bán cho người dân, những nạn nhơn muôn thuở của muôn cuộc Cách mạng, của muôn cuộc Chiến ? ». Hỏi để mong quư vị trả lời giùm.

Ấy là chúng tôi, người viết không dùng chữ « tự do », đi với chữ « quyền ». V́ đối với cái suy nghĩ của những công dân các quốc gia tiên tiến, dùng thêm từ « tự do » với từ « quyền » biến thành điệp ngữ « pléonasme », đúng hơn là điệp ư. Việt Nam ta đấu tranh đ̣i Tự do Ngôn luận, Tự do Tư tưởng…Đ̣i như vậy, Nhà nước Cộng sản cầm quyền sẽ trả lời, và đă trả lời rằng « Người dân Việt Nam có quyền chứ ! có tất cả mọi quyền, nhưng không được tự do lung tung đó thôi ». Quan niệm vả từ ngữ « lề phải » xuất phát do từ đấy. Để so sánh, Nhà cầm quyên Việt Cộng ưa dùng từ ngữ « Dân chủ Đa nguyên », để nói họ vẩn Dân chủ nhưng họ v́ Đảng nên Độc Đảng thôi ! Dân chủ phải là Đa Nguyên, Đa Ư, Đa quan điểm, Đó là cái tự nhiên ! Nói Dân chủ Đa nguyên là điệp ư và tai hại hơn mở cửa cho Việt Cộng nói bướng nói láo, căi chầy căi cối ! Như vậy :

Đ̣i Quyền, là đủ rồi… Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhơn Quyền đă nói chữ quyền là đủ rồi. Quyền là cái điều tự nhiên của Con Người. Tại sao phải thêm chữ Tự do, chỉ v́ anh cấm cái quyền tự nhiên của tôi.

Lịch sử Nhơn Quyền :

Hôm nay, ta ôn cố để nói rằng những cái « quyền mà ta cho là xưa » là cổ điển ấy, cũng không tự nhiên mà có. Nó là cả một gia tài trong một gia phả đấu tranh, một lịch sử dài phát xuất từ gốc judéo-chrétien – do thái cơ đốc giáo, và đặc biệt do các cuộc đấu tranh của các phái Cơ đốc Tin lành.

Những người đầu tiên đ̣i nhơn quyền, đ̣i quyền (tự do) tư tưởng cho những người ngoài Thiên Chúa giáo là những nhà truyền giáo người Tây Ba Nha, Gịng Tên – Jésuites, Thiên Chúa giáo La mă, trong thời kỳ xâm chiếm các thuộc địa ở Nam Mỹ : Anton de Montesinos, Francisco de Vittoria và đặc biệt Bartolomé de Las Casas, ba vị ấy lập ra nhóm « Trường phái Salamanque ». Chính ba nhà truyền giáo ấy đă đứng ra bảo vệ những thổ dân Nam Mỹ (Indios-Việt Ngữ dịch sai là Mọi Da đỏ) không để các nhóm di dân gốc Âu châu khai thác họ và biến họ thành những người nô lệ. Những Quyền mà Vittoria bảo vệ và đ̣i hỏi cho thổ dân Nam Mỹ là Quyền được (tự do) đi lại, Quyền tư hữu, Quyền có thể tậu nhà, tậu gia sản, đất đai, Quyền b́nh đẳng như một công dân khác và Quyền không được một ai đuổi họ ra khỏi nơi họ cư ngụ, nhà vườn, tài sản (rf thử so sánh : chuyện Đoàn Văn Vươn ở Việt Nam ngày nay)

Những tư tưởng của Vittoria đă giúp linh mục Gịng Tên - Jésuite Francisco Suarez (1548-1617), một nhà hiền triết, một nhà thần học, một luật gia, được người đời thường so sánh với Saint Thomas d’Aquin (1225-1274). Francisco Suarez với Luận án Tractatus de Legisbus ac de Deo legislatoreLuận về Luật và Chúa, Người làm Luật, Ngài được xem là cha đẻ của Luật Quốc tế, Ngài cũng tuyên bố rằng các lănh thổ của dân bản địa Indio từ nay là đất bất khả xâm phạm, không một vương quyền nào kể cả Vua Y Pha Nho, kể cả ông Giáo Hoàng, không một di dân gốc Âu châu nào có quyền xâm phạm, người bản địa Indio sanh đẻ trên đất nước ḿnh có mọi Quyền như một di dân Âu châu Thiên chúa giáo.

Anh Quốc, Mỹ Quốc, Pháp Quốc 

John Locke (1632 -1704), một nhà triết học, hưởng tinh thần và giáo huấn của cha mẹ, một gia đ́nh Tin lành ngoan đạo, ủng hộ phe ông hoàng Tin Lành Anh Giáo Guillaume d’Orange-Nassau (1650-1702) trong cuộc tranh chấp Ngai Vua Anh Quốc từ 1660 đến 1689. Khi lên được ngôi năm 1689 Ngài lấy tên là Vua Guillaume III. Trước đó Ngai Vua Anh quốc do Charles II 1660-1685 và Jacques II 1665-1688, gốc Thiên Chúa Giáo La mă.

John Locke phục vụ cho Vua mới, đặt những viên đá đầu tiên cho một « Nhà Nước Pháp Trị » : « mỗi người đều được hưởng những quyền do xă hôi do Nhà Vua (Nhà Nước) tạo lập, tôn trọng và khởi xướng ». Tư tưởng của John Locke đă giúp đở tạo thành Bản Tuyên Ngôn Nhơn Quyền đầu tiên của lịch sử nhơn loại, năm 1689 : the Bill of Rights.

Bill of Rights nh́n nhận một số quyền cho người công dân và người thường trú trong một nền quân chủ lập hiến và quan trọng hơn cả, ngăn chận một phần các quyền hạn của Nhà Vua để trao trả cho người dân qua nhóm đại diện là Quốc hội.

Nếu chúng ta có dịp đọc kỹ bản văn Bill of Rights nầy, chúng ta sẽ thấy sự ảnh hưởng sâu xa của cuộc nội chiến Tôn giáo đă xâu xé lịch sử Anh Quốc suốt thế kỷ thứ 17. Thật vậy đây là một bản văn do phe thắng trận viết. Cũng v́ phe thắng trận là phe Tin Lành, nên người Tin Lành nhấn mạnh rằng từ nay, sẽ không chấp nhận những đàn áp Tôn giáo do Triều đ́nh (bất cứ Tôn giáo nào) đàn áp người Tin Lành (Tự do Tôn Giáo, Tự do Thờ phượng). John Locke rất chú ư, và nhấn mạnh nhiều lần những điểm nầy.

Bản văn Bill of Rights đă làm nền tảng :

Cho Tuyên Ngôn Virginia tháng 6 năm 1776, 

Cho Tuyên Ngôn Độc Lập Huê kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776, do Thomas Jefferson thảo

Tuyên Ngôn Quyền Con người và Quyền Công dân Pháp tuyên bố ngày 26/ 8 năm 1789.

Tuyên Ngôn Huê kỳ đều do hậu duệ hay chính những thuyền nhơn của chiếc thuyền Mayflower cặp đất Mỹ Tự do, tỵ nạn năm 1620, gồm toàn là những Giáo dânTin lành người Anh. Những dân tỵ nạn người Anh nầy đấu tranh để được độc lập đối với Mẫu quốc Anh. Họ đ̣i Vương triều Anh phải tôn trọng họ, trao cho họ Quyền Ngôn luận, Quyền Tôn giáo và Tâm linh. Bản kêu gọi ḷng bao dung Tôn giáo và sự đăi ngộ ôn ḥa đối Tôn giáo trong văn phong, trong lời lẽ của bản kêu gọi phản ảnh sự lo lắng của nhóm Tin lành đối với thái độ gây hấn và đàn áp người Tin Lành của Vương Triều Anh lúc xưa. Làm như Nhơn quyền và những Quyền Con người chỉ được nói đến trong một không khí đàn áp đầy sợ hăi !

Làm như phải nói đến, phải đấu tranh, phải bảo vệ Nhơn quyền, chỉ khi nào Nhơn quyền bị xâm phạm.

Nhưng ngày hôm nay, Nhơn quyền được nói đến nhiều. Nhiều Hiệp hội quốc tế được ra đời để bảo vệ Nhơn quyền, để quan sát xem ở đâu Nhơn quyền bị xâm phạm. Và cũng như thành ngữ « Quét nhà ra rác ». Càng quan sát, càng bảo vệ Nhơn Quyền, càng nhận thấy Nhơn quyền bị đàn áp mỗi ngày một nhiều, và ở những nơi chúng ta không tưởng tượng được.

Tuy nhưng, Giáo hội Vatican vẫn chống  :

Năm 1776, khi Tuyên Ngôn Huê kỳ được công bố, Ṭa Thánh Roma. Roma phản ứng chống ngay, cho đấy là Tà giáo. Roma cho đấy là kết quả của Tin Lành, chống lại Nhà Thờ La mă. Cũng v́ lư do đó, mà Ṭa Thánh Roma kết án ngay bản Tuyên Ngôn Pháp ngày 12 tháng 7 năm 1790.  Chính cái điều số 10 là cái điều nguy hiểm nhứt đối với Giáo hội La mă : Điều 10 Tuyên Ngôn Quyền Con Người và Công dân Pháp cho phép công dân Pháp có quyền Tôn giáo và Tín ngưởng không bị ràng buộc bởi Nhà Nước. Giáo hội Thiên Chúa Giáo La mă chỉ chấp nhận Quyền Tín ngưởng nầy sau Công đồng Vatican II ngày 7 tháng 12 năm 1965.

C̣n Việt Nam ?:

Là một nước Cộng sản chủ nghĩa và Xă hôi chủ nghĩa, Việt Nam hoàn toàn không biết Nhơn quyền là ǵ cả ! Và khổ thay, cả người công dân Việt Nam cũng không biết « quyền công dân » của họ có những ǵ, gồm những ǵ ! Chế độ độc tài, đặt Đảng trên tất cả : Luật lệ, Hiến Pháp, Quốc hôi, Nhà Nước… th́ là sao biết quyền công dân, quyền con người là ǵ ?

Chế độ Xin/Cho. Mỗi mỗi chuyện, mỗi phải làm đơn Xin. Khi Xin th́ được Phép, tức là Cho Phép. Nếu không Xin được th́ Mua. Mua bằng đút lót, mua bằng bao thư… tất cả đều có giá ! Nói tóm lại : tham nhũng.

700 tờ báo, 700 cách nhưng chỉ một kiểu, để phát biểu ư kiến, nhưng không một tờ báo tư nhơn. Tất cả do Đảng Cộng sản kiểm soát. Kiểm soát Ngôn luận, kiểm soát Thông tin, chưa đủ ! Kiểm soát cả Tư tưởng. Thư riêng, blog là những phát biểu ư kiến riêng không có tầm vóc thông tin cũng bị kiểm duyệt, đi tù. Trung Cộng và Việt Cộng là hai Nhà cầm quyền đàn áp các người sử dụng mạng thông tin tin học. Đàn áp quyền ngôn luận, đàn áp quyền tư tưởng. Đàn áp cả quyền tín ngưởng. Những Nhà thờ Tin lành miền Thượng du Nam Việt, các Linh mục, các Mục sư, các tu sĩ Ḥa Hảo, các tu sĩ Phật giáo đều bị kiểm soát, kiểm duyệt, sai trái có thể đi tù… Kiểm soát các Chùa , kiểm soát các Nhà Thờ, các Nhà Nguyện … buộc phải tu hành một kiểu, cúng kiến một kiểu… Thặm chí Trung Cộng đánh như thế, hạ nhục Nhà Nước Việt cộng như thế, mà người Việt Nam tử tế vẫn không có quyền bàn tán, có thái độ, tỏ thái độ, phát biểu thái độ, bất măn, biểu t́nh phản đối chống Tàu là bị « dùi cui »,  là đi tù, là lănh án. .

Nói tóm lại từ ngày 30 tháng tư 1975, dưới chế độ cầm quyền của Cộng sản, tất cả những quyền con người vắng bóng hoàn toàn trên dăi đất Việt Nam. Người dân chi có những bổn phận đối với Nhà nước Cộng sản, chỉ biết làm ăn, để sanh tồn, để sanh sống. Kiếm ăn, kiếm sống, sanh tồn qua bửa, qua ngày chả khác chi một loài thú vật. Công dân một đất nước không có quyền Trung thành với đất nước, với Tổ quốc, mà chỉ Trung thành với Đảng. Vậy thi quyền công dân ở đâu ?

T́nh h́nh kinh tế, vật giá đang leo thang, lạm phát phi mă, dân càng ngày càng nghèo, càng đói ! Bất măn, chống đối càng ngày càng nhiều, nhưng phong trào đấu tranh cho Nhơn quyền vẫn chưa rầm rộ, trái lại phong trào yêu nước càng ngày càng dâng cao, Trung Cộng càng làm nhục ta, ḷng dân càng bất măn. Bất măn Tàu chưa đủ, phải bất măn cả với Việt Cộng đă quá hèn kém, không bảo vệ được đất nước, không bảo vệ được dân, để dân ta bị nhục.

Mong rằng nỗi nhục sẽ đưa đến đấu tranh đ̣i Nhơn quyền, đ̣i Dân chủ lật đổ Cộng quyền.

Hồi Nhơn Sơn,

Những ngày sau khi La Haye phán quyết nh́n nhận Tàu hoàn toàn sai lầm.

Phan Văn Song

 

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch