báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***


85 năm ĐCSVN đă làm được ǵ cho đất nước

 
CAFE SANG 2016 08 30 Part 4
cho số đện thoại liên lạc nhưng gọi không có người trả lời 202-596.7951!!!
[nguồn tin liên quan đế đảng Việt Tân]
https://youtu.be/3K29uMgt0Mk

 

***  

Trương Minh Ḥa

 

TRẬN CHIẾN " NHĂN HIỆU" VIỆT TÂN.

 

  

Việt Tân bị giũ sổ rồi.
Trung ương, cơ sở, đứng ngồi ở đâu?

 
    Tại các nước Tây phương, vấn đề nhăn hiệu cầu chứng, tác quyền sáng chế, sản phẩm trí tuệ là những mặt được chính quyền tôn trọng bằng biện pháp ban hành những luật lệ bảo vệ, nghiêm cấm mạo nhận tên doanh thương, chôm chĩa tác quyền, sáng chế. Luật bảo vệ quyền lợi cá nhân, công ty, thương mại, sản phẩm trí tuệ chẳng những áp dụng trong nước, c̣n mở rộng phạm vi quốc tế. Khi hai nước có kư kết mậu dịch th́ hai nước luôn tôn trọng những điều trên, ngay cả không kư kết, nếu nước nước vi phạm th́ công ty, cá nhân bị thiệt hại cũng có thể kiện ra ṭa án. Nhăn hiệu cầu chứng khác xa với tên họ của bất cứ ai, nếu có trùng hợp tên th́ cũng vô hại, v́ tên ai nấy biết, nhưng nếu là thương nghiệp, công ty…th́ không chấp nhận sự trùng hợp, cho nên các nước dân chủ muốn cấp giấy phép cho bất cứ công ty, cơ sở, thương nghiệp…th́ các giới chức chính phủ luôn kiểm soát coi có trùng tên với một thương nghiệp khác. Cho nên tên công ty, nhăn hiệu cầu chứng là bảo đảm không trùng với ai; nếu có ai đăng bạ rồi th́ không ai lấy tên mà đăng bạ, nếu có ai mạo nhận là phải bị chế tài bởi luật pháp, chắc chắn 100% kẻ nào MẠO DANH là thứ MANH DẠO phải lănh đủ h́nh phạt, bồi thường.

    Những công ty kinh doanh quốc tế như Mc Donald, Kentucky Fried Chicken…được mở tại nhiều nước, các chi nhánh phải kư hợp đồng với công ty chánh th́ mới được phép dùng nhăn hiệu, c̣n lấy đại là ra ṭa, bị chế tài, án phí phải trả, chưa kể tới những món tiền bồi thường không nhỏ. Ngay cả Trung Cộng, muốn bán món bánh ḿ thịt Mc Donald cũng phải có chi nhánh từ công ty chánh ở Mỹ.


    Cậu ấm Hoàng Tứ Duy là thế hệ trẻ, ăn học, lớn lên tại Hoa Kỳ, một quốc gia dân chủ, nhưng lại áp dụng luật rừng y như bác của nó là chúa thảo khấu Hoàng Cơ Minh, thành lập Mặt trận và đảng Vẹm Tân ở rừng, khỏi cần đăng kư ǵ cả, ở rừng chỉ có đăng bạ tên" Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng" hay" Vietnam Reform party" với thú rừng, chim…và xa hơn là tŕnh lên" ông Trời" đoạn nhờ" ông địa" chứng minh là thoải mái hành nghề thảo khấu (giết 14 người theo luật rừng của thảo khấu). 

Băng đảng Vẹm Tân hoạt động bất hợp pháp từ 36 năm qua, chúng không hề và không bao giờ dám đăng bạ với chính phủ Mỹ, cũng có lư do thầm kín là khi đăng bạ phải khai báo chi thu, thuế, cơ sở…nhưng tổ chức nầy làm nhiều chuyện phi pháp, thu tiền, giết người, khủng bố…nên không dám đăng bạ. Đó là lư do mà các tổ chức bất lương, ma túy, băng đảng, Mafia dám đăng kư hoạt động bao giờ. Nước Mỹ hay các nước dân chủ tôn trọng đa văn hóa, nên trong sinh hoạt, biểu t́nh…Vẹm Tân thường núp bóng, lợi dụng cộng đồng, nếu không có vấn đề mất trật tự, an ninh, th́ chính phủ không quan tâm tới, chính sự kiện nầy mà đảng Vẹm Tân cho là được chính phủ Mỹ và các nước công nhận, là lư luận mị dân, lếu láo. Có tên cho là từ lâu nay, trong các cuộc biểu t́nh, cán bộ Vẹm Tân mặc đồng phục, biểu ngữ…mà cảnh sát không nói tới là v́ cảnh sát coi đây là những nhóm nằm trong cộng đồng người Việt.

   Qua thông cáo báo chí" vô lư" trong lúc BÍ quá của Hoàng Tứ Duy, y như" ní nuận" Vẹm, tự cho là tổ chức có tầm vóc quốc tế, được biết tới, nhưng không có đăng bạ hợp pháp. Lối nói nầy cũng như một bố già Mafia khẳng định: mặc dầu tổ chức Mafia không có hợp pháp, tuy nhiên Mafia là một “dạng unicorporated association", hay Al Qaeda là một unicorporated association, đương nhiên là được Mỹ, thế giới biết, nhưng có đăng bạ bao giờ, ngay cả quê hương của trùm Al Qaeda là Osama Bin Laden, nước Arab Saudi, chính phủ nước nầy không bao giờ dám cho Al Qaeda đang bạ có tư cách pháp nhân để hoạt động hợp pháp, trái lại c̣n lên án nữa…Xin trích lại bản thông cáo của cậu ấm Hoàng Tứ Duy như sau:

 "Đây là một thực thể có tư cách pháp nhân trong dạngunincorporated association, hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới từ năm 2004."".

Theo định nghĩa của unincorporated là chính nó không có tư cách pháp nhân ǵ cả (http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-an-unincorporated-nonprofit-association.html).


Điều nầy chứng tỏ là cả băng đảng Vẹm Tân, trong đó có hội chuyên gia, thành phần khoa bảng gồm bác sĩ, kỷ sư, dược sĩ và luật sư, tiến sĩ, cử nhân, cao học…vậy mà chúng TUY DƯ bằng cấp mà thiếu TƯ DUY nên mới ra cái thông cáo báo chí rất là dốt, y như bản thông tin của Vẹm tại Việt Nam của thái thú Vẹm, mặc t́nh tán hưu, tán vượn, chụp mũ, dùng từ ngữ đao to búa lớn, mị dân. Nhưng Hoàng Tứ Duy và toàn thể băng đảng Vẹm Tân đă tàn mà nói bậy, coi thiên hạ không ra ǵ, tưởng đâu Việt Tân thuộc loại" đỉnh cao trí tuệ" như Vẹm cộng ở trong nước:

Lúc bí tung ra lư luận càn.
Việt Tân nay bị lột mặt gian.
Canh Tân tơi tả như phân mục.
Cách Mạng tan hoang phải chạy làng.
Trung ương luống cuống ra thông cáo.
Địa phương bối rối, chắc không an.
Gieo gió bao năm, nay gặt bảo.
Từ nay băng đảng hết thu ngân.


    Sau khi bị Nguyễn Thanh Tú niêm phong băng đảng Việt Tân bằng cái ṿng kiêm cô luật pháp" lịnh giũ sổ" th́ Vẹm Tân coi như là hết phương cục cựa, dù có BỰA cũng không thể đảo ngược t́nh h́nh. Từ chuyện hết dùng tên Việt Tân, gây thiệt hại toàn thể tổ chức bất lương bị mất trắng một cách" không người lái" v́ chúng không c̣n lấy danh nghĩa ǵ để mị dân thu tiền, lếu láo về cái gọi là:" đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài-Xây dựng xă hội dân sự để đặt nền mống dân chủ-Vận động toàn dân để canh tân đất nước".

   Lịnh giũ sổ của Nguyễn Thanh Tú rất có hiệu nghiệm, làm tan tành cả một quá tŕnh gian ác suốt 36 năm, bị tiêu trong một giây sau sự chấp thuận đăng bạ cái tên" Việt Nam Canh Tân-Cách Mạng" hay" Vietnam Reform Party". Chuyện nầy là pháp luật chớ không phải giỡn chơi, đưa tới những hệ quả sau đây:

1-Đặt toàn thể đám Vẹm Tân ra ngoài ṿng pháp luật: nếu chúng ngoan cố vẫn hoạt động mị dân, thu tiền như trước đây với danh xưng" Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng" hay" Vietnam reform party" là coi như vi phạm luật, mạo danh thương nghiệp của Nguyễn Thanh Tú, có đăng bạ đàng hoàng. 

Trước t́nh h́nh vô cùng bất ngờ nầy, có một số tay, không biết là Vẹm Tân, tay sai hay được trả tiền để tung lên diễn đàn một số bài biết đánh phá Nguyễn Thanh Tú, chụp mũ là VC…nhưng lũ nầy chỉ cải bướng, không có lư luận, v́ Nguyễn Thanh Tú áp dụng luật pháp Hoa Kỳ c̣n những tên nầy viết bằng tiếng Việt, có tác dụng ǵ. 

Tuy nhiên nhờ những phản ứng ấy mà người ta biết được chúng đau điếng, cay cú nên bị" phản xạ có điều kiện" la lên. Có tên có vẻ như là" dốt như Vẹm" hay giả vờ không hiểu tại sao Nguyễn Thanh Tú có cha bị đảng Vẹm Tân sát hại, mà nay lại lấy cái tên đảng đó để làm thương mại…tuy nhiên, muốn tố cáo những kẻ giết cha ḿnh, th́ trước hết Nguyễn Thanh Tú phải làm cách nào dùng luật pháp đặt tổ chức Việt Tân" ngoài ṿng pháp luật" bằng cách đăng bạ cái danh hiệu" Việt Nam Canh Tân Cách Mạng" hay" Vietnam Reform party" th́ những kẻ nào dùng cái tên đó là" bất hợp pháp" là ḷi ra lũ bất lương, phi pháp.

Chuyện dễ hiểu như vậy là có kẻ" thông minh nhưng chậm hiểu" viết bài chế nhạo. Xin nói thêm là vào cuối thời của một triều đại vua chúa bên Tàu ngày xưa, vua tàn bạo, hoang dâm…th́ người muốn thay thế triều đại phải" xưng vua" và được dân chúng chấp nhận, c̣n vua cũ là" bất hợp pháp" nên phải bị trừng trị. 

Cây súng, tự nó không gây ra tội ác, nếu nằm trong tay bọn cướp, là nguy hại cho xă hội; cái tên" Việt Nam Canh Tân Cách Mạng" hay" Vietnam Reform Party" tự nó không có hại ai, nhưng lũ gian ác ḍng họ Hoàng Cơ dùng để giết người, khủng bố, trấn lột, mị dân và nguy hiểm nữa là chúng cấu kết với thái thú Vẹm cộng, giả vờ bị Vẹm kết án:" tổ chức cực kỳ phản động nước ngoài" để dùng c̣ mồi, bắt bớ đồng bào trong nước, muốn kết tội th́ Vẹm chụp mũ là phản động, do thế lực Việt Tân nước ngoài xúi dục.Nguyễn Thanh Tú đăng bạ cái tên" Việt Nam Canh Tân Cách Mạng" hay" Vietnam Reform Party" là tịch thu vũ khí của bọn bất lương Hoàng Cơ, cũng như đập bể cái vỏ con ốc, ḷi ra con cua nhỏ núp ở trong vậy. 

Tên nào cho là Nguyễn Thanh Tú đi t́m công lư cho cha mà lại đăng bạ cái tên tổ chức giết cha ḿnh là tên ấy đáng đứng dưới lá cờ" máu ḥe" mà hát bài quắc ca:" thể banh ra uống máu háng đàn bà" mà trở thành u mê ám chướng, chuyện quá rơ ràng là Nguyễn Thanh Tú tước vũ khí bọn cướp Vẹm Tân bằng cách đăng bạ nầy mà không hiểu hay cố t́nh xuyên tạc, th́ tên đó xứng đáng nên KIẾM" uống máu háng đàn bà".

2-Nằm im: là coi như tự động tan hàng: lư do là Vẹm Tân sống bằng lừa đảo, mị dân, thu tiền…nay hết danh nghĩa th́ làm sao hoạt động nữa.

3-Nếu cực cựa: như bản thông báo vừa tung ra, là bằng chứng để Nguyễn Thanh Tú truy tố khi tên công ty" Việt Tân" bị mạo nhận làm những chuyện phi pháp.

   Trước t́nh h́nh nầy th́ các trang mạng của lũ gian manh nầy, nếu đứng tên Láo Thái Hùng, Đổ Hoàng Điếm Thúi…phải dẹp ngay, cả Wikipedia cần điều chỉnh là tổ chức bất hợp pháp, v́ đă công ty có đăng bạ hợp pháp do Nguyễn Thanh Tú đứng tên. Sau khi bị mất trắng cái tên Việt Nam Canh Tân cách mạng đảng hay Vietnam Reform Party, toàn thể đảng, lâu la từ" thượng tầng cơ sở tới hạ tầng kiến trúc" đă tới lúc phải giải tán, nếu không th́ bị chế tài bởi luật pháp, đương nhiên là Nguyễn Thanh Tú nắm cán dao và lũ Vẹm Tân nắm lưỡi dao, đứt tay là cái chắc.

    Sau khi lấy cái nhăn hiệu, th́ những tên Vẹm Tân là thành phần hoạt động lậu, ngoài ṿng luật pháp…Chúng có phản ứng bằng tiếng Việt trên các diễn đàn, mailgroups là vô tác dụng, khôn ngoan th́ phải đợi tới cửa quan mới biết. Nên nhớ là ở các nước Tây phương, tất cả phải tuân theo luật, chớ không có luật rừng. Vi phạm luật nhăn hiệu phải bị chế tài, kẻ mạo danh chắc chắn không thể biện minh là tổ chức:" unicorporated association" với quan ṭa, nhưng phải có chứng nhận, số đăng bạ…chớ không thể cho là tổ chức đă hoạt động 36 năm

Phen nầy khác hẳn các năm qua.
Vẹm Tân giữ sổ, chuyện thật mà.
Từ nay không được dùng tên nữa.
Thu tiền, nói láo chắc ra ma.

 

TRƯƠNG MINH H̉A

Ngày 31.08.2016

 

 

NĂM TRĂM TRIỆU HAY HAI TỶ BỐN ???

(Cảm nghĩ khi nghe tin Formosa bồi thường 500 triệu dollars cho vụ thải chất độc xuống biển miền Trung làm cá chết tại Vũng Áng và các vùng lân cận khiến một số dân chài túng đói phải bỏ quê đi tìm cơm áo. Lại cũng có tin số tiền bồi thường là hai tỷ bốn và CSVN thì không lo cho dân mà vẫn mập mờ lừa mị.)

  

Năm trăm triệu hay dù hai tỷ bốn
Cũng chẳng nguôi nỗi hận của dân chài
Khi phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn
Lang thang xứ người vì gạo vì khoai

*

Lang thang kiếp Hời, sống đời du mục
Vì biển chết rồi, tôm cá còn đâu
Và trên hết, nỗi hờn đau uất ức
Là nước ta sao quyền lại cộng Tàu ?!

*

Biển nước ta sao Tàu tuôn chất độc ...
Ô nhiễm môi trường sinh sống của dân ?
Giết chết cá tôm, đói nghèo dân tộc
Để ốm đau và thần chết đến gần !

*

Ai cho đảng quyền triệt tiêu sự sống ?
Cho Formosa đầu độc môi trường ?
Ai cho đảng đem đau thương tàn khốc
Để giáng lên đầu dân tộc quê hương ?

*

Biển hỡi, bao giờ hồi sinh hỡi biển
Để cá tôm sống lại với con người !?
Để dân chài vượt tang thương nguy hiểm
Để Việt Nam nhìn thế giới mỉm cười ?

*

Năm trăm triệu hay dù hai tỷ bốn
Phải giá này là sinh mệnh dân ta ?
Giá của tự do, chủ quyền đất nước ?
Tàu đã mua và đảng bán đây à ???

*

Càng thấy cảnh, càng căm hờn lũ cộng
Càng xót xa thương đất nước đồng bào
Hỡi Việt Nam, ai thương quê xót giống
Hãy gọi nhau, đồng loạt đứng lên nào !!!

*

Này bọn tội đồ tham hèn, nhu nhược
Lũ đảng bay có sống chỉ dơ đời!
Bay dã tâm đem cường toan độc dược
Tàn phá quê hương, tiêu diệt giống nòi...

*

Bay ác thế, Đất Trời nào dung thứ
Bảy mươi năm bay uống máu dân hiền
Gần thế kỷ bay gieo trồng nghiệp dữ
Thì bây giờ bay phải gặt oan khiên

*

Năm trăm triệu hay dù hai tỷ bốn
Đủ để mua hòm chôn đảng bay thôi
Tội bọn bay làm nước dân khốn đốn
Đất diệt, Trời tru, bay đã đến hồi... !!!

Ngô Minh Hằng

***

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch