báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 *** 

 Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện

 
Kết Luận Điều tra Nhóm Đặc Nhiệm Bắt Cóc Trịnh Xuân Thanh và Truy Nă Trên Toàn Châu Âu

https://youtu.be/dCB5sqH2FiE

 

 

Cựu sĩ quan VNCH Bằng Phong Đặng Văn Âu biểu t́nh ủng hộ TT Trump

https://youtu.be/y3lUGJ8r2Ys

Bằng Phong Đặng văn Âu

ĐEM TÂM T̀NH VIT LCH SỬ

THƯ THỨ BA GỬI NHÀ VĂN TRẦN THỊ BÔNG GIẤY

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

Thành phố Westminster, Quận Cam, California,

Ngày 19 tháng 8 năm 2017.

Em Trần Thị Bông Giấy thân mến,

Anh từng nghe thiên hạ nói: “Người thầy thuốc mà lầm th́ giết chết một con bệnh. Người làm chính trị mà lầm th́ giết chết một thế hệ. Người làm văn hóa sai lầm th́ giết hại muôn đời”. Nghĩ cho kỹ, đó là một nhận định rất đúng với thực tế lịch sử.

Người Tàu phát minh nhiều dụng cụ khoa học trước tiên trong nhân loại, nhưng các triều đại vua chúa Tàu lấy Nho giáo của ông Khổng Tử để cai trị dân, khiến cho nền văn minh nước Tàu dừng tại chỗ, lại c̣n bị các dân tộc chung quanh mà người Tàu coi là mọi rợ như quân Mông Cổ, quân Măn Thanh đô hộ hàng trăm năm. Như vậy, ta có thể suy ra, nền văn hóa Nho Giáo ắt có vấn đề sai lầm.

Các vua nước ta từng đánh đuổi quân xâm lược Tàu ra khỏi biên thùy, nhưng lại áp dụng triệt để nền văn hóa Nho giáo của Tàu, nên nước ḿnh cũng bị lâm vào t́nh trạng chậm lớn. Đó là lời giải đáp cho cô giáo Trần thị Lam ở Hà Tĩnh, tác giả bài thơ “Đất Nước Ḿnh Ngộ Quá Phải Không Anh?”.

Một người như anh chỉ học được năm ba chữ Hán của Cha Thích từ hồi c̣n nhỏ mà dám kết tội Nho giáo làm tŕ trệ nền văn minh Tàu và Ta, th́ không sao tránh khỏi bị người đời cho rằng anh là loại “ếch ngồi đáy giếng” mà dám “coi trời bằng vung”.

Hồi học Trung Học Phổ Thông, anh có nh́n thấy bộ sách Nho Giáo đồ sộ của Cụ Trần Trọng Kim, nhưng sợ ḿnh nuốt không trôi nên không đọc. Về sau, anh có đọc bài nhận định của nhà văn Phan Khôi viết về bộ sách đó và đọc bài “Ảnh Hưởng Nho Giáo Vào Nước Ta” cũng của cụ Phan Khôi th́ anh đă lờ mờ thấy được cái không ổn của Nho Giáo. Bởi v́ nhà văn Phan Khôi là một nhà nho uyên thâm, từng đọc sách của Khổng Tử và sách của Bách Gia Chư Tử từ năm lên sáu (6) tuổi. Cho nên lập luận của Cụ Phan rất thuyết phục về sự tác hại của Nho Giáo. Điều quan trọng nhất là Cụ Phan đă dẫn chứng nhiều cuộc trao đổi giữa Khổng Tử với môn sinh để chứng minh Nho Giáo là vô thần mà Cụ Trần trọng Kim th́ cho rằng Nho Giáo là hữu thần.  

Cụ Phan viết rằng tuy ḿnh là đệ tử chân truyền của Nho Giáo, từ Hán Nho đến Tống Nho. Nhưng Cụ lại khuyên dân Việt Nam ta phải dứt khoát từ bỏ Nho Giáo một cách không thương tiếc để tiến đến nền văn minh Dân Chủ của phương Tây tôn trọng Nhân Quyền. Rơ ràng Cụ Phan là nhà cách mạng nh́n xa trông rộng. Cụ c̣n là người khai sinh ra thơ mới và cổ vũ phong trào thơ mới.

Lại thêm một yếu tố nữa. Gần đây, hai ông Tàu chính cống là Lưu Á Châu (Liu Yazhou) – một vị Thượng tướng đang tại chức trong chế độ cộng sản Tàu – và ông Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) – một nhà tranh đấu nhân quyền, được giải thưởng Nobel Ḥa B́nh – đă đồng loạt kết tội Nho Giáo. (Trong một bài tiểu luận, Lưu Hiểu Ba so sánh Khổng Tử giống như Hôm qua chó nhà tang, hôm nay chó gác cửa) th́ ḿnh không c̣n nghi ngờ ǵ nữa để kết luận nền văn hóa Nho Giáo là nguyên nhân làm cho dân nước ḿnh “bốn ngàn tuổi mà vẫn c̣n bú mớm” như lời cô giáo Trần thị Lam than thở.

Chủ nghĩa Karl Marx đă bị nhân loại ném vào thùng rác lịch sử, mà nay cộng sản Tàu đang chủ trương phục hồi và xiển dương Nho Giáo của Khổng Tử tại chính quốc và xuất cảng ra thế giới, th́ cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm rằng giữa Khổng Tử và Karl Marx có điểm tương đồng ở chỗ cả hai đều giúp cho nhà cầm quyền “muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ” và đẩy lùi nền văn minh nhân loại.

Cụ Phan Khôi bảo rằng từ khi triều đ́nh Nhà Nguyễn bỏ lối thi cử xưa, ít ai học chữ Hán, đạo Khổng dần dần tàn lụi. Nhưng ảnh hưởng Nho Giáo vẫn c̣n đè nặng vào đầu óc của trí thức và tập quán của dân chúng. Bằng cớ là trí thức Miền Nam hoàn toàn theo Tây học, mang quốc tịch Pháp, nhưng cái chất “Nho Giáo” vẫn tồn tại qua nếp suy nghĩ và cách ứng xử của họ trong xă hội.

*

*       *

Do ảnh hưởng Nho Giáo, con không được phép căi (biện bác) lời Cha Mẹ, học tṛ không được căi lời Thầy Cô, dân không được phép căi lời Vua Quan phán, mặc dù lời dạy của Bề Trên sai trái. Cái phép tắc đó kéo dài từ đời này sang đời khác khiến cho năo trạng của người trí thức Việt Nam dù thông ḿnh tài giỏi đến thế nào cũng không thể vượt qua hai chữ “học tṛ” ngoan ngoăn (bon élève, good pupil) như một giáo sư Monavon, người Pháp, đánh giá. Cái thói gia trưởng trong xă hội Việt Nam vẫn tồn tại, cho dù Nho Giáo đă suy tàn, làm cho khả năng suy luận của con cháu yếu kém.

Chế độ quân chủ chuyên chính đàn áp, trị tội bằng cách xử tử h́nh hoặc tống giam vào ngục tối bất cứ ông quan nào dám trái ư vua đều mắc tội phạm thượng. Dần dà cách cai trị đó khiến cho giới sĩ phu trở nên hèn hạ, luồn cúi, nịnh bợ Vua để hưởng ân sủng. Rồi họ t́m đường tiến thân bằng gièm pha, hăm hại lẫn nhau v́ đố kỵ. Công thần Nguyễn Trăi bị “tru di tam tộc” dưới triều Lê; Nguyễn văn Thành bị bắt ép uống thuốc độc dưới triều Nguyễn là do đám quần thần xúc xiểm, gièm pha, là bằng chứng cụ thể.

Chế độ quân chủ chuyên chính của Tàu hay của Ta đă tạo nên một xă hội bề ngoài có vẻ ngăn nắp, trật tự, ổn định, tuân phục, nhưng bên trong th́ muốn phản kháng. Cho nên Tàu và Ta là hai mảnh đất tốt cho hạt giống cộng sản (bịp bợm hứa hẹn Thiên đường) nẩy mầm. Mặc dù giai cấp trí thức được nhà cầm quyền ưu đăi và nhân dân kính trọng, nhưng trong thâm tâm họ vẫn muốn có cuộc cách mạng đem lại công bằng xă hội. Bởi thế, nhiều trí thức thuộc ḍng dơi Hoàng tộc và con cái thuộc ḍng dơi Nguyễn Khoa, Hồ Đắc, Thân Trọng, Hà Thúc ở Huế đi theo cộng sản là vậy!

Hồ Chí Minh hô hào cách mạng, nhưng hành động chẳng khác nào Hoàng Đế. Giáo sư Trần Đức Thảo kể:“Một hôm có cán bộ lễ tân đến báo cho biết ngày mai sẽ được Hồ Chí Minh cho phép tiếp kiến. Người cán bộ đó dặn Trần Đức Thảo phải đứng xa Hồ ba thước, không được phép mở lời hỏi thăm sức khỏe của Người, không được phép đưa tay ra trước để bắt tay Người, không được xưng Tôi (tức là phải xưng con?) và chỉ trả lời những câu hỏi của Người mà thôi”(tức là không được phép đặt câu hỏi)Vậy Hồ Chí Minh đâu khác Tần Thủy Hoàng khinh miệt trí thức, đốt sách chôn sống học tṛ?

Xưa kia các nhà Nho theo pḥ Chúa Nguyễn Phúc Ánh cầu viện quân Xiêm La, xin khí giới Pháp để đánh đổ Nhà Tây Sơn, mà không thấy trước rằng hễ lănh tụ đi mượn sức mạnh ngoại bang để giành ngai vàng, th́ trước sau ǵ nhân dân ḿnh sẽ rơi vào ṿng nô lệ ngoại bang đó. Giáo sư Tạ Quang Bửu là người theo Tây học, thông minh xuất chúng về các bộ môn toán học, vật lư học, triết học và nói cũng như viết thành thạo nhiều ngoại ngữ. Ông Bửu là Thứ trưởng Quốc Pḥng, thay mặt Bộ trưởng Quốc Pḥng Vơ Nguyên Giáp, đặt bút kư vào Hiệp định Genève năm 1954 chia đôi Đất Nước. Ông Tạ Quang Bửu và tầng lớp trí thức ưu tú của ta hết ḿnh phục vụ cái chế độ chủ trương “đào tận gốc, trốc tận rễ trí thức” và “Chống Mỹ Cứu Nước” là đồng lơa với Hồ Chí Minh làm tay sai Nga Tàu, ắt nước ḿnh sẽ rơi vào ṿng nô lệ nước Tàu, giống như Gia Long cầu viện Thực dân Pháp diệt Nhà Tây Sơn thành công, rồi cuối cùng nước ḿnh bị Thực dân Pháp đô hộ. Mang danh trí thức, nhưng họ không chịu học bài học lịch sử!

Giá như các nhà trí thức Việt Nam thời bấy giờ cảnh báo cho dân thà bị thằng Tây đô hộ c̣n hơn bị thằng Tàu đô hộ, th́ Hồ Chí Minh làm sao có thể lùa dân ta vào chủ nghĩa cộng sản để dân ta mang nỗi nhục mất nước và mất toàn bộ phẩm giá làm người như ngày hôm nay? Trí thức của ḿnh ngu, nên dân ḿnh không lớn lên được là vậy!

Hồ Chí Minh nhờ binh lính Tàu và vũ khí Tàu mà chiến thắng trận Điện Biên Phủ. Dù Hoa Kỳ giúp Pháp để Pháp thắng trận Điện Biên Phủ th́ cuối cùng cộng sản vẫn chiến thắng, v́ chủ nghĩa Thực dân đă lỗi thời và kinh tế nước Pháp đă kiệt quệ v́ c̣n phải đối phó với thuộc địa Algérie cũng đang nổi dậy.

Có ba quốc gia trên thề giới lâm vào hoàn cảnh đất nước bị chia đôi. Đó là Đức Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. Cả ba nước đều được Hoa Kỳ ra tay giúp ngăn chặn làn sóng đỏ, mà chỉ có Việt Nam bị rơi vào tay cộng sản; c̣n Đức Quốc thống nhất trong tự do và Hàn Quốc trở nên giàu mạnh. Chúng ta phải tự hỏi tại sao, đúng không?

Em Trần thị Bông Giấy thân mến,

Trước khi trả lời câu hỏi này, anh xin thuật mẩu chuyện này: Ngày 28 tháng 8 năm 1988 có cuộc họp thống nhất đảng Đại Việt tại vùng vịnh San Francisco gồm có sự tham dự của các lănh tụ hàng đầu như bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, bác sĩ Đặng văn Sung, kỹ sư Hà Thúc Kư, Đại sứ Bùi Diễm, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, kỹ sư Cung Đ́nh Quỳ và các cán bộ cao cấp như giáo sư Nguyễn văn Canh, Đặng văn Đệ, Đào Nhật Tiến, Lê Tấn Trạng và anh. Sau khi nghi thức khai mạc chấm dứt, mọi người ra ngồi vào chiếc bàn dài để nghe kỹ sư Cung Đ́nh Quỳ, đồng chí cao niên nhất, mở lời phát biểu đầu tiên. Tuy đă 92 tuổi, nhưng Cụ Quỳ c̣n tráng kiện, minh mẫn, hùng hồn và đặc biệt tiếng nói rất dơng dạc. Anh có cảm tưởng Cụ Quỳ là h́nh ảnh Đảng trưởng Trương Tử Anh hiện về để hài tội chia rẽ giữa các đồng chí của ḿnh. Các anh lớn tuổi, lớn chức rưng rưng khóc. Cuối cùng Cụ Quỳ nói: “Từ nay, tôi yêu cầu các đồng chí phải đoàn kết, gắn bó nhau để cùng nhau phất ngọn Cờ Đại Việt giải phóng Việt Nam”. Các anh lớn thuộc hàng lănh tụ bắt tay nhau, bày tỏ sự hối hận một cách chân thành và cam kết sẽ từ bỏ căn bệnh chia rẽ. Rồi lần lượt các đồng chí khác phát biểu một cách hiền ḥa. Riêng anh, tuy kém tuổi đời, tuổi đảng hơn các anh, nhưng anh dám phê b́nh các đồng chí lănh tụ về nạn chia rẽ Trung Nam Bắc một cách thẳng thừng và kết luận như sau:“Tôi hết sức đồng ư với lời quở trách của đồng chí niên trưởng Cung Đ́nh Quỳ đồi với các đồng chí lănh tụ, nhưng có một điểm tôi xin phép không đồng ư”. Nói tới đó, anh ngưng. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía anh, chờ đợi. Anh nói tiếp: Tôi không đồng ư chỉ phất ngọn Cờ Đại Việt, mà phải là ngọn Cờ Dân Tộc gồm có tất cả đảng phái Quốc Gia để giải phóng Việt Nam. Chúng ta phải đoàn kết toàn dân; chứ không phải chỉ đoàn kết với những đồng chí trong đảng Đại Việt mà thôi”. Mọi người đều im lặng, không một ai lên tiếng phản bác lỳ lẽ mà anh đưa ra. Bầu không khí buổi họp trở nên căng thẳng. Đồng chí chủ nhà – Trung tá Nguyễn Quan Vĩnh, người bạn phi công cùng khóa với anh – đề nghị ngưng buổi họp v́ đă tới giờ ăn trưa. Thức ăn nhẹ, nước uống được bày ra trên chiếc bàn dài đặt giữa sân. Bác sĩ Đặng văn Sung – người anh thúc bá của anh – vẫy anh lại và nói: “Cái thói nhà binh bộc trực của chú vẫn không bỏ. Lời phát biểu của chú vừa rồi là đúng với sự thật, nhưng làm buồn ḷng anh Hoàn, anh Kư và anh Huy lắm đấy”. Anh lễ phép đáp: “Thưa anh, chúng ta họp mặt nhau hôm nay để mổ xẻ căn bệnh chia rẽ trong đảng, đă là quá trễ. Đáng lư ra  nó phải xảy ra sau khi đồng chí Nguyễn văn Thiệu lên làm Tổng thống. Em rất biết cách nói những lời hoa mỹ để làm đẹp ḷng các anh lớn; nhưng đây là cuộc mổ xẻ căn bệnh, ắt phải chịu đau đớn th́ mới dứt bệnh”. Bác sĩ Sung nhẹ nhàng: “Anh biết chú nhiệt t́nh, nhưng cách nói khôn khéo th́ dễ mang lại kết quả hơn”. Một lần nữa anh lễ phép đáp:“Thưa anh, em tự biết em không thể làm chính trị v́ thẳng tính, nên em chỉ muốn làm cách mạng để đổi thay vận mệnh Đất Nước. Em mong anh tha lỗi”.

Sau cuộc họp đó, anh không c̣n được Đảng thông báo cho biết thời gian và địa điểm phiên họp kết tiếp. Đảng Đại Việt Thống Nhất thành h́nh dưới sự lănh đạo của bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn và kỹ sư Hà Thúc Kư làm Đồng Chủ Tịch. Nghĩa là không ai chịu làm Phó cho ai. Chẳng bao lâu, họ ra tuyên cáo khai trừ lẫn nhau!

Trả lời câu hỏi: “Tại sao Việt Nam Cộng Ḥa bị rơi vào tay cộng sản” là một lần nữa anh mổ xẻ vấn đề. Tất nhiên mổ xẻ hay nhổ cái răng không có thuốc tê mê, ắt đau đớn lắm. Anh rất ư thức rằng viết bức thư này cho em th́ ḿnh sẽ hứng lấy búa ŕu dư luận từ nhiều phía, nhất là từ phía không muốn nghe SỰ THẬT.

Trí thức là bộ óc của dân tộc để dẫn dắt người dân tiến lên tŕnh độ văn minh. Vua Chúa của ta dùng Đạo Nho cai trị, tổ chức thi cử để tuyển nhân tài phục vụ chế độ. Người đi học phải vận dụng trí nhớ để thuộc ḷng Tứ Thư Ngũ Kinh, phải nhớ tên các đời vua đă đành, mà c̣n phải nhớ tên Ông Hoàng Bà Chúa để khỏi phạm trường quy. Thành thử trí thức Việt Nam đỗ đạt bằng cấp to, chỉ cốt làm quan lớn, hưởng bổng lộc nhiều, nhưng đa số có đầu óc thủ cựu, không dám canh tân, v́ sợ mất địa vị. Do đó, quần thần dưới triều vua Tự Đức đă gièm pha những đề nghị của Nguyễn Trường Tộ là lời “yêu ngôn hoặc chúng”. Trong khi đó ông bạn học người Nhật của tiên sinh – tên là  Yokohama – được Minh Trị Thiên Hoàng và quần thần Nhật hưởng ứng đề nghị canh tân, th́ nước Nhật trở nên hùng cường v́ không bị ngoại bang đô hộ.

Ngược lại, Hồ Chí Minh du nhập vào Đất Nước chủ nghĩa cộng sản, một chủ nghĩa vô thần, vô gia đ́nh, vô Tổ Quốc, coi tôn giáo là thuốc phiện, chủ trương vô sản và triệt tiêu trí thức th́ trí thức Việt Nam hăng hái tham gia. Ngay như Thủ tướng Trần Trọng Kim, một nhà sử học thông thái, cũng không nh́n thấy cái chủ nghĩa cộng sản sẽ biến dân tộc ḿnh thành trại súc vật (không được quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận). Cho nên, Cụ Trần Trọng Kim mới từ chối lời đề nghị của Fukuzawa Yukichi, một sĩ quan người Nhật, sẽ giúp tiêu diệt toàn bộ đầu đảng và tay chân bộ hạ cộng sản. Cụ Kim ảnh hưởng chất “Quân Tử Tàu”, coi cộng sản cũng là anh em trong nhà, có thể giải quyết với nhau trong t́nh huynh đệ!

Anh hỏi Mẹ anh tại sao Thầy (Bố anh) buồn rũ rượi, khi nghe Cụ Kim từ chối lời đề nghị của viên sĩ quan Nhật tiêu diệt bọn cộng sản. Mẹ anh nói rằng Thầy anh buồn v́ Hồ Chí Minh bán đứng nhà cách mạng Phan Bội Châu cho Thực dân Pháp, tức là Hồ Chí Minh thông đồng với Pháp để tiêu diệt các nhà ái quốc nước ta, chứ không nhằm mục đích chống Thực dân Pháp. Hành động của Hồ Chí Minh chứng tỏ hắn làm bất cứ điều ǵ để đạt được mục đích, kể cả bán nước.

Thầy anh có người bạn đồng nghiệp – bác sĩ Lê Đ́nh Thám – dụ dỗ gia nhập đảng cộng sản, nhưng cương quyết từ chối, c̣n cảnh báo cho bạn biết rằng cộng sản diệt tôn giáo, diệt trí thức th́ dân tộc ḿnh sẽ tiêu vong. Thầy anh thường căn dặn bốn người anh lớn của anh đừng nghe theo lời tuyên truyền của cộng sản mà tham gia. Thế mà người anh cả của anh bị mắc kẹt với cộng sản v́ có bà vợ là em gái của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, người có thân phụ bị cộng sản đấu tố cho đến chết mà vẫn nhắm mắt theo cộng sản! Trí thức mà như thế th́ người dân làm sao lớn lên được, phải không em?

Năm 1954, nước ta bị các thế lực quốc tế cắt đôi thành hai nước, có hai thể chế khác nhau. Miền Bắc theo quốc tế cộng sản, làm nghĩa vụ Người Lính Tiền Phong trong sự nghiệp nhuộm Đỏ toàn cầu. Miền Nam ĐƯỢC Hoa Kỳ nhảy vào, biến thành tiền đồn ngăn chặn làn sóng Đỏ. Chiến sĩ Miền Nam thành Người Lính Tiền Đồn.

Anh dùng chữ ĐƯỢC là v́ nếu nước ta nằm ở một khóc khuất của thế giới như Tây Tạng, Tân Cương th́ Hoa Kỳ không nhảy vào để ta có 20 năm vừa chiến đấu, vừa xây dựng một nước tương đối có tự do; trong khi tập đoàn cộng sản Bắc Việt biến xă hội Miền Bằc thành một trại súc vật khổng lồ: Có óc không được suy nghĩ; có mồm không được nói. Ngoan ngoăn th́ được cho ăn. Phản đối th́ bị bỏ đói cho đến chết!

Trong quá khứ, kẻ thù xâm lăng nước ta bao giờ cũng phịa ra một khẩu hiệu để có chính nghĩa. Ví dụ Nhà Minh xâm lăng nước ta, lấy danh nghĩa “Phù Trần, diệt Hồ” (Hồ Quư Ly). Nhà Thanh xâm lăng nước ta, lấy danh nghĩa “Phù Lê, diệt Trịnh”. Thực dân xâm lăng nước ta, lấy danh nghĩa “Khai hóa dân tộc kém văn minh”. Cộng sản Miền Bắc xăm lăng Miền Nam, lấy danh nghĩa “Giải Phóng Dân Tộc”.

Bọn cộng sản bôi nhọ nhân dân Miền Nam là bè lũ tay sai Đế quốc Mỹ và bọn trí thức ngu đần phụ họa, khiền cho bản thân của chúng cũng điêu đứng sau khi Miền Nam thất thủ.

Cuộc chiến đấu bảo vệ Tự Do của nhân dân Miền Nam hoàn toàn có CHÍNH NGHĨA, nhưng chính bọn trí thức ngu làm mất CHÍNH NGHĨA, nên chúng ta thua trận.

Đây không phải là lời nói lấy được của kẻ thua trận như anh, mà lời xác nhận của kẻ thù sau năm 1975: Nhà văn Dương Thu Hương chỉ cần vào tiệm sách ở Miền Nam, liền thốt lên ngay: “Một chế độ man rợ đă chiến thắng một nền văn minh”. Nhà phê b́nh văn học ở Miền Bắc – Vương Trí Nhàn – sau khi nghiên cứu nền văn học Miền Nam th́ kết luận: “Miền Nam có nền văn học tự do, khai phóng; văn học Miền Bắc là một nền văn học minh họa”.

Chưa hết, Tổng Bí thư Lê Duẩn c̣n thú nhận một cách trắng trợn hơn: “Ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”. Tại sao một nhà đại trí thức như cụ Hoàng Xuân Hăn lại khen ngợi Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam có công thống nhất Đất Nước? Chẳng lẽ cụ Hăn không mở mắt như Jean-Paul Sartres thân Cộng, sau khi chứng kiến hàng triệu người Miền Nam ào ra biển t́m đường thoát khỏi “Thiên Đường Cộng Sản”.

Nhà cách mạng Phan Chu Trinh đưa ra câu khẩu nhiệu:“Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” là nhằm mục đích dạy người trí thức những điều phải thực hành để cứu nước. Nhưng tiếc thay! Ḥn đá tảng Nho Giáo đè nặng trên dân tộc ta quá lâu, học hành đỗ đạt chỉ cốt để làm quan, vinh thân ph́ da, nặng tinh thần quan liêu gia trưởng, ích kỷ nên kém phần nhận thức cái đúng cái sai cho hướng đi của dân tộc.

Anh xin đề cập đến nhà đại trí thức, đại văn hào Nhất Linh Nguyễn Tường Tam.

Ông Nguyễn Tường Tam du học ở Pháp, đỗ bằng Cử nhân Khoa học. Về nước, ông không làm nghề liên quan đến Khoa học. Ông cùng hai người em – Hoàng Đạo và Thạch Lam – làm báo Phong Hóa, chủ trương đả kích lề thói Hủ Nho của bọn Lư Toét, Xă Xệ. Rồi ông lập ra Văn Đoàn Tự Lực phê phán tấm bằng ban khen “Tiết Hạnh Khả Phong” để giải phóng phụ nữ. Nghĩa là ông làm cuộc Cách Mạng Văn Hóa bằng đường lối “Khai Dân Trí” của nhà cách mạng Phan Chu Trinh.

Ngoài ra Nhất Linh Nguyễn Tường Tam c̣n hoạt động chính trị. Năm 1938, ông lập ra Đảng Hưng Việt, rồi đổi tên Đại Việt Dân Chính Đảng năm 1939. Ông tham gia Chính phủ Liên Hiệp Kháng Chiến, làm Bộ trưởng Ngoại Giao và Trưởng Phái đoàn thương thuyết với Pháp ở Đà Lạt. Ông từ chối làm Trưởng Phái đoàn dự Hội nghĩ Fontainbleau và chia tay Việt Minh v́ nh́n ra bộ mặt đểu cáng, lưu manh của tập đoàn cộng sản Hồ Chí Minh. Ông từng làm Bí Thư trưởng của Việt Nam Quốc dân Đảng (khi Đại Việt Dân chính Đảng hợp nhất với Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân Đảng)

Nói tóm lại, Nhất Linh không những là thủ lănh Cách Mạng Văn Hóa, mà c̣n là thủ lănh Liên Đảng Chính trị có uy tín nhất, vừa chống Cộng sản vừa chống Thực dân Pháp.

Năm 1954, Hoa Kỳ nhảy vào Miền Nam ngăn chặn làn sóng Đỏ là cơ hội bằng vàng để Nhất Linh cứu nước. Bởi v́ ông biết hơn ai hết sự khốn nạn của bọn Thực dân Pháp chống phá chính phủ Miền Nam do Hoa Kỳ yểm trợ. Với thanh danh của một văn hào mà cả nước ai nấy đều biết tiếng tăm, đều có ḷng kính mến, cảm phục và với sự hiểu biết sâu sắc chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa man rợ, Nhất Linh chỉ cần tiếp tục làm báo để khai sáng những thành phần trí thức u mê “ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản”. Trái lại, ông lên Đà Lạt sống ẩn dật, vào rừng t́m hoa lan, bất kể Đất Nước ra sao th́ ra. V́ thế, giáo sư Lê Hữu Mục mới gọi Nhất Linh là chính khách trùm chăn, mà người con trai út của ông – Nguyễn Tường Thiết – cũng viết sách xác nhận điều đó.

Giả thiết rằng ông coi Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm là nhà độc tài, th́ cái độc tài của Ngô Đ́nh Diệm vẫn tốt hơn là cái chuyên chính vô sản của Hồ Chí Minh ở Miền Bắc chứ! Bởi v́ Ngô Đ́nh Diệm biết đưa những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn vào chương tŕnh giáo dục; trong khi đó Cộng sản Miền Bắc bắt buộc những tác giả Tự Lực Văn Đàn treo cổ, đánh nát những đưa con tinh thần của ḿnh để tiêu diệt một nền văn hóa đồi trụy do ông chủ trương.

Tuyên truyền của bọn Cộng sản mạ lỵ, bôi nhọ, phỉ báng, vu cáo Ngô Đ́nh Diệm tay sai Đế quốc Mỹ là chuyện đương nhiên. C̣n ông phải biết chuyện vua Bảo Đại cử ông Diệm làm Thượng thư Bộ Lại (giống như chức Thủ tướng ngày nay) th́ ông Diệm yêu cầu Thực dân Pháp thay đổi đường lối cai trị để cho chính phủ Nam Triều có thực quyền, nhưng Thực dân Pháp không chấp nhận, ông Diệm lập tức từ chức. Vậy ông Diệm đâu phải là người bán nước, giống như Hồ Chí Minh làm đơn xin vào học Trường Thuộc địa để làm tay sai cho Thực dân Pháp mà bị Pháp từ chối, th́ Hồ Chí Minh đi làm tay sai cho Liên Xô, Trung Cộng để bán nước? Năm 1945, chính Cụ Trần Trọng Kim đề nghị vua Bảo Đại chọn ông Diệm làm Thủ tướng. Điều đó chứng tỏ rằng Cụ Kim đánh giá ông Diệm có khả năng lèo lái con thuyền Quốc gia qua cơn sóng gió. Năm 1954, một lần vua Bảo Đại phải ra sức thuyết phục ông Diệm bằng cách đem tinh thần trách nhiệm cứu nước để yêu cầu ông Diệm đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng th́ ông Diệm mới nhận lời. Điều đó càng chứng tỏ ông Diệm đâu phải là loại chính khách thèm khát danh lợi, địa vị?

Ngô Đ́nh Diệm từ nước ngoài về chấp chánh một nước tan hoang v́ chiến tranh, v́ Thực dân Pháp xúi giục B́nh Xuyên, Ḥa Hảo chống phá, nhưng ông Diệm đă mang lại sự ổn định t́nh thế. Ông Diệm được thế giới trọng vọng, coi như là một Gandhi của Á Châu. Khi đi kinh lư Hoa Kỳ, ông Diệm đă được Tổng thống Eisenhower ra tận phi trường đón tiếp và được đọc diễn văn trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Nếu không được ông Diệm mời tham gia chính phủ, nhưng nếu là người yêu nước thực sự, biết đặt sự sống c̣n của Tổ Quốc trên danh giá của ḿnh, Nhất Linh phải lấy tư cách nguyên Bí thư trưởng của Đại Việt Quốc Dân Đảng để xây dựng nền dân chủ c̣n phôi thai bằng cách thể hiện hai điều: Thứ nhất, dùng sự hiểu biết về tai họa cộng sản để dạy cho trí thức, cho dân chống lại sự tuyên truyền dối trá của bè lũ cộng sản; thứ hai, chỉ thị cho cán bộ của ḿnh truy lùng cán bộ cộng sản nằm vùng và tiêu diệt hạ tầng cơ sở cộng sản. Là một nhà hoạt động chính trị, Nhất Linh phải biết hai cán bộ cộng sản –  Lê Đ́nh Thám và Vơ Đ́nh Cường – đi lập các Khuôn hội Phật giáo, các Gia đ́nh Phật tử khắp nơi là có mục đích dùng Phật giáo làm lực lượng đấu tranh lật đổ Chính quyền Quốc gia.

Trái lại, Nhất Linh tham gia cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960 do bọn tay sai Thực dân Pháp – Trần Đ́nh Lan, Vương văn Đông – chủ trương là một điều hết sức tai hại. Cuộc đảo chánh bất thành, các đàn em của ông bị bắt và tố giác ông là người chủ mưu cuộc đảo chánh. V́ uy tín của Nhất Linh quá lớn và v́ Ngô Đ́nh Diệm kính nể, ông không bị cầm tù ngày nào. Năm 1963, có lệnh ra ṭa, v́ sợ phải đối chất với những đàn em, Nhất Linh quyết định hủy ḿnh với bức thư tuyệt mạng sau đây:

“Đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. Sự bắt bớ và xử tội tất cả các phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng sẽ làm cho nước mất vào tay Cộng sản. Tôi chống đối sự đó và tự hủy ḿnh, cũng như Ḥa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, để cảnh cáo những người chà đạp  mọi thứ tự do.”  (Nhất Linh ngày 7/ 7/ 1963)

Qua bức thư trên, anh nhận thấy Nhất Linh nói không đúng Sự Thật. Chính phủ Ngô Đ́nh Diệm không bắt bớ, đàn áp người ĐỐI LẬP. Bằng cớ là nhóm đối lập Caravelle gồm các chính khách như Phan Huy Quát, Đặng văn Sung, Trần văn Đỗ, Nguyễn văn Huyền, Trần văn Văn … không hề bị bắt. Ông Hà Thúc Kư bị bỏ tù v́ lập chiến khu Ba Ḷng năm 1955, âm mưu ám sát ông Diệm và bỏ tù những người tham gia đảo chánh như Hoàng Cơ Thụy, Phan Quang Đán, Phan Khắc Sửu, Vũ Hồng Khanh, Phan Bá Cầm, Bùi Lượng, Đinh Xuân Quảng, Nguyễn Thành Phương, cùng đám thuộc hạ em út gồm Trương Bảo Sơn, Nguyễn Thành Vinh, Vĩnh Lợi, Trần Tương … mà thôi.

Ngoài ra, Ḥa thượng Thích Quảng Đức chưa chắc đă tự thiêu, mà do sự dàn cảnh của cộng sản nằm vùng Trí Quang đạo diễn. Gần đây, anh có viết bức thư hỏi người lái xe cho Ḥa thượng Quảng Đức – Trần Quang Thuận – ra góc đường Lê văn Duyệt @ Phan Đ́nh Phùng có phải Ngài tự thiêu hay do đám sư tranh đấu đốt Ngài. Trần Quang Thuận im thin thít là đủ biết sự thật rồi.

Theo ông Lê Nguyên Phu, người thụ lư vụ xử Nhất Linh, viết sách cho biết Nhất Linh tự tử là v́ sợ đối chất với đàn em tố giác ḿnh chủ mưu gây cuộc binh biến năm 1960; chứ không phải dùng cái chết của ḿnh để cảnh báo nhà cầm quyền làm mất nước.

Người con út ông là Nguyễn Tường Thiết trong hồi kư Nhất Linh Cha Tôi do Văn Mới xuất bản năm 2006 trang 29-30 đă xác nhận: “Thế rồi ông quyết định giă từ tất cả. Đà Lạt, Fim Nôm, ḍng Đa Mê và cả trăm giỏ lan mà ông đă chăm sóc từ hai năm qua, để về luôn Sài G̣n, chấm dứt cái thời kỳ mà ông Lê Hữu Mục đă viết trong đoạn kết cuốn sách của ông là “một Nhất Linh nằm trùm chăn ở trên Đà Lạt”. Đối với tôi, thật bụng tôi chỉ mong ông được nằm trùm chăn lâu hơn v́ đây chính là thời gian hạnh phúc nhất trong đời ông mà tôi được biết. Nhất Linh “xuống núi” lăn vào cuộc đời làm báo, tham gia đảo chính, thất bại, đi trốn, bị đưa ra ṭa, đưa đến cái tự vẫn của ông mấy năm sau, mở đầu một thời kỳ cuối cùng của đời ông với nhiều năo nề, nhiều chán chường hơn”.

Nếu Nhất Linh là người vô danh tiểu tốt mà tự vẫn, ngay cả v́ lư do chống Chính quyền, th́ chẳng tác hại ǵ. Đằng này, ông lưu lại bức thư tuyệt mệnh tự hủy ḿnh v́ lư do chống độc tài và kéo thêm sự tự thiêu của một Ḥa Thượng (?) để chống đàn áp tôn giáo, th́ chính nghĩa Việt Nam Cộng Ḥa chống Cộng sản và xây dựng Dân chủ sẽ không c̣n nữa. Chính bức thư tuyệt mệnh của Nhất Linh là cái mồi lửa đốt cháy VNCH và làm cho cuộc xâm lăng của Việt Cộng thắng lợi qua chiêu bài Giải Phóng Dân Tộc.

Em Trần Thị Bông Giấy thân mến,

V́ phải chứng minh cho cô giáo Trần thị Lam và giới trẻ trong nước cũng như hải ngoại hiểu tại sao dân Việt Nam bốn ngàn tuổi mà không chịu lớn, bốn ngàn tuổi mà vẫn c̣n bú mớm, anh mới phải đề cập đến Nhất Linh, thần tượng của nhiều người – trong đó có anh – một thời cắp sách đến trường.

Thư tới, anh sẽ chứng minh cho giới trẻ thấy tại v́ sao Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam Cộng Ḥa; chứ không phải “Đồng Minh Tháo Chạy” như luận điệu của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Thân ái chúc em sức khỏe.

Bằng Phong Đặng văn Âu, Địa chỉ email:bangphongdva033@gmail.com

 

  ***

mời xem thêm:

Bằng Phong Đặn Văn Âu: Đêm Tầm T́nh Viết Lịch Sử - Thư Thứ Ba gởi Nhà Văn Trần Thị Bông Giấy.

Bằng Phong Đặng văn Âu: Ḥa B́nh Qua Sức Manh- Thư Ngỏ Thứ Ba Kính Gởi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump

Bằng Phong Đặng Văn Âu:Thư thứ nhất Kính gởi Tổng Thống Donald Trump. - Đợi cho hết ngày 19 tháng 12 để có kết quả chắc chắn đại cử tri đoàn xác nhận ông chính thức đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và nhân dịp đầu năm, tôi mới mạo muội viết thư này gửi đến ông. Kính mừng ông đă đắc cử vẻ vang để cứu nước Mỹ và cứu Nhân loại.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư Thứ Hai Kính Gởi Tổng Thống Donald Trump. - Tôi hy vọng bức thư này được Ông để mắt tới, nên rất chờ đợi Ngày Đăng Quang của Ông.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử - Vấn đề Truyền Thông.-Cháu Nguyễn Thanh Tú vô cùng thương mến, Khi được tin kư giả AC Thompson sắp ra mắt cuốn phim “Terror In Little Saigon”, để lật lại hồ sơ những người làm báo bị bọn khủng bố giết chết, chú rất vui mừng

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Khủng Hoảng Nhân Cách. -Tôi kịch liệt chống chủ trương bá đạo của ông Hoàng Cơ Minh, v́ nó sẽ đưa đến sự tai hại cho Đất Nước chẳng khác ǵ Việt Cộng..

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư Gửi Những Người Bạn Trẻ VN Ở Hải Ngoại.

Thư của  Bằng Phong Đặng Văn Âu trả lời bác sĩ Trần Văn Tích … tôi nhận thấy bác sĩ Tích đă "lậm" quá rồi. Lậm đến nỗi cứ cố bào chữa cho một tổ chức lừa đảo, bịp bợm mà lại giương cao Chính Nghĩa Chống Cộng. 

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư  Kính gửi: Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Nguyên Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Ḥa, Đương Kim Tư Lệnh Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa. - Sáng nay tôi vừa hoàn thành bài viết có tựa đề "TRƯNG CẦU Ư KIẾN" để gửi cho toàn thể Người Mỹ Gốc Việt thành lập một phong trào lấy tên "A SUPPORT MOVEMENT FOR GREAT AMERICAN",

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử - Thư Ngỏ Kính Gởi Giáo Sư Đinh Việt Nguyên Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. - Tôi tin rằng Giáo sư Đinh Việt sẽ suy nghĩ sâu sắc về lời kêu cứu của tôi. Đó là lời kêu cứu của một người Lính Việt Nam Cộng Ḥa c̣n mang nỗi nhục mất quê hương

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử - Thư Thứ Tư Gủi Quư Vị Sĩ Quan Hoa Kỳ Gốc Việt. Xin Tạ Ơn Trời, Xin Tạ Ơn Người. - Tôi nhận thấy trường hợp ông Donald J. Trump ra tranh cử rất giống trường hợp ông Ngô Đ́nh Diệm:

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đêm Tâm T́nh Viết Lịch Sử. Thư Thứ Ba Gửi Quư Vị Sĩ Quan Hoa Kỳ Gốc Việt – Nói Thêm Cho Rơ.- Tôi nghĩ rằng Donald Trump đắc cử Tổng thống sau ngày Thứ 3 mồng 8 này là một phép lạ mà Thượng Đế đă giúp cho Hoa Kỳ không bị rơi vào tay bọn cầm quyền vô đạo đức, ….

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thấy Ǵ Trong Hành Động Của Ông James Comey, Giám Đốc FBI.- Nếu lănh đạo cả hai đảng biết đặt quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ trên quyền lợi phe phái, để  giải thích cho quần chúng hiểu th́ nước Mỹ sẽ tránh được họa sụp đổ v́ thối nát.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Thư gởi anh Nguyễn Quang Thuận: Đất Nước Việt Nam Th́ Rất Ngộ!!! Tại Sao Con Người Việt Nam Chưa Chịu Ngộ?

Bằng Phong Đặng văn Âu: gởi Nhà Báo Ngô Nhân Dụng.- Tôi chỉ mong Việt Tân đi kiện để cộng đ̣ng được xem một kịch bản đầy hứng thú.

Bằng Phong Đặng Văn Âu: Đôi Diều Góp Ư với Anh Nguyễn Văn Khanh Giám Đốc Chương Tŕnh Việt Ngữ Của Đài RFA. - Tôi sẵn sàng trao đổi với anh, với Ban Biên tập của đài để góp ư xây dựng.

Bằng Phong Đặng Văn Âu KTG Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh Là Ai ?-… cộng sản từ chóp bu trở xuống như Hồ Chí Minh, Trường Chinh Đặng Xuân Khu, Phạm văn Đồng, Vơ Nguyên Giáp … chẳng có thằng nào học và hiểu biết lịch sử cả…………

(1)Bằng Phong Đặng Văn Âu: Bằng Phong Đặng Văn Âu thoát chết bởi băng đảng Việt Tân như thế nào?  (2) Đào Vũ Anh Hùng: Vàng rơi không tiếc. /“Cầm vàng mà lội qua sông Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng…”

 

 


  Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch