báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

Đng tin nhng ǵ cng sn nói, mà hăy nh́n k nhng ǵ cng sn làm.” /C Tng Thng Nguyn Văn Thiu

 
Khai dân trí 22/8/2017--hoàng ngọc diêu-46
"Thừa nhận Việt Nam cộng ḥa là bước tiến quan trọng"

 
Bất ngờ biểu t́nh trước nhà Nguyễn Phú Trọng trong ngày "quốc khánh" 2/9

https://youtu.be/uJfdZ9LQk6k

***

Phan Nhật Nam
 

Bộ Lịch Sử của Tính Ác!
 

 

 

Dẫn Nhập: Vào ngày 18 Tháng 8 vừa qua, những cơ sở xuất bản sách trong nước đă phối hợp quảng bá rầm rộ bộ Lịch Sử Việt Nam 15 tập của một tập hợp 30 người viết. Nhóm nầy tự đánh giá là đă nghiên cứu, biên soạn với tinh thần khách quan khoa học. Bộ sử được giới thiệu có một yếu tố điễn h́nh, mới mẻ thể hiện "tinh thần trung tính" của nhóm chủ biên được điều hành của Trần Đức Cường, Viện Trưởng Viện Sử Học ở Hà Nội. Tuy nhiên bài viết không có mục đích đề cập đến bộ sử 15 tập nầy (cho dù thật sự quan trọng đến bao nhiêu) mà chỉ tập trung vào vấn đề: Bộ sử có được biên soạn với tinh thần khách quan, trung tính hay không qua yếu tố, "Chính phủ, quân đội VNCH không được nhắc lại với danh xưng "Ngụy Quân, Ngụy Quyền". Danh xưng mang tính miệt thị đă được hệ thống sách vở, tài liệu, cơ quan truyền thông báo chí nhà nước, đảng cộng sản Hà Nội hằng xử dụng từ 1945.. Đến nay, 42 năm sau 1975 VẪN ĐANG TIẾP TỤC XỬ DỤNG trong nội dung và tinh thần của bộ sách. Sự thật ở nơi đâu?  

 

Một: Để trả lời cho chủ đề kể trên, chúng ta có kết luận tiên khởi dứt khoát là: Bộ sử không được soạn thảo với Tính Trung Trực Khách Quan của nguyên tắc sử học, qua những yếu tố cụ thể sau đây: Bộ Lịch Sử VN nầy cũng tương tự như bộ "Quốc Sử" gồm 25 tập chính sử, 5 tập biên niên do Giáo Sư Phan Huy Lê giữ nhiệm vụ tổng  chủ biên đang trong quá tŕnh biên soạn. Bộ Quốc Sử ghi lại toàn bộ diễn tŕnh lịch sử đất nước Việt Nam, từ khi con người xuất hiện đến hiện tại.. Tất cả khối tài liệu lịch sử to lớn nầy (từ tầm vóc đến nội dung ) thuộc Đề Án Nghiên Cứu và Biên Soạn Lịch Sử do Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng cộng sản chỉ đạo, giao trách nhiệm. Nói rơ ra là BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN RA LỆNH BIÊN SOẠN HỆ THỐNG TÀI LIỆU ĐƯỢC ĐẶT TÊN LÀ LỊCH SỬ, QUỐC SỬ.

Để chứng minh luận chứng kể trên, trước tiên cần đề cập thành phần nhân sự, Tiến Sỹ Trần Đức Cường, Viện Trưởng Viện Sử Học, Chủ Tịch Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, tổng chủ biên bộ sử 15 tập mà chính ông ta tự đánh gía là thành quả tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ sử học phải mất 9 năm để biên soạn, hoàn tất.. Với một khối nhân lực đông đảo trong thời gian dài 9 năm mà cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc (17/ 2/1979), chỉ được tŕnh bày tổng quát qua 8 trang với những tư liệu từ văn bản chính thức của nhà nước, báo chí (cũng của nhà nước Hà Nội?!) Một biến cố lịch sử quyết định vận mệnh đất nước của năm 1979 chỉ tóm lược trong 8 trang sách của một bộ sách dày 15 tập th́ có giá trị là ǵ? Hơn nữa, cuộc chiến bảo vệ biên giới giai đoạn 1980 - 1989 (Trận chiến Cao Điểm Lăo Sơn) cũng chưa đưa được vào.. Tiến sĩ Cường giải thích sự thiếu sót nầy là tư liệu hầu như không có?! Ngoài ra, những sự kiện xă hội, văn hóa, chính trị khác như phong trào Nhân Văn- Giai Phẩm (Hà Nội,1956); sự kiện "Thanh Đảng" sau năm 1950; quan hệ Việt-Trung các thời kỳ( từ thập niên 1940, 50 cho đến hiện tại, hay sự kiện Trung Cộng đánh chiếm Đảo Gạc Ma (thuộc về quần đảo Trường Sa) năm 1988.. Tất cả đều "CHƯA" được đề cập - Điều nầy có nghĩa: Bộ chính trị , Ban bí thư CHƯA CHO PHÉP HAY NÓI CÁCH KHÁC LÀ KHÔNG CHO PHÉP DO NHÀ NƯỚC BẮC KINH KHÔNG CHO PHÉP.

 

 

Hai: Không thể có giải pháp tốt cho một vấn đề vốn xấu. Cũng thế, không thể có một bộ sử tốt do một hệ thống cán bộ thiếu khả năng, không bản lănh của người trí thức biên soạn sử học. Cần nêu lên trường hợp điễn h́nh của Tiến Sĩ Nguyễn Nhă, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài G̣n năm 1965, một trong 30 người của nhóm biên soạn. Từ kiến thức, học thuật nhận được từ Đại Học Sư Phạm Sài G̣n, năm 1988, nhân vụ Trung Cộng đánh chiếm đảo Gạc Ma, Nguyễn Nhă đă có ư kiến với Báo Tuổi Trẻ, Sàig̣n về biển đảo VN như sau: ”Từ năm 1954-1975 chỉ có chính quyền ở miền Nam Việt Nam mới có quyền quản lư Hoàng Sa và Trường Sa v́ hai quần đảo này ở vị trí dưới vĩ tuyến 17. Do được rất nhiều nước thừa nhận, thế nên chính quyền Việt Nam Cộng Ḥa (nay phải được chính thức thừa nhận qua sự kiện "không gọi Ngụy Quân/Ngụy quyền) th́ mới bảo đảm Tính Pháp Lư Quốc Tế liên tục về chủ quyền của VN đối với HOàng-Trường Sa.” Nhưng chính trong bộ LSVN nầy, dù là một người được nuôi dưỡng, giáo dục nơi miền Nam sau di cư 1954 đến 30 tháng 4, 1975, Tiến Sĩ Nhă vẫn giữ nguyên luận điểm:  "Trên lănh thổ Việt Nam từng tồn tại những thực thể chính quyền. Thời chống Pháp (1945–1954) ngoài chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (Do Hồ Chí Minh, chủ tịch Mặt Trận Việt Minh-Cộng Sản  thành h́nh ngày 2/9/1945 tại Hà Nội) th́ ở các đô thị lớn thuộc vùng tạm chiếm, Pháp đă thành lập chính quyền Quốc Gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc Trưởng. Sau Hiệp Định Genève 1954, ở miền Nam tuy có chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, nhưng dĩ nhiên, thực thể này không chính danh, không hợp pháp. Chúng ta cần phải nêu rơ yếu tố: Là một công dân của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam (1948-1954); của VNCH (1955-1975) Nguyễn Nhă c̣n nhận định như vậy huống ǵ những cán bộ nhà nước Hà Nội vào Nam sau 1975Vậy có một hay nhiều nhân sự như Nguyễn Nhă, 15 tập Lịch Sử VN vẫn chỉ là/chính là một tài liệu lịch sử-chính trị do bộ chính trị trung ương đảng cộng sản Hà Nội ban hành nghị quyết chỉ đạo công tác biên soạn.

 

Ba- Không phải chỉ sau năm 1975 trong phạm vi sinh hoạt công quyền, trên văn kiện đảng mà trước, sau năm 1954 ở Miền Bắc cách gọi " Ngụy quân, Ngụy quyền" đă thành một thói tật phổ quát trong toàn thể thành phần dân chúng! Người dân miền Bắc dưới tác động giáo dục, tuyên truyền dài lâu của chế độ cộng sản đă xử dụng tính danh "Ngụy quân, Ngụy quyền" một cách tự nhiên cho dẫu không biết "Ngụy" là những ai? như thế nào? Nghĩa là ǵ? Nhưng bởi nay, 43 năm, kể từ khi hải quân Trung Cộng đánh chiếm quấn đảo Ḥang Sa của VNCH ngày 19/1/1974.. Giới cầm quyền Hà Nội buộc phải thấy ra: Chỉ qua nh́n nhận có một Chính Quyền Quốc Gia Việt Nam ( 1948-1954) trên toàn lănh  thổ VN; Chính Quyền  VN Cộng Ḥa dưới vỹ tuyến 17, nơi miền Nam mới có thể thủ đắc TÍNH CHÍNH DANH/CHÍNH THỐNG về chủ quyền biển đảo ở Biển Đông nói chung và Ḥang Sa nói riêng. Hơn thế nữa, hiện nay có hơn 4 triệu người Việt ở hải ngoại mà Công Dân Việt Nam Cộng Ḥa và gia đ́nh chiếm đa số. Bỏ danh xưng "Ngụy" sẽ tạo nên cách gọi là "Đoàn kết, ḥa hợp ḥa giải dân tộc" mà Nghị Quyết 36 hằng chủ trương thực hiện. Trong mười năm qua, hơn 100 Tỷ Đô-la gởi về trong nước phần lớn là do "Ngụy quân-Ngụy quyền" và do gia đ́nh của họ gởi về trong nước chứ không ai khác. Vậy Điều Kiện Cần và Đủ để thực hiện ḥa hợp, ḥa giải là với Công Dân Việt Nam Cộng Ḥa trong và ngoài nước, với toàn Dân Tộc Việt Nam -Đảng và  nhà nước CS Hà Nội phải xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp mông muội lạc hậu, tai họa của hệ thống chính trị bạo lực chuyên chế của tổ chức đảng cộng sản. Không dễ đánh lừa ai được: Chỉ xóa bỏ (cho dù thực tâm) bốn chữ "Ngụy Quân-Ngụy Quyền" trong một bộ sử mà chắc chẳng ai dọc đến th́ có nghĩa là ǵ?!! Tương tự như bộ phim ngụy tạo của Lê Phong Lan ngang ngược chối bỏ tội ác Mậu Thân 1968 tại Huế; phim chiến thắng giả tạo về chiến trận Điện Biên Phủ; cách đề cao lố bịch về cuộc đời Vơ Nguyên Giáp.. Tất cả đă bị hoàn toàn vất bỏ v́ không có khán giả cho dù tŕnh chiếu với giá rẻ ở những rạp lớn nhất nơi là Nội      

 

Kết Luận: Tóm lại, không phải chỉ là rêu rao hủy bỏ cách gọi miệt thị, xuyên tạc sai lầm kia (mà trong sinh hoạt thực tế xă hội, qua truyền thông , báo chí, giáo dục.. tràn đầy trong 15 tậo LSVN nhóm danh  từ "Ngụy Quân-Ngụy Quyền" vẫn xuất hiện tràn lan). Vậy, vấn đề cốt lơi là hăy chấm dứt chủ trương Độc Quyền Chân Lư qua cách viết lại lịch sử QUÁ KHỨ-Thực hiện chế độc tài-độc đảng trong HIỆN TẠI -  Và quyết tâm xây dựng XHCH ở một TƯƠNG LAI không hề xác dịnh được. Cụ thể hơn hết là hăy để thành phần gọi là Ngụy Quân/Ngụy Quyền trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa-42 năm sau 1975 "Ngụy Quân/NgụyQuyền -Người Chết lẫn Người Sống vẫn KHÔNG CÓ QUYỀN SỐNG TRÊN QUÊ HƯƠNG. Người Việt trong cũng như ngoài nước không hề cứng ḷng, cố chấp nhưng xin hăy thận trọng. “Đừng tin những ǵ cộng sản nói, mà hăy nh́n kỹ những ǵ cộng sản làm.”  Câu nói của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn là chân lư sáng ngời trong lịch sử đau thương đất nước.  Xin đừng bao giờ quên Thuộc Tính Cộng Sản là Thuộc Tính của Sự Ác!