báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***

 Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện

 
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Lối thoát nào cho Việt Nam?

https://youtu.be/8GFKkohMk6o

 
VNTV Hội Thảo: TS Mai Thanh Truyết tŕnh bày nguyên nhân cá bị chết tại Việt Nam

https://youtu.be/NDEIkgSBZDY

**

TS Mai Thanh Truyết

Sự Suy Thoái Môi Trường Toàn Cầu: Dấu Ấn Sinh Thái

 

 

 Sự suy thoái môi trường là sự xuống cấp của môi trường thông qua sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên như:

•         Không khí, nước và đất;

•         Sự phá hủy các hệ sinh thái;

•         Sự phá hủy sinh cảnh (habitat);

•         Sự tuyệt chủng của động vật hoang dă; và ô nhiễm...

 

 

Khi môi trường sống tự nhiên bị hủy hoại hoặc tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, môi trường bị suy thoái. Ngày nay, chúng ta đă chứng kiến sự suy thoái môi trường trên thế giới ngày nay đang diễn ra dưới hai dạng, hoặc do thiên nhiên, hoặc do con người. Thiên nhiên qua thiên tai như hạn hán, lụt lội, động đất, sóng thần v.v…(Những thiên tai kể trên cũng có con người dự phần gián tiếp vào nữa, cho nên có thể gọi là thiên-nhân-tai!). Tuy nhiên, những tác động trên chỉ là một sự suy thoái có tầm ngắn hạn và sẽ được con người điều chỉnh lại ngay sau đó. C̣n sự suy thoái có nguyên nhân là con người sẽ làm cho môi trường chung ngày càng xấu đi và đang tiếp tục diễn ra hàng ngày, cũng như chưa có chỉ dấu nào báo hiệu cho thấy t́nh trạng trên sẽ chấm dứt.

 

Đó là những sự kiện xảy ra trên khắp quả địa cầu hàng ngày. Nó có tính liên tục và chiều hướng tệ hại hơn theo thời gian, mặc dù hiện tại trên thế giới có vô số cơ quan NGO và LHQ cố gắng cổ súy và kêu gọi bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững.

 

Từ việc phá rừng đến việc khai thác quá độ đất đai, nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên, tất cả là cội nguồn cốt lơi cho sự suy thoái môi trường. Tuy nhiên có một yếu tố quan trọng góp phần vào sự suy thoái trên cần nên mổ xẻ. Đó là sự gia tăng dân số toàn cầu. Hai quan điểm khác biệt dựa theo hai hướng suy nghĩ đối cực của con người:

 

* Suy nghĩ của nhóm bảo thủ hay "đóng" (conservative) và

* Suy nghĩ của những người theo khuynh hướng tự do hay "mở" (liberal).

 

Thông thường, đối với người mang định hướng "đóng" (closed-minded), một khi có một hay nhiều ư kiến khác biệt với quan điểm của ḿnh, phần đông những người theo định hướng nầy thường bảo vệ quan điểm của ḿnh hơn là lắng nghe và tiếp nhận cách nh́n khác nghiêm chỉnh hơn. Sự định hướng đóng đó (closed-mindedness) thường xảy ra cho người thuộc nhóm bảo thủ. Chủ nghĩa bảo thủ theo quan niệm cố hữu, đều có khuynh hướng giữ mọi sự, mọi việc tự nhiên đă có sẳn, đă xảy ra từ lâu đời. Do đó, những người theo chủ nghĩa nầy luôn bảo vệ những điều mà họ tin tưởng trên căn bản là đúng.

 

Ngược lại, đối với những người thuộc nhóm "mở" cho rằng sự định hướng đóng là một điều kiện không tự nhiên (un-natural) trong việc nhận định mọi sự việc trên thế giới. Do đó, những người theo khuynh hướng mở thường dễ chấp nhận những khác biệt về ư kiến, tư tưởng, và việc chấp nhận ấy xảy ra một cách tự nhiên, không cần một cố gắng nào khác để lắng nghe những khác biệt ư kiến đó. Và, đi xa hơn nữa, những người theo khuynh hướng mở luôn cổ động và tin tưởng từ những ư kiến khác biệt trên, từ đó sẽ chuyển tải những điền kiện và phương cách giải quyết tốt hơn cho cuộc sống.

 

Nhưng tiếc thay, quan niệm mở cho đến hôm nay, đối với đa số người tự nhận là có khuynh hướng mở, lại bị g̣ bó trong h́nh thức của một loại khuynh hướng đóng hay c̣n gọi là "mở chính trị" (politically correct) đối với nhiều vấn đề lớn trên quả địa cầu nầy. Và một trong những vấn đề lớn đó là nạn suy thoái môi trường.

 

 

1-    Chúng ta thấy được ǵ?

 

Từ hai suy nghĩ trên, chúng ta thấy rơ ràng rằng, cả hai khuynh hướng đóng và mở đều có những nhược điểm và thường đi đến những cực đoan khó hàn gắn, tạm gọi là cực tả hay cực hữu trước t́nh trạng suy thoái môi trường toàn cầu và sự gia tăng dân số.

Thế giới hiện tại chứa khoảng 7,2 tỷ con người. Vấn đề môi trường hiện nay được đặt ra là ảnh hưởng tương tác của sự gia tăng dân số và sinh khối toàn cầu. Trên căn bản, vấn đề cũng được suy diễn một cách khác biệt như:

 

*Khuynh hướng đóng vẫn luôn luôn cho rằng sinh khối toàn cầu sẽ tự nhiên điều tiết để thích ứng với sự gia tăng dân số (trời sinh voi sinh cỏ);

* Ngược laị, khuynh hướng mở qua những nhà môi trường mở quy trách nhiệm vào con người trong việc suy thoái của môi trường chung.

2-    Nhưng, dựa theo tiêu chuẩn nào để kết luận là địa cầu đă chứa quá đông người rồi?   

 

Chúng ta thử h́nh dung một giả thiết sau đây: mời gọi tất cả dân chúng trên thế giới từ già, trẻ, bé, lớn, đàn ông, đàn bà, trẻ con, tổng cộng 7,2 tỷ người tham dự Hội nghị toàn cầu trên cùng một địa điểm. Giả sử mỗi cá nhân có được một diện tích là 35m2 dùng cho bàn làm việc và tham khảo, dụng cụ cùng tài liệu cá nhân cho Hội nghị. Kết quả là địa điểm cần thiết cần có không lớn hơn tiểu bang nhỏ bé Kansas của Hoa kỳ cũng có thể được dùng cho Hội nghị trong điều kiện trên.

 

3-    Từ đây, một câu hỏi khác biệt được đặt thêm ra là, nếu số lượng con người trên trái đất không là một vấn nạn cho sự suy thoái môi trường, th́ những ǵ khác đă xảy ra cho quả địa cầu nầy?

 

Có nhiều yếu tố khác đưa ra để trả lời hay b́nh giảng câu hỏi trên, tựu trung có ba yếu tố chính yếu tương đối ảnh hưởng nhiều đến sự suy thoái môi trường. Đó là: 1- Mật độ dân chúng phân bổ trên địa cầu; 2- Vấn đề chính trị; 3- Sự lưạ chọn cá nhân.

 

a-    Mật độ dân số và điều kiện chính trị

 

Nếu tính về mật độ dân số, mật độ ở Bangladesh tương đương với mật độ dân số ở Fresno, California (1.266 người/Km2 so với 1.500 ở Fresno – Thống kê 2017). Tuy nhiên điều kiện sống của dân chúng ở hai nơi hoàn toàn khác biệt nhau.

 

Như vậy vấn đề nằm ở nơi đâu?

 

Tại sao lại có nhận định rằng con người ở Bangladesh chen nhau mà sống v́ nạn nhân măn, c̣n ở Fresno th́ không? Chưa nói đến mật độ dân chúng ở Singapore (18.645 người/Km2) c̣n cao hơn ở Bangladesh nhiều!

 

Chính v́ điều kiện thiên nhiên và không khí chính trị làm cho hai nhóm dân có đời sống khác biệt dù có cùng chung một mật độ dân số, hay diện tích đất sống trên đầu người giống nhau. Điều kiện thiên nhiên như đất đai, khí hậu không thích hợp và không cho phép người dân ở Bangldesh có một đời sống tương đương như ở Fresno. Tuy nhiên điều kiện thiên nhiên chưa phải là một yếu tố quyết định. Như điều kiện thiên nhiên ở Phoenix, Arizona, Nevada, New Mexico c̣n khắc nghiệt hơn ở Bangladesh nhiều, tại sao con người ở đây vẫn có đời sống thoải mái hơn?

 

Do đó chính điều kiện kinh tế và chính trị mới dự phần chính và ảnh hưởng lớn lên cuộc sống của con người.

 

b-   Sự lựa chọn cá nhân

 Có thể xem yếu tố nầy là quan trọng nhất trong vấn đề suy thoái môi trường trên thế giới. Chỉ cần một ư kiến rồ dại của một người, như bật một que diêm quẹt, có thể tàn phá hàng trăm ngàn mẫu rừng trong mùa khô. Hay một sự chọn lựa lầm lẫn của một nhóm người trong chính sách phát triển của Việt Nam đălàm băng hoại ṭan cơi đất nước trong suốt trên 42 năm qua.

Do đó và sau cùng, yếu tố cá nhân có thể được nh́n dưới một nhản quan khác và đây là nhân tố quyết định tất cả. Từ đó, một nhân tố mới ra đời; đó là dấu ấn sinh thái - ecological footprint.

 

Theo định nghĩa, "Dấu ấn Sinh tháilà chỉ số đo đạt lượng đất và nước sản xuất sinh học (biologically productive land) tương ứng cho một người, một thành phố, một quốc gia, một khu vực hay toàn thể nhân loại sử dụng nguồn đất trên để tạo ra các nguồn tài nguyên để tiêu thụ và để hấp thụ chất thải phát sinh ra do công nghệ hiện đại tạo ra.

 

Qua cuộc nghiên cứu về dấu ấn sinh thái của Raven và Berg vào năm 2004, "giă sử mỗi người đang sống trên thế giới có cùng một nhu cầu và điều kiện sống như một người Mỹ trung b́nh, th́ trái đất phải ph́nh ra gấp 5 lần mới có đủ điều kiện phục vụ cho 6,5 (thời 2004) tỷ nhân khẩu".

 

Điều đó có nghĩa là dấu ấn sinh thái của từng dân tộc khác nhau trong điều kiện của mỗi quốc gia. Cũng theo sự tính toán của Raven và Berg, th́ dấu ấn sinh thái của người Mỹ cao gấp 10 lần dấu ấn sinh thái của một người Ấn, dựa theo những điều kiện sống, môi trường, điều kiện khách quan và chủ quan của hai dân tộc.

 

4-    Thay lời kết

 

Do đó để kết luận, tầm nh́n tích cực cho môi trường chung là làm thế nào để t́m một giải pháp tốt nhất cho những vấn nạn môi trường xảy ra trên thế giới. Sự quy kết theo quan điểm đóng hay mở sẽ không giải quyết vấn đề mà nhiều khi có thể làm cho vấn đề trở nên trầm trọng thêm mà thôi.

 

Và việc làm tốt môi trường chỉ có thể tiến hành nhuần nhuyễn và mau chóng nếu hai khuynh hướng bảo thủ và tư do chịu kết hợp và hành xử chung với nhau. Mỗi khuynh hướng riêng rẽ cần phải:

 

·         Định danh rơ ràng những thử thách môi trường qua sự thoái hóa của hệ sinh thái cả về phẩm lẫn lượng;

·         Thiết lập những biện pháp ưu tiên cho việc cải sữa và hạn chế thiệt hại;

·         Và sau cùng, thực hiện những đề án thực tiễn giải quyết theo phương cách tối ưu.

 

Muốn làm được những việc giải quyết vấn nạn môi trường ṭan cầu cần phải có những khối óc "tự do độc đáo" (liberal genuine) hay "mở thông minh" đến từ hai khuynh hướng bảo thủ và tự do.

 

Tiến tŕnh ṭan cầu hóa hiện đang được thực hiện bằng những khối óc "mở thông minh" dựa trên phương hướng giải quyết chung có lợi cho toàn cầu, mà không dựa theo những kết luận của khuynh hướng "xanh" và cũng không chọn lựa theo cung cách hành xử qua tầm nh́n của những nhà hoặc nhóm phát triển đặt quyền lợi lên trên tất cả. Đây là một giải pháp trung dung giữa hai khuynh hướng bảo thủ và khuynh hướng mở!

 

Nói như vậy, cơn băo Harvey và Irma xảy ra cho Texas và Florida vừa qua là do hậu quả của tiến tŕnh toàn cầu hóa (kinh tế) hay là do quyết định cá nhân (lănh đạo của quốc gia) trong việc phát triển xă hội?

 

C̣n vị trí "dấu ấn sinh thái" của Việt Nam th́ sao? 

 

Những người có trách nhiệm ở Việt Nam chẳng những không có năo trạng của khuynh hướng đóng, hay chỉ để cho thiên nhiên tự điều tiết và giải quyết vấn đề suy thoái môi trường, cũng nhưkhông có những suy tư mở để nh́n trọn vẹn vấn đề hơn nữa.

 

Tệ hại hơn nữa là, chính v́ phát triển xă hội không có kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn, thậm chí không đủ khả năng để cân bằng với việc bảo vệ môi trường, mà ngày hôm nay, sau gần 30 năm "mở cửa", Đất và Nước hiện tại là một băi rác khổng lồ, nước mặt, nước ngầm hoàn toàn bị nhiễm độc. Đó là kết quả của "chữ vàng" và "bốn tốt" do Thái thú biết nói tiếng Việt hiến dâng cho Tàu Cộng để bảo vệ sự tồn tại của Đảng!

 

V́ vậy, làm sao họ có thể động năo để giải quyết vấn đề?

 

Do đó, sẽ không bao giờ có thể xuất hiện được những khối óc mở thông minh như đă tŕnh bày trên của hai khuynh hướng, ít nhất trong khoảng thời gian ngay sau sự áp đặt của đảng CSBV sau Đại hội XII. 

 

Môi trường Việt Nam ngày càng đi vào bế tắc là lẽ tất nhiên.

 

Mai Thanh Truyết

Hội Bảo vệ Môi trường – VEPS

Mùa băo tháng 9-2017
 

***

   

    TS Mai Thanh Truyết: Sự Suy Thoái Môi Trường Toàn Cầu: Dấu Ấn Sinh Thái

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết:  Những Sự Thực Về Nguyễn Nhă, Tập San Sử Địa Và Bản Tự Khai Của Nhân Vật Nầy


TS Mai Thanh Truyết: Bauxite Tân Rai – Nhân Cơ hiện đi về đâu? -Xin đừng VÔ CẢM với nỗi đau chung của tổ quốc.
 

TS Mai Thanh Truyết: Video Lối thoát nào Cho Việt Nam & Vài Suy Nghĩ Về Thách Thức Của Trung Cộng Hiện Tại ở Biển Đông.


TS Mai Thanh Truyết: Con Đường Nam Tiến của Trung Cộng
 

TS. Mai Thanh Truyết: Theo Mỹ mất đảng - theo Tàu mất Nước
 

Mai Thanh Truyết: Nên Đối Kháng Hay Đối Thoại Với Cộng Sản Bắc Việt?

Phan Văn Song: Nỗi Lo Mất Nước: Việt Nam Trước T́nh H́nh Ngoại Giao Mỹ-Tàu ? Hoàng Sa và Trường Sa, Biển Đông, Lănh Thổ?

  TS.Mai Thanh Truyết: Đảng Cộng Sản Bắc Việt Là Chướng Ngại Chính Cho Tương Lai Việt Nam.

 

TS Mai Thanh Truyết: Đảng cộng sản Bắc Việt có thiện chí bảo vệ biển đảo hay không?

 

Ts Mai Thanh Truyết: Đấu tranh thay đổi hay thay thế chế độ CSVN?

 

Phan Văn Song: Lá thơ Đất Hô :Tháng Tư Đen Đầy Uất Hận Thứ 42 !

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch