báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo không xem phim đưc!!!

 ***

 

Nguyễn Thanh Tú họp báo ở San Jose, tiết lộ nhiều vấn đề phức tạp (P-1)

 

https://youtu.be/IStyevnk-Z4

 

 

https://youtu.be/Tgaixi-ZEfE

 

Con trai cố nhà báo Đạm Phong họp báo ở San Jose tố cáo Đảng Việt Tân (P-2)
 

***

Tôn Nữ Hoàng Hoa

TÔI TỰ HÀO VỀ CÁI TỰ THỂ OAI HÙNG CUẢ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ

 

Mặt trận truyền thông trên Net dưới dạng thức "chống Cộng hay không chống Cộng" đă đi vào cao điễm như khi cuộc chiến VN đă đi vào cao điễm của Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Sự chuyễn biến này không phải là do những người chống Cộng quên con đường cũ hay rẽ lối đi vào con đường vạch riêng của họ mà chính do cái tự thể của cuộc chiến Quốc/ Cộng vẫn tiếp tục trên đất người

VC hôm nay nhiều tiền. lắm bạc nên muốn củng cố chiến lược cai trị muôn đời tại VN. Một khi "dồng tiên là Tiên là Phật, là sưc bật của ḷ xo.." th́ cái tự thể nó sẽ hùng hồn nỗi dậy.

Như chúng tôi đă thưa với qúi vị nhiều lần . Khi Cộng Sản Bắc Việt tiến hành cuộc chiến tranh" Giải phóng miền Nam" th́ chúng cho tất cả văn nô ṇng cốt của chúng được hồi kết vượt vĩ tuyến 17 vào Nam tạo ấn tượng tiếng nói "tự phát" của người dân sống dưới chính thể VNCH

Hôm nay, để chiếm đoạt thành tŕ chống Cộng của Người Việt tỵ nạn cs tại hải ngoại  VC lập lại chiêu bài cũ cho những con chốt sang sông dưới các diện đoàn tụ, thương măi và nhất là len lơi vào thành phần H.O hầu dàn dựng những "ấn tượng" tự phát như hồi thập niên 60 .

Những chiêu bài VÔ HIỆU HOÁ CUỐC CHIẾN TRANH VN BẰNG CÁCH SỈ NHỤC QUÂN LỰC VNCH, CHỬI BỚI NGƯỜI LÍNH VNCH bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ hạ đẳng. Nhất là dùng kế hoạch trẻ già hầu phân tán tư tưởng của người Việt Quốc Gia trước những công tác lư luận có tính cách mạt sát QUÂN, CÁN CHÍNH VNCH hay chửi bới công khai từ những đưa trẻ chua sinh ra trước cuộc chiến, không biết những ǵ đă xẩy ra trong cuộc chiến nhất là về những công lao và hy sinh cao cả của Quân Nhân Quân Lực VNCH.

Cái tự thể của bản chất chân thật nó trong suốt trong cuộc nhân sinh, không thay đổi, không biến chuyễn trên một căn nguyên của một bản thể, cái bản thể ấy không ai nhận biết cho đến khi t́m thấy một tương giao để soi bóng ḿnh và bóng người. Khi soi được bóng ḿnh và bóng người th́ cái chân thật đó chính là cái tự thể tất định. Cái tự thể tất định đó đă kết tụ từ những thành quả chân chính, những sự hy sinh cao cả, những tấm ḷng v́ Quốc Gia Dân Tộc, những hào hùng chiến đấu của một lớp người v́ dân tộc, v́ sự sống an cư của dân tộc chứ không phải v́ MỘT CHỦ NGHĨA NÀO.

Đó chính là cái tự thể chính nghĩa đầy tính hào hùng lẫm liệt của Quân Nhân Quân Lực VNCH. Có nghĩa cái tự thể đó không thể bị đặt trong t́nh huống thắc mắc hay không  ai có quyền biến đổi hay hoán chuyển để buông lời thoá mạ hầu đưa tất cả bản chất oai hùng chính nghĩa của Quân Lực VNCH vào một sự huỷ diệt . V́ đó là một tự thể  chân thật trong sáng trong suốt chiều dài lịch sử của nước Việt Nam bị CS xâm lăng .

 V́ lẽ đó , cái tự thể này không thể chết qua vài ba chiêu bài bịp bợm của bọn VC. Bởi cái tự thể này mà chết  th́ cái ḍng sinh hoá liên tục trên công cuộc đấu tranh chống Cộng sản sẽ đứt ĺa . Mà cuộc đấu tranh chống Cộng sản sẽ đứt ĺa  th́ ḍng sinh hoá liên tục sẽ trôi chảy triền miên trên cái Ư Thức Hệ Cộng Sản.

Chính v́ cái tự thể oai hùng chính nghĩa đó của Quân Lực VNCH trên ḍng sử Việt . Họ những người Lính VNCH sẽ phải trường tồn vĩnh cửu với vũ trụ bao la cho dù thân xác họ đă vùi chôn nhưng tiếng tăm họ đời đời không chết. V́ thế, trên bất cứ chiêu bài nào của VC, chúng cũng muốn d́m họ xuống bùn nhơ bằng những câu mai mỉa kẽ thua trận, đào thoát, đầu hàng. V́ chúng muốn họ phải sống trong cái ngột ngạt và đen tối đời đời  bao trùm họ

Trên cuộc chiến tranh trực diện của thập niên 60 giuă Cộng Sản và Tự Do . Bọn VC đă nhẫn tâm bắt trẻ con 13, 14 tuổi vác súng nặng hơn sức nặng của chúng vào Nam tham dự cuộc chiến. Cái câu "SINH BẮC TỬ NAM" cho thấy có ngày ra đi nhưng KHÔNG CÓ NGÀY TRỞ LẠI. Ngay trên chiến trường những người Lính VNCH thật sự nhẫn tâm vô cùng khi phải bắn hạ chúng. Nhưng nếu không bắn th́ chúng sẽ bắn họ.

Hôm nay bọn VC lại tung chiêu bài Tuổi Trẻ Hải Ngoại KHÔNG CHỐNG CỘNG CHỈ CHỐNG TỘI ÁC

Câu nói này có chủ ư VÔ HIỆU HOÁ TỘI ÁC CUẢ VC TRÊN HAI CUỘC SÁT NHÂN VÔ NHÂN ĐẠO CUẢ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀO THẬP NIÊN 50

Đồng thời xoá đi tội lỗi giết dân Cố Đô Huế trong Tết Mậu Thân 1968 một cách tàn khốc. Nếu bà TKN chỉ nói Chúng tôi chỉ chống cái ác th́ không ai lại tốn công bẻ gây cái luận điệu non nớt của tuổi trẻ. Nhưng khi bà TKN THẲNG THẮN TUYÊN BỐ KHÔNG CHỐNG CỘNG th́ lúc đó mọi người đă thấy cái h́nh thức chạy tội của VC khi dùng tuổi trẻ ra chiến trường

Đă không những bôi xoá tội lỗi của VC lại c̣n sỉ nhục sự hy sinh cao cả của Quân Lực VNCH. Họ đă bỏ cả tuổi thanh xuân xông pha ra chiến trường để trấn giữ cho dân tộc khỏi bị chủ nghĩa CS xâm lăng. Nhưng khi bà TKN bảo là KHÔNG CHỐNG CỘNG CHỈ CHỐNG CÁI ÁC tức là đă cho cái tự thể hào hùng của Quân Lực VNCH đi vào con đường bất nghĩa và Cuộc Chiến đấu của họ cũng KHÔNG C̉N CHÍNH NGHĨA NỮA. HỌ ĐĂ CHẾT CHO CHÚNG TA SỐNG TH̀  PHẢI SÔNG CHO XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ HY SINH CAO CẢ CUẢ HỌ CHO DÙ KHÔNG THÍCH HỌ ĐI NỮA TH̀ CŨNG ĐỪNG NÊN KHOÁT VÀO M̀NH CÁI TỰ THỂ PHÙ HOA GIẢ TẠM mà trùm kín lên CÁI TỰ THỂ CHÂN THẬT CUẢ NGƯỜI LÍNH VNCH

Chính v́ sự BẤT CÔNG đó mà chúng  tôi phải đứng dậy HẤT TUNG NHỮNG LUẬN ĐIỆU BẤT CÔNG đó sau từng bước đi, sau mỗi ư tưởng

Rồi đến Cô Nancy Nguyễn lại ngang nhiên sỉ nhục cha ông . Tôi không cần biết cô ta tuyên bố yêu nước hay chống VC như thế nào. Trên kinh nghiệm bản thân với VC khi một con mồi của chúng đưa ra chúng cho chửi Đảng có lớp lang thứ tự nhưng trong đó có len lơi vào một MỤC TIÊU CHÍNH TRỊ LÀ ĐƯỢC

Như đă thưa cùng qúi vị chúng tôi chưa bao giờ nhẫn tâm đánh phá tuổi trẻ nếu những hành vi của họ không có tính cách tuyên truyền làm lợi cho CS

Chính cái hành vi VÔ HIỆU HOÁ SỰ HY SINH CAO CẢ CUẢ QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH, XOÁ TỘI TÀN ÁC CUẢ VC ĐỐI VỚI DÂN TỘC VN TỨC LÀ QÚI VỊ ĐĂ NGANG NHIÊN ĐỒNG LOĂ VỚI MỤC TIÊU CHÍNH TRỊ CUẢ VC. ĐI NGƯỢC LẠI NGUYỆN VỌNG CUẢ CON DÂN VNCH

Trong một cuộc chiến cho dù trực diện hay tuyên truyền , cho dù dưới hai chiều hướng bảo vệ và phản đối th́ cái tự thể giả tạo cũng không thể nào phủ lên được cái tự thể chân thật.

Mà cái TỰ THỂ CHÂN THẬT TRONG SÁNG ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ OAI HÙNG CAO CẢ CUẢ QUÂN LỰC VNCH .

TÔI TỰ HÀO VỀ CÁI TỰ THỂ OAI HÙNG ĐÓ CUẢ QUÂN LỰC VNCH,

Tôn Nữ Hoàng Hoa

23/10/2017 

Xem thêm: 

Tôn Nữ Hoàng Hoa: Tội tự hào về cái tư thế oai hung của Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa - Mặt trận truyền thông trên Net dưới dạng thức "chống Cộng hay không chống Cộng" đă đi vào cao điễm như khi cuộc chiến VN đă đi vào cao điễm của Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Tôn Nữ Hoàng Hoa: Nancy Nguyễn lớn hơn cả bầu trời. - Tôi không biết Nancy Nguyễn bao nhiêu tuổi nhưng tôi biết bức thư Nancy Nguyễn viết đó chỉ là một kịch bản. Tại sao? Chúng tôi sẽ lần lượt tŕnh bày với qúi vị cái kịch bản này diễn tiến như thế nào?

Tôn Nữ Hoàng Hoa: Tuổi Trẻ Việt Nam Với Con Dường Nhân Bản

Tôn Nữ Hoàng Hoa: Có Bao Nhiêu Thành Khôn Trong Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoai?

Tội nghiệp cho ai?/Tôn Nữ Hoàng Hoa

Tôn Nữ Hoàng Hoa: Chuyện Ǵ Đang Xảy Ra Giữa Giáo Dân Và Linh Mục Nguyễn Văn Tường Quản Nhiệm Giáo Đoàn Thánh Giuse Tampa.

Tôn Nữ Hoàng Hoa: Trả Lời Bài Hồi Đáp Của Ông Nguyễn Đạt Thịnh

Tôn Nữ Hoàng Hoa: Tổng Thống Donald J. Trump Có Phải Là Một Chính Khach Khốn Khổ Nhất Lịch Sử? - Ông Nguyễn Đạt Thịnh là một Sĩ Quan của Quân Lực VNCH tức là không thiên tả (?) th́ hà cớ ǵ lại  lập đi lập lại những tin tức phá bỉnh của bọn truyền thông thiên tả vào Tập Thể Người Việt Tỵ nạn CS tại đây để làm ǵ vậy?

Tôn Nữ Hoàng Hoa: Nguyễn Thanh Tú bán thuốc mọc tóc.

Nguyễn Thanh Tú: Thông Báo 21 – Băng đảng Việt Tân ma giở thói cũ chụp mũ, hăm dọa và kích động bạo lực..- Tôi viết thông báo này theo khuyến cáo của nhân viên Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ nhằm tố giác ư đồ của băng đảng Việt Tân ma là kích động bạo lực để bịt miệng những ai đặt vấn đề về các hoạt động mờ ám và phi pháp của họ.

 

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

 

Nguyên Thạch