bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

Bi viết                                                             

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo khng xem phim đưc!!!

 ***

 Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện

 
Tổng thống Donald Trump v đệ nhất phu nhn Melania chc Ging Sinh v năm mới 2018

https://youtu.be/X0QLisAyvsQ

***

CHC MỪNG GING SINH 2017

V NĂM MỚI 2018 MẬU TUẤT.

Nguyễn-HuyHng v Phu nhn knh chc Qu Vị v Qu Bạn cng Bảo quyến

MA GING SINH 2017 TRN ĐẦY ƠN PHƯỚC CỦA THIN CHA,

NĂM MỚI 2018 MẬU TUẤT LUN DỒI DO SỨC KHỎE V GẶP MỌI ĐIỀU MAY MẮN AN LNH HẠNH PHC NHƯ MUỐN CỦA MỖI NGƯỜI.

NGỌN NẾN TNH THƯƠNG

Cng nhau thắp nến soi đường,
Cho nhn loại thấy tnh thương của Trời.
Cng nhau thi thc lng người,
Dang tay cứu nạn thot nơi đọa đầy.
Cn gnhau gp lửa hun my,
Đốt tan băng gi, trồng cy n tnh.
Cng nhau dng đuốc Thnh Linh,
Xo mn u tối, khai minh cuộc đời.
Cng nhau gom nắng hồng tươi,
Hm dng nhn i, khơi ngi vị tha.
Cng nhau vun tưới tinh hoa,
Cho hương danh Việt chan ho Thế Nhn.
Cng nhau hăng hi hợp quần,
Nối vng tay lớn kết than Trẻ Gi,
Cng nhau chung sức ngợi ca,
Thiện tm, Chnh đạo bao la chẳng cng.
Cng nhau knh trọng thủy chung,
Bảo ton sĩ kh Anh HngViệt Nam.
Cng nhau diệt bọn gian tham,
Diệt bầyQuỷ Đỏ đang lm hại Dn.
Cứu Đồng bo thot phong trần,
Phục hưng Đạo đức tinh thần Rồng Tin.

Ma Ging sinh 2017.
KHIẾT CHU NGUYỄN-HUY HNG
Nam California, Hiệp chủng quốc HoaKỳ.

2018 MậuTuất

TON DN VIỆT PHẢI QUYẾT TM

Đ r mặt gian manh Việt Cộng,
Hy vng ln tang tống giặc Hồ.
Xm Lng hiệp lực Thnh đ,
Ra tay diệt bọn vong n lụy Tầu.

Cứu Dn tộc thot cơn thảm họa,
Quyết cng nhau biến đọa thnh lnh.
Khử trừ giai cấp đấu tranh,
Dẹp tan Quỷ Đỏ tiếm danh Lạc Hồng.

Đập cho Cộng Quỷ thnh trăm mảnh,
Diệt lũ gian manh xạo hại đời.
Triệt Hồ ly nhập xc người,
Hết đường ma mp như thời McL.

Bẩy bẩy năm rồi Dn khổ nhục,
V tin Hồ bịp lc ngy thơ.
Tưởng rằng v nước đu ngờ!
Dấn thn nhập cuộc th cờ xc tan!

D cuộc chiến Bắc Nam đ dứt,
D Hồ gi đ khuất nghn thu.
Qu hương vẫn ngập hận th,
Nn Ta phải quyết diệt th cứu Dn.

KHIẾT CHU NGUYỄN-HUY HNG
Corona, Nam California, HoaKỳ, Tết Mậu Tuất 16-2-2018.