báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                             

 Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện

***


HÙNG SỬVIỆT 5 , Bắc Thuộc Mới: Đại  Họa Mất Nước, LNTH
***

Bác sĩ Nguyễn Quyền Tài <bsgptk@gmail.com>
 

Phản đối việc trưng bày tượng Hố Chí Minh tại Mimasaka, Nhựt Bản

 

 

Kính gởi Quư Đồng Hương Người Việt Tự Do trên toàn cầu,

 

V/v thành phố Mimasaka (Nhật Bổn) tiếp nhận một bức tượng HCM do đảng CSVN trao tặng và khánh thành một khu vinh danh HCM trong bảo tàng viện thành phố.

Thưa Quư Anh/Chị,

Vào cuối tháng 11 vừa qua, chúng tôi nhận được tin Thị trưởng và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Mimasaka ở Nhật Bản đă tiếp nhận một bức tượng HCM và khánh thành một khu "Không gian Việt Nam-HCM trong viện bảo tàng trong thành phố.

Chúng tôi đă gởi một bức Thư Ngỏ đến các tố chức cộng đồng và các hội đoàn người Việt với đề nghị cùng soạn thảo một bức thư gởi đến tỉnh trưởng thành phố Mimasaka để lên tiếng phản đối việc vinh danh HCM, hầu dân chúng ở Nhật Bản biết rơ bộ mặt thật của HCM và những tội ác của đảng CSVN đối với nhân dân Việt Nam, và đồng thời, chúng tôi cũng xin các tổ chức và hội đoàn phổ biến thư ngỏ này đến những tổ chức và hội đoàn thân hữu, để việc làm này được nhiều đoàn thể hưởng ứng, hầu tác động được mạnh mẽ trên dự luận quần chúng Nhật Bản.

Sau khi nhận được ư kiến của một số tổ chức và hội đoàn, chúng tôi soạn một mẫu thư bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Na Uy và tiếng Việt có thể dùng để gởi đến Ông Thị trưởng và Bà Chủ tịch Hội Đồng Thành phố Mimasaka (mẫu thư tiếng Nhật đă được một nhà ngoại giao Nhật hiệu đính). Anh/Chị có thể dùng mẫu thư này (hoặc soạn một bức thư tương tợ) để trực tiếp gởi đi Nhật. Nếu Anh/Chị muốn có mẫu kháng thư này, hoặc Anh/Chị muốn cùng kư tên với các tổ chức và hội đoàn khác vào một bức thư chung để chúng tôi gởi th́ chúng tôi xin Anh hồi âm về điện chỉ lienmang.nguoiviettudotoancau@gmail.com, cho biết: Tên Họ tiếng Anh và Việt (có dấu ), tên của tổ chức bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có), điện chỉ (e-mail address), để chúng tôi thêm vào bức thư theo thứ tự thư hồi âm. Ban Thường trực Liên Mạng sẽ phụ trách việc gởi bức thư chung sang Nhật qua bưu điện.

Hai bức kháng thư phản đối việc trưng bày tượng HCM trong bảo tàng viện Mimasaka, đề ngày 1/1/2018, đă được gởi qua đường bưu điện đến Thị trưởng và Chủ tịch Hội đồng Thành phố. Hai bức kháng thư không mang danh nghĩa hay phù hiệu của một tổ chức duy nhất nào v́ đó là một nỗ lực chung của tất cả cá nhân và đoàn thể đă đóng góp vào việc soạn thảo kháng thư, phiên dịch, vận động khuyến khích đồng hương tham gia kư tên và thu thập chữ kư

Với sự góp sức của nhiều đồng hương, nhiều tổ chức cộng đồng, đoàn thể, đại diện tôn giáo, đảng phái chánh trị, nhân sĩ, học giả, chánh khách, ở 35 quốc gia/địa phận (Aruba, Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Equador, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Indonesia, Italy, Japan, New Caledonia, New Zeland, Norway, Panama, Poland, Portugal, Shri Lanka, The Netherlands, New Caledonia, Thailand, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan, The Phillipines, The United States, Việt Nam), tiếng nói của người Việt sẽ có thể phá tan những quan điểm sai lầm trong dư luận quần chúng thế giới về HCM và đảng CSVN và làm sáng tỏ chánh nghĩa của công cuộc vận động cho Tự Do, Dân Chủ của nhân dân Việt Nam. Để các giới chức thành phố Mimasaka và dư luận quần chúng ở Nhật bản phản ứng thuận lợi, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, thu thập chữ kư và gởi những đợt kháng thư kế tiếp.

Chúng tôi đă đưa kháng thư lên change.org nhằm mục tiêu đạt được 10.000 chữ kư. Chúng tôi xin Anh/Chị tiếp thay phổ biến đến các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, các thân hữu, và vận động khuyến khích nhiều đồng hương kư tên. 

https://www.change.org/p/the-mayor-of-mimasaka-protest-against-installing-the-
statue-of-ho-chi-minh-at-mimasaka-japan?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_
context=signature_receipt&recruiter=434539806

Chúng tôi cũng đă xin liên lạc với những tổ chức người Việt ở Nhật để đề nghị với những Việt có quốc tịch Nhật, những người Việt thường trú và công nhân Việt Nam đang làm việc tại Nhật đến tiếp xúc với các vị dân cử sở tại, phát biểu ư kiến trên các cơ quan truyền thông và xă hội và biểu t́nh trước ṭa thị sảnh khi cần thiết để phản đối việc trưng bày tượng HCM. Một nhóm cư dân Nhật ở thành phố Mimasaka đă phát động một cuộc thu thập chữ kư cho kháng thư của họ để phản đối việc trưng bày tượng HCM trong bảo tàng viện của họ.

Sau vụ Mimasaka, người Việt Tự Do cần tiếp tục lưu ư để phá giải những công tác tuyên truyền cho chế độ CS ở các quốc gia trên thế giới và báo động nhanh chóng để các cộng đồng người Việt Tự Do trên toàn cầu có thể lên tiếng ngăn chận trước khi việc đặt tượng xảy ra. Hai dự án xây dựng tượng đài HCM trước đây, một ở Cộng Hoà Liên Bang Đức và một ở Áo quốc, đă được chận đứng nhờ phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ của những người Việt cư ngụ tại địa phương cùng với việc tiếp tay gởi kháng thư và những cuộc vận động của những tổ chức người Việt với các chánh khách sở tại.

Chúng tôi xin Anh/Chị phổ biến tin này đến các thân hữu, các tổ chức cộng đồng và đoàn thể ở khắp nơi, để gia tăng hiệu năng cho nỗ lực chung của người Việt Tự Do trong công cuộc vận động chống lại những tuyên truyền của đảng CSVN.

Trân trọng,

TM Ban Thường trực Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu

Nguyễn Quyền Tài

LienMang.NguoiVietTuDoToanCau@gmail.com