báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             

 
Vo Van Bang Oral History
https://youtu.be/EFgVy_JL-N0
 

letamanh

TT T̀NH YÊU!

Năm nay chúng ta đón Tết Mu Tut nhm vào nhng ngày tháng 2 năm 2018. Mt điu đc bit, không phi năm nào cũng gp đưc, đó là ngày T́nh Yêu (Valentine) và ngày Tết Vit Nam cách nhau ch hai ngày k cn. Ngày T́nh Yêu  là 14 tháng 2, ngày Tết ca chúng ta hai ngày sau đó, ngày 16 tháng 2!

Ngày t́nh yêu thoát thai t câu chuyn cũng rt nhân bn, ch gin d v tôn giáo và ḷng yêu thương. Nhưng dn dà nó biến th thành mt biu tưng ca t́nh yêu trai gái, t́nh gn bó tin yêu, tiếng gi ca con tim t câu chuyn v Thánh Valentine! Đến ngày Valentine, hu như trên đa cu, không nhng tui thanh xuân mà ngưi cao niên cũng háo hc trông ch tng hay nhn mt bó hoa t ngưi yêu du. Ngày "t́nh yêu" đi vào ḷng ngưi sâu đm như con ngưi và trái tim!

Trong Truyn Kiu, Tiên Sinh Nguyn Du din t nhng điu xăy ra đau ḷng:

" Trăi qua mt cuc b dâu,
Nh
ng điu trông thy mà đau đn ḷng...".

Cuc đi thăng trm hu thế như chúng ta không nhng tri qua ch mt mà là rt nhiu cuc b dâu. K t nhng thp niên đu thế k hai mươi cho đến bây gi, đt nưc Vit đă xăy ra biết bao thăng trm di đi; hô hào xây dng nhân danh t́nh yêu, hô hào đp phá cũng nhân danh t́nh yêu!

Xét cho cùng, không mt lư thuyết chính tr, tôn giáo, đng phái nào mà không nhân danh hai ch hp dn "t́nh yêu" đ lung lc, tuyên truyn, xúi dc... mê hoc ḷng ngưi, nhm li dng h vào các mc đích, ư đ chng có li ǵ cho dân tc và đt nưc Vit Nam thân yêu ca chúng ta. Nhng ư tưng t́nh yêu v đt nưc và con ngưi trong sáng luôn b nhiu rào cn, nhiu tr ngi đến đ chết yu. Nhưng l lùng thay, nhng ngy danh v t́nh yêu li sng dai và cái mt n t́nh yêu đy thù hn, đy man r đó đă đưa dân tc Vit đến b vc ca hy dit, li đưc sng khe!

T khai thiên lp đa, Chúa đă biết trưc nhng bt trc trong t́nh yêu, nên cm Adam và Eva không đưc ăn trái vưn đa đàng. Thế mà Chúa cũng không cn đưc loài rn n phc ngay trong vưn cây trái ca chúa, xúi dc ti li nhân danh t́nh yêu. Rn đă to nh vi Eva v khoái lc, nếu ăn đưc trái cm. V́ thế Eva mi năn nĩ, d d Adam phm ti! K t khi phm ti, con ngưi mi biết đưc khoái cm và sc mnh t́nh yêu; t đó loài ngưi mi có cơ hi sanh sôi ny n đông đúc đến ngày hôm nay! Du sao th́ chúng ta cũng phi cám ơn loài rn, nh li xúi dc ti li đó mà loài ngưi mi tn ti.

Trong hu hết các nn văn minh nhân loi, t xưa đến gi, khi bt đu đến lúc kết thúc đu có nguyên nhân gn xa vi ch "t́nh yêu". Hu như truyn thuyết v các câu chuyn Hy Lp c, thi La Mă hưng thnh, Ai Cp c đi, Trung Hoa, Pháp, Anh... Khi bt đu đến lúc ngă nga ca các danh tưng hay quân vương đu mang hơi hám có bàn tay ca N Thn hoc Yêu N T́nh Yêu! Trong lch s Vit Nam, t khi Hai Bà Trưng, v́ nc t́nh nhà khi nghĩa; tri qua tng thi đi Đinh, Lê, Lư, Trn, Lê, Nguyn... Không thi đi nào thoát khi bàn tay "thn t́nh ái" "thn yêu nưc""thn tham vng""thn lt lng"... Cui cùng ngưi ta đă nhun nhuyn đem hai ch "t́nh yêu nưc""t́nh yêu dân tc" đi thành "t́nh yêu giai cp" "t́nh yêu ch nghĩa". V́ thế nên đt nưc ta tang hoang, dân tc Vit đy hn thù nhau và chia r cũng v́ ch "yêu" sai lch mà chính ngưi Vit t mang mt n la nhau!

Chúng ta hy vng năm nay, thn t́nh yêu k cn nhng ngày Tết Vit Nam, s đem li mi điu tt đp. Dân tc Vit Nam vn yêu chung l nghĩa, liêm sĩ, nhân cách, hào hoa phong nhă... vào dp xuân sang. Đón Tết Mu Tut sau ngày "t́nh yêu" hai ngày là mt du hiu thiên cơ cùng theo v, vi nim vui hy vng. Ngay ch ti Th Đô T Nn Little Saigon đă có nhng ba Hi Ch Tết, do ba t chc nhân danh "T́nh Yêu Đng Hương" t chc ba nơi khác nhau; nhưng thi gian trùng hp gn như đng đu vào chính hai ch "t́nh yêu" nhm đem nim vui cho mi ngưi... Chúng ta cũng có cuc din hành Tết hàng năm trên đưng Trn Hưng Đo (Bolsa). Nh́n chung, không khí Tết t các hàng hiu, ch búa, rp hát, các chương tŕnh văn ngh vui xuân, đu tp np và vô cùng hp dn.

Có mt điu không th sót là các Chùa Pht Giáo s đua nhau t chc văn ngh đón Xuân, vi hu hết ca sĩ ni tiếng t trong và ngoài nưc thay phiên nhau hát và biu din thi trang trong đêm giao tha ngay trưc hoc trong chùa. Ca Sĩ chy show t chùa này qua chùa khác, các v dân c cp thành ph, cp qun ht, cp tiu bang... thm chí đến cp liên bang; nhân dp ny cũng "chy show"! T́nh cm gia ngưi và ngưi thm thiết như thế, xng vi câu thơ Kiu: "Nga xe như nưc áo qun như nêm"

Ba ngày Tết cũng th hin t́nh yêu gia đ́nh, bn bè, hi đoàn, tôn giáo, các cu hc sinh, các hi đng hương tnh thành mang nhiu danh xưng đy t́nh dân tc nghĩa đng bào! Thế cho nên, ngày Tết Mu Tut 2018 năm nay có th mnh danh là "Tết T́nh Yêu". Mong sao t́nh yêu ny không phi b mang mt n nhăy múa, ging như các em bé vui chơi ngày Hallowen hàng năm!

letamanh