báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             

 
Vo Van Bang Oral History
https://youtu.be/EFgVy_JL-N0
 

  ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương

Orange County, Calif. USA. Ngày 6/2/2018

Kính Gởi:

-Đồng bào Quốc Nội, Hải Ngoại.

-Quư Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

-Quư chiến Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa.

XIN PHỔ BIẾN RỘNG RĂI VÀ CHUYỂN TIẾP

NHIỀU LẦN ĐẾN NGUYỄN PHÚ TRỌNG,

TRẦN ĐẠI QUANG,NGUYỄN XUÂN PHÚC.

XIN VUI L̉NG POST LÊN FACEBOOK

THƯ CỦA NHÂN CHỨNG SỐNG MẬU THÂN 1968

TẠI HUẾ: LIÊN THÀNH

-CỰU THIẾU TÁ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A,

VÀ CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG H̉A.

1/- NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG TY CẢNH SÁT ĐẶC BIỆT

TY CẢNH SÁT QUỐC GIA THỪA THIÊN-HUẾ 1966-1969

2/- CHỈ HUY TRƯỞNG BỘ CHỈ HUY CẢNH SÁT QUỐC GIA

THỪA THIÊN- HUẾ 1969-11/1974

3/TỔNG THƯ KƯ ỦY BAN PHƯỢNG HOÀNG

TỈNH THỪA THIÊN VÀ THỊ XĂ HUẾ 1968-11/1974

HIỆN TẠI:

TRUNG TÂM TRƯỞNG

TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG

ỦY BAN TRUY TỐ  TỘI ÁC TÊN TỘI ĐỒ DÂN TỘC

HỒ CHÍ MINH, VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VỀ TỘI ÁC CHIẾN TRANH VÀ TỘI ÁC DIỆT CHỦNG

VÀO TẾT MẬU THÂN 1968 TẠỊ HUẾ,

RA T̉A ÁN QUỐC TẾ .

GỞI:

1/-ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG,

TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. 

2/-ÔNG TRẦN ĐẠI QUANG

CHỦ TỊCH NƯƠC CỘNG SẢN VIỆT NAM 

3/-NGUYỄN XUÂN PHÚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG SẢN VIÊT NAM.

 Ba ông Nguyễn Phú Trọng, 

Trần Đại Quang, và Nguyễn xuân Phúc,

 Đáng lư theo phép lịch sự khi gửi thư đến ba ông, mở đầu tôi phải dùng chữ nghĩa lịch sự của người Việt Quốc Gia là: 

Thưa ba ông Nguyễn Phú Trọng, 

Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc... 

 Thế nhưng tôi chỉ gọi tên ba ông có nghĩa các ông không xứng đáng được gọi bằng lời lẽ lịch sự đó, bởi lẽ các ông là những tên bán nước hại dân, tên quỷ đỏ Hồ Chí Minh và bè lũ các ông, đảng cướp cộng sản Việt Nam, là loại quỷ dữ, là tội đồ, đă tàn sát 5327 thường dân vô tội Huế và bắt đi mất tích 1200 người, vào Tết Mậu Thân 1968 tại Huế. 

 Hồ chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đă phạm Tội Ác Chiến Tranh, và Tội Ác Diệt Chủng.

 Vừa qua, vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, với Chủ đề : 

"Bản hùng ca xuân Mậu Thân 1968" để kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng Công Kích Tổng Nỗi Dậy cuả tên đồ tể Hồ Chí Minh và đảng cướp cộng sản Việt Nam các ông, tại hội trường Thống Nhất thành phố Sài G̣n. Theo đám thuộc hạ báo chí đảng cộng sản của các ông, th́ buổi lễ có sự tham gia của Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam,Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch quốc hội" Nguyễn thị kim Ngân cùng nhiều lănh đạo cao cấp khác trong đảng cộng sản Việt Nam.

 Thật là hài hước và thật là đảo lộn luân thường đạo lư: ăn mừng một chiến bại toàn diện và ăn mừng đă tàn sát dă man trên 5000 thường dân Huế vô tội. 

 Trong buổi lễ, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ chí Minh, Nguyễn Thiên Nhân đă tuyên bố:

"Cuộc tổng tiến công và nỗi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968 là một đỉnh cao chói lọi, là đường lối đúng đắng của đảng,măi măi là chinh chứng sinh động của tư duy và nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đai Hồ Chí Minh

 Đại Tá cộng sản Nguyễn văn Tàu tự Tư Can người tham dự trong trận đánh vào Sai G̣n vào Mậu Thân 1968 th́ nói:

“Mậu Than 1968 mang tính cách thắng lợi chiến lược của chiến tranh Việt Nam, buột Mỹ phải ngồi vào bàn dàm phán Paris”

 Thế nhưng, tôi, cựu Thiếu Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, và Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa, cựu phó Trưởng Ty Cảnh Sát Đặc, và sau đó là Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa, là một chứng nhân và tác nhân trong suốt 22 ngày diễn ra trận đánh Mậu Thân 1968 tại Huế và đă từng chứng kiến tận mắt cảnh 5327 thường dân vô tội tại Huế bị người cộng sản Việt Nam dưới sự lănh đạo của Hồ Chí Minh sát hại bằng những h́nh thức dă man nhất trong lịch sử nhân loại.

 Để sự thật được sáng tỏ, lịch sử không bị bôi xóa:

Tôi sẽ chứng minh:

1/ 5327 thường dân vô tội tại Huế đă bị Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Viết Nam sát hại.
2/ 1200 nạn nhân Huế đă bị lực lượng cộng sản bắt đi mất tích.
3/ Về cuộc "Tổng tiến công Tổng nỗi dậy" trong dịp Tết Mậu Thân 1968,đảng cộng sản Việt Nam hoàng toàn thất bại nặng nề về cả 4 mặt trận:

a/Quân Sự
b/Chính Trị
c /Ngoại Giao và
d/T́nh Báo

Ngoài ra điểm then chốt của bức thư này là việc tôi chính thức yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ cộng sản Việt Nam của các ông thành lập một phái đoàn để cùng tranh luận với Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam do tôi đại diện, tại bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào, với sự tham dự của  thân nhân nạn nhân , đồng bao hải ngoại và báo chí, truyền thanh truyền h́nh quốc tế.

Tôi mong các ông nhận lời yêu cầu nầy.

 Liên Thành

Trung Tâm Trưởng
Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương
Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam

Địa chỉ:

P.O.BoX. 6147
Fullerton, Ca 92834. USA
Phone : 626-257-1057 
Email: ubtttadcsvn68@gmail.com