báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Diễn đàn                                                             

 
***

letamanh

NĂM MU TUT

T khi lt ḷng m, ai cũng đưc mang mt cái tên, cùng đeo theo mt hàng dài gi và ngày sanh tháng đ. Đó là nói v Dương Lch, nhưng là ngưi Vit Nam th́ c̣n phi "chuyn lch" theo "Bà Nàng". Lch "Bà Nàng" là Âm Lch, tính theo mưi hai con vt. Mi năm đưc tưng trưng bng mt con vt và ngưi sanh nhm vào năm nào th́ s mang tui ca con vt đó.

Ti sao ngưi Vit Nam b́nh dân gi mt trăng là "Bà Nàng" th́ ch có tri mi biết đưc. Nhưng suy ra th́ cũng có th đoán rng: Ánh sáng du dàng mát lnh ca mt trăng, tṛn tra, duyên dáng nên thơ... Nhng đêm trăng vàng mng m t́nh yêu đôi la dưi ánh trăng; đúng là nàng tiên tṛn như cái đĩa có sc quyến rũ vô cùng. Nên ngưi b́nh dân Vit bèn đt tên tŕu mến cho "Nàng" và kính cn gi "Bà Nàng", ging như mt ngưi con gái tuyt đp trong huyn s t́nh yêu ca loài ngưi!

i hai con vt ca Âm Lch, mi con đu tưng trưng cho tánh khí và bn cht ca ngưi sanh nhm năm đó. Có th nói, ngưi xưa c t́nh đt tên tng con vt đă la chn, đt tên tng năm rt ư nghĩa. Nhưng nh́n chung, ta thy có mt n ư cao siêu v tng thế ca ci hai con giáp hp li. Nói cách khác, trong mi chúng ta đu cha đng tánh khí ca ci hai con vt tưng trưng.

Chúng ta có s khôn ngoan lanh li và thông minh ca con chut, cn cù nhn ni, chu đng như con trâu, hung tn can đm bt cn đi như con cp, mm mi nhũn nhn y m như con mèo, lúc nào cũng mun có quyn lc phá tri đp đt như con rng, hèn mn h tin lươn lo thâm đc như loài rn, hùng tráng hiên ngang chinh phc như loài nga, sung măn cưng tráng như loài dê, rong chơi đùa ct yêu đi như loài kh, háo sc phnh la gi gic ging con gà, trung thành tn ty như loài chó, bn năng tham lam thng tha hóa theo dc tính ca loài heo!

Tt c nhng tánh khí và bn năng ca mưi hai con vt tưng trưng trong Âm Lch rt đc đáo. Ông cha ta đă nghiên cu tng con vt tiêu biu đ gói trn, miêu t toàn vn tánh khí và bn cht ca con ngưi. Trong mi ngưi chúng ta, nếu thành tâm t soi ri chính ḿnh, s thy rng mưi hai con vt tiêu biu y chính là chúng ta vy!

Khng T cho rng con ngưi khi thy, sinh ra vn là tt, nhưng v́ xă hi bôi bn vào đu óc nên quay ra có tính ác: "Nhân chi sơ tính bn thin". Mnh T th́ trái li, ông cho rng con ngưi mi sinh ra có tính ác đc và ch qua giáo dc ca xă hi th́ mi quay v tính tt: "Nhân chi sơ, tính bn ác". Nghĩ cho cùng, con ngưi là tng hp ca toàn th nhng loài vt hoang dă mà ông cha ta la chn đt tên cho mưi hai tui là đúng nht. Khi sng trong môi trưng nào, s hc hi và tr nên thun theo môi trưng đó. Có triết gia cn đi đă viết rng: " Xă hi nào con ngưi đó"!

Nếu ngưi sinh ra trong mt xă hi theo tôn giáo nào, th́ ngưi đó s măi măi trong đi h, s theo tôn giáo đó. Điu ny rt đúng khi ta thy nhng ai sinh ra trong gia đ́nh Pht Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hi Giáo hay bt c tôn giáo nào... Hơn thế na, chúng ta cũng tng thy lư thuyết Cng Sn đă "giáo dc" các th h trong thi đi chúng ta như thế nào và nh hưng ra làm sao th́ đ biết sc mnh ca giáo dc và xă hi chung quanh!

Tr li tánh khí ca con ngưi mang tui con vt nào trong mưi hai con giáp. Ngưi mang tui con giáp nào, s tin rng ḿnh ging tính khí và thi vn mà con vt đó tiêu biu. Ví d như cá nhân ngưi viết sanh năm Quư Mùi. Ngay t lúc c̣n nh đă nghe cha m, bà con h hàng c rót vào tai: " My mang tui con Dê th́ dê phi biết! sut đi tán gái và s kh v́ đàn bà!..." Nghe hoài cái đip khúc đó đâm ra ḿnh tưng thit, nhưng thc tế sut cuc đi đâu có đúng như vy.

Bà Xă tôi sanh nhm năm con Trâu, t khi quen biết ri cưi nhau, v tôi lúc nào cũng than: " Kiếp con trâu c phi nai lưng ra cày cho con dê ngi tán gái và hưng...". Thế ra ai tui nào th́ c đinh ninh rng ḿnh ging như con vt tui y. Mà anh chàng tui con ln, xem ra đâu có sưng như tưng tưng, đâu thy  nm ng ri có đ ăn sn đút vào ming, không cn làm vic! Chàng gà c thưng d gà mái bng cách m đi mt cc sn và kêu gi con gà mái bng tiếng cc cc rt hp dn... Nàng gà tưng là chàng gi đến tng cho miếng ăn ngon, nên xáp li... Tc th́ chàng ta dùng cưng lc hiếp lin ti ch! Trên thc tế, ngưi nào tui con Gà cũng phi lao đao ln đn làm vic kiếm tin mua quà. Quà cáp thc tế có giá tr đàng hoàng ch không như anh chàng gà trng ngoài đi d mái bng sn đt!

Chàng gà 2017 ra đi vi rt nhiu biến c long tri l đt. Thế gii nh́n chung ging như sp đến hi tn thế! Khp nơi bo t, đng đt, lũ lt, k th chng tc, da nhau bomb nguyên t... Hành tinh trái đt, ngôi nhà chung đang rên la v́ ô nhim môi trưng, con ngưi càng ngày càng gây thm ha cho nhau...! Riêng nưc M, mt Tng Thng va đt c, không ging bt c Tng Thng nào, đang nm vn mnh c thế gii rt "ngông, ngang tàng" rt "hoang tưng và kiêu căng". Năm con gà đi qua trong biết bao nhiêu hi hp.

Tng Thng Trump sinh năm 1946, nếu tính theo Âm Lch, nhm vào tui Bính Tut. Tng Thng Trump tui con chó. Năm 2018 nhm vào năm Mu Tut, là năm tui ca ngưi lnh đo Hoa K! Lên ngôi năm con Gà và tiếp theo vào năm tui ca ḿnh, không biết con ngưi đc bit ny s dn dt nhân loi vào xa l hay vào đưng hm th́ c̣n phi hi quư thy Lc Cc s mu rùa ca Vit Nam ta!

Bn cht ca con chó là thông minh, có tài v khu giác, rt trung thành vi ch. Nhưng nếu trong môi trưng rng rú th́ cũng rt là dă man. Ngưi mang tui Tut thưng rt siêng năng cn mn, hay giúp ích và thơm tho... không keo kit! Nhưng ngưi tui tut li có tánh t cao t đi, hay nghi k, thưng th́ xem ai cũng đáng nghi ng là h không tt trưc khi t́m hiu thêm. V́ hay nghi ng nên ngưi mang tui con chó lúc nào cũng hay pḥng b và rt ít có bn thân. Trưng hp ny h́nh như cũng hao hao ging tánh khí  ông Tng Thng th 45 ca nưc M!

Bàn lun lanh quanh vi hai con giáp ông cha ta đt tên cho tng năm, c sáu chc năm li quay ṿng tṛn tr li. Nếu nói cách khác là mt "thế k sáu chc năm" Âm Lch. Ngoài mưi hai con vt, chúng ta c̣n có mưi cang: Giáp, t, Bính, Đinh, Mu, K, Canh, Tân, Nhâm, Quư. Lúc nào các ch ny cũng nm phía trưc  tên các con vt. Ví d như năm Đinh Du 2017, tiếp theo là Mu Tut 2018, K Hi 2019... Ṿng thế k 60 năm: Ví d năm Mu Tut 2018, sáu mươi năm na mi tr li năm Mu Tut 2078.

Thế gii ngày nay đă tiến lên vưt bc đ sng mt na là đi thưng và mt na khác trong thế gii o. Hu như mi ngưi đu cm trên tay mt vt "bt ly thân" và yêu quư nó, cn nó hơn ngưi t́nh bt c thi gian. Đó là chiếc đin thoi cm tay. Hin tưng x dng bng đin thoi đă đến mc báo đng, ra đưng không ai nói chuyn vi ai ngay trên xe, trên đưng, trong ca hàng... hai mt c chăm chú vào màng nh, xem tin hay gi thư cho nhau! Ngay trong gia đ́nh cũng thế, mi ngưi mi tư thế, mi góc nhà chăm chú vào laptop, vào Iphone. Tuyt nhiên ít nghe cha m con cái chuyn tṛ vi nhau như thi chưa có k ngh tân tiến ny.

Có th mt ngày không xa, trong tương lai, tiếng nói không c̣n cn thiết na. Cha m mun nói ǵ vi con, ngay khi nó đang ngi trưc mt, cũng Text, chat hay Email cho nó. Bn bè hay cha m cũng ch cn bm messages (facebook) đ liên lc. Hai bên va nói chuyn vi nhau va thy mt nhau. Có th mt ngày nào đó chúng ta s không cn đến thăm nhau mà ch gi phone trong chương tŕnh Massages là thy nhau ri! Chúng ta cũng không ngc nhiên khi đi ngoài đưng thy mi ngưi, hai chân th́ đi mà hai mt th́ dán vào phone. Không ai bun nh́n ai, không ai cn nói vi ai bng ngôn ng, bng tiếng nói. Ôi! Mt khung cnh đy bí n và tuyt vi kinh khng!

Năm Mu Tut, 2018, chúng ta s chng kiến nhiu biến chuyn kinh hoàng v mi mt. Chưa chi c min Nam California b bà ha thiêu ri không biết bao chiêu nhà ca và các công tŕnh to ln trong nhng khu vc gi là giàu có... T́nh h́nh thế gii biến chuyn hàng ngày vi nhng tin tc không có ǵ tt đp v Trung Cng khng chế c bin Đông mà Hoa K ch đng ngó. Trung Đông đang có khuynh hưng gia tăng nguy him và nghiêng v phía Nga.

Hoa Ki khu hiu " Làm cho nưc M hùng mnh tr li" bng cách co đu rút c vi chuyn thế gii v biến đi khí hu và các vic trng đi mà t bao lâu nay Hoa K là nưc đàn anh bao thu...! Nưc Do Thái tí to Trung Đông, tuy xa vi Hoa K ngàn dm, nhưng h́nh như trên thc tế: Do Thái là nưc ch đo c Hoa K! Toàn th các ngân hàng ln nh ca M t trưc đến gi đu nm trong tay ngưi Do Thái. Ngưi xưa có câu: "Cm tin là cm quyn", nên bao nhiêu thi tng thng M, bao nhiêu thi đi Quc Hi M vn xem Do Thái là quan trng... Nhng biến chuyn lch s cn đi, nghĩ cho cùng đu có nhng anh chàng ch nhà bank M gc Do Thái tḥ tay! Vic Hoa K công nhn thành ph Jesusalem là th đô ca Do Thái chính thc, ph quyết các ngh quyết ca LHQ v thành ph "quc tế" ca ba tôn giáo ln... là bưc nhăy vt nguy him. Năm Mu Tut s tr li các din biến tt hay xu ny. Tng Thng Trump cho rng đi th chính ca Hoa K trưc mt là Trung Cng và Nga. Ông cương quyết s bng mi cách đưa nưc M hùng mnh tr li vi ư nim "thương mi và quân s" không khoang nhưng toàn thế gii! Chúng ta hăy ch xem!

Vit nam Cng Sn càng ngày càng ngă đu vào ḷng Trung Cng trong hu hết các vn đ sinh t có cơ mt ch quyn và mt nưc. Ch viết tiếng Vit có nguy cơ thay đi theo ư ca Trung Cng đ tiêu dit toàn b lch s Vit và văn hóa Vit. Tương lai m mt trưc mt. Không biết năm Mu Tut 2018 ny s phn nưc ta s v đâu! Thôi th́ ta vn c hy vng và hưng v t quc thân yêu nguyn cu...

letamanh

Xuân 2018

Xem bài trước:

Letamanh: Tết T́nh Yêu. - Năm nay chúng ta đón Tết Mậu Tuất nhằm vào những ngày tháng 2 năm 2018. Một điều đặc biệt, không phải năm nào cũng gặp được, đó là ngày T́nh Yêu (Valentine) …

 
 

 BÊN TRỜI QUẠNH HIU!
letamanh

Bóng trăng xuyên lá vào vườn
Con tim từ thuở hứng nguồn yêu thương
Từng trên chiếc lá vàng hương
Trăng cười rọi suốt giọt sương ẩn ḿnh
Ta chờ tiếng dế kệ kinh
Thằn lằn chặc lưởi vướng t́nh t́m nhau!
Canh khuya trăng xơa tô màu
Quê hương vời vợi thắt đau cỏi ḷng
Mùa Xuân lạc bước thong dong
Tết về nhắc nhớ một ḍng sông xưa
Từ xa cách biệt cũng vừa
Bốn mươi mấy Tết - Giao Thừa ṃn hơi!
Chập chùng tuổi lảo da mồi
Quê người đón Tết bên trời quạnh hiu!

Xuân Mậu Tuất 2018
letamanh