báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

  
NỖI BUỒN THÁNG TƯ: THƠ NGÔ MINH HẰNG, DIỄN NGÂM HOÀNG OANH, VƯƠNG THỤC THỰC HIỆN
https://youtu.be/bsxmWimn6-Y

 ***

 

Đỗ Thái Nhiên

”Việt Nam, Con Thuyền Không Bến” Và“Một Con Đường Hẹp”

Ngày 6/3/2018 trên Facebook của ḿnh, nhà văn Trần Trung Đạo đă phổ biến bài viết “ Việt Nam, Con Thuyền Không Bến”. Sở dĩ gọi là “ Con Thuyền Không Bến” bởi lẽ, theo Trần Trung Đạo, Việt Nam hiện có hai thế lực “đảng” và “chống đảng”

      “Về phía đảng CS.

Đảng CSVN là một đảng (1) bán nước, (2) không có tính chính danh, (3) bám quyền lực và (4) ngu dốt trong điều hành đất nước.

      Về phía chống đảng CS.

Chưa có hướng đi chung....Việt Nam có hầu hết các yếu tố để dẫn đến một cuộc cách mạng , tuy nhiên vẫn c̣n thiếu lực lượng của những người nhận thức đúng hướng đi để chèo chống con thuyền qua cơn bảo tố CS”.

    Thế nào là “nhận thức đúng hướng đi” ? Trần Trung Đạo nhắc tới những lănh đạo phong trào dân chủ tại các quốc gia cựu CS: Ba Lan, Estonia, Ethiopia, Mông Cổ....

Những lănh đạo phong trào dân chủ tại các nước này không tham lam, không lăng phí thời gian và công sức vào những chuyện chỉ có thể giải quyết sau khi giải thể chế độ CS “.

    Chừng nào phong trào dân chủ VN chưa nhận ra “giải thể chế độ CS” là công cuộc có tính duy nhất tiên quyết, chừng đó “ Việt Nam vẫn c̣n là một con thuyền không bến”

    Ngày 15 tháng 3, 2018 , từ Hà Nội, Luật Sư Ngô Ngọc Trai đă phổ biến trên BBC một bài viết góp ư với Nhà văn Trần Trung Đạo. Góp ư rằng: “Đường lối đảng CSVN nay đă hoàn toàn khác trước... Mặc dầu c̣n những hành vi trấn áp tàn nhẫn trong hiện tại, chính quyền hiện nay đang cố công thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và xử lư chấn chỉnh bộ máy”. Và rằng: “Để thúc đẩy Việt Nam được dân chủ và thịnh vượng th́ vẫn c̣n một con đường khác, thay v́ t́m cách giải thể chế độ th́ hăy t́m cách thúc giục ban lănh đạo đảng CS làm tốt hơn những việc họ đang làm”. Ls Ngô Ngọc Trai gọi con đường vừa mô tả là “Một con đường hẹp

CẢM NGHĨ VỀ CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA NHÀ VĂN TRẦN TRUNG ĐẠO VÀ LS NGÔ NGỌC TRAI: Nội dung cốt lơi của tương lai Việt Nam là câu hỏi: Nên xác định bến cho “con thuyền không bến” hay nên đi vào “một con đường hẹp” của Ls Trai?  

NÓI VỚI LS NGÔ NGỌC TRAI

Khoa sử quan của triết học Con Người chỉ ra rằng: “ Lịch sử là lịch sử của mọi vận động nhằm bảo vệ và phát triển đời sống Người. Tất cả những ǵ chống lại quyền được sống như một con người đều bị lên án là phản động, đều bị lịch sử đào thải”. V́ vậy, mọi thảo luận về những chuyển ḿnh của xă hội cần được diễn ra trên căn bản khoa học của môn sử quan.

Thay đổi trên ḍng sử không thể diễn đạt mơ hồ, vô căn cứ theo kiểu viết của Ls Ngô Ngọc Trai: “ Đường lối lănh đạo và phát triển đất nước của đảng CS hiện nay đă khác hoàn toàn so với mấy chục năm trước”. Thế nào là “khác hoàn toàn” ?

Ngày xưa cán bộ CS nhận hối lộ bằng một, hai gói thuốc lá có đầu lọc. Ngày nay vật phẩm hối lộ lên tới vài tỷ Hồ tệ. Phải chăng đó là “khác hoàn toàn” ?

Ngày xưa, ngay sau 30/4/1975, những người đă từng tích cực nuôi ăn, cung cấp nơi ẩn trốn cho cán binh VC trong chiến tranh Việt Nam được cán bộ CS “thương mến” gọi là anh nuôi, chị nuôi, Mẹ chiến sĩ. Ngày nay anh nuôi, chị nuôi, Mẹ chiến sĩ...tất cả đều có mặt đông đủ giữa tầng lớp dân oan. Phải chăng , đó là “khác hoàn toàn” ?

Ngày xưa cán bộ CS đều diện đồng phục: nón cối, dép râu, bộ quần áo màu cứt ngựa rộng thùng th́nh. Ngày nay cán bộ CS: áo quần lượt là, rập khuôn theo thời trang “Đế quốc Mỹ”. Tóc nhuộm đen lay láy như tóc của lớp tuổi 20, thế nhưng bên dưới của những mái tóc kia vẫn là bộ óc tăm tối xuất phát từ rừng xanh. Phải chăng, đó là “khác hoàn toàn” ?

Ngày xưa cán bộ CSVN theo Nga đánh Tàu. Ngày nay cán bộ CS v́ nhu cầu bảo vệ ghế cầm quyền đă tôn vinh Trung Cộng lên ngôi vị mẫu quốc tối cao. Phương châm cai trị đất nước của đảng CS là “ hèn với giặc, ác với dân”. Người dân chống Hà Nội bị tù khổ sai. Người nào chống Bắc Kinh án phạt sẽ nặng lên 10 lần. Phải chăng, đó là “khác hoàn toàn” ?

Tại Việt Nam, thay đổi mà người dân mong chờ và lịch sử đ̣i hỏi không ǵ khác hơn là sự xóa bỏ triệt để ranh giới kỳ thị giữa “đảng và quần chúng”, giữa thống trị và bị trị, giữa chủ nô và nô lệ. Muốn đạt đến cái khác kia đảng CSVN phải dứt khoát và vĩnh viễn từ giả hành động dối gạt quần chúng dưới tên gọi “ đảng cử dân bầu”. Quyền tự do ứng cử và bầu cử của người dân phải được toàn xă hội tuyệt đối thượng tôn. Người dân là chủ nhân ông duy nhất và tối cao của  đất nước. Đó là công lư hiển nhiên và hằng cửu. Thế nhưng, công lư vừa nêu là điều mà già nửa thế kỷ qua và măi măi về sau này, CSVN phủ nhận một cách cứng rắn và man rợ. Điều này là lư do giải thích tại sao trên quê hương Việt Nam, tiếng nói của đường phố ngày càng gầm vang đ̣i hỏi “giải thể chế độ CS”.

Cái mà Ls Ngô Ngọc Trai gọi là “một con đường hẹp” hoàn toàn xa lạ đối đối với ư muốn hiện nay của người dân. Vả lại, đường vận động của lịch sử phải là con đường của công lư, con đường thênh thang và rực rỡ ánh mặt trời. “ Một con đường hẹp” chỉ là lối ṃn của những người vừa muốn vinh thân dưới ách bạo quyền CS vừa sợ bị lịch sử nguyền rủa.   

NÓI VỚI NHÀ VĂN TRẦN TRUNG ĐẠO..

Nhà văn Trần Trung Đạo đặt vấn đề “giải thể chế độ CS” với sự nhấn mạnh “giải thể” cần được giải quyết triệt-để-ưu-tiên, mọi vấn đề khác xin ghi là hậu xét.

Muốn giải thể một chế độ chính trị không thể không bàn tới tương quan thế và lực. Đứng trên quan điểm của lịch sử, thế là công bằng và lẽ phải, là tất cả những suy nghĩ và hành động nhằm phục vụ lịch sử, phục vụ quyền làm người của con người.  Do đó, thế với sự phổ biến của truyền thông sẽ hấp dẫn nhân quần xă hội. Có nhân quần xă hội tức là có lực. Thế sản sinh ra lực là v́ vậy. Trong cuộc đấu tranh bên này là quần chúng nhân dân, bên kia là chế độ CS độc tài, tham nhũng, ngu dốt, bán nước, “thế”  hiển nhiên là vị trí đứng của người dân. Vấn đề c̣n lại là tổ chức và điều động “lực”.

Bây giờ hăy bàn về nội dung chuyển ḿnh của lịch sử Việt Nam ngày nay. Chuyển ḿnh kia gồm bốn bước:

(1)Đương biến: CSVN hèn với giặc, ác với dân. Người dân đứng lên chống đối. Như vậy là lịch sử Việt Nam có biến: đương biến.

(2)Thuế biến: thuế là lột xác, ve sầu lột xác. Mỗi khi bị lực lượng quần chúng  cách mạng tấn công mạnh và ồ ạt, CS bắt buộc phải hoặc là trá hàng hoặc là mở cuộc tấn công quần chúng trên địa bàn mới nhằm giải vây cho trận địa mà CS đang thua. Trận chiến như vừa mô tả gọi là thuế biến. Dĩ nhiên đôi khi quần chúng cách mạng cũng áp dung chiến thuật thuế biến.

(3)Tiệm biến: trên trận đồ thuế biến giữa quần chúng và bạo quyền CS tiếp tục chống đối lẫn nhau. Cuộc chiến cứ như vậy mà dằng co làm cho t́nh h́nh biến chuyển từ từ.... Biến như vậy gọi là tiệm biến.

(4)Đột biến: Vào lúc nào đó do tác động cộng hưởng của một số chuyển biến quốc nội và/hoặc quốc tế, cuộc chiến tiệm biến đột nhiên tăng tốc độ và tăng cường độ. Với sự tổ chức và điều động của các nhóm hạt nhân cách mạng trong quần chúng, lực lượng quần chúng cách mạng, vốn có thế và có lực áp đảo so với bạo quyền CS, đồng loạt đứng lên lật đỗ bạo quyền. Đó là ư nghĩa của đột biến.

Những khảo sát về sử-quan-triết-học-Con-Người, về thế và lực, về bốn bước chuyển ḿnh của lịch sử đă mở ra chân lư rằng: công việc giải thể chế độ CS bao gồm nhiều h́nh thức nhiều nội dung đấu tranh uyển chuyển. Đặc biệt, trong thuế biến và tiệm biến, người chiến sĩ cách mạng phải ứng chiến trên nhiều trận địa khác nhau: chính trị, lịch sử, giáo dục, luật pháp, kinh tế, xă hội... Trên nhiều trận địa khác nhau kia cách mạng và xây dựng là hai mặt không tách rời của một bàn tay. V́ vậy, giữa chuyện “giải thể chế độ CS” và “những chuyện chỉ có thể giải quyết sau khi giải thể chế độ CS” không thể là hai bước đi, không thể là hai khối câu chuyện riêng biệt. Trong hai khối câu chuyên vừa nêu lại hàm chứa nhiều câu chuyện có tính vệ tinh. Tất cả chuyện nhỏ, chuyện lớn kia đều nằm trên con-thuyền-giải-thể-chế-độ-CS. Thế nhưng mỗi người trên thuyền lại ôm lấy một câu chuyện và tự cho câu chuyện mà ḿnh đang ôm là chuyện lớn nhất, chuyện duy nhất ưu tiên. Quá nhiều ưu tiên làm cho con thuyền bị hối thúc tiến về vô số bên. Nh́n hoạt cảnh vô số bến căi nhau ầm ỉ, nhà văn Trần Trung Đao ngao ngán hạ bút: “ Việt Nam, Con Thuyền Không Bến”.   

Trong con thuyền không bến, người ta t́m thấy vô số bến. Đó là bài toán đa nguyên của dân chủ đa nguyên. Xin các bên trong dân chủ đa nguyên hăy b́nh tĩnh đặt cái bến mà ḿnh ấp ủ lên bàn thảo luận. Cuộc thảo luận này chỉ ra rằng: trên con đường “giải thể chế độ CS “, con thuyền giải thể, do nhu cầu đấu tranh chính trị, trong nhiều không gian và thời gian khác nhau, phải ghé rất nhiều bến tạm trước khi đến bến sau cùng: bến không CS, bến của dân chủ nhân quyền. Trên lộ tŕnh bến tạm và bến chính, mỗi người đều nhận ra sự hiện hữu của cái bến mà ḿnh cho là ưu tiên hàng đầu. Làm thế nào đạt đồng thuận để “con thuyền giải thể CS” di chuyển suông sẻ qua những bến tạm trước khi đạt đến bến dân chủ nhân quyền? Đây là bài học lớn viết về kỷ thuật sinh hoạt của dân chủ đa nguyên. Đề tài này thuộc về nội dung một bài viết khác./.

ĐỖ THÁI NHIÊN.

 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)