báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

  
NỖI BUỒN THÁNG TƯ: THƠ NGÔ MINH HẰNG, DIỄN NGÂM HOÀNG OANH, VƯƠNG THỤC THỰC HIỆN
https://youtu.be/bsxmWimn6-Y

 ***

 
30.04 - Ngày tang thương - Lm. Gioan Nam Phong, DCCT

https://youtu.be/h4hgSQ9Cv4M

 
LM Nguyễn Văn Khải nói ǵ về ngày 30 tháng 4 mà nhiều người VNCH gọi là "giải phóng"

https://youtu.be/hacf5y67-Fc