báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           


Bức Tâm thư của một linh mục gửi quân đội mà Nguyễn Thị Kim Ngân hoảng loạn #VoteTv

https://youtu.be/v9-sQI-o5ko

 ***

Ls Đào Tăng  Dực

 

Tương quan mật thiết giữa Luật An Ninh Mạng và Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế đă cấu thành tội phản quốc

 

I. Dẫn nhập:

 

Trong thời gian qua, không biết từ lúc nào, trong thâm cung bí sử của Bộ Chính Trị đảng CSVN, đă h́nh thành cấu trúc của 2 bộ luật phản quốc: Luật An Ninh Mạng và Luật Đơn Vị Hành Chính- Kinh Tế Đặc Biệt (gọi tắc là Luật Đặc Khu Kinh Tế).

Trước cao trào phản đối qua những cuộc biểu t́nh rầm rộ, quy tụ hằng trăm ngàn người, Bộ Chính Trị sợ hăi và ra lệnh Quốc Hội chỉ thông qua Luật An Ninh Mạng và hoăn việc xét đến dự luật Đặc Khu Kinh Tế đến tháng 10.

Một cách vắn tắc Luật An Ninh Mạng, ngoài nghiêm cấm khắc khe thêm những phê phán của công dân đối với đảng và nhà nước, c̣n chủ trương gây khó khăn và đuổi Google cũng như Facebook của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam, dành thị trường mạng toàn bộ cho TQ qua những công ty như Baidu và Weibo…

Luật Đặc Khu Kinh Tế sẽ hầu như nhượng cho Bắc Kinh các đảo chiến lược Vân Đồn (Quảng Ninh) miền Bắc, Bắc Vân Phong (Khánh Ḥa) miền Trung và Phú Quốc (Kiên Giang) miền Nam để thành lập những đặc khu kinh tế tương tự Hồng Kong, Ma Cao …với những hợp đồng thuê đất lên đến 99 năm tứ 4 đến 5 thế hệ con dân Việt Nam. Với sự thống trị của hạm đội TQ tại Biển Đông th́ một biến động nhỏ tại Việt Nam sẽ lập tức đưa đất nước rơi vào tay TQ.

 

II. Tính phản quốc của 2 bộ luật này:

 

Tội phản quốc chiếu theo Bộ Luật H́nh sự của chính CSVN được ghi rơ như sau:

 

Tội phản bội tổ quốc (Điều 108 – Bộ luật H́nh sự 2015)

 

1. Cơ sở xác định tội phản bội tổ quốc: Công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lănh thổ của Tổ quốc, chế độ xă hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc pḥng, an ninh.

4. Các t́nh tiết tăng nặng đối với người phạm tội phản bội tổ quốc: Chỉ các t́nh tiết sau đây mới là t́nh tiết tăng nặng trách nhiệm h́nh sự đối với người phạm tội phản bội tổ quốc:

a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

Chiếu theo nội dung của điều 108 BLHS nêu trên th́ những người CSVN chủ trương và chấp bút Luật An Ninh Mạng và Dự luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt ( Dự Luật Đặc Khu) là những người hội đủ yếu tố để bị kết án phản quốc, chiếu theo điều 108 (1).

Khi dân chúng biểu t́nh rầm rộ, thay v́ hoăn biểu quyết cả 2 dự luật, lại ra lệnh cho Quốc Hội thông qua nhanh chóng Luật An Ninh mạng để dành ưu thế chiến thuật, tội này sẽ nặng thêm một mức nữa, v́ đây là kết quả của một âm mưu thâm độc, phản quốc vô cùng triệt để , vi phạm thêm các điều 108 (4) (a), (b) và (c).

Như thế, rơ ràng nhưng kẻ chủ mưu đằng sau 2 bộ luật đă vi phạm tôi phảm quốc ờ mức độ những t́nh tiết nặng hơn.

 

III. Tương Quan mật thiết và nguy hiểm giữa 2 bộ luật:

 

Nội dung của hai đạo luật này, cùng bản chất với Công Hàm Bán Nước Phạm Văn Đồng Kư năm 1958, nhưng tương quan và sự liên đới giữa 2 bộ luật tạo ra tầm mức nguy hiểm cao hơn nhiều.

Trước hết cả 2 đều do TQ chủ động: An ninh mạng sao chép luật TQ. Đặc khu kinh tế cũng vậy.

Sau đó cả 2 đều chỉ làm lợi cho TQ: Đặc khu th́ cho TQ thuê và An ninh mạng th́ thay thế Google và Facebook của Hoa Kỳ bằng Baidu và Weibo hoặc những doanh nghiệp tương tự của TQ.

Thêm nữa, trên phương diện chiến lược Luật An Ninh Mạng là lá chắn để che chở và dấu nhẹm với nhân dân âm mưu bán đất cho TQ và đàn áp mọi chống đối. Luật cũng sẽ bao che mọi sai trái trong khi quản trị các đặc khu, nhất là khi liên hệ đến các thế lực TQ vi phạm trắng trợn luật Việt Nam và hủy diệt môi trường thiên nhiên.

Khi buộc Google và Facebook phải đặt máy chủ tại Việt Nam, khía cạnh xiết chặt thêm mức kiểm soát dân chúng chỉ là phụ. Lư do là v́ BLHS hiện hành đă dư sức kiểm soát thông tin rồi.

Khía cạnh chính là CSVN, qua công an, muốn có quyền tuyệt đối tiếp cận mọi thông tin cá nhân của những thương nghiệp người Việt hoặc những công ty người Việt và trao cho cho những cá nhân thương gia hoặc công ty TQ hầu họ có ưu thế toàn diện lấn áp và tiêu diệt các công ty VN, trong các cuộc đấu thầu hoặc trong khi cạnh tranh trên thương trường.

Nếu các máy chính của Google hay Facebook đặt tại các nước dân chủ th́ khi một cơ quan chính quyền muốn tiếp cận, theo nguyên tắc pháp trị phải xin lệnh ṭa án, mà ṭa án tại các quốc gia này là độc lập với chính quyền, chí công vô tư, nên sẽ không cho phép trừ khi có lư do thật chính đáng như an ninh quốc gia …

Chính v́ thế, khi áp dụng song hành hai bộ luật trên, th́ không những đất đai và chủ quyền đất nước lọt vào tay TQ, trên b́nh diện vĩ mô, mà cả tài sản của các cá nhân hay công ty người Việt, cũng được chuyển nhương sạch sẽ cho cá nhân và công ty thương mại TQ, trên b́nh diện vi mô nữa.

Lúc đó, sự bán nước mới thật sự toàn diện.

Nếu Google và Facebook không chịu đặt máy tại Việt Nam th́ càng tốt hơn cho TQ nữa. Đảng CSVN sẽ mời Baidu của TQ để thay thế Google và Weibo của TQ để thay thế Facebook. Tuy Baidu và Weibo là những hàng nhái của Google và Facebook và phẩm chất kém hơn, nhưng CSTQ, lần này trực tiếp và không cần qua công cụ là đảng CSVN, sẽ hoàn toàn nắm số phận từng người dân VN, nhất là giới làm thương mại, trong bàn tay của ḿnh.

 

IV. Hậu quả tai hại lâu dài của tương quan này:

 

Số phận của các thế hệ con dân Việt trong tương lai sẽ vô cùng thê thảm.

Chính v́ thế, Luật An Ninh Mạng và Dự Luật Đặc Khu tuy hai mà một, chỉ là hai mặt âm và dương của một kế hoạch sâu xa, bán nước cho TQ và cũng phát xuất từ bộ chỉ huy thật sự của đảng CSVN nằm tại Bắc Kinh.

Hậu quả hổ tương giữa 2 bộ luật này vô cùng tai hại là thế.

Trước hết, ngay bây giờ, chúng ta chỉ nh́n thấy một tương quan chủ-tớ giữa đảng CSTQ và đảng CSVN, cũng như giữa TBT Tập Cận B́nh và TBT Nguyễn Phú Trọng, theo đó CSTQ và Tập Cận B́nh là chủ nhân và CSVN cùng Nguyễn Phú Trọng là tôi tớ.

Sau khi cả 2 sắc luật được thông qua và bước vào giai đoạn áp dụng, th́ tương quan chủ tớ này sẽ áp dụng triệt để cho 2 quốc gia.

Trên b́nh diện quyền tự quyết dân tộc th́ Trung Quốc sẽ là chủ và Việt Nam sẽ là tớ.

Tương quan chủ tớ này sẽ áp dụng cho mọi trường hợp như:

 

Khi một công dân VN đối diện với một công dân TQ
Khi một thương gia VN đối diện với một thương gia TQ
Khi một quân nhân VN đối diện với một quân nhân TQ
Khi một công an VN đối diện với một công an TQ
Khi một trẻ em VN đối diện với một trẻ em TQ
Khi một Nam nhân VN đối diện với một nam nhân TQ
Khi một phụ nữ VN đối diện với một phụ nữ TQ
Khi một nghệ sĩ VN đối diện với một nghệ sĩ TQ

Ngay cả trên b́nh diện luật quốc tế và bang giao quốc tế, cũng sẽ có một tương quan chủ tớ giữa Đại Sứ Quán TQ và Đại Sứ Quán VN tại bất cứ quốc gia nào. Việt Nam sẽ không khởi kiện TQ tại bất cứ một pháp đ́nh quốc tế nào để đ̣i lại Hoàng Sa và Trường Sa, hay bất cứ một vấn đề nào khác v́ tương quan chủ tớ này sẽ là tuyệt đối nhờ khả năng kiểm soát cả không gian vật chất (physical space) lẫn không gian mạng (Cyberspace) của tin học.

Một vĩ nhân của nhân loại là Tổng Thống thứ 3 của Hoa Kỳ Thomas Jefferson (theo một số học giả) từng tuyên bố: “ Khi bất công trở thành luật pháp th́ hành động chống lại bất công trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân” (When injustice becomes law, resistance becomes duty)

Hai bộ luật nêu trên là những bất công lịch sử đối với sự sống c̣n của ṇi giống Việt Tộc, trách nhiệm của toàn dân là dù bằng hơi thở cuối cùng, trong mọi thời điểm và trong mọi t́nh huống, trong phạm vi khả năng của ḿnh, từ người dân lao động, giới trí thức, thương gia, công an, quân nhân, thành phần đảng viên c̣n hướng về dân tộc, phải xuống đường phản kháng theo 3 nguyên tác căn bản sau đây:

1. Trong tinh thần ôn ḥa bất bạo động

2. Cương quyết yêu cầu Quốc Hội CSVN rút lại và hủy bỏ Luật An Ninh Mạng

3. Vĩnh viễn hủy bỏ Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế

 

V. Kết luận:

 

Dĩ nhiên tiến tŕnh dân chủ hóa đất nước sẽ không dừng lại nơi đây. Trách nhiệm của mỗi người Việt Nam là giải thể độc tài, phục hưng nền đạo đức, văn hóa dân tộc và xây dựng cho chính chúng ta và muôn vàn thế hệ mai sau một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, hầu dân tộc có thể vĩnh viễn thoát khỏi nanh vuốt của bá quyền Trung Quốc, sánh vai cùng nhân loại văn minh.

Trong khung sườn một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên như thế, sẽ có một ṭa án chí công vô tư, xét xử tôi phản quốc của những kẻ chủ mưu và chấp bút 2 bộ luật phản quốc này.

B́nh Luận từ Facebook

 ***


Ngô Minh Hằng:/QUYỀN NGƯỜI, ĐỨNG THẲNG, TA LÀM !

Video tren youtube: ĐẶC KHU KINH TẾ BOTEN LÀO - Bài học nhăn tiền!

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)