báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

 
Donal Trump đă kiềm chế TQ và VN bằng cách thức không ngờ

https://youtu.be/0qnEelYQzzg

 
Thời Sự Hoa Kỳ 16/9/2018: KHI PHE DÂN CHỦ ĐẶT ' LỢI ÍCH ĐẢNG ' LÊN TRÊN LỢI ÍCH QUỐC GIA

Duyên Lăng Hà Tiến Nhất

 

LỐI THOÁT DUY NHẤT CHO VIỆT NAM LÀ TIÊU DIỆT ĐẢNG VIỆT GIAN BÁN NƯỚC

 

Con đường duy nhất là diệt bán nước

Diệt bằng cách nào? Không thể nói diệt là diệt được, mà phải làm sao cho sát thực tế và hoàn cảnh để đem lại hiệu quả, và hơn hết, phải trả lời được câu hỏi: tại sao phải làm thế, có cần thiết không? Chúng tôi tŕnh bầy vấn đề quan trọng này tuần tự dựa vào 3 nguyên tắc sau đây:

- Một là cần phải phân biệt các khuynh hướng chống cộng.

- Hai là t́m ra đường lối diệt cộng hữu hiệu nhất, và

- Ba là phản biện con đường ḥa hợp ḥa giải với VGCS.

Cũng cần nhấn mạnh điểm này là tiêu diệt chế độ CS khác với tiêu diệt người CS. Ở đây người viết chỉ bàn vấn đề tiêu diệt chế độ mà không nói vấn đề tiêu diệt con người.

1. Phân biệt các khuynh hướng chống cộng

Tuy nói là chống cộng sản, nhưng không thể nói các khuynh hướng chống cộng hiện nay tất cả đều như nhau, có chung cùng mục tiêu. Hiện tại có nhiều cá nhân, nhóm, hội đoàn, đảng phái chống cộng nhưng tựu chung không ngoài hai khuynh hướng sau đây, nhận diện thiết tưởng không phải là chuyện khó.

- Thứ nhất là chủ trương tiêu diệt đảng VGCS triệt để, đặt CS ra ngoài ṿng pháp luật, xóa sổ chế độ CS. Nói cách khác là vận động toàn dân làm một cuộc cách mạng lật đổ chế độ VGCS. (có thể phải bạo động nhưng không nhất thiết).

- Thứ hai là nhờ áp lực ngoại bang, đồng thời kêu gọi VGCS để được chia quyền lănh đạo đất nước với chúng. Khuynh hướng này là chủ trương đa đảng hay gọi là ḥa hợp ḥa giải với VGCS.

Đây là hai con đường song song. Giống như trong h́nh học, hai đường thẳng song song nằm trên cùng một mặt phẳng không bao giờ gặp nhau. Trong chính trị cũng vậy, chống cộng để tiêu diệt cộng sản và chống cộng để được hợp tác với CS là hai đường lối cùng gọi là chống cộng, nhưng khác nhau về quan điểm và về lập trường, và do đó kết quả tất nhiên cũng khác nhau.

- Khuynh hướng thứ nhất diễn tả đúng nghĩa là một cuộc cách mạng. Cách mạng đúng nghĩa là một cuộc thay đổi triệt để và toàn diện đưa đất nước đi lên từ xấu đến tốt hơn.

- Khuynh hướng thứ hai là ḥa hợp ḥa giải với VGCS thực chất là đi t́m sự thỏa măn khát vọng quyền hành của các phe phái chính trị, nôm na là chia chác quyền hành.

Hiện nay thấy ai cũng nói chống cộng, nhưng coi chừng, từ ngữ này mang những nội dung khác nhau. Để phân biệt th́ phải nh́n vào quan điểm và lập trường của từng người (hay tập thể) đối với vấn đề. Người coi VGCS là một tập đoàn bán nước cần phải bị tiêu diệt là người chống cộng không thuộc khuynh hướng 2:

1. Kẻ cho là VC quá mạnh, diệt không nổi, thôi th́ dĩ ḥa vi qúi, huề với nó để tránh đổ máu (?), là một trong số đại biểu của khuynh hướng 2. Khuynh hướng hai được tŕnh bầy dưới những nhăn hiệu khác nhau, như canh tân đất nước, đ̣i tự do dân chủ, bỏ điều 4 Hiến Pháp, thực hiện chế độ đa đảng, bầu cử tự do được Hiên Hiệp Quốc kiểm soát …

Thế nhưng tất cả chúng lại tránh dùng chữ Ḥa Hợp Ḥa Giải. Cẩn thận tṛ lưu manh đánh lận con đen này. Những kẻ theo khuynh hướng ḥa hợp với VGCS thường tự biện hộ rằng đảng CS có công thống nhất đất nước, mang lại độc lập cho dân tộc, hiện nay VN cũng đang phát triển để ḥa nhập với thế giới v.v. Nhưng họ lại cố t́nh quên đi những tội ác tầy trời của VGCS, nhất là tội bán nước, bán chủ quyền quốc gia của chúng.

Những biến cố xẩy ra gần đây nhất cho thấy, khuynh hướng ḥa hợp ḥa giải với CS đang trên đà thắng thế. VGCS với NQ36 đă dùng tiền bạc để lũng đoạn và mua chuộc tất cả. Thực tế cho thấy, NQ36 đă lũng đoạn được [phải nói là] tất cả các đảng phái và tổ chức quốc gia, mua chuộc được hầu hết các cơ quan truyền thông và văn nghệ, lôi kéo được rất đông đảo nhân vật chính trị của hàng ngũ VNCH từ cao cấp nhất trở xuống kể cả quân sự lẫn dân sự. Xu hướng xoay chiều này gây ra bởi các yếu tố thời gian, tâm lư, tiền và lợi lộc.

- Về thời gian. Thời gian quả thực đă làm soi ṃn ư chí của con người. Chỉ tiếc rằng người ta đă không nh́n lại sự quật khởi của Dân Tộc sau hàng ngàn năm Tầu đô hộ và gần một trăm năm Pháp cai trị để mà học hỏi. Mấy chục năm bị CS áp chế có phải là thời gian quá dài không?

- Về tâm lư, t́nh trạng cô đơn của người quốc gia so với sự o bế của các thế lực quốc tế vụ lợi đối với VGCS cũng là một yếu tố tâm lư làm nản ḷng nhiều người trong hàng ngũ triệt để chống cộng trước đây.

- Về tiền bạc và lợi lộc th́ khỏi nói, thấy lợi, thấy tiền ai mà không ham. NQ36 đánh mạnh ở điểm này và đă thành công đáng kể. Nguyễn Cao Kỳ ṿ tay, cúi đầu, kính thưa này nọ trước mặt Nguyễn Minh Triết. Ai bảo Kỳ đóng kịch chỉ v́ máu thích làm tài tử ? Hoàng Duy Hùng vẽ ra cái đường bay Houston-Saigon không lư hắn làm chùa? Ngu tận mạng mới tin rằng Nguyễn Thanh Sơn chỉ tặng Nguyễn Ngọc Lập có chiếc cravat. Sự mua chuộc diễn ra dưới rất nhiều h́nh thức mà thường là không trực tiếp. Nguyễn Cao Kỳ giắt mối làm cái sân golf không lư Kỳ làm từ thiện? Một con mụ điếm quốc tế đi về làm ăn ở trong nước, một tên “Việt kiều” thầu đồ phế thải ở Saigon thường xuyên chi địa cho mấy ngài văn nghệ sĩ, sĩ quan chống cộng đều là v́ ḷng hảo tâm? Không thiếu các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nọ nhà kia, ngửa tay nhận tiền của VGCS qua tay một trung gian. Họ nhận tiền để chống cộng đấy !!!

Đánh nhau không bên nào thắng nổi, bọn lănh đạo xôi thịt bèn nghĩ đến việc huề cờ để chia quyền hoặc chia đất. Lũ này tại VN thời nào cũng có. Thời Đệ Nhất VNCH, Quốc Vụ Khanh Phan Quang Đán đă từng khuyên người Mỹ: “Either you kill them all or you talk to them), and killing all of them is impossible (them: VC)”. Việt Tân Lư Thái Hùng mầu mè riêu cua hơn nhưng ư tưởng là một: “tháo gỡ độc tài để canh tân đất nước”. Hoàng Duy Hùng mộng du với chủ trương “if you cannot beat them, join them”. Và có vẻ chiến lược hơn một tí, hắn són ra một cái công tŕnh gọi là “cách mạng trắng” giống như một cục cứt ỉa vội. Nói ra th́ c̣n nhiều lắm, không sao hết được. Tất cả đều qui về một mối có chủ đích là xin ḥa hợp với VGCS để được chia chác địa vị và lợi lộc.

Nếu nh́n vào mặt nổi của vấn đề th́ quả thật, người ta có thể kết luận rằng VGCS đang trên con đường thắng thế. Ngược lại, khối người chống cộng hiện từng bước lún sâu vào vũng lầy thất bại. Nhưng xin bạn đọc an tâm. Đó chẳng qua chỉ là hiện tượng. Một ẩn số không thể coi thường trong những giờ khắc lịch sử của đất nước mà ít người để ư tới là thành phần thầm lặng. Người dân thầm lặng không nói nhưng họ nh́n rất rơ. Những màn tŕnh diễn có tính cách phô trương của Nguyễn Thanh Sơn trước mắt mọi người đă phạm phải một sai lầm tai hại là bởi nó chủ quan và kịch quá nên trở thành phản tác dụng. Thật vậy, Nguyễn Thanh Sơn đưa các tên hề Nguyễn Phương Hùng và Nguyễn Ngọc Lập ra trước ống kính khóc lóc bù lu bù loa đă không những không thuyết phục được ai, mà trái lại càng làm cho người ta thù ghét CS hơn.

Tinh thần chống cộng của người dân VN càng trở nên quyết liệt và sắt đá hơn. Đó là một bàn thua trông thấy của phía VGCS bởi sự ngu dốt và vụng về của chúng. Trái lại, chuyện cứ tưởng như thua, nhưng thực ra lực lượng chống cộng bất chiến lại ghi một bàn thắng ngoạn mục. Nhiều mánh mung khác kệch cỡm không kém Nguyễn Thanh Sơn sáng tác ra cũng không đánh lừa nổi ai, thí dụ như tṛ trùng tu nghĩa trang QĐ Biên Ḥa do Nguyễn Đạc Thành diễn xuất, tṛ xúi bọn phản chiến ngày nào nhỏ nước mắt cá sấu trước di ảnh của Thiếu Tá Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà, trước mắt người dân cũng đều là tṛ hề cả.

Khối người thầm lặng cả ở trong lẫn ngoài nước trong tương quan giữa đảng VGCS và lực lượng chống cộng mới là quan trọng. Họ sẽ là thành phần quyết định vấn đề thắng bại và thắng bại theo khuynh hướng nào. Nếu ư dân đúng là ư Trời th́ chúng ta đă từng chứng kiến ông Trời có mắt thật.

2. Cách hay nhất là làm cho “chúng” sợ

Kể từ ngày VGCS chiếm đoạt được miền Nam th́ khắp nơi chúng bị người dân nổi lên chống đối, cả nhân dân trong nước lẫn đồng bào tỵ nạn tại hải ngoại. Những vụ phản kháng này diễn ra dưới nhiều h́nh thức khác nhau. Tuy có chung một ư nghĩa là chống lại tập đoàn VGCS, nhưng theo nhận định của người viết th́ các cuộc phản kháng này mang một đặc tính chung là cục bộ. Nghĩa là mục tiêu tranh đấu rất giới hạn. Đă thế, có khi bị VGCS cài cán bộ trà trộn vào, trương cờ, biểu ngữ làm mất đi ư nghĩa của tinh thần phản kháng. Cuộc nổi dậy lớn nhất tại Thái B́nh tháng 6-1997 xẩy ra cũng chỉ là một vụ khiếu kiện đ̣i quyền lợi và mang tính địa phương. Báo cáo chính thức của VGCS viết: “Nội dung chủ yếu của những khiếu kiện này tập trung xung quanh việc đ̣i thanh tra và công khai hóa việc phân chia ruộng và nhất là việc thu và chi những khoản đóng góp mà chính quyền địa phương (xă và huyện) thu của nông dân trong những năm qua để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong nông thôn, chủ yếu là các công tŕnh: Điện - Đường - Trường - Trạm”.

Qua cuộc biến động tại Thái B́nh, cả hai bên dân chúng và phỉ quyền đều rút được kinh nghiệm. Người dân đă không đưọc ǵ, lại c̣n mang vạ vào thân. Họ trở nên rụt rè và dè dặt. C̣n phỉ quyền th́ dĩ nhiên, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trấn áp. Từ đó về sau người dân thật khó có thể xuống đường để làm chuyện lớn. Đến như biến cố Bắc Giang hồi tháng 7-2010 [dân xuống đường đập phá để phản đối vụ công an đánh chết người v́ chạy xe không mang mũ bảo hiểm] hơn kém cũng chỉ là một cơn giận tập thể … “tưng bừng khai trương rồi lại âm thầm dẹp tiệm”. Chuyện dân oan xuống đường không mang ư nghĩa là những cuộc phản kháng chính trị. Trường hợp vụ Thái Hà và Ṭa Khâm Sứ tại Hànội cũng là dân oan khiếu kiện nhưng ở mức độ qui mô hơn, và mang sắc thái chính trị hơn. Giáo dân muốn biến thành cuộc phản kháng chính trị nhưng các cha không cho phép con chiên bước chân xuống đường, có lẽ các ngài sợ mang tiếng Công Giáo làm chính trị, hoặc có lẽ các ngài nghĩ t́nh h́nh chưa chín mùi và thời gian chưa thích hợp. Nhưng thế nào mới là chín mùi và lúc nào mới là thích hợp?

Cho đến bây giờ những sự chống đối biến dạng sang một h́nh thái khác, vừa mang tính hài hước, vừa có lợi cho tất cả mọi bên. Chúng tôi muốn nói đến phong trào xuất ngoại để đấu tranh, điển h́nh và mới mẻ nhất là chuyện ông Ls Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ.

Ai cũng thấy là các vụ tranh đấu này được dàn dựng và sắp xếp từ cả hai phía VGCS và chính quyền Mỹ. Trung gian đứng ra chạy việc là Việt Tân và những tên đầy tớ làm thuê cho các tổ chức Xịa trá h́nh. Người tỵ nạn CS chưa biết Quốc Hội Mỹ ở đâu, nhưng những nhà dân chủ, ngay cả nông dân VN cũng rành địa chỉ này lắm. Họ sang Mỹ là tới ngay ṭa nhà Quốc Hội để tố khổ VGCS và đ̣i tự do này nọ. Tội nghiệp cho những người dân bị lợi dụng, nhưng những nhà dân chủ th́ khác, họ ư thức rất rơ việc họ làm. Những tṛ ma nớp này mang lợi ích cho mọi bên liên quan. Chính quyền Mỹ được tiếng là quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền của VN. Các ông dân cử Mỹ kiếm được phiếu của đồng bào tỵ nạn. Bọn dẫn mối kiếm phân (fund) để sống. VGCS càng được nhiều hơn. chúng chuyển được trận địa ra khỏi nước, đó là điều chúng mong muốn. Chúng mượn tay Việt Tân đốt cháy những thành phần chúng muốn triệt mà không bị mang tiếng đàn áp những nhà dân chủ. Chúng chứng minh cho thế giới thấy VN là một nước rất tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Chả thế mà chúng dễ dàng được bầu vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. C̣n chuyện những nạn nhân bị tù đầy có được thả hay không, chuyện này không quan trọng, bởi v́ thân nhân của họ đă đến không đúng chỗ, gặp không đúng người. Nhân viên ṭa Tổng Lănh Sự Mỹ c̣n bị công an hốt lên xe cây th́ người dân VN đến QH Mỹ đ̣i hỏi VGCS được cái ǵ? Họ nên biết nơi tranh đấu là trụ sở đảng VGCS tại Hànội chứ không phải QH Mỹ, và kẻ có quyền thả người là công an VGCS chứ không phải dân biểu, nghị sĩ Mỹ.

Bởi v́ địa bàn tranh đấu là ở trong nước, những cuộc tranh đấu của người Việt tỵ nạn ở hải ngoại chỉ có tính cách yểm trợ. H́nh thức yểm trợ phổ biến nhất là biểu t́nh. Một h́nh thức yểm trợ khác là kư thỉnh nguyện thư, kháng thư. Trong sinh hoạt chính trị của các nước phương Tây th́ h́nh thức này khá hữu hiệu, nhưng nếu “do các con buôn chính trị thực hiện” th́ đây chỉ là tṛ bịp để lợi dụng. Tác dụng của nó là làm nản ḷng những người thực sự yêu nước. Như vậy là gián tiếp giúp cho VGCS.

Đi t́m cách đấu tranh tiêu diệt không khó. Mấy chục năm về trước, nếu cộng đồng tỵ nạn chúng ta đoàn kết để embargo và boycott VGCS th́ t́nh h́nh không đến nỗi như ngày nay. Nếu chúng ta vận động được QH Mỹ ra đạo luật cấm du lịch, cấm gởi tiền về VN th́ càng hay hơn biết mấy. Nhưng thôi chuyện đă qua rồi. Bây giờ trước hết chúng ta cần ư thức rằng chúng ta đang ở vào thế yếu, thua kém địch về mọi mặt, và trận địa là ở trong nước chứ không phải ṭa nhà Quốc Hội Mỹ, nên chiến thuật diệt địch hữu hiệu không ǵ bằng là đe dọa địch, là cho chúng sợ. “Cách duy nhất là làm cho chúng sợ. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ. Nếu không thể làm cho người dân yêu mến th́ cũng phải tuyệt đối duy tŕ nỗi sợ hăi để họ không bao giờ có đủ ư chí mà nổi loạn. Làm sao để xă hội dân sự vẫn được mở rộng nhưng theo hướng có kiểm soát của chúng ta, chứ không trở thành mối đe dọa. Quan trọng hơn cả là chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng nỗi sợ hăi – dù chỉ là nỗi sợ mơ hồ trong tiềm thức … ”. Trích đoạn này rút ra từ một tài liệu học tập mật của cán bộ VGCS. Xưa nay, VGCS khống chế người dân bằng phương pháp làm cho dân sợ. Chúng đă rất thành công. Vậy tại sao chúng ta lại không biết lấy “gậy ông để mà đập lưng ông?”

Làm cho VGCS sợ không hẳn nghĩa là giết chóc. Theo tin trên internet, đă có nơi người dân địa phương làm cho những tên chủ tịch xă, bí thư đảng ủy, trưởng công an phải xin từ chức v́ sợ hăi. Một vụ khác, dân chúng xă Tề Mễ, huyện Tam Nông, Phú Thọ đă bắt nhốt tên phó công an huyện, chủ tịch xă và một số cán bộ, bao vây trụ sở huyện đ̣i thả người vô tội bị bắt. Nếu không làm được cho bọn cán bộ sợ th́ làm cho cha mẹ, vợ con, thân nhân chúng phải sợ. Chiến dịch “làm cho chúng sợ” cần được phát động cùng khắp toàn quốc, trong từng ngơ hẻm của thành thị, từng bờ mương của ruộng đồng. Khi công an, bộ đội không dám ra đường th́ guồng máy hạ tầng của VGCS sẽ bị tê liệt. Khi hạ tầng không hoạt động được th́ đầu năo chắc chắn sẽ phải sụp đổ.

Chúng ta có thể áp dụng chiến dịch “làm cho chúng sợ” trong mọi lănh vực mà chẳng phải tốn hao ǵ, như chận đứng được bọn con hát phản phúc trở về nước hoặc bọn ca nô ở trong nước ra hát ḥ, làm cho bọn con buôn trở về làm ăn phải chùn bước, làm cho các nhà đầu tư ngoại quốc phải rút lại dự án, làm cho bọn tay sai VGCS phải dừng tay phá phách v.v. Chiến thuật “làm cho chúng sợ” biến hóa dưới muôn h́nh vạn trạng, chỉ cần có sáng kiến. Dân chúng Trung Hoa cũng đang áp dụng chiến dịch này để tiêu diệt đảng CS Tầu. Hăng tin Asia Pacific,China, Revolution News loan tin, có ít nhất 4 công an tuần tra Tầu cộng bị dân chúng đánh chết v́ bọn công an lấy búa đập chết một thanh niên chỉ v́ anh này dám chụp h́nh bọn công an trong khi chúng hành hung thô bạo một phụ nữ bán hàng ngoài phố. Vụ này xẩy ra mới ngày 19-4-2014 tại một thành phố miền Đông Nam Trung Hoa. Dân chúng vây quanh chiếc xe van của công an, lôi bọn chúng xuống xe, vừa hô “kill them! Kill them!” vừa liệng gạch đá và dùng gậy gộc đánh chúng cho tới chết.

Chiến thuật “Làm cho chúng sợ” đă tỏ ra rất có hiệu quả. TGM Nguyễn Văn B́nh thố lộ cho đến khi nhắm mắt ĺa đời vẫn c̣n sợ CS. V́ thế Giáo Hội CGVN mới đi theo con đường đồng hành với dân tộc VN xă hội chủ nghĩa. V́ sợ cái đĩa máu và con dao của Thích Trí Quang mà ngài Thượng Thủ Thích Tâm Châu đă lặng lẽ rút lui khỏi cuộc tranh đấu của Ấn Quang năm 1966.

3. Ḥa hợp với VGCS: con đường không lối ra -

Nước Nga của các Nga Hoàng Tsar là một đế quốc kém phát triển. Khi CS Nga đảo chánh Nga Hoàng Nicolas II, lên nắm quyền tại Nga th́ cái đế quốc đỏ này càng có tham vọng mở rộng hơn. Nhưng cộng sản là một nghịch lư giữa phát triển và bành trướng. Nền kinh tế Liên Sô tụt hậu thê thảm dưới chế độ CS, đă không nuôi nổi nhân dân trong nước, lại c̣n phải “bao cấp” quá sức ḿnh những thuộc quốc mới thôn tính (như VN chẳng hạn). Đây là nguyên nhân chính làm sụp đổ đế quốc đỏ Liên Sô. Khi đế quốc đỏ Liên Sô sụp đổ th́ quyền lực chuyển từ Moscow sang Bắc Kinh. Các quốc gia chư hầu lấy lại được độc lập và tự chủ. Cả đến Mông Cổ và Bắc Triều Tiên sát nách nước Tầu, nhưng họ cũng có cách riêng để giữ vững nền độc lập và tự chủ của họ. Chỉ có đảng CSVN từ chư hầu của Liên Sô chuyển thành chư hầu của Trung cộng trong tư thế mất độc lập và mất luôn chủ quyền. Đây là điểm khác biệt cốt lơi giữa CSVN và các đảng CS khác trên thế giới. Có thể kết luận là các đảng CS chư hầu của Liên Sô chủ yếu lệ thuộc Liên Sô về học thuyết. Trái lại đảng CSVN lệ thuộc cả về học thuyết lẫn sinh mệnh Dân Tộc. V́ thế, sự chuyển quyền từ CS sang dân chủ tại các nước chư hầu Liên Sô hay Trung cộng có gặp khó khăn nhưng không bế tắc. VN th́ trái lại, khó khăn chồng chất lại bế tắc không có lối thoát.

Ngày nay không có người VN nào c̣n hồ nghi việc Hồ Chí Minh và đảng VGCS là một tập đoàn bán nước. Sự thật đă được phơi bầy rơ ràng. Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vịnh Bắc Bộ … Hồ và đồng bọn bán cho Tầu như thế nào ai cũng đều thấy cả. C̣n những việc được giấu kín trong các Hiệp Ước mật 1990 Thành Đô, 1999, 2000 chưa ai thấy được. Bán nhiều hay bán ít đều là tội bán nước cả.

Giả thiết rằng những người chủ trương hợp tác với đảng VGCS trong một chế độ đa đảng đă có những biện pháp giải quyết ổn thỏa các rắc rối và phức tạp trong tất cả mọi khía cạnh của vấn đề. Nhưng cuối cùng họ cũng bị rơi vào cái Dilemma về lương tâm của người yêu nước chân chính để rồi tự chôn vùi bản thân như sau:

a/ Nếu các đảng phái quốc gia đă biết và xác nhận tập đoàn VGCS bán nước th́ tại sao họ chấp nhận đứng chung với bọn bán nước trong sinh hoạt chính trị của đất nước? Tại sao họ kết tội Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, mà không kết tội Hồ Chí Minh và đảng CS của hắn?

b/ C̣n như các đảng phái quốc gia trả lời rằng họ không cho rằng VGCS bán nước th́ họ trả lời sao về các sự kiện ải Nam Quan, thác Bản Giốc, đảo Hoàng và Trường Sa, vịnh Bắc Bô? Người dân b́nh thường c̣n biết. Tại sao họ không biết?

Như vậy th́,

- Một: hoặc là những đảng phái quốc gia này đồng lơa bán nước với VGCS?

- Hai: hoặc là họ quá ngu dốt, không biết cả những cái mà mọi người dân đều biết. Họ không thể và không xứng đáng lănh đạo ai.

Nếu đă thừa nhận VGCS là một chính đảng hợp pháp và chấp nhận đứng chung với nó trong sinh hoạt chính trị, th́ chính quyền mới [bất kể đảng phái nào] là một chính quyền chuyển tiếp. Chính quyền này, do đó, cũng thừa nhận và chấp nhận những di sản mà chính quyền VGCS để lại - đặc biệt về mặt tinh thần - như là những dấu ấn của một chặng đường lịch sử của đất nước mà mọi người dân phải tôn trọng và ǵn giữ, học sinh VN phải học:

- Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh v.v. là những người có công với đất nước.

- Đền đài, lăng miếu dưới thời CS không được phá bỏ. Nhân dân VN lễ bái Đền Hùng Vương, Đền Quang Trung, Lê Lợi, Đền Hai Bà Trưng v.v. thế nào th́ cũng nhang đèn lễ bái Lăng Hồ, đền Lê Duẫn v.v. như thế.

- Các ngày ngày độc lập 2-9, ngày thống nhất đất nước 30-4 v.v. vẫn được coi là các ngày lễ quốc gia.

Xin hỏi, Có dân tộc nào cào bằng hai giá trị đạo đức - YÊU NƯỚC - và phản đạo đức - BÁN NƯỚC - trong trách nhiệm công dân đối với đất nước như thế không, ngoài Dân Tộc VN? Có nền văn học nào san bằng hai khái niệm mâu thuẫn nhau trên cùng một nền tảng luân lư không, ngoài văn học VN? Chỉ có VN mới có những chuyện lịch sử ngang trái và phi lư như thế này.

Như thế tưởng đă đủ để người viết có thể trở lên với cái tựa đề và xin lấy nó làm kết luận cho bài biết: LỐI THOÁT DUY NHẤT CHO DÂN TỘC VIỆT NAM CHÚNG TA LÀ TIÊU DIỆT ĐẢNG VIỆT GIAN BÁN NƯỚC. Thật sự không có con đường nào khác.

2-6-2014

Duyên-Lăng Hà Tiến Nhất 

 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)