báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

 
Donal Trump đă kiềm chế TQ và VN bằng cách thức không ngờ

https://youtu.be/0qnEelYQzzg

 
Thời Sự Hoa Kỳ 16/9/2018: KHI PHE DÂN CHỦ ĐẶT ' LỢI ÍCH ĐẢNG ' LÊN TRÊN LỢI ÍCH QUỐC GIA

https://youtu.be/racTCb7Ngpg

 ***

Nguyễn Thị Cỏ May

Khi Việt nam và Tàu “một Tổ quốc, một Văn hóa”

Hán Tặc Bắc phương trong chính sách nhuộm Đỏ nước Nam ta! “Sơn hà nguy biến”

Trong gần đây, nhiều người nói tới năm 2020, Việt na m sẽ lệ thuộc Tàu(*) v́ sẽ trở thành “một vùng tự trị” hay “một tỉnh lẻ” của Tàu . Khi nói về ngày mai này, người ta nhắc lại «Hội nghị Thành Đô» tuy văn bản qui định việc này, không biết có ai thấy không?

Nhưng nói về «ảnh hưởng đậm» hay « lệ thuộc » Tàu th́ trong nhiều sách vở và báo chí của chế độ, không thiếu những lời như «Việt nam và Trung quốc sông liền sông, núi liền núi» hoặc«môi hở răng lạnh» và, nhứt là «Tổ quốc xă hội chủ nghĩa», hay lời của Trường Chinh kêu gọi người Việt nam hảy bỏ chữ quốc ngữ v́ chữ này là của thực dân đem tới, không phải chữ của ta, hảy trở về học chữ hán(**), c̣n trongsách vở xưa, th́ «Việt nam và Tàu đồng văn, đồng chủng » .Thực tế sẽ ra sao, chúng ta hảy chờ trả lời. Chỉ c̣n 2 năm nữa mà thôi .

Ngày nay, có điều chắc chắn, rơ ràng, ai cũng có thể ghi nhận không cần bàn căi là hướng đi của Việt nam do đảng cộng sản lèo lái vẫn lấy Tàu làm khuôn vàng thước ngọc . Việt nam phải giống Tàu, phải bám theo sát Tàu . Tập Cận-b́nh là chuẩn mực . Qua 2 lần tuyên bố của Trọng, vào tháng 1-2018, trước Quốc Hội và đông đảo các nhà báo : “những đảng viên đ̣i đa nguyên đa đảng, từ bỏ xă hội chủ nghĩa, đ̣i thực hiện Tam quyền phân lập là bị tác động bởi bọn phản động, phải bị khai trừ ra khỏi đảng”, và tiếp theo, trong tháng 7, nặng lời hơn : “ Những kẻ đ̣i đa nguyên đa đảng, từ bỏ CNXH, đ̣i Tam quyền phân lập, đều là bọn bất hảo” (chớ không phải kẻ có lư luận như Trọng), ai cũng nhận thấy đường lối lệ thuộc Tàu của Trọng thể hiện rất rơ :«Việt nam với Tàu là một . Một chế độ, một văn hóa … » .

Giờ đây, chúng ta thử h́nh dung cái « một » đó là ǵ, như thế nào, qua chánh sách của Tập Cận-b́nh?

Không thể dân chủ hóa chế 

Theo Giáo sư Jean-Pierre Cabestan, chuyên viên về Tàu, nhận xét mang tính kết luận « Ở Tàu, cá nhơn làm giàu và tiêu thụ là ưu tiên, trước sự cần nới rộng tự do và những quyền chánh trị » .

Trong quyển sách mới xuất bản (Demain la Chine : Démocratie ou Dictature ?, Gallimard, Paris, 3/2018), ông Cabestan cho rằng khả năng của dân chúng tàu thích nghi và sự đồng thuận trong nội bộ đảng cộng sản để duy tŕ quyền lực là sẽ không cần phải thay đổi chế độ hiện tại . Mặc dầu như vậy là không phù hợp vói xu thế thời đại, xung đột mạnh với nền dân chủ tây phương . Nhiều học giả Tàu cũng lo ngại nghĩ rằng chánh trị và xă hội được tự do để lần lần sẽ dân chủ hóa chế độ là điều khó tránh làm cho đất nước bị xáo trộn, mất ổn định .

Sau Đại hội đảng cộng sản tàu thứ XIX đưa Tập Cận-b́nh lên làm Hoàng đế Tàu suốt đời, phân tách những khả năng thích nghi và đổi mới của một chế độ, ông Cabestan quả quyết Tàu «không thể dân chủ hóa» được .. Chẳng những «dân chủ hóa không thể được», mà ông c̣n cho đó, đúng hơn, là một «chế độ độc tài» .

Nói đó là một chế độ độc tài v́ quyền lực thật sự được thể hiện ở con người Tập Cận- b́nh, đứng đầu một đảng duy nhứt cai trị nước Tàu theo một mô h́nh đổi mới độc đoán  

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, nhiều nước cộng sản đă lần lược thay đổi theo dân chủ . Nhưng Tàu là trường hợp khá đặc biệt .. Ngoại lệ chăng? Liệu Tàu sẽ đứng vững được bao lâu khi Tàu hoàn toàn không nghĩ tới từng bước tiến lên theo hướng dân chủ trong lúc thế giới tranh chấp nhau với những ư hệ ngày càng công khai?

Tập Cận-b́nh chủ trương mở cửa ra thế giới, tiếp xúc với những nước dân chủ nhưng vẫn chống lại những nước này, t́m cách áp đặt tương quan lực lượng có lợi cho ḿnh . Tập t́m cách xuất cảng mô h́nh tàu ra thế giới, nhứt là nhắm những nước kém mở mang . Không phải chỉ để bảo vệ chế độ hay củng cố tính chánh thống của chế độ, mà đó chính là tham vọng bá chủ thế giới của Tập Cận-b́nh .

Khi nói dân chủ, người Tàu cũng nói họ có dân chủ. Chế độ ở Tàu của họ là chế độ dân chủ. Thứ dân chủ tốt hơn dân chủ tư bản cả vạn lần. Nhưng thứ gọi là dân chủ ở Tàu đó lại từ chối nhơn quyền, từ chối những quyền căn bản như quyền bầu cử tự do, quyền lập đảng, tự do thông tin, tự do phát biểu, công khai ngân sách của đảng cộng sản,…

Đừng quên mô h́nh độc tài của Liên-xô . Chế độ tàu là một copie lénino-staliniste : 1 đảng duy nhứt lănh đạo toàn diện và triệt để, chọn đảng viên « uu tú » (cốt cán) cầm quyền, đàn áp mọi chống đối, nhứt là không tha những người có ư muốn thay đổi chế độ theo dân chủ tự do thật sự .

Kinh tế phát triển, Tàu sẽ thay đổi theo dân chủ?

Tuy ngày nay, chế độ độc tài ở Tàu không c̣n như trước khi bức tường bá linh sụp đổ nhưng đó vẫn là một chế độ cực kỳ phản động . Thật ra chế độ cộng sản là phản động .

Nhiều nhà phân tách cho rằng tham nhũng và khủng hoảng kinh tế như tăng trưởng xuống, công nợ tăng, thât nghiệp đông, sẽ làm cho chế độ sụp đổ . Thật ra khả năng thích nghi của dân chúng sẽ giúp chế độ tồn tại . Nhứt là giới dân chúng biết dựa vào chế độ làm giàu vẫn là lực lượng bảo vệ chế độ vững mạnh . Đồng thời Tập quan tâm thực hiện những thay đổi kinh tế nhưng vẫn lo sợ những nhà đầu tư tư nhơn sẽ gây ra nhiều rủi ro cho chế độ nên Tập càng kiểm soát đảng chặt chẽ hơn .

Ngày nay, Tập biết ḿnh có nhiều kẻ thù nên Tập phải t́m cách nắm trọn quyền lănh đạo trong tay suốt đời. Buông đảng ra là chết . Chỉ yên tâm khi nào Tập loại được hết kẻ thù, đào tạo một thế hệ nối tiếp biết trung thành với Tập . Nhưng liệu toan tính này có vượt quá tầm tay một cá nhơn hay không ?

Tóm lại, nh́n vào thực tế ở Tàu, người ta thấy rơ đó là chế độ độc tài nhưng sẽ bền vững nhờ ở khả năng biết thích ứng của đảng, kiểm soát được xă hội, và dân chúng thấy yên ḷng, sống được, c̣n có lắm kẻ làm giàu . Điều này trước đây, mơ cũng không có . Và hơn hết, dân Tàu không biết dân chủ, văn hóa tàu không có dân chủ . Người Tàu chỉ biết mong đợi ở một minh quân nên ở Tàu không có sự đ̣i hỏi dân chủ, tự do quan trọng trong dân chúng .

Tàu và Việt nam là « một », th́ hi vọng chế độ ở Việt nam sẽ thay đổi chỉ khi nào dân chúng việt nam hiểu dân chủ, cần đ̣i hỏi dân chủ, để tự ḿnh cai trị chính ḿnh, tự ḿnh giữ ǵn và bảo vệ đất nước nguyên vẹn cho ḿnh .

Về văn hóa, tuy ngày xưa, học chữ nho, học văn hóa tàu nhưng cái học đă được việt hóa rất căn bản nên giữa 2 nền văn hóa vẫn có nhiều khác biệc .

Một Văn hóa

Những người học chữ nho thời xưa theo lối nhồi sọ của Tống nho, không kịp suy nghĩ, đều nằm ḷng Việt nam và Tàu « đồng văn, đồng chủng » . Trân trọng chữ tàu v́ đó là chữ của thánh hiền . Thấy một miếng giấy chữ tàu lăn lốc trên mặt đất vội lượm lên đem đốt . Không dám bỏ bậy .

Ngày nay, chữ tàu, tiếng tàu bắt đầu xuất hiện ở Việt nam rộng răi với một ưu thế mới . Học tiếng tàu như một ngoại ngữ là b́nh thường, không mang ư nghĩa lệ thuộc văn hóa . Nhưng nếu người Việt nam tiếp thu văn hóa tàu theo tinh thần tống nho th́ sự lệ thuộc này mới kinh khủng hơn mất đất do dời cột móc biên giới, mất đảo, mất biển, …Mất văn hóa là mất chính người Việt nam !

Thật ra văn hóa tàu có mặt đẹp của nó nên nó mới tồn tại tới ngày nay . Nhưng về chánh trị, Tàu có những tấm gương tuân phục vua/tôi vô cùng rùng rợn . Khi lệ thuộc văn hóa th́ dĩ nhiên Việt nam sẽ phải được học thứ văn hóa chánh trị này để thể hiện ư nghĩa «một văn hóa» theo chánh sách xâm lược cố hũu của Tàu ..

Đây, Cỏ May tôi xin kể một câu chuyện lịch sử tàu để minh họa thứ văn hóa chánh trị ghê rợn của Tàu .

Chuyện kể :

« Vua Tề hoàn Công nhờ có Quản Trọng, Bảo thúc Nha và nhiều trung thần hào kiệt giúp sức nên đă dựng lên cơ nghiệp bá vương, xứ sở cường thạnh, dân chúng ấm no. Quản Trọng được mọi người kính trọng và biết ơn, Tề Hoàn Công đă coi ông như một người cha và luôn gọi ông là Trọng Phụ, và không cho phép mọi người gọi tên huư hoặc tên thật của Quản Trọng. Cùng làm việc trong cung đ́nh, c̣n có nịnh thần như Thụ Điêu, Dịch Nha và Khai Phương.

Thụ Điêu th́ tự thiến ḿnh để xin vào cung hầu hạ, v́ thế vua rất cảm động và thương yêu cách đặc biệt.

Dịch Nha có tài nấu ăn và là người nấu ăn riêng của vua. Một hôm vua nói, các món sơn hào hải vị và trân châu bát bửu ta đều đă dùng qua, có món đă làm ta thật chán. Chỉ duy có món thịt người là ta chưa được nếm thử bao giờ.

Ngay ngày hôm sau, Dịch Nha liền dâng lên vua một món thịt chế biến rất hấp dẫn. Ăn xong, nhà vua hết lời khen ngon và hỏi thịt ǵ. Dịch Nha nói, đó là thịt đứa con 3 tuổi của hạ thần » 

Thứ văn hóa chánh trị tuân phục v́ quyền lợi riêng tư này thật kinh khủng . Ngày xưa, để làm vui ḷng nhà vua muu cầu quyền lợi cho ḿnh, Dịch Nha đă không ngần ngại làm thịt con dâng cho nhà vua đổi món ăn . Điều này, về ư nghĩa chánh trị, không khác ǵ lắm khi trước đây Hồ Chí Minh đă long trọng «sông liền sông, núi liền núi» và «môi hở răng lạnh», theo sát tàu, trước sau chỉ nhằm thực hiện tham vọng lănh tụ, phục hận quá khứ gia đ́nh . Tới Lê Duẩn xua mười triệu thanh niên Việt nam vào lửa đạn(***) cũng chỉ để « phục vụ Liên-xô và Trung quốc » . Ngày nay, Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản sẵn sàng đem đất nước dâng cho vua tàu Tập Cận-b́nh để đổi lấy sự giàu có .

Bắt đầu từng bước thực hiện thứ văn hóa chánh trị tuân phục, Trọng đă mở rộng cửa cho Tàu tràn ngập qua Việt nam, cho thiết lập khắp nơi nhà máy Tàu thảy chất dơ phà hủy môi trường đất nước, bán những vùng đất quan trọng về chiến lược cho Tàu khai thác đời đời .

So sánh với giết con, tự thiến của thời xưa để được làm quan th́ tội ác của Hồ Chí Minh, của Lê Duẩn, của Nguyễn Phú Trong sau này mới thật là tày Trời hơn cả vạn lần . Đặc tính của thứ văn hóa chánh trị tàu xưa nay vốn ác . Nh́n lại chế độ Mao để đừng quên có 80 triệu người Tàu chết, từ vạn lư trường chinh, những bước đại nhảy vọt đến cách mạng văn hóa .Vậy khi Việt nam lệ thuộc Tàu, cái ác đó chắc chắn sẽ được đem áp dụng ở Việt nam để giử sự lệ thuộc, đời sống dân chúng sẽ lầm than đến đâu ? Như dân Tây Tạng, dân Ngô Duy Nhỉ?

Nguyễn thị Cỏ May

 

 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)