báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           

 

https://youtu.be/m4-Bw60zbko
Nền Đệ Nhất Cộng Ḥa Sụp Đổ: Miền Nam Tự Do Sụp Đổ


Hậu Quả Việc Lật Đổ TT NGÔ Đ̀NH DIỆM (Gs Nguyễn Trần Quư p2/2)

https://youtu.be/q6_1QdW-0kA

 

***

Kiêm Ái

ĐẢNG DÂN CHỦ ĐĂ THAY ĐỔI LƯ TƯỞNG?

Hoa Kỳ hiện có 2 đảng chính trị: một là Cọng Ḥa, hai là Dân Chủ. Từ trước tới nay, khi đảng Dân Chủ cầm quyền; nói nôm na là vị tổng thống đương nhiệm là người của đảng Dân Chủ, lúc đó đảng Cộng Ḥa là đảng đối lập, và ngược lại, khi Tổng Thống là Cộng Ḥa th́ Dân Chủ là đối lập. Tất cả những chương tŕnh, kế hoạch và hành động cụ thể của vị tổng thống của đảng Dân Chủ lúc đó đều được đảng đối lập là đảng Cộng Ḥa theo dơi, xem ông ta (nay mai có lẽ sẽ có “bà ta”) có làm điều ǵ thiệt hại cho đất nước, có hại cho dân chúng trong lúc này và mai sau hay không. Nếu có, lập tức đảng đối lập phản đối, nêu rơ những nhận định rồi phổ biến cho dân chúng biết, cho quốc hội biết, để quốc hội khi dùng lá phiếu quyết định chủ trương đó của chính phủ có đáng ủng hộ hay không. Đồng thời đưa ra  những quan điểm, kế hoạch của đảng ḿnh để trong cuộc bầu cử sắp tới; giành được sự tín nhiệm của cử tri; chẳng những của đảng ḿnh mà cử tri của đảng đối lập để ḿnh thắng lợi và lên cầm quyền. Tắt một điều, dù ở phương vị cầm quyền hay đối lập cả hai đảng đều có một mục đích chung là phục vụ đất nước. Nói khác đi là đảng đối lập một khi đă thất cử th́ hăy chuẩn bị cho kỳ bầu cử tới làm sao đảng ḿnh được dân chúng cử tri sẽ ủng hộ và lên nắm quyền để thực thi những chủ trương ích quốc lợi dân để làm cho quốc gia Hoa Kỳ AN NINH và THỊNH VƯỢNG hơn, chẳng những giúp cho quốc gia Hoa Kỳ mà c̣n đem lại lợi ích cho thế giới, để xứng đáng Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới.

Tuy nhiên, hiện nay đảng Dân Chủ đă không làm như vậy. Đó là điều đáng tiếc và đáng lên án. Các đảng viên đảng Dân Chủ nên xét lại, nên theo dơi hành động, hoạt động của đảng ḿnh có đúng không.

Ngay khi Tổng Thống Donald Trump vừa đắc cử mấy tiếng đồng hồ, đảng Dân Chủ đă phản đối quyết liệt bằng truyền thông, bằng biểu t́nh hàng triệu người với khẩu hiệu chối bỏ chức vị Tổng Thống của Donald Trump: “Donald Trump không phải là Tổng Thống của tôi”, ai tổ chức? Ai thuê mướn những người này? Tại sao vậy? Ông Trump cũng như bà Hillary đă vận động hết ḿnh, đă tŕnh bày chương tŕnh hành động với cử tri, đă dùng phương tiện của ḿnh để vận động; mà so sánh phương tiện th́ bà Hillary hơn gấp mấy lần ứng cử viên Donald Trump. Giới b́nh dân thường nói, có sức chơi, có sức chịu. Ông Trump đă tŕnh bày với cử tri toàn quốc lập trường của ông ta trước toàn thể đồng bào, nay ông ta đắc cử th́ hẳn để xem ông ta có thực hiện những ǵ đă hứa hay không, nếu không th́ hẳn chống đối, v́ những lời hứa của ông Trump quả nhiên rất khó thực hiện, dù vậy cũng phải cho ông ta một năm, nếu quá “mót” (quá sức muốn) chống đối th́ cũng một tháng, đằng này “lập tức chống đối” khiến mọi người ngơ ngác và hỏi “Họ là ai? Có phải là người Mỹ hay không, có ư thức dân chủ hay không? hay là “người nước ngoài, phụng sự cho lư tưởng chống đất nước Hoa Kỳ?”. Các phương tiện truyền thông ḍng chính (TTDC) coi như đây là một thắng lợi. Nói thật, chỉ có Nga Sô nhứt là Trung Cộng mới coi đây là thắng lợi, v́ nó hứa hẹn ông Trump sẽ “vướng chân vướng cẳng” khó thực hiện những ǵ ông đă hứa làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, tức là làm cho Hoa Kỳ mạnh hơn, thịnh vượng hơn, và cũng có nghĩa là 2 nước thù nghịch với Hoa Kỳ này sẽ gặp khốn khó. Tại sao TTDC và những kẻ thuê mướn người biểu t́nh lại coi như thắng lợi? Có phải Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng, thay v́ phục vụ cho Mỹ lại giúp rập cho ngoại bang, cho Chủ Nghĩa Xă Hội mà Obama đang thực hiện dang dở nửa chừng?

Một tục lệ bất thành văn là mỗi khi một tổng thống đắc cử, có được một thời kỳ “trăng mật” với truyền thông; h́nh như là 100 ngày hay một năm tôi không nhớ rơ, nhưng đối với Donald Trump th́ cái gọi là “trăng mật” đó không có, không có một ngày chứ đừng nói một tháng, một tuần. Các phương tiện truyền thông của đảng Dân Chủ - ít ra là đă ủng hộ bà Hillary trong khi ứng cử, đă nhất tề phản đối tân tổng thống dù ông ta chưa tuyên thệ nhậm chức. Đó là hành động của “lực lượng thứ 5” ngoài 4 quyền lợi căn bản trong hiến pháp” hay sao? Đó là truyền thống của quốc gia Hoa Kỳ hay sao? Hành động này chẳng những phản dân chủ, mà c̣n phản bội cử tri cả 2 đảng hay là toàn quốc Hoa Kỳ, v́ nếu chỉ có đảng Cộng Ḥa bầu ông Donald Trump th́ làm sao thắng được bà Hillary? Hành động phản dân chủ này làm sao mà cử tri sẽ ủng hộ đảng Dân Chủ trong kư bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 6 tháng 11 năm nay, 2018 và năm tới, 2020?

Người ta tổng kết thành tích “Make America Great Again” (MAGA) và “America First” của Tổng Thống Donald Trump đă có 298 thành tích đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Và nếu như người ta cũng làm thống kê những chống đối của đảng Dân Chủ thể hiện qua TTDC đối với ông Trump th́ phải có hàng triệu triệu vụ chống đối. Tiếc thay, những chống đối này chỉ v́ bà Hillary không được làm Tổng Thống mà thôi, không v́ đất nước Hoa Kỳ.

Vừa nhận chức Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ chưa được bao lâu, chưa có hành động ǵ đáng kể (v́ chưa có thời gian), cựu Tổng Thống Obama đă được giải Nobel Ḥa B́nh? Thế là thế nào?  Phải chẳng đây là “tiền đặt cọc” để TT Oabama phải thực hiện những ǵ mà một thế lực nào đó đă yêu cầu ông Tổng Thống này? Cử tri Dân Chủ nên đặt câu hỏi và tự trả lời.

Thử xét lại, thử nghĩ lại một cách b́nh tỉnh và khách quan, Tổng Thống Donald Trump đă làm ǵ thiệt hại cho Hoa Kỳ? Tựu trung Tổng Thống Donald Trump đă làm nhiều việc có thể tóm tắt:

1- Rút chân ra khỏi các hiệp ước, hiệp định bất lợi cho Hoa Kỳ. Ví dụ hiệp Ước TTP có 12 hội viên, Hoa Kỳ là một, không có Trung Cộng, nhưng nếu thi hành th́ Trung Cộng tuồng sản phm của họ cho các nước “đang phát triển đưa sang bán cho Hoa Kỳ miễn thuế. Hiệp Ước Paris, quả địa cầu nóng th́ nóng cả thế giới, nhưng hầu hết quốc gia hội viên chỉ đóng nước miếng, Hoa Kỳ è cổ ra đóng 70, 80%. Trung Cộng đất rộng bậc nhứt, dân nhiều nhứt, nhả khói nhiều nhứt, tự xưng là cường quốc số 2, sắp lên số một nhưng “chúng tôi là quốc gia đang phát triển” không đóng, Nga sô không vào hiệp ước không đóng. Cứ tiếp tục thi hành hiệp ước này, Hoa Kỳ dại hay khôn? NATO là hiệp ước Pḥng Thủ Bắc Đại Tây Dương giữ an ninh cho Âu Châu, mà hầu hết các nước trong hiệp ước ở Âu Châu không đóng, hoặc đóng rất ít. Trước khi TT Trump sang  dự hội nghị này, TTDC đă cho rằng ông ta sẽ thất bại, sẽ mất hết đồng minh …nhưng trái lại, TT Trump đă làm các nước trong NATO tâm phục khẩu phục, thực hiện việc đóng góp. Không nh́n nhận thắng lợi của vị tổng thống của ḿnh, họ đem h́nh ảnh dân chúng Luân Đôn biểu t́nh diễu cợt Donald Trump như búp bê, xem đó là thắng lợi của TTDC, nhưng ông Trump vẫn binh tĩnh v́ thắng lợi đó do ông đô trưởng Luân Đôn người Hồi Giáo điều động. Hiệp ước Nga Mỹ hạn chế sản xuất hỏa tiễn có tầm xa dưới 5 ngàn km, chỉ có Hoa Kỳ tuân giữ, Nga Sô theo truyền thống Cộng Sản chỉ tuân cái mồm, Trung Cộng đứng ngoài tha hồ chế tạo. Hiệp Ước với Iran tha tất cả những trừng phạt cho Iran chỉ mong Iran không chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng Iran vẫn tiếp tục làm giàu nguyên liệu chế tạo, giúp Iran có kinh tế tài chánh tài trợ cho khủng bố. Hiệp ước vừa kư xong, Obama đă vội thả 13 gián điệp của Iran cho xe chở mấy trăm triệu đô trả cho Iran. Quá tốt. Bỏ hiệp ước với Iran cũng làm cho nguồn cung cấp dầu thô cho Trung Cộng phải khựng lại.

2- Đ̣i hỏi các quốc gia lợi dụng Hoa Kỳ phải “buôn bán” trong công bằng, không để cho Hoa Kỳ phải thiệt hại. Đó là Canada, Mehicô và Trung Cộng. Hiệp ước NAFTA phải viết lại để cho Trung Cộng khỏi buôn bán với Mễ, không được tuồn nhôm và thép  đ Mễ đưa bán cho Hoa Kỳ miễn thuế. Hiệp ước mới vừa công b́nh vừa có lợi cho cả 3 quốc gia, mỗi năm Hoa Kỳ được hơn 83 tỉ mỹ kim, nhưng Trung Cộng th́ phải “ăn bơ” hay thối lui. Trung Cộng sản xuất hơn 350 tỉ qua Hoa Kỳ với xuất thuế 2,50% c̣n chỉ nhập cảng của Hoa Kỳ 130 tỉ, mà Hoa Kỳ phải đóng 25% thuế. Cuộc chiến thương mại với Trung Cộng đang tiếp diễn phần thắng kinh tế ngày càng nghiêng hẳn về Hoa Kỳ, dân Trung Cộng thất nghiệp ngày càng cao rất dễ đưa tới biểu t́nh, rối loạn và xáo trộn. Chẳng những Trung Cộng do Tập Cận B́nh làm vua ngày càng rối loạn, quyền lực Tập Cận B́nh ngày càng bị đe dọa, nay mai họ Tập có thể sẽ “hy sinh làm đại liệt sĩ”.

3- Củng cố lực lượng Quân sự của Hoa Kỳ để trở thành một lưc lưng mạnh nhứt thế giới tự do. Công khai lên án chủ nghĩa Cộng Sản hay c̣n gọi trá h́nh là Xă Hội Chủ Nghĩa. Chủ nghĩa này đă được cựu Tổng Thống Obama bắt đầu thực hiện. Phải chăng v́ vậy mà Đảng Dân Chủ phản đối? Donald Trump chẳng những đủ sức mạnh quân sự chiến thắng Trung Cộng mà c̣n qui tụ được hầu hết quốc gia trên thế giới - trừ Nga sô, tạo thành một liên minh mạnh nhứt, bao vây Trung Cộng.

4- Đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ, kinh tế lên cao chưa từng có, tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất lịch sử Hoa Kỳ. Rút được những công ty Hoa Kỳ đang hoạt đng ở ngoại quốc trở về Hoa Kỳ đem tiền thuế về cho Hoa Kỳ, đem công ăn việc làm cho dân Hoa Kỳ. Chứng khoán lên cao chưa từng  có v.v…

5- Thực hiện những thành tích mà mấy đời Tổng Thống tiền nhiệm cả Cộng Hoà và Dân Chủ  đều bó tay. Đó là hồ sơ Triều Tiên. Các đời tổng thống trước đă tốn biết bao công sức, tiền bạc mà Triều Tiên ngày càng ngoan cố, càng kiêu hănh và càng có lợi cho Triều Tiên. Đến tay Donald Trump th́ lănh tụ Triều Tiên phải xin gặp Tổng Thống Hoa Kỳ, kết quả là ngưng thử nguyên tử, hợp tác, trả hài cốt tử sĩ, tha bổng tù binh và sẽ có những hợp tác giữa 2 nước Nam Bắc Hàn.

Và c̣n nữa.

Ai cũng chê Donald Trump không làm theo truyền thống “trí thức chính trị” như Dân Chủ cũng như Cộng Ḥa. Cả thế giới than trời: "không thể đoán được Donald Trump sẽ làm ǵ” và chê bai hết lời, nhưng lư thuyết gia nổi tiếng trong lịch sử thế giới là Tôn Tẫn cho như vậy là “trăm trận trăm thắng”. Biết người, biết ta mà không cho người ta biết ḿnh là trăm trận trăm thắng.

Đă đến lúc đảng viên Dân Chủ nghĩ lại. Phản đối một Tổng Thng chỉ khi nào ông ta làm thiệt hại cho đất nước, cho dân tộc, chứ không phải tại v́ một ứng cử viên của đảng ḿnh thất cử. Chống đối một tổng thống khi ông ta đang đối đầu với Trung Cộng, một quốc gia đang thực hiện một mục đích là phá hoại Hoa Kỳ, làm cho Hoa Kỳ suy yếu để nó lên làm bá chủ thế giới, nó ăn cắp sản phẫm trí óc của Hoa Kỳ, nó làm hàng giả, hàng nhái để vừa bán được nhiều hàng v́ giá rẻ đồng thời giết chết hàng Hoa Kỳ, nó lợi dụng sự miễn thuế của Hoa Kỳ v.v… chống lại những gian tà đó, chống lại kẻ phá hoại Hoa Kỳ một cách thâm độc như vậy mà TTDC và chóp bu đảng Dân Chủ lại nỗ lực đánh phá TT Trump trong giai đoạn này, có phải  đảng Dân Chủ đă thay đổi lư tưởng phục vụ hay không?

Đảng viên Dân Chủ hăy nh́n lại đảng Dân Chủ dưới thời Obama đă làm ǵ cho Hoa Kỳ hay là giúp rập Trung Cộng, lạy lục Trung Đông, khiếp nhược cho đến nỗi bỏ mặc một Đại Sứ cho bọn khủng bố tấn công ṭa đại sứ, giết chết đại sứ dù ông ta đă kêu cứu với bà Hillary đương kim ngoại trưởng mấy trăm lần bằng điện thoại bị bả “tắt máy”rồi phản đối một cách lấy lệ. Tàu của hải quân Hoa Kỳ đang ở vị thế quốc tế, Iran tấn công, bắt lính Hoa Kỳ và làm nhục họ rồi mới thả ra. Thế mà Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry “cám ơn Iran đă trả tự do cho lính Hoa Kỳ”. Obama đă tiêu tiền Hoa Kỳ một cách hoang phí nhứt, nợ nần tăng cao. Trên thực tế không phải Obama, Hillary Clinton, … không biết họ đang làm ǵ, họ biết rất rơ những ǵ họ làm, đó là v́ họ đang muốn thế giới phải thực hiện chế độ Xă Hội Chủ Nghĩa, Chủ nghĩa này na ná như Cộng Sản mà Hoa Kỳ là nước tiên phong.

Dân chúng Hoa Kỳ phần th́ thấy lờ mờ hành động này của Hillary Cliton, phần th́ thấy chương tŕnh của Donald Trump vừa mới mẻ vừa thực tế là giúp dân chúng có đời sống cao hơn, Hoa Kỳ sẽ  “great” trở lại nên đă bầu cho Donald Trump. TT thứ 45 Hoa Kỳ chẳng những đă thực hiện lời hứa khi tranh cử mà c̣n đập tan ư đồ Xă Hội Chủ Nghĩa của Obama và Hillary Clinton. V́ vậy mà TTDC và đảng Dân Chủ đă chống đối Donald Trump quyết liệt chưa bao giờ thấy trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa bao giờ dùng những chiêu thức bẩn thỉu, nhơ nhớp mà tôi gọi là “chiêu thức đánh dưới lỗ rốn”. Trong một cuộc họp mật với Tổng Thống, Phó Tổng Thống và một ít nhân vật rất hạn chế, Donald Trump nói một cách b́nh thường: tôi rất hoan nghinh người Na uy và người Á châu nhập cư Hoa Kỳ. Một vị tham dự lén báo cho TTDC. Họ cắt cái nửa sau chỉ c̣n lại Na Uy rồi la làng rằng Donald Trump kỳ thị, chỉ cho người da trắng nhập cư.

Nỗ lực của Obama và đồng bọn làm cho Hoa Kỳ suy yếu và Trung Cộng mạnh lên. Mục đích là để Xă Hội Chủ Nghĩa sẽ được thực hiện.

Đảng DÂN CHỦ ĐĂ THAY ĐỔI LƯ TƯỞNG.

Kiêm Ái 10292018

 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)